Ditt lärosäte bestämmer om direktbedömningsfunktionen är aktiverad.

Öppna sidan Uppgiftsbedömning

Du kan börja bedöma på sidan Behöver bedömas eller i Kursadministration och resultat. På sidan Uppgiftsbedömning kan du se, kommentera och bedöma uppgiftsfiler som kursdeltagarna har skickat in.

Mer information om sidan Behöver bedömas

Mer information om att tilldela resultat i Kursadministration och resultat

Mer information om sena uppgifter

Välj plats för filhämtning

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och inlämningsdagen om du har angett ett.

Mer information om att skicka påminnelser


Kan jag bedöma uppgifter i appen?

Ja! Om ditt lärosäte använder Blackboard Learn Q4 2018 eller senare, kan du bedöma uppgifter i Blackboard Instructor-appen.

Komma igång med att bedöma i appen


Kan jag bedöma uppgifter direkt i webbläsaren?

Du kan kommentera och bedöma deltagarnas uppgiftsfiler direkt i webbläsaren med Bb Annotate. Bb Annotate stöds på samma webbläsare som stöds av Blackboard Learn.

Bb Annotate

Bb Annotate

Du kan använda Bb Annotate för infogad bedömning i dina kurser. Bb Annotate erbjuder en mer robust uppsättning funktioner som gör att du kan anpassa din återkoppling. Funktionerna innefattar en sammanfattningsvy i sidopanelen, ritverktyg för frihandsritning, olika färgval och mycket mer.


Arbetsflöde vid Bb Annotate-bedömning

På sidan Uppgiftsinlämning öppnas de filtyper som stöds i webbläsaren. Följande dokumenttyper kan öppnas och kommenteras direkt i webbläsaren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokument (ODS, ODT, ODP)
 • Digitala bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, , BMP, HEIC)
 • Källkod (Java, PY, C, CPP osv.)
 • Medicinska bilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makron, som Visual Basic, stöds inte.

Tidsgränsen för anteckningssessioner går ut efter en timme. Du får ett varningsmeddelande innan sessionen går ut. Dina slutförda anteckningar, återkopplingar och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

Animerade GIF-bilder visar endast den första bildrutan i PDF-visningsprogrammet för anteckningssyften. Ladda ner inlämningen för att visa den animerade GIF-bilden.

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en deltagare har lämnat in en fil som inte stöds uppmanas du att ladda ner den. Uppgifter som skrivits med redigeringsverktyget kan inte bedömas direkt i webbläsaren.

Från och med 10 december, 2020: Om den inlämnade filen (icke-konverterad) är större än 300 MB kommer bearbetningen att stoppas för att garantera bra prestanda och se till att inga data går förlorade.

Bb Annotate stöds på aktuella versioner av Firefox, Chrome, Edge, och Safari.

Editing menu

Som en del av den responsiva designen visas ändringarna på menyn baserat på skärmstorleken. På medelstora och små skärmar visas sidnumret som du är på i inställningarna för Dokumentvy. Anteckningsverktygen finns under ikonen Visa anteckningsverktyg. På små skärmar visas inte Innehållsbibliotek.

Visningsinställningar för dokument

A. Sidofält: Visa indexbilds-, översikts- eller anteckningsvy för inlämningen.

B. Sidor: Använd pilarna för att gå till olika sidor i inlämningen.

C. Panorera: Flytta inlämningen på sidan.

D. Zooma och Anpassa: Zooma in och ut från inlämningen eller justera vyn så att den passar hela sidan, sidans bredd eller välj den bästa anpassningen.

Anteckningar

E. Anteckningsverktyg: Klicka på respektive verktyg för att se verktygsegenskaperna.

 • Ritverktyg, Pensel och Radergummi: Rita fritt på inlämningen med valfri färg, tjocklek och opacitet. Välj radergummit för att ta bort anteckningar. Du kan radera delar av det som du ritat fritt med radergummit eller välja Ta bort för att ta bort hela teckningen.
 • Bild eller Stämpel: Välj en förinstallerad stämpel eller skapa en egen anpassad stämpel eller bild som ska läggas till i inlämningen.
 • Text: Lägg till text direkt i inlämningen. Du kan flytta, redigera och ändra texten och välja teckensnitt, storlek, justering och färg på texten.
 • Figurer: Välj mellan Linje, Pil, Rektangel, Ellips, Polygon och Polylinje. Varje form har sina egna inställningar för att ändra färg, bredd, opacitet och mer.

F. Kommentera: Ange återkoppling i kommentarer. Dina kommentarer syns i panelen bredvid inlämningen.

Deltagare kan komma åt filerna med anteckningar, men kan inte lägga till anteckningar i sina inlämningar.

G. Skriv ut eller Ladda ner: Skriv ut eller ladda ner inlämningen med anteckningarna.

Ett välkänt problem med vissa webbläsares inbyggda PDF-granskare är att de kanske inte visar alla dina anteckningar. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

H. Sök: Sök efter specifik text i inlämningen.

I. Innehållsbibliotek: Skapa en bank med återanvändbara kommentarer. Du kan lägga till, redigera, ta bort och söka efter kommentarer i biblioteket. Du kan även lägga till en kommentar direkt på inlämningssidan från menyn. Klicka på plustecknet för att lägga till en ny kommentar i Innehållsbiblioteket. Du kan Lägga till kommentarer, kopiera till Urklipp, redigera, eller Ta bort innehåll från biblioteket. Skriv in nyckelord eller fraser för att söka efter sparade kommentarer.

Innehållsbiblioteket är endast tillgängligt i SaaS-miljöer.

Markeringsverktyg: Välj specifika delar av inlämningen som ska markeras. När du markerar text i inlämningen öppnas ytterligare en meny. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet.