Skapa tester och enkäter

På den här sidan

  Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

  Du kan använda tester och enkäter för att mäta deltagarnas kunskap, mäta framsteg och samla in information från deltagarna.

  Påminn deltagarna att de måste använda en trådburen anslutning när de gör tester. Trådlösa anslutningar är mer sårbara för nätverksproblem. Signalens stabilitet beror på hur länge anslutningen varar och hur mycket bandbredd deltagarna utnyttjar, på samma sätt som med 4G-telefondataanslutningar.

  Känner du inte igen det? Gå till videon för Ultra-gränssnittet för information om att skapa tester.

  Grundläggande om tester och enkäter

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa tester.

  När du har skapat ett test eller en enkät kan du skapa frågor eller lägga till befintliga frågor från andra tester, enkäter och frågebanker. På sidan Frågeinställningar kan du justera frågeinställningar för tester, enkäter och frågebanker. Du kan till exempel ställa in alternativ för poängsättning, återkoppling, bilder, metadata, extrapoäng och hur frågor ska visas för deltagare.

  Mer om frågeinställningar

  Sedan väljer du alternativ och distribuerar testet eller enkäten till en innehållsyta eller mapp. När du lägger till ett test eller en enkät i en innehållsyta ”distribueras” de.

  Mer om alternativ för test och enkät

  Mer om att distribuera tester

  Du lägger till frågor i tester och enkäter på samma sätt, men du lägger inte till några poäng för enkätfrågor. Enkätfrågor bedöms inte och deltagarsvaren är anonyma. Du kan se om en deltagare har fyllt i en enkät och visa samlade resultat för varje enkätfråga.

  Mer om test och undersökningsresultat


  Skapa ett test eller en enkät och lägga till frågor

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa tester.

  Kontrollpanelen > Kursverktyg > Tester, enkäter och frågebanker > Tester eller Enkäter

  1. Välj Bygg ett test på sidan Tester.
  2. Ange ett namn på sidan Testinformation. Du kan även ange en beskrivning och instruktioner.
  3. Klicka på Skicka.
  4. Provyta, från menyn Skapa fråga väljer du en frågetyp.
  5. Ange all nödvändig information för att skapa en fråga på skapa/redigera-sidan.
  6. Klicka på Skicka.
  7. Välj OK när du har lagt till alla frågor du behöver. Testet läggs till i listan på sidan Tester och kan sedan göras tillgängligt för deltagarna.

  I nästa avsnitt beskrivs hur du lägger till nya frågor exakt där du vill ha dem.

  Mer information om att skapa tester med JAWS


  Lägga till frågor i ett befintligt test eller i en befintlig enkät

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att lägga till frågor.

  Du kan lägga till nya frågor exakt där du vill ha dem på provytan eller enkätytan. Klicka på plustecknet före eller efter en annan fråga och välj en frågetyp.

  Du kan även ändra värdet för enskilda frågor vid behov.

  Ändra ordning på frågor

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att ordna om frågor.

  Frågorna numreras automatiskt i den ordning du lägger till dem. Frågenumren uppdateras när du ordnar om eller ordnar frågorna slumpmässigt. Därför är det bäst att vara försiktig när du hänvisar till specifika frågenummer i frågetexten.

  Du kan använda dra och släpp-funktionen för att ordna om frågor på provytan eller enkätytan. Markera pilarna bredvid en fråga och dra den till den nya platsen.

  Du kan även använda ikonen för tangentbordstillgänglig omordning. Markera en fråga och använd ikonerna för att flytta upp eller flytta ner bredvid rutan Objekt för att ändra ordningen.

  Endast nya testförsök påverkas av den ändrade ordningen om testet inte har ställts in på att visa frågor i en slumpmässig ordning. Deltagare som redan har lämnat in testet eller enkäten ser den ursprungliga ordningen.


  Lägga till ett test eller en enkät på en innehållsyta

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att lägga till tester på kursinnehållssidan.

