Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.


ULTRA: Tillgängliga frågetyper

I nuläget kan du skapa följande frågetyper för tester och uppgifter i Ultra-kursvyn:

  • Öppen fråga
  • Luckfrågor och fyll i flervalsfrågor
  • Para ihop-fråga
  • Flersvarsfråga
  • Flervalsfråga
  • Sant/Falskt