Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

Video: Create a Test Question in the Original Course View

Watch a video about creating test questions in the Original Course View

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a test question explains how to create a question, add metadata, and tags in the Original Course View.


ULTRA: Tillgängliga frågetyper

I nuläget kan du skapa följande frågetyper för tester och uppgifter i Ultra-kursvyn:

  • Beräkningsfråga
  • Öppen fråga
  • Luckfrågor och fyll i flervalsfrågor
  • Para ihop-fråga
  • Flersvarsfråga
  • Flervalsfråga
  • Sant/Falskt