Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

En frågebank är en samling frågor som har lagrats för upprepad användning.

I den ursprungliga kursvyn kan du använda frågebanker för att skapa tester och enkäter. Du kan även exportera och importera frågebanker och använda dem i tester i andra kurser.

Frågor i en frågebank är nästan identiska med testfrågor. De kan innehålla återkoppling, metadata och alla andra element som en testfråga innehåller, men de innehåller inga poängvärden.

Lärare använder vanligtvis frågebanker för att skapa en databas med frågor som de kan återanvända i flera tester. En lärare som håller en kurs i hållbart levnadssätt kan till exempel skapa en frågebank för alla centrala ämnen de undervisar i: kost, bostäder och energi. Sedan kan läraren använda de här frågebankerna i flera prov och i andra kurser.


Terminologi för utvärderingar i Ultra- vs. Original-kursvy

Vi har gjort ändringar i namn på utvärderingsfunktioner baserat på efterforskningar och industristandarder. Ultra-kursvyn använder den nya terminologin som stämmer överens med aktuella standarder.

Denna tabell listar namnen på funktioner för utvärderingsfrågor i de två kursvyerna.

Ultra- vs. Original-terminologi i utvärderingar
Ultra-kursvynUrsprungliga kursvyn
FrågepoolSlumpvist block och frågeuppsättning
FrågebankFrågepool
FrågeanalysObjektanalys

Frågebanksyta

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om ämnet  frågebanker.

frågebanksytan kan du hantera och söka efter frågor som du vill lägga till i en frågebank. Du kan redigera frågebankens namn och anvisningar, skapa eller redigera frågor samt ladda upp frågor. Du kan även ta bort dem eller ändra poängvärdena.

När du markerar frågor i en frågebank för ett test, skapas länkar mellan testet och frågorna i frågebanken. Så om du ändrar den ursprungliga frågan visas den reviderade versionen av frågan.

När du skapar frågebanksfrågor som är avsedda att användas i enkäter som inte bedöms, måste du välja de rätta svaren. Sedan kan du använda frågorna både i tester och enkäter. Svaren ignoreras när frågorna har lagts till i en enkät.

Du kan även använda frågebanker till att importera och exportera testfrågor med hjälp av QTI-standarden.


Bygg en frågebank

 1. Gå till kontrollpanelen, expandera delen under Kursverktyg och välj Tester, enkäter och frågebanker.
 2. Välj Frågebanker på sidan Tester, enkäter och frågebanker.
 3. Välj Bygg en frågebank på sidan Frågebanker.
 4. Fyll i sidan Frågebanksinformation och välj Skicka.
 5. Lägg till frågor genom att använda Skapa frågor, Sök frågor eller Ladda upp frågor.

När du väljer Sök frågor kan du välja bland befintliga tester i din kurs och eventuella tester som du har importerat från andra kurser. Om du inte har några tester är avsnittet tomt.

Mer om att importera tester

Redigera befintliga frågebanker

 1. Öppna menyn för en frågebank på sidan Frågebanker och välj Redigera.
 2. Lägg till frågor, ta bort frågor eller ändra poängvärden.
 3. Välj OK för att gå tillbaka till sidan Frågebanker.

Redigera frågor

När deltagarna har börjat göra ett test ska du inte ändra frågebanksfrågor som har distribuerats i testet. Om du redigerar en frågebanksfråga ser deltagarna den nya, ändrade frågan när de visar resultat och återkoppling. De kan inte se den ursprungliga frågan.

Ändringar i länkade frågor ger upphov till ett varningsmeddelande om att de här ändringarna kommer att synas överallt där frågan finns.

Om deltagarna har gjort försök på en fråga och du sedan ändrar den, måste inskickade försök omvärderas vilket kan påverka testresultaten. De lärare och deltagare som påverkas meddelas.

Följ dessa steg för att redigera en fråga i en frågebank:

 1. Öppna menyn för en frågebank på sidan Frågebanker och välj Redigera.
 2. Du kan filtrera listan över frågor på frågebanksytan. Visa kriterieavsnitten och välj specifika kriterier på panelen Bläddra i kriterier.
 3. Öppna menyn för en fråga och välj Redigera för att göra ändringar.
 4. Välj Skicka för att spara dina ändringar i alla tester där frågan visas. Du kan även välja Spara som ny för att skapa en ny fråga. Då måste inte befintliga försök omvärderas.

QTI Packages


About QTI packages

Instructors and course builders may rely on third-party content to build their curriculum and complement materials such as textbooks. To help ensure compatibility, publishers and other content creators develop this material using industry standards.

Industry standards ensure that learning management systems are ready and able to process this content. The IMS Global Learning Consortium established the Question and Test Interoperability (QTI) standard to support compatibility between questions and a course, regardless of the learning management system.

If your institution uses a newer release of Blackboard Learn, you can import and export QTI packages to use in your assessments.

Questions imported from a QTI package are supported in the Original Course View only.

What’s supported in a QTI package?

 • Blackboard Learn supports certain questions types in a QTI package: True/False, Multiple Choice, Multiple Answer, Fill in the Blank, and Essay.
 • If a question contains embedded media, HTML 5 and HTML object tags are imported. HTML5 is exported.
 • Question metadata such as tags, categories, and alignments aren’t supported and aren't imported or exported.
 • Questions using the optional QTI response processing are skipped and not imported.
 • When question configuration options don’t match, Blackboard Learn prioritizes fidelity of the question and answer text over settings. For example, some exam systems allow differing partial credit allocations to be set per possible answer response, whereas Blackboard Learn maintains a list of correct answers. In this case, all answer options are imported as correct so they can be reviewed for continued applicability in Blackboard Learn.

Because different assessment tools have different features and varying media, HTML, and equation handling capabilities, you should always review and test questions after transfer between solutions.


Import a QTI package

You’ll need to import QTI packages into your course as question pools. After you import the questions, you can use them in assessments.

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Pools.
 2. Select Import QTI 2.1 Package.
 3. Browse your computer or the Content Collection to locate the QTI package.
 4. Select Submit.
 5. After Blackboard Learn processes the package, you’ll see a status page to show the results. Select OK to return to the Pools page.

You can edit the questions in the pool. When you're ready, use the questions in a test.

Use questions in a test

Now that you’ve imported a QTI package, you can use the questions in a test. To build a test with questions in a pool:

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Tests.
 2. Select Tests > Build Test.
 3. Type a name and optional description or instructions. Select Submit.
 4. In the Reuse Questions menu, select Find Questions.
 5. You’re brought to a library of test questions in your course, including those in pools. Select the pool created from the QTI package import.
 6. Select the questions you want to use and select Submit.
 7. The questions are added to your test.

Export a QTI package

Just like they’re imported into Blackboard Learn, QTI packages are exported as question pools. You need to move questions from an assessment to a question pool to export the QTI package.

 1. You can build a pool with questions from any assessments in your course.
 2. After you build the pool, return to the Pools page.
 3. In the pool’s menu, select Export QTI 2.1 Package.
 4. The package downloads to your computer as a ZIP file.

NOTERINGAR