Institutioner kan visa att deras program och utbildningar är effektiva genom att jämföra målsättningarna med kursinnehåll och aktiviteter. Processen består av tre steg:

 1. Din institution aktiverar målverktyget och importerar eller skapar mål. Lärare kan inte skapa målsättningar.
 2. Lärare kan justera kursinnehåll till flera målsättningar. I den ursprungliga kursvyn inkluderar innehållstyper diskussionsforum och trådar, bloggar, loggböcker, tester och enskilda frågor, uppgifter och kolumner i Kursadministration och resultat. I Ultra-kursvyn kan du koppla målsättningar med flera innehållsobjekt i din kurs.

  Mer information om att koppla målsättningar i Ultra-kursvyn

 3. I den ursprungliga kursvyn kan lärare och administratörer köra kursrapporter för att granska hur kursinnehåll överensstämmer med lärosätets målsättningar och hur deltagare presterar gentemot målsättningar.

Mål för grund- och gymnasieskolor

När det gäller grund- och gymnasieskolor i USA kan administratörer importera inlärningsmål från de 50 staterna samt Washington, D.C. Du kan koppla kursinnehåll till de här målsättningarna och köra kursrapporter. Rapporterna visar var kursinnehållet inte täcker målsättningarna, så att du kan göra justeringar i utbildningsplanen.


Målsättningar för institutioner med resultatgranskning

Institutioner som har tillgång till funktionerna för resultatgranskning kan använda målsättningar i ännu större utsträckning. Institutioner kan samla in bevis om deltagarprestationer mot målsättningar. Institutioner kan till exempel samla in bevis från kurser som stöd för ackrediteringsaktiviteter, och utvärdera hur framgångsrikt ett program är. Institutioner kan även hitta områden där ett program måste förbättras.


Justera innehåll efter målsättningar

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om målsättningar.

När administratören har skapat målsättningar kan du justera innehållet efter målsättningarna. Du kan även justera en hel behållare, till exempel en mapp eller en lektionsplan, och en eller flera innehållsobjekt.

Om popup-blockeringsfunktionen har aktiverats ska du inaktivera den för Blackboard Learn så att du kan öppna fönstret Hitta målsättningar.

 1. Välj Lägg till överensstämmelser på menyn för ett objekt. Fönstret Hitta målsättningar öppnas.
 2. Visa kriterieavsnitten och välj specifika kriterier på panelen Bläddra i kriterier.
  • Källa: Det går endast att visa en källa åt gången. Anger platsen där målsättningen lagras.
  • Typ av uppsättning av målsättningar
  • Uppsättning av målsättningar: Grenen för målsättningens lärande eller ämne.
  • Kategori
  • Målsättningstyp: Målsättningens klassificering, till exempel Standard.

  Du kan även använda rutan Sök aktuella resultat för att ange en fras, ett ord eller en del av ett ord för att hitta matchande målsättningar.

 3. Målsättningar som uppfyller kriterierna visas. Markera kryssrutorna för de mål du vill lägga till. Målen visas i området Valda målsättningar längst ner på skärmen. Du kan visa området för att se din lista över målsättningar. Klicka på det röda X bredvid en målsättning om du vill ta bort den. Målsättningen tas bort från samlingen men tas inte bort från systemet.
 4. Klicka på Skicka.
 5. De markerade målsättningarna visas med innehållsobjektet. Du kan använda ikonen Studentvisning för att göra målsättningar synliga för deltagarna. Använd ikonen Ta bort överensstämmelse om du vill ta bort en målsättning.

Om diskussionsforum och -trådar

Du kan justera målsättningar efter diskussionsforum och -trådar. Alternativen beror på vilket bedömningsalternativ du valde när du skapade forumet.

 • Ingen bedömning i forum: Justera antingen forum eller trådar.
 • Bedöm forum: Automatiskt inställt på forumöverensstämmelser, och det går inte att ändra. Överensstämmelsealternativen är nedtonade.
 • Bedöm trådar: Automatiskt inställt på trådöverensstämmelser, och det går inte att ändra. Överensstämmelsealternativen är nedtonade.

Det nästa steget är att öppna forumet eller tråden och lägga till överensstämmelser.

I trådar visas alternativet Överensstämmelser på menyn högst upp på sidan när du håller pekaren över den.

I forum väljer du Överensstämmelser högst upp på sidan och väljer sedan Lägg till överensstämmelser.


Om bloggar, loggböcker och wiki-webbplatser

Öppna en blogg, loggbok eller wiki-webbplats. Visa instruktionerna, välj Överensstämmelser följt av Lägg till överensstämmelser.


Om Kursadministration och resultat

Du kan justera målsättningar efter en kolumn i Kursadministration och resultat. Öppna en kolumns meny och välj Visa och lägg till överensstämmelser. Välj Lägg till överensstämmelser i popup-fönstret.


Visa en testfrågas överensstämmelse med målsättningar

I Kursadministration och resultat kan du visa målsättningarna som överensstämmer med enskilda testfrågor. Öppna testkolumnens meny och välj Försöksstatistik.

På sidan Provstatistik visas målsättningarna som överensstämmer med varje provfråga i avsnittet Aktiva målsättningar.


Visa rapporter om målsättningstäckning

Lärare kan köra två rapporter om målsättningar i en enskild kurs. Visa avsnittet Granskningkontrollpanelen och välj Kursrapporter.

 • Kurstäckningsrapporten visar data om hur innehållet i en kurs täcker målsättningarna samt var det finns luckor.
 • Kursprestationsrapporten gör att du kan ange godtagbara prestationsmålsvärden och prestationsintervaller för målsättningar. Rapporten visar till vilken grad deltagarnas arbete som har justerats efter målsättningarna stämmer överens med målvärdet.

