SchoolChapters nya namn är HMH Portfolio från Houghton Mifflin Harcourt.

HMH Portfolio är den enda plattformen för e-portföljer som omfattar hela utbildningsskalan – från förskolan till arbetslivet. HMH Portfolio erbjuder innovativa lösningar, tjänster och resurser som möjliggör för lärare, elever och yrkesverksamma att enkelt sammanställa, reflektera över och visa upp sina prestationer inom utbildning och inlärning, samt att hantera sin yrkesidentitet.

HMH Portfolio ger användare på en institution, från administratörer till deltagare, möjlighet att enkelt skapa portföljer kring de mål som är viktiga för dem. Oavsett om du hanterar och utvärderar deltagares inlärningsresultat, arbetar på att anpassa nyckelstandarder för ackreditering eller behandlar anställningsbarhet uppfyller HMH Portfolio enkelt dina behov, och allt sker via Blackboard Learn-plattformen.


HMH Portfolio och Blackboard Learn

HMH Portfolio erbjuder institutioner en enda lösning som enkelt anpassar data efter olika resultat, standarder eller målsättningar. Samtidigt ger den en djupgående deltagarcentrerad upplevelse. I kombination med en avancerad Blackboard Learn-integrering är resultatet data för spårning, rapportering och anställningsbarhet som är enkla att komma åt.

Partnermolnsintegrering med HMH Portfolio är tillgänglig för klienter som i dagsläget har licens för Blackboard Learn 9.1 SP 10 och senare. Integreringen finns även tillgänglig via ett separat byggblock för institutioner som har licens för Blackboard Learn 9.1, SP 6–9.

Din administratör kan ladda ner och installera partnermolnets byggblock, som inkluderar alternativet att införa integreringen av HMH Portfolio, utan extra kostnad. För att lärare och deltagare ska få åtkomst till integreringen måste dock en licens inskaffas. Det finns licensalternativ för institutioner, avdelningar/program eller deltagare. Priserna varierar utifrån licensmodellen: institution, avdelning eller deltagare.

Mer information om HMH Portfolio.


Funktioner och fördelar

  • Djup integrering: Enkel inloggning, synkronisering av uppgifter och integrering med kursadministration och resultat gör att lärare och deltagare kan hantera alla portföljprocesser via Blackboard Learn.
  • Helt bärbart: Deltagarna drar nytta av obegränsad molnlagring och möjligheten att hantera sina portföljer i och utanför LMS, från lärosäte till lärosäte och efter examen.
  • Intuitivt, lättanvänt gränssnitt: Snygg, modern display gör det enkelt att ladda upp, tagga, anpassa och dela data. Vittnesmål kan finnas i flera portföljer och delas på sociala nätverk som LinkedIn, Facebook och Twitter.
  • Åtkomst när som helst, var som helst: Webbaserad teknik och lyhörd design garanterar en överlägsen upplevelse i och utanför Blackboard Learn, i alla webbläsare och på alla mobila enheter. Dessutom kan deltagarna arbeta på sina portföljer offline via en gratis mobilapp.
  • Stöd för standarder, kriterier och utmärkelser: HMH Portfolio stöder formativ, summativ, autentisk, direkt, kompetensbaserad och standardbaserad utvärdering. Användare kan bedöma utifrån VALUE-kriterier som laddats upp i förväg, importerade kriterier eller anpassade kriterier. Lärare kan även skapa och distribuera digitala utmärkelser för att ytterligare visa upp inlärningsprestationer.
  • Säkerhet och integritet: Rollbaserade behörigheter begränsar tillgång till data utifrån användartyp, sammanhang och relation.

Hur köper deltagare åtkomst till HMH Portfolio?

I dagsläget köper deltagare åtkomstkoder till HMH Portfolio i skolans bokhandel (fysiska kort med åtkomstkoder utfärdas, digitala åtkomstkoder kan också distribueras) för licensmodeller där deltagare betalar. HMH Portfolio bedriver även e-handel men aktivering av denna funktion hanteras på kontobasis, då de flesta skolor föredrar att deltagarna använder bokhandeln så att de kan använda sitt studiestöd vid köpet. Denna möjlighet erbjuds för närvarande inte via HMH Portfolios e-handelsfunktion.