  När du har skapat ett test eller en enkät är nästa steg att distribuera objektet. Först lägger du till testet eller enkäten på en innehållsyta, i en mapp, i en lärmodul eller i en lektionsplan. Sedan tillgängliggör du testet eller enkäten för deltagarna.

  1. Navigera till den plats där du vill lägga till ett test eller en enkät.
  2. Välj Granskningar för att öppna menyn och välj Test eller Enkät.
  3. Välj ett test eller en enkät i listan.
  4. Klicka på Skicka. Sidan med test- eller enkätalternativ visas.
  5. Tillgängliggör testet eller enkäten för deltagarna.
  6. Du kan även välja alternativ för återkoppling och visning, samt ställa in inlämningsdag och visningsdatum.
  7. Klicka på Skicka.

  Mer om alternativ för test och enkät


  ULTRA: Skapa ett test

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för grundläggande information om tester.

  Tester är alltid tillgängliga för lärare i Ultra-kursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

  Du kan skapa tester samtidigt som det andra innehållet deltagarna behöver när de förbereder sig.

  Passa på att experimentera! Deltagare kan inte se vad du lägger till förrän du gör dina tester synliga.

  Mer information om att redigera ett befintligt test

  Välj plustecknet där du vill lägga till ett test på kursinnehållssidan. Du kan även expandera eller skapa en mapp och lägga till ett test.

  Välj Skapa för att öppna panelen Skapa objekt. Expandera avsnittet Utvärdering och välj Test. Sidan Nytt test öppnas.

  När du skapar ett test skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt. Poängen för ett test består av summan av poängen för alla frågor.

  Efter hand som du lägger upp testresultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt ett test, kopplade kriterier, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat via testlänken på kursinnehållssidan.

  Om ett test endast har automatiskt poängsatta frågor, till exempel flervalsfrågor och sant/falskt-frågor, publiceras dessa poäng automatiskt så att deltagarna kan se dem.


  Känner du inte igen det? Gå till videon för det ursprungliga gränssnittet för information om att skapa tester.


  ULTRA: Sidan Nytt test

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att skapa tester.

  Ange en rubrik. Ange en intuitiv testrubrik så att deltagarna enkelt kan hitta testet bland kursinnehållet. Rubriken visas som den länk deltagarna väljer för att visa materialet. Om du inte lägger till en rubrik visas ”Nytt test” i innehållslistan.

  Lägg till frågor och mer. Välj Lägg till fråga och välj en frågetyp. Du kan också lägga till filer och text, såsom instruktioner för testet.

  Mer om att lägga till frågor

  Visa eller dölj testet. Deltagare kan inte se ett test förrän du väljer att visa det. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan även ställa in tillgängligheten för ett test med datum för när det ska visas eller döljas. På sidan Kursinnehåll kan deltagarna se när du ställer in att testet ska visas.

  Använd testinställningar. Välj ikonen för testinställning för att öppna panelen där du tillhandahåller information om testet.

  Ange en förfallodag. Inlämningsdatum visas i kalendern och aktivitetsflödet. Deltagare får ett kursmeddelande i ett popup-fönster när de öppnar kursen för första gången samma dag ett test ska lämnas in eller förfaller. Sena inlämningar visas med etiketten Sen i kursadministration och resultat. Uppmuntra deltagarna att kontrollera vad som snart ska lämnas in och kommande uppgifter så att de kan ställa frågor så tidigt som möjligt.

  Lägg till en tidsgräns. Lägg till en tidsgräns så att deltagarna fokuserar på arbetet. Testförsöket skickas automatiskt in när tiden är slut.

  Du kan inte lägga till en tidsgräns för grupptester just nu.

  Tillåta klasskonversationer. Vad händer om deltagarna har frågor om ett test? Du kan tillåta konversationer inom ett test och vem som helst kan bidra. Konversationens utveckling visas endast för relevant prov.

