Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

Du kan använda tester och enkäter för att mäta deltagarnas kunskap, mäta framsteg och samla in information från deltagarna.

Påminn deltagarna att de måste använda en trådburen anslutning när de gör tester. Trådlösa anslutningar är mer sårbara för nätverksproblem. Signalens stabilitet beror på hur länge anslutningen varar och hur mycket bandbredd deltagarna utnyttjar, på samma sätt som med 4G-telefondataanslutningar.

Känner du inte igen det? Gå till videon för Ultra-gränssnittet för information om att skapa tester.

Grundläggande om tester och enkäter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa tester.

När du har skapat ett test eller en enkät kan du skapa frågor eller lägga till befintliga frågor från andra tester, enkäter och frågebanker. På sidan Frågeinställningar kan du justera frågeinställningar för tester, enkäter och frågebanker. Du kan till exempel ställa in alternativ för poängsättning, återkoppling, bilder, metadata, extrapoäng och hur frågor ska visas för deltagare.

Mer om frågeinställningar

Sedan väljer du alternativ och distribuerar testet eller enkäten till en innehållsyta eller mapp. När du lägger till ett test eller en enkät i en innehållsyta ”distribueras” de.

Mer om alternativ för test och enkät

Mer om att distribuera tester

Du lägger till frågor i tester och enkäter på samma sätt, men du lägger inte till några poäng för enkätfrågor. Enkätfrågor bedöms inte och deltagarsvaren är anonyma. Du kan se om en deltagare har fyllt i en enkät och visa samlade resultat för varje enkätfråga.

Mer om test och undersökningsresultat


Skapa ett test eller en enkät och lägga till frågor

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa tester.

Kontrollpanelen > Kursverktyg > Tester, enkäter och frågebanker > Tester eller Enkäter

 1. Välj Bygg ett test på sidan Tester.
 2. Ange ett namn på sidan Testinformation. Du kan även ange en beskrivning och instruktioner.
 3. Klicka på Skicka.
 4. Provyta, från menyn Skapa fråga väljer du en frågetyp.
 5. Ange all nödvändig information för att skapa en fråga på skapa/redigera-sidan.
 6. Klicka på Skicka.
 7. Välj OK när du har lagt till alla frågor du behöver. Testet läggs till i listan på sidan Tester och kan sedan göras tillgängligt för deltagarna.

I nästa avsnitt beskrivs hur du lägger till nya frågor exakt där du vill ha dem.

Mer information om att skapa tester med JAWS


Lägga till frågor i ett befintligt test eller i en befintlig enkät

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att lägga till frågor.

Du kan lägga till nya frågor exakt där du vill ha dem på provytan eller enkätytan. Klicka på plustecknet före eller efter en annan fråga och välj en frågetyp.

Du kan även ändra värdet för enskilda frågor vid behov.

Ändra ordning på frågor

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att ordna om frågor.

Frågorna numreras automatiskt i den ordning du lägger till dem. Frågenumren uppdateras när du ordnar om eller ordnar frågorna slumpmässigt. Lägg inte till siffror för att hänvisa till andra frågor i testet eftersom detta kan förvirra deltagare.

Du kan använda dra och släpp-funktionen för att ordna om frågor på testytan eller enkätytan. Markera pilarna bredvid en fråga och dra den till den nya platsen.

Du kan även använda ikonen för tangentbordstillgänglig omordning. Markera en fråga och använd ikonerna för att flytta upp eller flytta ner bredvid rutan Objekt för att ändra ordningen.

Endast nya testförsök påverkas av den ändrade ordningen om testet inte har ställts in på att visa frågor i en slumpmässig ordning. Deltagare som redan har lämnat in testet eller enkäten ser den ursprungliga ordningen.


Lägga till ett test eller en enkät på en innehållsyta

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att lägga till tester på kursinnehållssidan.

När du har skapat ett test eller en enkät är nästa steg att distribuera objektet. Först lägger du till testet eller enkäten på en innehållsyta, i en mapp, i en lärmodul eller i en lektionsplan. Sedan tillgängliggör du testet eller enkäten för deltagarna.

 1. Navigera till den plats där du vill lägga till ett test eller en enkät.
 2. Välj Granskningar för att öppna menyn och välj Test eller Enkät.
 3. Välj ett test eller en enkät i listan.
 4. Klicka på Skicka. Sidan med test- eller enkätalternativ visas.
 5. Tillgängliggör testet eller enkäten för deltagarna.
 6. Du kan även välja alternativ för återkoppling och visning, samt ställa in inlämningsdag och visningsdatum.
 7. Klicka på Skicka.