Administratörer kan köra rapporter på måltäckning för alla kurser i systemet.

Målsättningsrapportdata uppdateras automatiskt var tjugonde minut. Din institution kan uppdatera rapportdata manuellt om det behövs.

Mer information om att köra och spara rapporter


Målsättningsrapportdata

Alla målsättningsrapporter visas som standard i html och öppnas i ett nytt fönster. Du kan visa mer detaljer om understödjande data. Använd nedanstående områden för att komma åt data i täckningsöversiktsrapporten för kurser.

Fält i täckningsöversiktsrapporten för kurser
RapportområdeRapport med understödjande data
Fält med målsättningsjämförelser
Används ejEn lista över målsättningar som inte används
TäcksEn lista över målsättningar som täcks samt överensstämmande innehållstyper
Täcks ejEn lista över målsättningar som inte täcks
Kolumnnummer för målsättningar
Används ejEn lista över målsättningar som inte används
TäcksEn lista över målsättningar som täcks samt överensstämmande innehållstyper
Täcks ejEn lista över målsättningar som inte täcks
Kolumn med namn på uppsättning av målsättningar
Namnet på måluppsättningenTäckningsöversikt över namn på målsättningar
Kolumn med lärandenivå
Namnet på lärandenivånTäckningsöversikt för lärandenivå
Kolumn med kurser
Namn på kursenKurstäckningsrapport
Namnet på en målsättningTäckningsöversikt för målsättning

ULTRA: Målsättningar

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om målsättningar.

I Ultra-kursvyn kan du jämföra målsättningar med flera objekt i din kurs:

Institutioner kan visa att deras program och utbildningar är effektiva genom att jämföra målsättningarna med kursinnehåll och aktiviteter. Din institution importerar eller skapar målsättningar och du kan jämföra dem med ditt kursinnehåll. Lärare kan inte skapa målsättningar men du kan leta upp och lägga till målsättningar som är tillgängliga i systemet.

Jämför målsättningar med ett test, en uppgift eller en diskussion

I ett test, en uppgift eller en diskussion väljer du ikonen Inställningar för att lägga till, redigera och ta bort målsättningar. Välj Justera efter mål på panelen som öppnas. Sidan med målsättningar och standarder öppnas. Om målsättningar redan har kopplats till objektet visar länken antal målsättningar.

Öppna testet om du vill koppla målsättningar till en enskild testfråga. Öppna menyn bredvid frågan och välj Justera efter mål. En troféikon visas bredvid frågor med kopplade målsättningar. Klicka på ikonen för att redigera eller ta bort målsättningar från frågan. Eller så kan du välja Justera efter mål igen för att lägga till, redigera eller ta bort målsättningar som har kopplats till frågan.

Deltagarna kan visa information för de mål du har kopplat till tester, uppgifter eller diskussioner så att de vet vad du förväntar dig.

Jämför målsättningar med objekt på kursinnehållssidan

Du kan jämföra målsättningar med vissa objekt på kursinnehållssidan, däribland länkar, lärarverktyg med LTI-anslutning, filer och dokument. Om du vill lägga till, redigera eller ta bort målsättningar som är kopplade till dessa objekt öppnar du menyn i objektets rad och väljer Redigera. Välj Justera efter mål på panelen som öppnas. Sidan med målsättningar och standarder öppnas. Om målsättningar redan har kopplats till objektet visar länken antal målsättningar.

Deltagare kan inte visa de målsättningar du kopplar till länkar, LTI-verktyg, filer eller dokument.

Jämför målsättningar med kriterier

I nya eller befintliga kriterier klickar du på länken Justera efter mål under en kriterierad för att lägga till, redigera eller ta bort kopplade mål. Sidan med målsättningar och standarder öppnas. Deltagarna kan inte se de målsättningar som du kopplar med kriterier.

Mer information om att skapa kriterier i Ultra

Sidan med målsättningar och standarder

På sidan med målsättningar och standarder väljer du målsättningar som ska jämföras med kursinnehåll eller tar bort målsättningar som du har lagt till.

 1. Expandera avsnitten och välj specifika kriterier på panelen Bläddra i kriterier:
  • Källa: Det går endast att visa en källa åt gången. Anger platsen där målsättningen lagras.
  • Typ av uppsättning av målsättningar
  • Uppsättning av målsättningar: Grenen för målsättningens lärande eller ämne. Administratörer skapar uppsättningar av målsättningar för att klassificera målsättningar på hög nivå.
  • Kategori
  • Målsättningstyp: Målsättningens klassificering, till exempel Standard.

  Du kan även använda rutan Sök aktuella resultat för att ange en fras, ett ord eller en del av ett ord för att hitta matchande målsättningar.

 2. Målsättningar som uppfyller kriterierna visas. Markera kryssrutorna för de målsättningar du vill lägga till.
 3. Målen visas i området Valda målsättningar längst ner på skärmen. Du kan visa området för att se din lista över målsättningar.
  • Klicka på det röda X bredvid en målsättning om du vill ta bort den. Målsättningen tas bort från samlingen men tas inte bort från systemet.
 4. Klicka på Skicka. De valda målsättningarna kopplas till objektet.

Ta bort en målsättning

Om du vill ta bort en målsättning från kursinnehållet ska du välja samma länk som du använde för att koppla målsättningen. I länktexten anges hur många målsättningar som har kopplats till objektet, till exempel Justerad med 3 mål. Klicka på länken för att öppna listan med mål, och välj papperskorgsikonen bredvid den målsättning du vill ta bort.

Öppna testet om du vill ta bort målsättningar från en enskild testfråga. Välj troféikonen bredvid en fråga. Välj papperskorgsikonen bredvid den målsättning du vill ta bort i listan med mål.