  Slumpvisa frågor. Du kan ordna frågor slumpmässigt för övningsaktiviteter eller för att undvika fusk. Välj Slumpvisa frågor så att frågorna visas i en annan ordning varje gång en deltagare inleder ett försök. Kom ihåg att frågorna visas i ordning för dig, men i slumpmässig ordning för deltagarna. Lägg inte till siffror för att hänvisa till andra frågor i testet eftersom detta kan förvirra deltagare.

  Mer information om att slumpmässigt ordna frågor

  Ändra resultatkategori. Du kan ändra testets resultatkategori så att den är en del av de anpassade kategorierna för kursadministration och resultat som du anger i din kurs. Du kan skapa nya kategorier för att anpassa hur kursarbete grupperas i din kurs. Du kan använda både standardkategorier och anpassade kategorier när du ställer in det övergripande resultatet.

  Ange antal försök. Du kan låta eleverna skicka in mer än ett försök till ett test. När du tillåter flera försök, kan du även välja hur slutresultatet beräknas.

  Välj bedömningsschemat. Från menyn Bedömning väljer du ett befintligt bedömningsschema såsom Poäng. Poängen för ett test består av summan av poängen för alla frågor. Du kan när som helst ändra bedömningsschemat och ändringen visas för deltagarna och i kursadministration och resultat.

  Om du skapar ett test som bara består av textstycken, kan du manuellt ställa in högsta poäng.

  Lägg till ett kriterium. Kriterier kan hjälpa dig att utvärdera deltagarsändningar som grundar sig på viktiga kriterier som du definierar. I testinställningar, kan du skapa ett nytt kriterium eller koppla ett kriterium som du redan har skapat i din kurs.

  För närvarande kan du bara lägga till ett kriterium till ett test utan frågor.

  Lägga till mål och standarder. Du kan justera ett test efter ett eller flera mål. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. Du kan även justera enskilda testfrågor efter mål.

  Gör ett grupptest. Du kan skapa ett test för deltagargrupper. Som standard ger du en bedömning till varje grupp som en helhet men du kan ändra en gruppmedlems enskilda resultat.

  Lägg till en valfri beskrivning. Beskrivningen visas med testrubriken på sidan Kursinnehåll. Du kan be att deltagarna laddar upp filer i slutet av testerna. Du kan till exempel be dem att ange källhänvisningar för öppna frågor, ta med laboratoriearbete eller förbereda innehåll före testet. De kan också lägga till kommentarer om arbetet.


  ULTRA: Lägg till frågor i ett test

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att lägga till frågor.

  När du skapar ett nytt test väljer du Lägg till fråga för att öppna panelen Lägg till fråga och välja en frågetyp.

  Området Testa innehåll öppnas där du skriver frågan och svarsalternativen om det behövs, till exempel för flervalsfrågor. Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter. Ange ett nytt värde genom att markera poängrutan.

  Du kan använda redigerarens funktioner för att formatera texten.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  När du har lagt till den första frågan väljer du plustecknet där du vill lägga till en fråga, text eller fil.

  Mer om de typer av frågor du kan lägga till

  Mer om att lägga till filer och textstycken

  Redigera och ta bort frågor

  Ändra värdet för en befintlig fråga genom att välja poängpillret och ange ett nytt värde. Du kan även välja ikonen Fler alternativ för att visa frågealternativen och välj Redigera eller Ta bort.

  Du kan redigera texten för frågor och svar, även efter att deltagarna har gjort inlämningar. När deltagarna har öppnat testet kan du inte lägga till nya frågor, ta bort en fråga, flytta innehållet, redigera värdena eller ändra de rätta svaren.

  Om du lägger till filer i en testfråga går du till redigeringsläget för att redigera eller lägga till fler. Du kan välja att visa filen som en bilaga eller infogad om webbläsaren tillåter det. Du kan också lägga till alternativ text för att förbättra tillgängligheten.

  Du kan justera mål med enskilda testfrågor för att hjälpa institutionen att mäta prestationer. Välj ikonen Fler alternativ bredvid frågan och välj Justera med mål. När du har gjort testet tillgängligt kan deltagarna se information för de mål som du justerar med tester och frågor så att de vet vad dina förväntningar är.