Mer om alternativ för test och enkät


ULTRA: Skapa ett test

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för grundläggande information om tester.

Tester är alltid tillgängliga för lärare i Ultra-kursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

Du kan skapa tester samtidigt som det andra innehållet deltagarna behöver när de förbereder sig.

Passa på att experimentera! Deltagare kan inte se vad du lägger till förrän du gör dina tester synliga.

Mer information om att redigera ett befintligt test

Välj plustecknet där du vill lägga till ett test på kursinnehållssidan. Du kan även expandera eller skapa en mapp och lägga till ett test.

Välj Skapa för att öppna panelen Skapa objekt. Expandera avsnittet Utvärdering och välj Test. Sidan Nytt test öppnas.

När du skapar ett test skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt. Poängen för ett test består av summan av poängen för alla frågor.

Mer information om att skapa tester för deltagargrupper

Efter hand som du lägger upp testresultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt ett test, kopplade kriterier, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat via testlänken på kursinnehållssidan.

Om ett test endast har automatiskt poängsatta frågor, till exempel flervalsfrågor och sant/falskt-frågor, publiceras dessa poäng automatiskt så att deltagarna kan se dem.

ULTRA: Se en video om hur du skapar tester


ULTRA: Sidan Nytt test

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att skapa tester.

Ange en rubrik. Ange en intuitiv testrubrik så att deltagarna enkelt kan hitta testet bland kursinnehållet. Rubriken visas som den länk deltagarna väljer för att visa materialet. Om du inte lägger till en rubrik visas ”Nytt test” i innehållslistan.

Lägg till frågor och mer. Välj plustecknet för att öppna menyn och välja en frågetyp. Du kan också lägga till filer och text, som till exempel instruktioner för testet.

Mer om att lägga till frågor

Visa eller dölj testet. Deltagare kan inte se ett test förrän du väljer att visa det. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan också ställa in tillgänglighetsvillkor utifrån datum, tid och resultat på andra objekt i kursen via kursadministration och resultat. På sidan Kursinnehåll kan deltagarna se när du ställer in att testet ska visas.

Använd testinställningar. Välj ikonen för testinställning för att öppna panelen där du tillhandahåller information om testet.

Ange en förfallodag. Inlämningsdatum visas i kalendern och aktivitetsflödet. Deltagare får ett kursmeddelande i ett popup-fönster när de öppnar kursen för första gången samma dag ett test ska lämnas in eller förfaller. Sena inlämningar visas med etiketten Sen i kursadministration och resultat. Uppmuntra deltagarna att kontrollera vad som snart ska lämnas in och kommande uppgifter så att de kan ställa frågor så tidigt som möjligt.

Visa anpassningar. Du kan ställa in anpassningar för deltagare så att de undantas från vissa kurskrav, till exempel tidsgränser för tester. Välj anpassningar genom att gå till Deltagarförteckning och peka på deltagarens namn. Antalet anpassningar som du har gjort visas på testsidan i avsnittet Testinställningar.

Mer om anpassningar

Lägg till en tidsgräns. En tidsgräns kan hjälpa deltagare att hålla sig på rätt spår och fokusera på testet eftersom varje person har en begränsad tid då de kan skicka in. Testförsöken sparas och skickas automatiskt in när tiden har gått ut. Du kan även låta deltagare arbeta efter tiden har gått ut. Du kan inte lägga till en tidsgräns för grupptester just nu.

Tillåta klasskonversationer. Vad händer om deltagarna har frågor om ett test? Du kan tillåta konversationer inom ett test och vem som helst kan bidra. Konversationens utveckling visas endast för relevant prov.

Slumpvisa frågor. Du kan ordna frågor slumpmässigt för övningsaktiviteter eller för att undvika fusk. Välj Slumpvisa frågor så visas frågorna i en annan ordning varje gång en deltagare börjar ett försök. Kom ihåg att frågorna visas i ordning för dig, men i slumpmässig ordning för deltagarna. Lägg inte till siffror för att hänvisa till andra frågor i testet eftersom detta kan förvirra deltagare.

Mer information om att slumpmässigt ordna frågor

Ändra resultatkategori. Du kan ändra testets resultatkategori så att den är en del av de anpassade kategorierna för kursadministration och resultat som du anger i din kurs. Du kan skapa nya kategorier för att anpassa hur kursarbete grupperas i din kurs. Du kan använda både standardkategorier och anpassade kategorier när du ställer in det övergripande resultatet.

