Visa upp din bästa kurs.

Exemplary Course Program (ECP) lanserades 2000 med målet att identifiera och dela de bästa metoderna för att skapa kurser av hög kvalitet.

Huvuddelen i programmet är Exemplary Course Rubric, som anger huvudkriterierna för högkvalitativa kurser inom ramverket för kursdesign, interaktion och samarbete, bedömning och lärandesupport. Kriteriet erbjuds under en Creative Commons-licens och vi vill gärna att du återanvänder och tar med det i dina egna diskussioner om högkvalitativ kursdesign.

Blackboard Learn-klienter kan när som helst under året lägga till egna kurser för granskning. Programmet är gratis.

Exemplary Course Awards meddelas två gånger per år i december/januari och maj/juni.

Mer om Exemplary Course Program och kriteriet