På sidan Arbetsflöden visas alla arbetsflöden som du är kopplad till, antingen som initiator eller deltagare. Du kan göra följande:

 • Hantera prenumerationer på arbetsflöden
 • Redigera, starta eller stoppa arbetsflöden som du har skapat
 • Visa information om arbetsflöde
 • Lägga till kommentarer till arbetsflöden från den här sidan

Markera Min arbetsflödesutveckling i Collaboration-menyn för att få åtkomst till sidan Arbetsflöden.

Om en användare deltar i ett schemalagt arbetsflöde som inte har nått honom eller henne än, har han eller hon ingen åtkomst till informationen om arbetsflödet.


Visa arbetsflöden

För att visa arbetsflöden som du är involverad i, markerar du Min arbetsflödesutveckling i Collaboration-menyn. Den här sidan innehåller följande funktioner:

 • Ta bortVälj detta alternativ för att permanent ta bort det markerade arbetsflödet.
 • Prenumerera – Välj detta alternativ för att prenumerera på de markerade arbetsflödena.
 • Visa arbetsflöden – Använd visningsalternativen för att förfina listan över visade arbetsflöden.
 • Namn – Visar arbetsflödets namn.
 • Typ – Visar arbetsflödets typ: Skickad eller Mottagen.
 • Utveckling – Visar arbetsflödets utveckling.
 • Tidsgräns för aktuell milstolpe – Visar tidsgränsen för den aktuella milstolpen i ett specifikt arbetsflöde.
 • Status – Visar knappen Starta/Stoppa. Användarna kan välja Starta för att starta en arbetsflödesinstans de har skapat och Stoppa för att stoppa den. Arbetsflödesinstanser som har stoppats kan startas igen genom att användaren klickar på Starta. Om du har fått ett arbetsflöde, visas Pågående i denna kolumn.

Vill du redigera en modell som du har skapat? Mer information finns i Skapa och redigera arbetsflödesmodeller.


Sidan med modelldesign

För att visa all information i en arbetsflödesmodell inklusive milstolpar och åtgärder, ska du markera namnet på arbetsflödesmodellen från listan på sidan Arbetsflöden. Du flyttas till sidan Modelldesign.

Sidan Modelldesign visar detaljer från en specifik arbetsflödesinstans på ett smidigt sätt. Alla milstolpar är listade på denna sida och innehåller detaljerad information om åtgärderna som milstolpen består av. Arbetsflödesdeltagare kan redigera åtgärder i milstolpen och lägga till kommentarer.

Om du är arbetsflödets ägare kan du åsidosätta en åtgärd för att slutföra den eller inte genomföra den. Joe har till exempel tilldelats en åtgärd i milstolpe 1, men han är sjuk och kan inte genomföra åtgärden. Du kan använda funktionen Godkänn åtgärd för att flytta arbetsflödet till nästföljande milstolpe.

Sidan Modelldesign innehåller följande information och funktioner:

 • Visa/dölj milstolpe – Välj plus-/minusikonen för att visa eller dölja informationen om denna milstolpe.
 • Innehållsobjekt – Genom att välja dessa länkar får du åtkomst till alla innehållsobjekt som är kopplade till en milstolpe.
 • Godkänn åtgärd – Välj denna knapp för att godkänna åtgärden och flytta arbetsflödet till nästa milstolpe.
 • Åtgärd misslyckades – Välj denna knapp för att omintetgöra åtgärden.
 • Redigera åtgärd – Välj denna knapp för att visa sidan Arbetsflödesåtgärd.
 • Kommentarer – Välj detta alternativ för att lägga till kommentarer till åtgärden.
 • Expandera alla – Visar texten för varje kommentar i fältet nedan.
 • Dölj alla – Dölj texten för varje kommentar i fältet nedan.

