Du kan söka efter specifik text, till exempel en fras, ett ord eller en del av ett ord i diskussioner.

Söka efter diskussioner

 1. Gå till ett diskussionsforum, ett forum eller en tråd och klicka på Sök.
 2. Skriv in ditt sökord , som ett ord eller en fras , i sökrutan.
 3. Välj ett område att söka i från listan:
  • Aktuellt diskussionsforum
  • Alla forum i kursen
  • Aktuellt forum
  • Aktuell tråd

   Alternativen beror på vilken plats du började sökningen. Användare kan inte se resultat från gruppdiskussionsforum om de inte är medlemmar i den gruppen.

 4. För att begränsa sökresultaten ytterligare kan du markera kryssrutorna Efter och Före för att aktivera valen för datum och tid. Ange datum och tider i rutorna eller använd Datumurvalskalender och Tidsurvalmeny för att välja datum och tider.
 5. Välj .

På sidan Sökresultat kan du gå igenom och läsa resultaten. Klicka på Förhandsgranska utskrift för att öppna sidan i ett nytt fönster som är anpassat för utskrift. Inläggen skrivs ut i den ordning de visas på sidan. Du kan filtrera och sortera inlägg med funktionen Filtrera samt alternativen Sortera efter och Ordning.

På den här sidan kan du även svara på inlägg och markera inlägg som lästa eller olästa. Om du vill se ett inlägg i sitt sammanhang, med alla svar, klickar du på inläggets rubrik och kommer då till sidan med tråden.


Samla in inlägg

Om en tråd innehåller många inlägg kan du göra listan mindre med samlingsfunktionen. När du har samlat in inlägg kan du filtrera, sortera, skriva ut och tagga dem. Du kan även använda samlingsfunktionen på forumsidan för att samla alla inlägg som har gjorts i olika trådar.

 1. Öppna en tråd i ett forum.
 2. Markera kryssrutorna intill de inlägg som du vill samla. Om ett inlägg har svar och du vill att de ska visas på en samlingssida markerar du även kryssrutorna för de inläggen.
 3. Öppna menyn Meddelandeåtgärder högst upp i listan och välj Samla.

Vill du välja alla utom några få inlägg i en lång lista i en tråd? Använd Välj: Alla och avmarkera sedan kryssrutorna för de inlägg som du inte behöver.


Filtrera och sortera inlägg

För att begränsa dina sökresultat eller sortera en samling kan du använda filter- och sorteringsfunktionerna. Om du skriver ut inläggen efter att du filtrerat eller sorterat skrivs de ut i den ordning som de visas på sidan.

Om författarna till en del inlägg inte längre är inskrivna på din kurs kan inläggen komma att visas i fel ordning.

Filtrera inlägg

 1. Filtrera inläggen på sidan Sökresultat eller Samling genom att klicka på funktionenFilter och expandera fältet. Välj alternativ från listorna:
  • Författare: Välj alla eller välj en författare.
  • Status: Visa alla eller välj status.
  • Lässtatus: Välj Visa alla, Lästa eller Olästa inlägg.
  • Taggar: Visa alla taggar eller välj en tagg. Du måste aktivera taggningsfunktionen på forumnivå för att det här alternativet ska visas.
 2. Klicka på för att tillämpa valen. Du kan organisera resultaten ytterligare genom att använda alternativen Sortera efter och Ordning.
 3. Klicka på X för att stänga fältet Filter.

Sortera inlägg

 1. Om du vill sortera inlägg på sökresultats- eller samlingssidan öppnar du menyn Sortera efter.
 2. Välj ett alternativ från listan:
  • Författarens efternamn
  • Författarens förnamn
  • Ämne
  • Datum för senaste inlägg
  • Trådordning

   Om du har aktiverat värdering av inlägg kan du även sortera efter Totalt resultat.

 3. Öppna menyn Ordning och sortera inläggen i stigande eller fallande ordning.

Tagga trådar

Taggar är textetiketter som fungerar som bokmärken. Du kan tagga inlägg för att gruppera snarlika meddelanden. Om till exempel ämnet matematisk notation ofta diskuteras kan du tagga alla inlägg i det här ämnet. Deltagare kan filtrera och söka efter inlägg med hjälp av dessa taggar, men de kan inte skapa taggar.

Du måste aktivera Tillåt taggning av inlägg i foruminställningarna för att du ska kunna skapa taggar.

 1. Öppna forumet som innehåller de trådar som du vill tagga.
 2. I Listvyn markerar du kryssrutorna för tråden eller trådarna som ska taggas. Markera kryssrutan i rubrikraden för att välja alla trådarna i ett forum.
 3. Klicka på Samla överst i listan.
 4. På sidan Samling kan du filtrera och sortera dina resultat.
 5. Ange ett namn i rutan Taggtext.
 6. Markera kryssrutorna för inläggen som ska tilldelas taggen. Välj alla inlägg genom att klicka på Välj: Alla ovanför listan.
 7. Klicka på Lägg till intill rutan Taggtext.

Du kan inaktivera taggning av inlägg när forumet används mycket, så att diskussionsforumet laddas snabbare. När du aktiverar taggning igen återställs alla taggar.

Här visas taggar

På sidan Samling visas taggen du angett nedanför varje inlägg som du valt. Om du anger flera taggar visas alla. Klicka på ett rött X intill en tagg för att ta bort den.

Du kan även lägga till en tagg för ett enskilt inlägg. Skriv in taggen i rutan Lägg till tagg under inlägget och klicka på OK eller klicka på Välj från befintliga för att välja en tagg från en lista över taggar som visas på sidan Samling.

På forumsidan visas alla taggar i kolumnen Taggar, som bara syns i listvyn. Filtrera listan med trådar efter en tagg genom att klicka på Taggar och välja den tagg som ska visas eller välja Visa alla taggar. När du har gjort ditt val visas endast trådarna med den valda taggen på forumsidan. Du kan också välja en tagg i kolumnen Taggar för att filtrera listan.