Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Assignments are always available to instructors in the Ultra Course View.

Innan du tilldelar grupparbete

Du vill inte att deltagarna ska se gruppaktiviteter som stressigt arbete. Om du inte tycker att grupparbete lyfter dina lärandemål och ger mervärde kan du fundera på att använda alternativa undervisningsmetoder. Använd endast grupparbeten för projekt som en enskild deltagare inte kan klara av lika bra och får svårt att avsluta på egen hand inom den avsedda tidsramen.

Forskning visar att deltagare arbetar hårdare när andra är beroende av dem. För att uppmuntra detta ömsesidiga beroende kan du skapa gruppuppgifter som kräver att deltagarna delar upp arbetet för att uppnå målet, ifrågasätter och utmanar varandras idéer och ger återkoppling och uppmuntran.

Överväg följande frågor innan du tar in grupparbete i din kurs:

 • Kommer grupparbetet att främja mina kursmål?
 • Vilket introduktionsmaterial eller vilken gruppresursinformation kan jag tillhandahålla för att hjälpa deltagarna att lyckas?
 • Hur ska grupperna sättas samman?
 • Kommer deltagarna vara inblandade i planering av grupper?
 • Hur kan jag utvärdera deltagarnas inlärning och bibehålla individuellt ansvar? Måste jag få en inlämning av gruppen?
 • Hur ska jag hantera frågor och problem?

Källa: 0”44 Benefits of Collaborative Learning.” gdrc.org n.d. Webb. 3 januari 2020.

Skapa gruppuppgifter

För att vara säker på att deltagarna samarbetar och interagerar kan du använda gruppverktyget och gruppuppgifter för att främja en interaktiv onlinemiljö.

Mer information om att skapa grupper

Du kan skapa en gruppuppgift och släppa den till en eller flera grupper i din kurs. Varje grupp skickar in en gemensam uppgift och alla medlemmar får samma resultat. Du kan skapa en enda uppgift och ge alla grupper den, eller skapa flera unika uppgifter och ge olika grupper olika uppgifter. Endast du och de som är med i respektive grupp har åtkomst till gruppuppgifter.

Innan du sätter igång

 • Först måste det finnas en kursgrupp för att det ska gå att skapa en gruppuppgift för gruppen.
 • Deltagare som är inskrivna i mer än en grupp som får samma uppgift kan skicka in mer än ett försök för den här uppgiften. Du kanske måste ge sådana deltagare en helhetsbedömning av uppgiften.
 • Kursdeltagare som inte är inskrivna på kursen när en gruppuppgift lämnas in har inte åtkomst till den inlämningen. De här kursdeltagarna ser endast att uppgiften har lämnats in.
 • Kursdeltagare som du tar bort från en grupp kan inte se gruppuppgifterna. De kommer åt sina inlämningar från Mina resultat.
 • Om du redigerar uppgiften mellan det att den skapas och förfallodagen kan hela gruppen förlora arbete som redan pågår.
 • Om du tar bort en grupp från uppgiften efter att deltagarna har påbörjat ett försök men inte lämnat in än, förlorar gruppen åtkomst till uppgiften och deras arbete går förlorat.

Du skapar en gruppuppgift på samma sätt som du skapar ett uppdrag som deltagare ska slutföra enskilt. När du skapar en gruppuppgift skapas automatiskt ett objekt i Kursadministration och resultat. Du kan skapa gruppuppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar. Gruppuppgifter visas på den kursinnehållsyta där de skapades och på respektive grupps hemsida.

På sidan Skapa uppgift expanderar du avsnittet Inlämningsöversikt för att skicka en uppgift till grupper.

 1. Markera alternativet Gruppsändning.
 2. Markera gruppen eller grupperna som ska få uppgiften i rutan Objekt som ska väljas. Klicka på högerpilen för att flytta de markerade objekten till rutan Valda objekt. Om du vill markera flera grupper på en gång på en dator med Windows håller du skifttangenten intryckt och klickar på de grupper som du vill markera. Om du vill markera grupper som inte ligger efter varandra i listan trycker du på Ctrl och klickar på varje enskild grupp som du vill markera. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten. Markera alternativet Markera alla om du vill välja alla grupper.
 3. Ange antal försök. Du kan tillåta mer än ett försök på en gruppuppgift.