This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Twitter logo of blue bird

En tweet är ett meddelande som publiceras på Twitter.com och visas omedelbart för alla Twitter-användare som följer personen som publicerade meddelandet.

Du kan sprida information, kommunicera med stora grupper i realtid och arkivera konversationer. Eftersom meddelandena är så korta kan de ge upphov till kreativitet och minska informationsströmmen till en mängd som är lätt att ta till sig. På många webbplatser finns det en Twitterknapp så att du kan dela resurser med dina följare på Twitter.

Vill du kanske ha lite dynamiskt innehåll i en kurs?

Genom en Twitterwidget kan du integrera ett flöde med egna tweetar. Du kan även lägga in resultat från en Twittersökning i ditt undervisningsmaterial.

Flödet uppdateras automatiskt, och nya aktiviteter rullar förbi medan du tittar. Till och med deltagare utan Twitter-konton kan utforska innehåll i flödet som intresserar dem.

Deltagare kan skriva en tweet längst ner i widgeten.


Lägga in en Twitterwidget i en kurs

 1. Logga in på Twitter och öppna kontomenyn.
 2. Klicka på Inställningar och välj sedan Widgetar på menyn till vänster.
 3. Klicka på Skapa ny.
 4. Välj Profil, Gillar, Lista eller Samling för att skapa en widget baserat på en Twitter-URL. Du kan även välja Sök för att skapa en widget som visar senaste tweetar med en viss hashtagg.
 5. Ange en Twitter-URL som du vill bädda in. Det kan vara en URL för en enstaka tweet, en profil eller en samling. Du kan till och med ange en Twitter-referens eller en hashtagg.
 6. Det visas automatiskt en förhandsgranskning av widgeten och den inbäddade koden. Kopiera koden.
 7. Gå till en innehållsyta eller mapp i en kurs.
 8. Klicka på Konstruera innehåll och välj alternativet Objekt.
 9. Skriv ett namn.
 10. Välj Visningsläge för HTML-kod i redigeringsverktyget. Klistra in koden i popup-fönstret.
 11. Klicka på Uppdatera. En länk visas i redigeringsverktyget.
 12. Klicka på Skicka. Innehållsytan visar Twitter-widgeten med en automatisk uppdatering av tweets.

Du kan även skapa en tom sida på din kursmeny och bädda in Twitter-widgeten där.


Varför använda Twitter i undervisningen?

Läs guiden för att komma igång med Twitter för att lära dig grunderna. När du har lärt dig grunderna kan du utöka din användning av Twitter med några av idéerna nedan.

Använda Twitter i undervisningen
Användningsområde Beskrivning
Global mötesplats för lärare Knyt kontakter med andra lärare och institutioner över hela världen. Be om råd, dra nytta av andras erfarenheter och håll dig uppdaterad vad gäller trenderna inom ditt område.
Publicera arbeten Gör reklam för dina artiklar och andra prestationer.
Dela länkar Länkar som delas på Twitter.com kortas automatiskt ner till en http://t.co-länk. En URL-adress ändras till 22 tecken, även om länken är kortare än 22 tecken. På så sätt kan användarna hålla längden på meddelandena under teckengränsen.
Kommunikation via backchannel Kursdeltagarna kan föra diskussioner i realtid medan de tittar på samma evenemang från olika platser. ­­Om deltagare till exempel tittar på en politisk debatt som de samtidigt diskuterar på Twitter och deltagarna lägger till en hashtagg för evenemanget i sina tweetar kan vem som helst göra en Twitter-sökning och se alla tweetar om evenemanget.
Bygg upp en gemenskap med en hashtagg för klassen Att utöka diskussioner till Twitter kan bygga upp en gemenskap och uppmuntra deltagarna att fråga sina kurskamrater om saker direkt. Hitta på en hashtagg för er kurs. Sök på hashtaggen på Twitter för att se att den inte redan är upptagen.
Tweetar som studieguide Tweets med hashtaggar under lektionerna ger deltagarna möjlighet att hänvisa till vad som sades under lektionen. Efter diskussioner i små grupper kan deltagarna tweeta relevanta frågor så att hela klassen kan se dem.
Hjälp kursdeltagarna att bygga professionella nätverk Deltagare kan börja följa och knyta kontakter med målföretag innan examen.
Kontakta en offentlig person Prova att tweeta med en offentlig person eller branschexpert. Studerande brukar få svar.
Öka engagemanget Twitter i större klasser kan bredda deltagandet på föreläsningar, där det helt enkelt inte finns tid för alla att prata. En del deltagare känner sig mer bekväma med att tweeta än att tala under lektionen.
Diskussionsförberedelser innan lektionen Kursdeltagarna tweetar frågor och kommentarer om materialet som ska ha lästs till en lektion. Sedan kan Twitterflödet för den hashtaggen användas som diskussionsunderlag i klassrummet.
Skriva kort och koncist Även om det är en utmaning att förmedla ett meningsfullt budskap med ett begränsat antal tecken kan en så snäv begränsning ge upphov till kreativitet.
Tweeta som historiska eller litterära gestalter En rolig och lärorik övning! Låt kursdeltagarna låtsas att de är kända personer från historien eller litteraturen.

Medskapare

Katherine Linzy | Office of Technology Services | University of Evansville | Evansville, Indiana, USA
University of Evansville

University of Evansville logo