Att göra-lista

I Content Collection ska du markera Att göra-lista i Collaboration-menyn. Du flyttas till sidan Åtgärder, som organiserar och visar alla åtgärder som är kopplade till arbetsflödena som du deltar i. Du får även åtkomst till sidan Arbetsflöden på Att göra-listan genom att markera Arbetsflöden i det övre hörnet av fönstret.

När en åtgärd slutförts tas den automatiskt bort från sidan Åtgärder. Du har fortfarande åtkomst till detta arbetsflöde (och denna åtgärd) från sidan Arbetsflöden.

Sidan Åtgärder innehåller följande information och funktioner:

 • Visa åtgärder – Använd visningsalternativen för att förfina listan över visade arbetsflöden.
 • Åtgärdsnamn – Visar namnet på åtgärden.
 • Åtgärdsstatus – Visar statusen för åtgärden.
 • Tidsgräns för åtgärd – Visar tidsgränsen för åtgärden.
 • Arbetsflödesnamn – Visar namnet på arbetsflödet som är kopplat till åtgärden.
 • Arbetsflödesbehandling – Visar de avslutade och återstående arbetena för arbetsflödet.
 • Redigera – Markera detta alternativ i åtgärdsmenyn för att visa sidan Arbetsflödesåtgärd.
 • Öppna – Markera detta alternativ i åtgärdsmenyn för att visa informationen om arbetsflödet.

Uppdatera en åtgärd

För att uppdatera en åtgärd väljer du Redigera i åtgärdsmenyn på sidan med Att göra-lista. Du kan även få åtkomst via alternativet Redigera åtgärd på sidan Modelldesign.

På sidan Arbetsflödesåtgärd listas all information och alla innehållsobjekt som är kopplade till en viss arbetsflödesåtgärd. I sektionen Uppdatera åtgärd på den här sidan, kan du ändra status för åtgärden och lägga till kommentarer.

Alla användare som är involverade i arbetsflödet kan lägga till kommentarer till en åtgärd. Det är dock endast användaren som har tilldelats en åtgärd som kan redigera dess status.

Sidan Arbetsflödesåtgärd innehåller följande funktioner:

 • Instruktioner – Visar instruktionerna för den här åtgärden.
 • Tidsgräns – Visar tidsgränsen för den här åtgärden.
 • Utförare – Visar namnet på användaren som har tilldelats denna åtgärd.
 • Obligatorisk – Visar om åtgärden är obligatorisk eller inte.
 • Innehållsobjekt – Visar länkarna till alla innehållsobjekt som är kopplade till åtgärden.
 • Status – Välj ur listan med alternativ för att ändra status för denna åtgärd.
 • Ämne – Ange ett ämne för uppdateringen.
 • Kommentar – Ange en kommentar som relaterar till statusändringen.
 • Statushistorik – Visar statushistoriken för åtgärden. Använd Visa alla och Dölj alla för att visa eller dölja historikuppgifterna.

Arbetsflödesaviseringar

Om du vill ta emot periodiska uppdateringar för ett arbetsflöde, kan du göra en prenumeration.

 1. På sidan Arbetsflöden markerar du kryssrutan bredvid ett arbetsflöde och väljer därefter Prenumerera. Du flyttas till sidan Arbetsflödesaviseringar, där du kan hantera aviseringar.
 2. Välj ett av följande alternativ under Meddelanden:
  • Jag måste slutföra en åtgärd: Du får statusaviseringar om åtgärder och milstolpar som du måste avsluta.
  • Händelser inträffar: Du får alla aviseringar från ett arbetsflöde, inklusive status för åtgärder och milstolpar.
  • Ett arbetsflöde slutförs eller misslyckas: Du får endast aviseringar när ett arbetsflöde har slutförts eller misslyckats.
  • Aldrig: Du får inga aviseringar för det markerade arbetsflödet.
 3. Klicka på Skicka.

För att avbeställa alla arbetsflödesaviseringar ska du gå till Personliga inställningar i Verktygs-menyn. Markera kryssrutan Säg upp arbetsflödesaviseringar och därefter Skicka in.