Spara tid med hjälp av världsledande program och tjänster för utbildningssektorn.

Jones & Bartlett Learning (JBL) tar fram utbildningsprogram och -tjänster som bidrar till bättre läranderesultat och bättre prestationer från deltagarna. Detta uppnår JBL genom att kombinera högkvalitativt textinnehåll från respekterade författare med innovativa, beprövade tekniktillämpningar som väcker entusiasm och uppfyller de mångskiftande behoven hos dagens lärare, studerande och yrkesverksamma.

Mer information om Jones & Bartlett Learning.

Du kan lägga till länkar i kurser från Jones & Bartlett Learning Navigate 2.0 i din Blackboard Learn-kurs. På detta sätt får deltagarna smidig åtkomst till Jones & Bartlett via Blackboard.

Din institution styr om Jones & Bartlett Learning ska vara tillgängligt.


Lägga till en Jones & Bartlett Learning-länk i din kurs

  1. Gå till en innehållsyta och välj Innehållsmarknad på menyn Partnerinnehåll.
  2. Välj ett lämpligt partnerinnehåll på sidan Innehållsmarknad. Markera Jones & Bartlett Learning i listan över tillgängliga partner. Under Kopplade partner visas partner som redan är kopplade till kursen.
  3. Slutför konfigureringen av Jones & Bartlett Learning. När du har loggat in eller skapat ett nytt konto kommer du i fortsättningen komma direkt till sidan för val av partnerinnehåll när du vill lägga till en Jones & Bartlett Learning-länk.
  4. När du har valt de önskade Jones & Bartlett Learning-länkarna blir de tillgängliga för deltagarna på den valda innehållsytan.