This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Qwickly är en produktivitetsintegrering för Blackboard Learn som låter användare ladda upp dropbox-filer, Google Drive, OneDrive och boxfiler till Blackboard Learn med hjälp av moduler eller kursverktyg. Med Qwickly-modulen kan du publicera kurser, skicka e-post, lägga upp anslag och material i flera kurser på fakulteten samtidigt. Med Qwickly kopplas deltagarna ihop så att de kan samarbeta i grupp.

Med Qwickly kan du utföra vanliga kursuppgifter och ladda upp material från molnet. Du kan även skapa uppgifter och låta deltagarna skicka in sitt arbete med molntjänster som Google Docs.

Mer information om hur deltagare använder Qwickly


Använda modulen

Om Qwickly distribueras i form av ett verktyg måste du markera länken för att öppna Qwickly-modulen. De här funktionerna är tillgängliga i Qwickly-modulen:

 • Kurstillgänglighet:: Välj kurstillgänglighet. Listan med kurser sköts av systemadministratören.
 • Posta anslag: Posta anslag till kurser och organisationer.
 • Skicka e-postmeddelande: Skicka e-postmeddelanden till kurser och organisationer.
 • Lägga upp material: Skicka dokument eller länkar till molnlagringsytor i kurser och organisationer.
 • Posta länk: Posta en URL till kurser och organisationer.
 • Skapa uppgift: Skapa molnuppgifter i kurser och organisationer.
 • Objekt behöver bedömas: Detta visar antalet objekt som har skickats in men ännu inte bedömts.

Beroende på hur många inlämningar du tillåter kan den här siffran eventuellt vara densamma som under Behöver bedömas i kursen.


Använd modulen för att lägga till en molnfil

 1. I Qwickly-modulen markerar du Skicka Innehåll.
 2. Ett nytt fönster öppnas där du kan ange ett namn och beskrivning för filen.
 3. Välj platsen där filen lagras, antingen i en molnlagringsleverantör eller på din dator.
  • Om du väljer en molnleverantör, ska du ange ditt användarnamn och lösenord.
 4. Markera en fil och välj platsen där den ska visas i din kurs.
 5. Klicka på Skicka.

Lägg till en molnfil i en kurs

 1. Gå till den kursinnehållsyta i en kurs där du vill att filen ska visas.
 2. Välj Konstruera innehåll > Qwickly Ladda upp molninnehåll.
 3. Ge filen ett namn och en beskrivning.
 4. Välj platsen där filen lagras, antingen i en molnlagringsleverantör eller på din dator.
 5. Markera en fil
 6. Välj om du vill visa objektet nu eller inte och om antalet visningar ska spåras.
 7. Klicka på Skicka.

När du har skickat in objektet visas en länk på innehållsytan.


Skapa en uppgift med Qwickly

Du kan skapa en uppgift på två olika sätt med Qwickly i en Blackboard Learn-kurs.

En molnuppgift använder ditt molnbaserade dokument som objektet som deltagare väljer i en kursinnehållsyta. Du skapar molnuppgifter på sidan Qwickly Molnuppgift. Molnuppgifter utformas så att deltagare även ska skicka sina arbeten som molnbaserade filer. Deltagare kan även ladda upp filer från sina datorer, men de får inte åtkomst till redigeraren för att skicka in ytterligare material tillsammans med sina uppgifter. Molnuppgifter visas i en kursinnehållsyta med en molnikon som informerar deltagaren om att den lagras utanför kursen.

När du skapar en uppgift direkt i en Blackboard Learn-kurs med hjälp av sidan Skapa uppgift, då skapar du en inbyggd uppgift. Det innebär att du har använt Blackboards programvara för att lägga till innehåll och bestämma inställningar. Med Qwickly kan du infoga molnfiler i redigeraren för en uppgift, men den visas som en länk som deltagaren måste markera för visning i stället för att öppnas automatiskt. Inbyggda uppgifter visas i kursinnehållsytan som normala objekt med ikoner som visar innehållstypen.

Skapa en molnuppgift

 1. I en kursinnehållsyta ska du välja Qwickly Molnuppgift i menyn Granskningar.
 2. Skriv in ett namn och instruktioner.
 3. Markera lagringsplatsen för filen som du vill lägga till i uppgiften.
 4. Leta upp filen och lägg till den.
 5. Välj uppgiftsinställningar, som högsta möjliga poäng och inlämningsdag.
 6. Markera Skicka in för att spara uppgiften.

Deltagare kan skicka in molnuppgifter med modulen eller genom att markera molnuppgiftens länk i en kursinnehållsyta. De väljer en egen molnbaserad fil som ska bifogas till deras inlämning av uppgiften.

Skapa en inbyggd uppgift

Du kan använda kombinationsverktyget (mashup) i redigeraren för att lägga till molnbaserade objekt i dina inbyggda Blackboard Learn-uppgifter.

 1. Öppna menyn Kombinationsprogram i redigeraren för att se alla alternativen.
 2. Välj molnfilen Qwickly Länk.
 3. I fönstret som öppnas ska du gå till platsen där filen är lagrad och hitta den.
 4. Skriv in texten för länken till filen.
 5. Markera Skicka in för att infoga länken till innehållsredigeraren.

Din fil kommer att visas i området för uppgiftsinlämning om du använder den för att länka till en molnuppgift. Deltagare som vill skicka in molnbaserade filer som del av en inbyggd Blackboard Learn-uppgift måste också använda modulen eller kombinationsverktyget i redigeraren.