This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Aviseringspanelen kan du se aviseringar för alla kurser där du undervisar eller är inskriven. Om din institution använder Aviseringspanelen visas den som en sekundär flik på flikenMin institution.

Information visas i rutor som kallas moduler, som till exempel Mina anslag, Att göra, Behöver åtgärdas och Nyheter. Systemet genererar informationen i respektive modul.


Typer av aviseringsmoduler

Som standard visas tre moduler i Aviseringspanelen. Du kan lägga till fler moduler.

  • Kräver uppmärksamhet: Visar alla objekt i en kurs som kräver någon typ av interaktion. Lärare, assistenter och bedömare kan se deltagarbidrag som behöver bedömas som uppgifter, tester, enkäter, diskussionsforumsinlägg, samt blogg- och loggboksposter. Assistenter och bedömare kan se deltagarbidrag som behöver bedömas som uppgifter, tester, enkäter, diskussionsforumsinlägg, samt blogg- och loggboksposter.
  • Varningar: Visar förseningsaviseringar och varningar i Deltagaruppföljningen för samtliga kurser. Lärare, assistenter och bedömare kan se användarna i varje kurs som har förfallna objekt och som har genererat varningar i Deltagaruppföljningen. Assistenter och bedömare kan se användarna i varje kurs som har förfallna objekt och som har genererat varningar i Deltagaruppföljningen.
  • Nyheter: Visar en lista över nya objekt i alla relevanta kurser och organisationer. Lärare, assistenter och bedömare kan se nya tester och uppgifter som har skickats in. De ser också nya diskussionsforumsinlägg, blogg- och loggboksposter, samt kursmeddelanden. Deltagare kan se nya inlägg, nya kursmeddelanden, nypublicerade resultat och nytt innehåll som finns tillgängligt. Assistenter och bedömare kan se nya tester och uppgifter som har skickats in. De ser också nya diskussionsforumsinlägg, blogg- och loggboksposter, samt kursmeddelanden. Deltagare kan se nya inlägg, nya kursmeddelanden, nypublicerade resultat och nytt innehåll som finns tillgängligt.
  • Att göra: Visar status (förfallen/ska lämnas in) för relevant kursarbete. Deltagare kan se resultatobjekt med noterade förfallodagar uppdelade i två kategorier – vad som har förfallit och vad som förfaller i framtiden. Länkar ges till relevanta kursobjekt.

Stänga av aviseringar

Som standard är aviseringar aktiverade i systemet. Om din institution stänger av aviseringarna kan du inte aktivera dem.

Om du inte vill få aviseringar kan du stänga av en eller flera av dem.

Mer information om aviseringsinställningar


Så arbetar du med aviseringsmoduler

Du kan visa, dölja eller öppna varje modul i ett nytt fönster. Du kan lägga till nya moduler och dra dem för att ordna om dem.

Du kan visa alla objekt i en modul för att se objektets individuella aviseringar. För kommunikationsverktygen klickar du på aviseringens rubrik för att gå direkt till verktyget. Varje avisering har en egen meny.

Arbeta med aviseringsmoduler
Funktion Tillgänglig åtgärd
Menyer Visa alla: Visar alla objekt i en modul.

Dölj alla: Döljer alla objekt i en modul.

Avvisa alla: Tar bort alla aviseringar i en modul.
Redigera aviseringsinställningar Speciellt för Original-gränssnittet är att du kan välja vilka aviseringar du vill få och hur de levereras.
Anpassa sida Ändra färgtemat.
Aviseringens meny Visa information eller öppna: Gå direkt till aviseringens kursyta, som till exempel deltagaruppföljningen, diskussioner eller kursadministration och resultat, för att se detaljerad information om aviseringen.

Uppdatera: Sök efter nya objekt, som till exempel nya diskussionsposter, sedan modulen uppdaterades senast.

Avvisa: Ta bort aviseringen från modulen. Meddelandet tas bort, men objektet finns kvar i din kurs.

Hemsida

Som standard ingår en hemsida på kursmenyn för din Original-kurs.  Hemsidan är en kursmodulsida. Du kan ändra namn eller ta bort den här sidan och skapa andra kursmodulssidor. Du kan även välja vilka moduler som ska visas.

Kursmodulssidor innehåller information om nytt innehåll och förfallodagar för kursen.

Användarinställningarna för aviseringar gäller även de aviseringar som visas på Hemsidan.