  Mer om hur du justerar mål med kursinnehåll


  ULTRA: Lägg till filer och textstycken i tester

  Välj plustecknet där du vill lägga till en fråga, text eller fil. Du kan lägga till så många textstycken och filer som du vill.

  Lägg till textstycken. Välj Lägg till text för att öppna redigeraren. Du kan ta med anvisningar för en del av testet eller introduktionstexten till en ljudfil eller bild. Du kan också klistra in text från ett Word-dokument. Om du klickar utanför textrutan sparas ditt arbete automatiskt.

  Du kan även använda redigeraren för att bädda in bilder och bifoga filer i din text.

  Om du skapar ett test som bara innehåller textstycken kan du manuellt ändra maxpoängen på panelen Testinställningar. Du vill kanske till exempel att deltagarna ska ladda upp inlämningar eller använda fälten för fri text.

  Lägga till filer. Välj Lägg till fil för att bläddra efter filer på din dator eller i OneDrive. Du kan dra filer från datorn, till exempel ett Word-dokument och en ljudfil. Du kan inte lägga till en mapp med objekt. Du får frågan om du vill lägga till enskilda objekt i mappen. Din institution styr maxstorleken på filer som kan laddas upp.

  Om du skapar ett test på en mobil enhet visas alternativet som Ladda upp från enhet.

  Mer information om hur mediefiler visas

  OneDrive: Microsoft OneDrive är en molnbaserad lagringsplattform för dina filer och foton. Du kan komma åt OneDrive från flera enheter. De filer du lägger till kopieras. Om du gör en ändring i en fil i OneDrive måste du ladda upp en ny kopia i din kurs. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från OneDrive som infogade. Om du väljer en mapp med filer från OneDrive tas innehållet i mappen bort och visas som enkla objekt i dokumentet.

  Du kommer inte åt OneDrive från små enheter.

  Deltagarna ser innehållet precis som du ser det, utan redigeringsalternativen.

  Visningsalternativ för mediefil

  Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler som du lägger till i tester som infogade som standard. Om webbläsaren inte kan visa en infogad mediefil visas den som en bilaga. Filer som du lägger till från OneDrive beter sig på samma sätt.

  Bilder som visas som infogade är inbäddade i ett stycke med 768 pixlar vid de största brytpunkterna. Ju närmare den storleken bilderna är, desto mindre utfyllnad blir det omkring dem.

  Välj ikonen Fler alternativ i en mediefil för att gå till menyn och välja Redigera fil. I panelen kan du välja hur din video-, ljud- eller bildfil visas i testet: som infogad eller bilaga. Du kan till exempel visa extremt stora filer som bilagor som deltagarna kan ladda ner. Du kan redigera filnamnen för filer som visas som bilagor.

  Du kan även lägga till alternativ text för att beskriva bilder du lägger till. Alternativ text blir uppläst av skärmläsare och hjälper till att beskriva vad några användare inte kan se. Alternativ text är begränsad till 100 tecken.

  För bildfiler som visas som infogade kan deltagarna välja en bild för att visa den separat.

  För video- och ljudfiler som visas som infogade kan deltagarna styra hur de spelar upp, pausar uppspelningen och reglerar volymen. För videofiler kan deltagare se videon i helskärmsläge.

  Visa mediefiler som bilagor

  Vad gäller mediefiler som visas som bilagor öppnar en deltagare filens meny för att visa dem. Välj Ladda ner fil för att öppna filen i ett nytt fönster eller en ny flik. Välj Visa fil för att öppna filen på dokumentsidan. Lärare har tillgång till ytterligare funktioner för att flytta, redigera och ta bort.

