Enligt en studie av onlinedeltagare på offentliga högskolor från 2001 till 2010 (Fetzner, 2013) ger deltagare tre orsaker till att de inte lyckas med sina onlinekurser:

  1. Jag låg efter och det var för svårt att komma ifatt.
  2. Jag hade personliga problem – hälsa, arbete eller barntillsyn.
  3. Jag klarade inte av att studera i kombination med ansvar för arbete eller familj.

Vad kan du göra för att minska de här problemen? Du kan erbjuda ett effektivt ramverk och vägleda deltagarna att använda det till sin fördel. Du kan använda nedanstående tips och hänvisa deltagarna till Så här lyckas du online.


Håll deltagarna på rätt spår

Det är viktigt att deltagarna är väldigt organiserade även om det är flexibelt att ”komma till lektionerna” på onlinekurser. Med de här tipsen kan du förse deltagarna med ett ramverk så att de kan prioritera sina åtaganden.

Erbjuda en förhandstitt. Om en ”förhandsgranskningsvecka” erbjuds innan din onlinekurs börjar ska du se till att kursbeskrivningen och schemat finns tillgängliga så att deltagarna kan granska dem. Om deltagarna inte kan logga in innan lektionen börjar kan du skicka ett e-postmeddelande med resurserna till dem.

Använd de inbyggda verktygen. Inkludera inlämningsdatum för bedömda kursobjekt, till exempel tester, uppgifter och diskussioner. Inlämningsdagarna läggs automatiskt till i kalendern så att alla deltagarna kan se dem. Deltagare kan importera sin kurskalender till en extern kalender, till exempel Google Kalender. Uppmuntra deltagarna att regelbundet kontrollera sina kurser, kalendrar och resultat.

Ange förväntningar att deltagarna ska logga in regelbundet. Ange ett lägsta antal gånger som deltagarna måste logga in per vecka. Be dem att granska alla kursaktiviteter och uppgifter som ska lämnas in den veckan. Påminn dem att de ska ställa frågor i ett tidigt skede så att de fortfarande kan slutföra arbetet i tid.

Förutse tekniska problem. Be deltagarna att notera telefonnumret till lärosätets IT-support och webbplatsens URL på sina mobiler samt skriva ner informationen. Sedan kan deltagarna be om teknisk support om de har datorproblem. Uppmuntra deltagarna att ha en alternativ metod för att slutföra arbete online, till exempel tillgång till en annan dator.

Håll dig informerad. Be deltagarna att kontakta dig så fort som möjligt för att diskutera alternativ om de hamnar efter.


Planera för det oplanerade

Alla deltagare har personliga problem vid något tillfälle. Inkludera råd i din kursbeskrivning om vad deltagarna kan göra om det skulle uppstå ovanliga omständigheter.

Kommunicera. När deltagarna har personliga nödsituationer ska de kontakta dig så fort som möjligt.

Be om hjälp. Det finns en mängd olika studenttjänster på högskolor, t.ex. rådgivning, studierådgivning och tjänster för personer med funktionshinder. Anslå länkar till de här resurserna och uppmuntra deltagarna att använda dem.

Skapa en buffert. Uppmuntra deltagarna att planera framåt och lämna en tidsbuffert varje vecka så att de kan slutföra kursarbetet som krävs varje vecka även om en nödsituation skulle uppstå.

Tidsplanering är mycket viktigt. Be deltagarna att planera sin tid och prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt så att de inte lämnar studieuppgifter till sista minuten.


Planera kursarbetet så att det passar din vardag

Fungera som en rådgivare till deltagarna och hjälp dem att uppnå en balans mellan studierna, arbetet och privatlivet.

Målsättning. Hjälp deltagarna att ta fram långsiktiga och kortsiktiga akademiska målsättningar för att slutföra sitt studiearbete. Uppmuntra dem att vara realistiska när de planerar hur lång tid det kommer att ta att uppnå målen samtidigt som de har andra ansvarsområden. Varna dem för att anmäla sig till fler kurser än de egentligen klarar av.

Integrera personliga kalendrar och kurskalendrar. Be deltagarna att ta fram en prioriterad att göra-lista och kalender för alla händelser. Det hjälper dem att se ”helhetsbilden” med alla inlämningsdatum för studieuppgifter i kombination med ansvarsområden för familj och arbete.

Användare kan importera Blackboard-kurskalendrar till externa kalenderprogram.


Källa

Fetzner, M. (2013). What Do Unsuccessful Online Students Want Us To Know? JALN 17(1), 13–27.

Medskapare

Marie Fetzner, red. D. | Monroe Community College | Rochester, New York, USA