Prov, frågebanker och enkäter

På den här sidan

  Du kan använda tester och enkäter för att mäta deltagarnas kunskap, mäta framsteg och samla in information från deltagarna.

  Du tilldelar poäng till testfrågor i syfte att bedöma granskningen, men enkätfrågor poängsätts inte.

  Enkätresultat är anonyma, men du kan se om en deltagare har fyllt i en enkät och visa samlade resultat för varje enkätfråga. För närvarande kan du enbart skapa enkäter i den ursprungliga kursvyn.

  Mer om test och undersökningsresultat

  Frågebanker är samlingar och grupper med frågor som du kan inkludera i prov och enkäter i den ursprungliga kursvyn.

  Mer information om att använda frågebanker