This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Du kan exportera en CSV-fil (kommaseparerad fil) med dina befintliga grupper och gruppmedlemmar, omorganisera dem offline efter behov och sedan importera grupperna igen till Blackboard Learn.

Använd import- och exportfunktionerna på sidan Grupper för att lägga till nya användare och grupper. Du kan dock inte ta bort användare eller grupper. Du kan inte heller lägga till nya användare till din kurs under de här processerna.

Exportera grupper

Använd de här stegen för att exportera grupper.

 1. Gå till sidan Grupper i din kurs.
 2. Klicka på alternativet Exportera längst upp på sidan.
 3. På sidan Exportera grupper och medlemmar väljer du vad du vill exportera:
  • Endast grupper
  • Endast gruppmedlemmar
  • Grupper och gruppmedlemmar
 4. Klicka på Skicka.
 5. När systemet har bearbetat CSV-filerna skickas exporten till dig via e-post.

Importera grupper

Använd de här stegen för att importera grupper.

 1. Navigera till sidan Grupper i din kurs.
 2. Importera gruppmedlemmar genom att klicka på Bläddra i min dator under Importera gruppmedlemmar och välja den fil som du vill ladda upp.
 3. Importera grupper genom att klicka på Bläddra i min dator under Importera grupper och välja den fil som du vill ladda upp.
 4. Du kan även välja de gruppverktyg som du vill att varje grupp ska ha tillgång till. Tidigare inställningar för verktygstillgänglighet skrivs över.
 5. Klicka på Skicka.

Exempel på CSV-filer

Du kan ladda ner de här CSV-filerna och använda som exempel när du formaterar dina egna filer.


Gruppkoder

Gruppkoder är unika identifierare som enbart används i importsyften. Du kan visa en kolumn i gränssnittet för att se gruppkoderna, men du kan inte redigera gruppkoderna när du är inne i kursen.

Gruppkoderna visas även i nedladdade CSV-filer. Du kan redigera gruppkoderna i CSV-filen när du importerar befintliga användare till en grupp, för att se till att användarna läggs till i rätt grupp. Gruppkoder behövs för att du ska kunna identifiera varje grupp, om de har samma namn.

På sidan Grupper kan du använda menyn Visa alternativ för att visa och dölja kolumnen Gruppkod.