Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

I beräknade numeriska frågor ska deltagarna ange ett numeriskt svar. Frågan måste inte bestå av en matematisk formel. Du kan ange en textfråga som kräver ett numeriskt svar. Beräknade numeriska frågor påminner om luckfrågor där de rätta svaren består av siffror.

Exempel:

Om den genomsnittliga kroppstemperaturen för människan varierar mellan 36,5 och 37,5 grader Celsius under normala förhållanden, vilken är den genomsnittliga kroppstemperaturen för människan i Fahrenheit?

Du kan ange ett exakt numeriskt svar eller så kan du ange ett svar och ett tillåtet intervall.

Beräknade numeriska frågor bedöms automatiskt.

Beräknade numeriska svar måste vara numeriska och inte alfanumeriska (till exempel 42 och inte fyrtiotvå).


Skapa en beräknad numerisk fråga

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Beräknad numerisk fråga på menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågetexten och det rätta svaret. Det här värdet måste vara ett tal.
  3. Ange svarsintervallet. Ange 0 om svaret måste vara exakt för att deltagarna ska få poäng. Alla värden som är lägre eller högre än rätt svar och mindre än svarsintervallsvärdet markeras som korrekta.
  4. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  5. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.