  Lägga till filer i frågor

  För att hålla innehållet i ditt test strukturerat kan du även lägga till filer i enskilda frågor. Peka markören till mellanslaget under frågans text. Välj plustecken för att lägga till mer text, ladda upp en fil från datorn eller välja en fil från OneDrive. Redigera filer du har lagt till genom att gå till redigeringsläget för frågan. Använd den process som beskrevs tidigare för att redigera filerna.


  ULTRA: Ordna om frågor, text och filer

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att ordna om frågor.

  Frågorna numreras automatiskt i den ordning du lägger till dem. Frågenumren uppdateras när du ändrar ordningen. Du kan inte ändra ordning på delar av ditt test efter att deltagarna har öppnat testet.

  Peka på en fråga för att komma åt ikonen Flytta. Tryck på frågan, textstycket eller filen och dra till en ny plats.

  Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

  1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
  2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
  4. Tryck på Enter för att släppa objektet på den nya platsen.

  ULTRA: Tester och aktivitetsflöden

  När du skapar ett test och gör det synligt för deltagare får de en avisering i sina aktivitetsflöden.

  När du har publicerat testresultat kan deltagarna välja Visa dina resultat för att se sina bedömningar. Eventuell återkoppling du ger visas efter testrubriken.

  När du har inlämningar att bedöma ser du en avisering i flödet. Välj testrubrik när du vill påbörja din bedömning på sändningssidan för testet.

  Mer om aktivitetsflödet


  ULTRA: Aktivera konversationer för tester

  Om du aktiverar klasskonversationer kan deltagarna diskutera testet med dig och klasskamraterna medan testet är tillgängligt.

  Deltagare kan bidra till konversationen före, under och efter testet. När konversationen går vidare visas den endast med relevant test. Konversationer visas inte på diskussionssidan.

  Visa konversationen genom att välja ikonen för pratbubblan i testets rad på sidan Kursinnehåll. Du kan också komma åt konversationen i det övre högra hörnet på testsidan eller sändningssidan. Du kan läsa vad deltagarna har skrivit och lägga till dina egna tankar. Du kan även använda redigerarens funktioner för att formatera texten.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  Välj ikonen Ta bort för att ta bort vad andra har skrivit. Deltagare kan ta bort sina egna bidrag men ingen kan redigera.


  ULTRA: Skapa ett grupptest

  Använd ett grupptest för att lära deltagarna att arbeta effektivt i team. Den här typen av test hjälper deltagarna att se att alla kan bidra med något användbart när de ställs inför att lösa ett problem. Deltagare visar sina kunskaper samtidigt som de lär sig att uppskatta andra gruppmedlemmars perspektiv.

  Du skapar ett grupptest på nästan samma sätt som du skapar tester som deltagare ska slutföra individuellt. När du skapar ett grupptest skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt.

  Du kan tillåta klasskonversationer för ett grupptest. Deltagare kan välja mellan en konversation med hela klassen eller bara bland gruppmedlemmar. Deltagarna kan dessutom hålla virtuella möten med andra gruppmedlemmar om Collaborate Ultra är tillgängligt i din kurs och du aktiverar konversationer för testet.

  Mer om att använda Collaborate Ultra i kursen

  På sidan Nytt test väljer du ikonen Testinställningar för att öppna paneler och välja Tilldela till grupper.

  Deltagarna grupperas automatiskt när du kommer till sidan Skapa grupper, men du kan ändra hur de formas:

  • Slumpmässig gruppindelning: Deltagare tilldelas slumpvist baserat på hur många grupper du vill skapa. Välj hur många grupper som ska skapas i menyn Antal grupper. Systemet distribuerar deltagarna jämt i så många grupper som du skapar.
  • Anpassad: Du kan skapa så många grupper du vill, med hur många deltagare som helst i varje grupp. Du kan också skapa nya grupper eller ta bort grupper baserat på hur många du vill ha för den här uppgiften. Inställningen ändras till Anpassad om du flyttar deltagare till andra grupper efter att de har grupperats automatiskt eller med slumpmässig gruppindelning.

  Ge gruppen ett namn genom att välja grupprubriken för att redigera.