Blended Schools Network (BSN) erbjuder prisbelönt innehåll som integreras skarvfritt med Blackboard Learn. Detta kan lärare använda för att förbättra sitt eget material; alternativt kan de välja hela kursen för att fokusera på deltagarnas lärande och utveckling.


Om integreringen

Genom integrering med Blended Schools Network via Blackboards partnermoln får lärare som använder Blackboard Learn möjlighet att länka till och komma åt Blended School Networks kursinnehåll och lektioner. När en lärare har distribuerat BSN:s innehållslänkar till en Blackboard Learn-kurs kommer deltagare att få åtkomst till länkar på både kurs- och lektionsnivå, baserat på hur dessa har distribuerats av läraren i den aktuella kursen.


Funktioner och fördelar

  • Bb-lärare har möjlighet att komplettera Blackboard Learn-kurser med BSN-innehåll som skapas och hanteras i SoftChalk Cloud.
  • Automatisk driftsättning: När ett distrikt har mottagit autentiseringsuppgifter för att konfigurera integreringen på deras Blackboard Learn-instans, behövs inga ytterligare konton för lärare eller deltagare.
  • Lärare kan söka efter innehåll efter ämne eller nivå och spara en profil för att senare kunna filtrera sökresultaten efter sitt ämnesområde och sin nivå.
  • Lärare använder BSN:s innehållslänkar på det sätt som de själva finner lämpligt och behåller kontrollen över hur BSN-innehåll och utvärderingar levereras till deltagarna.
  • Med automatiserad resultatuppdatering synkroniseras alla BSN-resultat för de valda lektionerna i Kursadministration och resultat i Blackboard Learn – en tidsvinst för läraren.
  • Efterlevnad av personuppgiftslagar, som till exempel Family Education Rights and Privacy Act (FERPA), säkerställer att deltagarnas information förblir skyddad och säker.
  • Med lärarverktygen kan lärarna från en och samma plats inom en Bb-kurs ta fram deltagarförteckningen, köra automatiska resultatuppdateringar, använda ett diagnostikverktyg, öppna supportsidan för BSN och ta reda på mer om BSN om det skulle vara nytt för dem.

Aktivering och konfigurering

Kontrollera först att institutionens Blackboard Learn-instans är ansluten till Blackboard-molnet och att partnermolnets byggblock är tillgängligt. Därefter kan administratörer enkelt konfigurera partnermolnsintegreringen av BSN från sidan Inställningar för partnermoln.

Du och dina användare har kontroll över vilken privat information som delas med partners via Blackboard Learn. För varje partner kan administratörerna välja om användarnas förnamn, efternamn och e-postadresser per automatik alltid eller aldrig ska delas med partnern varje gång en användare får tillgång till partnersystemet via en länk i Blackboard Learn. Genom att välja alternativet Användarval uppmanas varje användare att dela sin personliga information första gången de öppnar ett partnersystem via en länk i Blackboard Learn. På det här sättet skyddas deltagarnas information i enlighet med den amerikanska lagen Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).