Ange antal försök. Du kan låta eleverna skicka in mer än ett försök till ett test. När du tillåter flera försök, kan du även välja hur slutresultatet beräknas. Du kan för närvarande inte tillåta flera försök för ett grupptest.

Välj bedömningsschemat. Från menyn Bedömning väljer du ett befintligt bedömningsschema såsom Poäng. Poängen för ett test består av summan av poängen för alla frågor. Du kan när som helst ändra bedömningsschemat och ändringen visas för deltagarna och i kursadministration och resultat.

Om du skapar ett test som bara består av textstycken, kan du manuellt ställa in högsta poäng.

Lägg till ett kriterium. Kriterier kan hjälpa dig att utvärdera deltagarsändningar som grundar sig på viktiga kriterier som du definierar. I testinställningar, kan du skapa ett nytt kriterium eller koppla ett kriterium som du redan har skapat i din kurs. För närvarande kan du bara lägga till ett kriterium till ett test utan frågor.

Lägga till mål och standarder. Du kan justera ett test efter ett eller flera mål. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. Du kan även justera enskilda testfrågor efter mål.

Gör ett grupptest. Du kan skapa ett test för deltagargrupper. Som standard ger du en bedömning till varje grupp som en helhet men du kan ändra en gruppmedlems enskilda resultat.

Aktivera SafeAssign. Du kan använda SafeAssign för att söka efter möjlig plagiering i deltagarnas inlämningar. Du kan när som helst aktivera SafeAssign-originalitetsrapporten, även efter deltagarna har påbörjat inlämningarna, men inlämningar kontrolleras bara när SafeAssign är aktiverad.

Lägg till en valfri beskrivning. Beskrivningen visas med testrubriken på sidan Kursinnehåll. Du kan be att deltagarna laddar upp filer i slutet av testerna. Du kan till exempel be dem att ange källhänvisningar för öppna frågor, ta med laboratoriearbete eller förbereda innehåll före testet.


ULTRA: Uppmuntra konversationer

Om du aktiverar klasskonversationer kan deltagarna diskutera testet med dig och klasskamraterna medan testet är tillgängligt.

Deltagare kan bidra till konversationen före, under och efter testet. När konversationen går vidare visas den endast med relevant test. Konversationer visas inte på diskussionssidan.

Visa konversationen genom att klicka på Konversation i testets meny på sidan Kursinnehåll. Eller välj ikonen Öppna klasskonversation längst upp till höger på testets sida eller på inlämningssidan. Du kan läsa vad deltagarna har skrivit och lägga till dina egna tankar. Du kan även använda redigerarens funktioner för att formatera texten.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, till exempel en numrerad lista.

När någon publicerar något i konversationen visas en ikon bredvid testnamnet på sidan Kursinnehåll för att meddela dig att det finns en ny aktivitet.

Du kan även snabbt visa nya konversationsaktiviteter när du öppnar ett test. Ett lila cirkel visas med konversationsikonen för att markera ny aktivitet. Nya konversationsmeddelanden visas med ikonen Ny så du snabbt kan visa olästa konversationsinlägg.

Välj ikonen Ta bort för att ta bort vad andra har skrivit. Deltagare kan ta bort sina egna bidrag men ingen kan redigera.


ULTRA: Lägg till frågor i ett test

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att lägga till frågor.

När du skapar ett test väljer du plustecknet för att öppna menyn och väljer sedan en frågetyp.

Området Testinnehåll öppnas där du skriver frågan och svarsalternativen om det behövs, till exempel för flervalsfrågor. Frågorna har ett standardvärde på 10 poäng. Ange ett nytt värde genom att markera poängrutan.

Mer information om de frågetyper som du kan lägga till

Du kan använda redigerarens funktioner för att formatera texten.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Du kan lägga till filer i enskilda frågor så att du kan hålla ordning på testinnehållet. Välj ett alternativ i menyn Infoga innehåll i redigeraren, till exempel Infoga lokala filer. Redigera filer du har lagt till genom att gå till redigeringsläget för frågan.

Mer information om att lägga till filer och textstycken

Redigera och ta bort frågor

Öppna menyn för en fråga för att välja bland tillgängliga alternativ.

Deltagarna ser innehållet precis som du ser det, utan redigeringsalternativ eller rätt svar.

