Personliga inställningar

My Blackboard och användarmenyn är tillgängliga överallt i Blackboard Learn.

Öppna menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet. I användarmenyn hittar du alla dina kurser och personliga inställningar, som textstorlek och personuppgifter.

Mer om inställningar

I menyn Min Blackboard till vänster om användarmenyn hittar du inlämningsdatum, användare och verktyg som du kan använda för att upptäcka, kontakta, kommunicera och samarbeta med ditt akademiska nätverk inom Blackboard.


Redigera dina personuppgifter

Du kan ändra de uppgifter som visas i ditt användarkonto på sidan Redigera personuppgifter. Ändringarna du gör här visas i hela Blackboard Learn. Om du till exempel ändrar ditt efternamn visas det nya efternamnet i alla kurser som du är inskriven eller undervisar på. De flesta personuppgifter måste inte uppges om du inte vill.

Ditt lärosäte kanske inte låter dig ändra din personliga information, ditt lösenord eller dina inställningar i Blackboard Learn. Din institution kanske vill att uppgifterna i Blackboard Learn alltid ska vara desamma som de som finns i de administrativa systemen. Om så är fallet använder din institution ett annat sätt att ändra din information. Kontakta ditt lärosäte för mer information.

 1. Öppna menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet > Inställningar > Personuppgifter > Redigera personuppgifter. Du hittar även alternativet Personuppgifter i panelen Verktyg på fliken Mitt lärosäte.
 2. Gör önskade ändringar.
 3. Klicka på Skicka.

Ändra personliga inställningar

Du kan ändra dina personliga inställningar för språkpaket, kalender och sidinstruktioner i systemet.

 1. Öppna menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet > Inställningar > Personuppgifter > Ändra personliga inställningar. Du hittar även alternativet Personuppgifter i panelen Verktyg på fliken Mitt lärosäte.
 2. På sidan Ändra personliga inställningar kan du välja det språkpaket du vill ha i menyn.
 3. Eventuellt kan du ställa in hur kalendern ska se ut. Välj ett alternativ i menyn Veckans första dag.
 4. Markera alternativet Ja om du vill att sidinstruktioner med kortfattade förklaringar ska visas på varje sida. På en del sidor går det att klicka på Mer hjälp. Då öppnas ett nytt fönster med extra instruktioner för funktionen i fråga.
 5. Klicka på Skicka.

Ställa in sekretessalternativ

Du kan välja vilka uppgifter som ska kunna ses av andra. Dina personuppgifter visas i deltagarförteckningen, på gruppsidor och för lärare i Kursadministration och resultat. Du kan även välja om uppgifterna ska visas i användarkatalogen i panelen Verktyg på fliken Min institution. Om du inte vill att din e-postadress ska vara synlig visas den inte någonstans i Blackboard Learn.

Om ditt lärosäte har aktiverat profil- och kontaktverktygen kan du göra sekretessinställningar i din profil.

 1. Öppna menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet > Inställningar > Personuppgifter > Ställ in sekretessalternativ. Du hittar även alternativet Personuppgifter i panelen Verktyg på fliken Mitt lärosäte.
 2. På sidan Ställ in sekretessalternativ markerar du kryssrutorna för vilka personuppgifter du vill ska visas för andra användare i Blackboard och i användarkatalogen.
 3. Markera de aktuella kryssrutorna om du inte vill att andra på olika kurser och i olika organisationer ska kontakta dig via e-post.
 4. Markera aktuella kryssrutor om du inte vill att ditt namn ska visas i deltagarförteckningarna i kurser och organisationer.
 5. Klicka på Skicka.

Inställningar

Du kan ställa in att viss information ska visas i användarmenyn. Du kan till exempel ta bort länkarna till kurser och organisationer.

Det är ditt lärosäte som bestämmer vilka funktioner, verktyg och länkar som ska finnas. Till exempel kan det vara omöjligt för dig att ladda upp en profilbild.

Öppna menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet > Inställningar > Personuppgifter > Anpassa Mina inställningar.

 • Om du avmarkerar kryssrutorna för Mina kurser och Mina organisationer under Mina inställningar-länkar visas de inte i användarmenyn.
 • Om du markerar kryssrutorna visas Kurser och Organisationer med en lista över dina kurser och organisationer.
  • Om du inte har några kurser eller organisationer visas inte länkarna.
  • Om du aldrig har öppnat en kurs eller en organisation visas den kursen eller organisationen i en undermeny. Under Kurser visas till exempel en kurs som du aldrig öppnat under Mina övriga kurser.

De inställningar du gör påverkar inte modulerna Mina kurser eller Mina organisationer på fliken på Mitt lärosäte eller vad som visas på fliken Kurser.

Om du avmarkerar kryssrutan för Innehållssamling: Bokmärken visas inga av de bokmärken som du sätter i Innehållssamling under Länkar.

Länkar

Under Länkar kan ditt lärosäte ha lagt in länkar, och du kan visa sparade bokmärken från Innehållssamling. Du kan inte påverka vilka länkar ditt lärosäte har valt att lägga upp.


Hantera program från tredje part

När du använder ett tredjepartsverktyg kan programmet eventuellt be om tillåtelse att köras i Learn för din räkning. Processen gör det möjligt för ett lärandeprogram att skicka in uppgifter eller aktiviteter som du har slutfört till Blackboard Learn. Det här gör det möjligt för dina lärandeplattformar att arbeta tillsammans, precis som vid synkronisering av sociala medier. När du tillåter åtkomst kan du hantera den via Programauktorisering på panelenVerktyg.


Ändra lösenord

Du bör ändra ditt lösenord regelbundet för att bevara säkerheten. Använd inte vanlig personlig information som ditt lösenord, exempelvis ditt namn.

Logga in för att ändra ditt lösenord. Öppna menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet > Inställningar > Personuppgifter > Ändra lösenord.

Lösenord är skiftlägeskänsliga, får inte innehålla mellanslag och måste innehålla minst ett tecken. Lösenord får innehålla max 32 tecken.

Glömt lösenordet?

 1. Gå till den adress där du kommer åt Blackboard.
 2. Klicka på Har du glömt ditt lösenord? eller Glömt lösenordet? på inloggningssidan
 3. Ange ditt förnamn, efternamn och användarnamn. Du måste ha en aktiv e-postadress kopplad till ditt konto för att ta emot anvisningarna. Eller ange ditt förnamn, efternamn och din e-postadress.
 4. Skicka.

När du har skickat informationen kan du skapa ett nytt lösenord med hjälp av de anvisningar som skickas via e-post. Ditt befintliga lösenord är aktivt tills du har ändrat det.

Video: Change Your Password

Watch a video about changing your password

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Change your password shows how to access the user menu and change your password.