Du kan använda tester och enkäter för att mäta deltagarnas kunskap, mäta framsteg och samla in information från deltagarna.

Du tilldelar poäng till testfrågor i syfte att bedöma granskningen, men enkätfrågor poängsätts inte.

Enkätresultat är anonyma, men du kan se om en deltagare har fyllt i en enkät och visa samlade resultat för varje enkätfråga. För närvarande kan du enbart skapa enkäter i den ursprungliga kursvyn.

Mer om test och undersökningsresultat

Frågebanker är samlingar och grupper med frågor som du kan inkludera i tester och enkäter i Original-kursvyn.

Mer information om att använda frågebanker

När du importerar en frågebank från en originalkurs till en Ultra-kurs eller konverterar en originalkurs, konverteras de till frågebanker i Ultra-kursen. Frågetyper som inte stöds tas bort.

Mer om frågebanker