Innan deltagare öppnar testet väljer du ikonen Fler alternativ för att Redigera eller Ta bort. Du kan även markera en fråga eller ett svar för att aktivera redigeringsläget. Ändra poängen för en befintlig fråga genom att välja poängkapseln och ange ett nytt värde.

Du kan redigera texten för de flesta frågor och svar, även efter att deltagarna har gjort inlämningar. När deltagarna har öppnat testet kan du inte lägga till nya frågor, ta bort en fråga, flytta innehållet, redigera värdena eller ändra de rätta svaren.

Du kan inte redigera luckfrågor eller fyll i flervalsfrågor efter att deltagare har öppnat testet.

Välj Koppla till mål i menyn för att koppla mål till enskilda testfrågor och hjälpa lärosätet att mäta resultat. När du har gjort testet tillgängligt kan deltagarna se information för de mål som du kopplar till tester och frågor så att de vet vad dina förväntningar är.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll


ULTRA: Lägg till filer och textstycken i tester

Välj plustecknet för att öppna menyn där du vill lägga till frågor, text eller en fil. Du kan lägga till så många textstycken och filer som du vill.

Lägg till textstycken. Välj Lägg till text för att öppna redigeraren. Du kan ta med anvisningar för en del av testet eller introduktionstexten till en ljudfil eller bild. Du kan också klistra in text från ett Word-dokument.

Du kan även använda redigeraren för att bädda in bilder och bifoga filer i din text.

Om du skapar ett test som bara innehåller textstycken kan du manuellt ändra maxpoängen på panelen Testinställningar. Du vill kanske till exempel att deltagarna ska ladda upp inlämningar eller använda fälten för fri text.

Lägg till filer. Välj Lägg till lokal fil  för att bläddra efter en fil på datorn. Ditt lärosäte styr maxstorleken på filer som kan laddas upp. Du kan inte lägga till en mapp med filer.

Visningsalternativ för mediefiler

Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler som du lägger till i tester som infogade som standard. Om webbläsaren inte kan visa en infogad mediefil visas den som en bilaga.

Bilder som visas som infogade är inbäddade i ett stycke med 768 pixlar vid de största brytpunkterna. Ju närmare den storleken bilderna är, desto mindre utfyllnad blir det omkring dem.

Öppna menyn för mediefilen och välj Redigera. I fönstret Redigera filinställningar kan du välja hur din video-, ljud- eller bildfil visas i testet: som infogad eller bilaga. Du kan till exempel visa extremt stora filer som bilagor som deltagarna kan ladda ner. Du kan redigera filnamnen för filer som visas som bilagor.

Du kan även lägga till en alternativ text för att beskriva bilder du lägger till. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

För video- och ljudfiler som visas som infogade kan deltagarna styra hur de spelar upp, pausar uppspelningen och reglerar volymen. För videofiler kan deltagare se videon i helskärmsläge.

Visa mediefiler som bilagor

För mediefiler som visas som bilagor kan deltagare klicka på menyn och välja Förhandsgranska fil eller  Ladda ner fil. Lärare har tillgång till ytterligare funktioner för att flytta, redigera och ta bort.

Redigera filer i frågor

Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till i frågor. Välj en fil i redigeraren och klicka sedan på ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsfunktioner. Du kan lägga till ett visningsnamn och alternativtext.

Du kan även välja om du vill infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Mer information om hur du redigerar tester och frågor


ULTRA: Ordna om frågor, text och filer

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att ordna om frågor.

Frågorna numreras automatiskt i den ordning du lägger till dem. Frågenumren uppdateras när du ändrar ordningen. Du kan inte ändra ordning på delar av ditt test efter att deltagarna har öppnat testet.

Peka på ett testobjekt för att komma åt ikonen Flytta. Tryck på frågan, textstycket eller filen och dra till en ny plats.

Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

 1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
 2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
 3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
 4. Tryck på returtangenten för att släppa objektet på den nya platsen.

ULTRA: Tester och aktivitetsflöden

När du skapar ett test och gör det synligt för deltagare får de en avisering i sina aktivitetsflöden.

När du har publicerat testresultat kan deltagarna välja Visa dina resultat för att se sina bedömningar. Eventuell återkoppling du ger visas efter testrubriken.

När du har inlämningar att bedöma ser du en avisering i flödet. Välj testrubrik när du vill påbörja din bedömning på sändningssidan för testet.

Mer om aktivitetsflödet