Oavsett storlek ... organisera, hantera och övervaka enkelt dina virtuella grupper

På sidan Grupper kan du komma åt alla grupper, gruppuppsättningar och alla användare. Du kan även utföra följande åtgärder:

 • Importera och exportera grupper och gruppmedlemskap
 • Sortera kolumner, vidta massåtgärder för att ta bort grupper och skapa smartvyer i Kursadministration och resultat för en eller flera grupper
 • Alternativt kan du hantera verktygstillgänglighet för alla grupper

Visa alternativmenyn

Använd menyn Visa alternativ för att visa olika typer av gruppinformation.

Du kan till exempel välja att visa vilka grupper som har åtkomst till vissa verktyg. Du kan göra verktyg tillgängliga eller otillgängliga för grupper. Klicka på bocken i en verktygskolumn för att göra det otillgängligt. Ett X visas. Klicka på X i en verktygskolumn för att göra det tillgängligt. En bock visas.

Menyn Massåtgärder

I menyn Massåtgärder kan du skapa smartvyer i Kursadministration och resultat för varje grupp. En smartvy visar bara kolumnerna som matchar en uppsättning kriterier och vyn sparas för fortsatt användning. När det finns ett stort antal av deltagare och kolumner i Kursadministration kan du använda Smartvyn för att snabbt hitta data. Du kan även använda alternativ för massåtgärder för att välja flera grupper som ska tas bort.

Mer om smartvyer


Sidan Alla användare

På sidan Alla användare kan du se vilka grupper deltagare hör till, söka efter användare, lägga till flera användare i en grupp och ta bort användare från grupper.


Hantera grupper

På listsidan med grupper kan du skapa grupper och även redigera och hantera dem.

Varje gruppmeny ger snabb åtkomst till gruppens hemsida och e-post till grupp. Du kommer även åt alternativ för att redigera gruppegenskaper, radera grupper och skapa smartvyer.

När du redigerar en grupp kan du lägga till eller ta bort medlemmar, samt ändra namn, tillgänglighet och verktyg för gruppen.

Du kan låta deltagarna skapa egna självinskrivningsgrupper. Klicka på Gruppinställningar på sidan Grupper och gör dina val.


Ta bort en grupp

Du kan ta bort en grupp som du inte behöver längre.

Du kan behålla de kolumner som finns i Kursadministration och resultat och är kopplade till gruppen, som bedömningsbara bloggar, loggböcker och wikis för gruppen. Markera inte kryssrutorna för de kolumner som du vill spara på sidan Ta bort bekräftelse.


Gruppverktyg

På grupphemsidan kan deltagarna komma åt verktygen du har lagt till åt dem. Det är bara du och gruppmedlemmar som kommer åt de verktyg som har aktiverats för en grupp. Alla kursmedlemmar kan dock se gruppbloggar och -wikis när verktygen öppnas på sidanVerktyg för kursen.

Tillgängliga gruppverktyg

 • Collaborate Ultra: Du och medlemmar i gruppen kan dela innehåll och använda whiteboarden, samt göra inspelningar.
 • Gruppblogg: Gruppmedlemmar kan lägga till poster och kommentarer i gruppbloggen för att utbyta idéer. Du kan bedöma gruppbloggar.
 • Gruppdiskussionsforum: Gruppmedlemmar kan kommunicera som en grupp och skapa och hantera sina egna forum.
 • E-post: Använd verktyget E-post för grupper för att kommunicera snabbt och effektivt med gruppmedlemmar.
 • Filutbyte: Du och gruppmedlemmarna kan använda det här verktyget för att ladda upp dokument till gruppytan och ta bort filer, oavsett vem som lagt till dem. Det här verktyget är bara tillgängligt för grupper.
 • Grupploggbok: Gruppmedlemmar kan dela sina tankar med varandra och kommunicera med dig. Du kan bedöma grupploggböcker.
 • Gruppaktiviteter: Gruppmedlemmar kan definiera och dela upp arbetet i aktiviteter och samtidigt distribuera listan till hela gruppen. Varje aktivitet har en status och en förfallodag så att medlemmar håller sig på rätt spår. Gruppmedlemmarna kan se de aktiviteter som har tilldelats gruppen i gruppaktivitetsverktyget eller i kursaktivitetsverktyget. Du och andra kursmedlemmar kommer inte att kunna se aktiviteter för grupper som ni inte är inskrivna i när kursaktivitetsverktyget visas.
 • Grupp-wiki: Använd wiki-webbplatser för grupper för att skapa en samarbetsyta där gruppmedlemmar kan se, bidra med och redigera innehåll. Du kan bedöma wiki-webbplatser för grupper.

När en gruppblogg, grupploggbok eller grupp-wiki har bedömts kan du inte återställa den här inställningen.


Lägga till en grupplänk i kursmenyn

Du kan lägga in länkar till grupper i din kurs så att deltagarna lätt kan hitta sina grupper.

Varje ny kurs har en standardgrupplänk på kursmenyn. Om du har tagit bort grupplänken kan du lägga till den igen. Du kan även anpassa länkens namn.

 1. Markera ikonen Lägg till menyobjekt ovanför kursmenyn för att få åtkomst till menyn.
 2. Klicka på Verktygslänk och ange ett namn.
 3. Välj alternativet Grupper på menyn Typ.
 4. Markera kryssrutan Tillgänglig för användare om du är redo att visa den för deltagarna.
 5. Klicka på Skicka.

Den nya verktygslänken visas längst ned i kursmenyn. Tryck på och dra pilikonen för att flytta länken till en ny plats. Du kan dra den till en ny plats eller använda verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.


Lägga till en grupplänk i en kursyta

Du kan manuellt lägga till individuella grupper och anmälningsformulär i kursytor, som innehållsytor och mappar.

Du kan till exempel konfigurera en innehållsyta så att den innehåller allt innehåll och alla verktyg som deltagarna behöver under veckan. När de har läst veckans föreläsning och gått igenom bildspelet kan deltagarna även komma åt gruppverktyget för att slutföra gruppuppgiften. Deltagarna behöver inte gå någon annanstans i din kurs för att slutföra de aktiviteter som krävs den veckan.

När du lägger till en länk till en specifik grupp i innehållsytan kan alla deltagare se länken. De deltagare som inte är medlemmar i gruppen kan inte komma åt gruppens hemsida.

Så här lägger du till en grupplänk i kursytan:

 1. Öppna kursytan där du vill lägga till en grupplänk, som innehållsytan Vecka 2.
 2. Välj Verktyg > Grupper.
 3. På sidan Skapa länk: Grupp väljer du länktyp: gruppsida, till en grupp eller till en gruppuppsättning Om du vill länka till en grupp eller en gruppuppsättning väljer du den i listan och klickar på Nästa.
 4. På nästa sida, Skapa länk: Grupp, fyller du i Länkinformation för att ange hur den kommer visas i innehållsytan. Markera nödvändiga alternativ och klicka på Skicka.
 5. Länken till gruppsidan visas i innehållsytan.