Tillgänglighetsfunktioner i Blackboard Learn™

Målsättningen med Blackboard Learn är att kunna erbjuda en tillgänglig plattform för deltagare och lärare för likvärdig åtkomst till onlinekurser. Lärare har ett visst ansvar för att göra kursinnehåll tillgängligt. Deltagare behöver be om anpassningar vid behov. Ta reda på hur du kan skapa och delta i inkluderande inlärningsupplevelser genom att använda tillgänglighetsfunktionerna i Blackboard Learn™.

Blackboard arbetar helt och fullt för att säkerställa att vår plattform inte innehåller några begränsningar för användare med funktionshinder och både är användbar och tillgänglig för alla, oavsett ålder, förmåga eller situation. Blackboard kontrollerar och utvärderar tillgänglighetsnivåer utifrån två standarder: Avsnitt 508 i Rehabilitation Act som har utfärdats av den amerikanska federala regeringen och via Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), som har utfärdats av World Wide Web Consortium (W3C).

De här länkade resurserna finns endast tillgängliga på engelska.


Utforma tillgänglighetsanpassat material

Den här listan innehåller de fem viktigaste sakerna som du behöver veta om design av tillgängligt innehåll.

 1. Om du lägger in bilder i ditt material bör du ange en alternativ (alt) text för dem. All text bör vara enkel och kortfattad, och beskriva exakt vad bilden föreställer. Om en bild föreställer ett diagram med avancerad information krävs en lång beskrivning eller ett textformat av materialet.alt="photograph of a Cell Dividing."
 2. Om du lägger till videor eller övrigt multimedieinnehåll i din kurs, måste du inkludera beskrivande undertexter av innehållet för att säkerställa att personer med nedsatt hörsel kan ta del av det.
 3. Ett av de vanligaste klagomålen från deltagare med nedsatt syn är att de inte kan ta del av bifogade filer. Formatera bifogade dokument med lämpliga rubriker för att säkerställa att de kan läsas av skärmläsare. När du skapar dokument kan du sätta lämpliga rubriker med hjälp av formaterings- och stilalternativen i Microsoft Office, Adobe eller andra ordbehandlingsprogram.
 4. Tagga pdf-filer ordentligt för att säkerställa att deras uppbyggnad går att läsa av skärmläsare. Enkla metoder för att skriva ut eller spara till PDF skapar en enkel bild av filen. Även om dokumentet ser ordentligt strukturerat ut kan en skärmläsare inte interagera med det eller läsa något av materialet. Se avsnittet om att uppfylla tillgänglighetsstandarder för PDF-filer på Adobe Acrobats webbplats för mer information om hur du kan skapa tillgängliga PDF-filer.
 5. Var noga med att förse alla deltagare med tydliga förväntningar, instruktioner och anvisningar för alla uppgifter och test. Deltagare med kognitiva funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter kan ha svårt att fokusera på enkla uppgifter. Tydliga anvisningar och förväntningar som är lätta att förstå kan underlätta för dem att fokusera och det är troligare att de lyckas.

Använda Blackboard Learn med hörselnedsättning

I Blackboard Learn förses inte mediefiler automatiskt med textning, men det finns fullständigt stöd för textning av alla medietyper som du kan ladda upp eller spela upp i kursmaterialet.


Använda Blackboard Learn med synnedsättning

Följande lista innehåller de fem viktigaste sakerna du behöver veta om användning av Blackboard med synnedsättning:

 1. Blackboard Learn har utvecklats i enlighet med W3C:s riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll för att säkerställa att Learn fungerar med de senaste versionerna av tekniska hjälpmedel, till exempel JAWS och VoiceOver.
 2. Alla sidor i Blackboard Learn™ har en gemensam struktur för att du lättare ska kunna navigera i systemet. För att definiera sidornas struktur används en kombination av rubriker och ARIA-riktmärken. Funktioner som den globala navigeringsmenyn och snabblänkar kan underlätta en snabbare och effektivare navigering. All tangentbordsnavigering följer de vanligaste modellerna för webbnavigering.
 3. Funktionen snabblänkar går bortom de traditionella hoppa över-länkarna och gör att du kan hoppa direkt till en rubrik eller till ett ARIA-riktmärke på den aktuella sidan. Du kan öppna snabblänkar via en tangentbordsgenväg (Skift+Alt+L) var som helst på en sida, vilket gör att det alltid är lätt att flytta runt.
 4. Alt-taggar används för att definiera bilder i Blackboard Learn™. När lärare bygger upp kursinnehåll ombeds de att lägga till alt-text till bilder som de laddar upp, för att säkerställa att visuell information är tillgänglig för alla användare.
 5. Om du har angett inställningar för hög kontrast på din dator kan du aktivera stilar med hög kontrast på Blackboard Learn™s inloggningssida. Det ger systemet information om att respektera de val som gjorts i ditt operativsystem och säkerställer en optimal visuell upplevelse utifrån dina individuella behov.

Använda Blackboard Learn med nedsatt rörlighet

Följande lista innehåller de fem viktigaste sakerna du behöver veta om användning av Blackboard med nedsatt rörlighet:

 1. Tangentbordsnavigeringen i hela Blackboard Learn-systemet följer vanliga modeller för webbnavigering för att skapa en användarupplevelse som är konsekvent och lik andra webbaserade upplevelser.
 2. Snabblänkar sammanställer en lista över alla rubriker och riktmärken på sidan. Det gör det möjligt för dig att snabbt hitta och navigera till element på mitten av sidan. Du kan öppna Snabblänkar via en tangentbordsgenväg (Skift+Alt+L) var som helst på sidan, vilket gör att det alltid är lätt att flytta sig runt.
 3. Det finns tangentbordsgenvägar till flera av verktygen i Blackboard Learn, vilket ökar effektiviteten för tangentbordsanvändare. Tangentbordsgenvägar är specifika för den aktuella sidan eller för det verktyg som används. Du kan upptäcka tangentbordsgenvägarna genom att öppna snabblänksverktyget (Skift+Alt+L).
 4. På alla sidor där du kan ändra ordning på objekt med hjälp av dra och släpp-funktionen finns verktyget Tangentbordstillgänglig omordning, som visar alla objekten på sidan i en lista. Du kan ändra ordningen på objekten med hjälp av tangentbordskommandon.

Använda Blackboard med inlärningssvårigheter

Följande lista innehåller de fem viktigaste sakerna du behöver veta om användning av Blackboard med inlärningssvårigheter:

 1. När du befinner dig i en kurs kan du dölja kursmenyn för att göra sidan mindre rörig och underlätta för dig att fokusera på det du behöver. Du kan när som helst öppna menyn igen genom att hålla muspekaren i vänstra kanten av skärmen och klicka på det fält som öppnas. Den här kontrollknappen är även tillgänglig via tangentbordet.
 2. Menyalternativ, knappar och andra inställningsfunktioner som inte alltid behövs visas bara när de objekt som de är kopplade till kommer i fokus, antingen via musen eller tangentbordet. Det gör sidan mindre rörig, eftersom mindre visuella element visas och säkerställer att du har tillgång till menyerna när du behöver dem.
 3. Genom aktivitetsräknarfunktionen i den globala navigeringsmenyn och Mitt Blackboard-verktyg kan du få meddelande om när det finns nya objekt eller ny information som är viktig. När du granskar de här objekten rensas räknarna och du blir på så sätt alltid medveten om vad som är nytt eller vad som har förändrats sedan ditt senaste besök i systemet.
 4. Om ditt system är aktiverat kan du ställa in individuella aviseringar för nytt innehåll, förfallodatum, diskussionsinlägg och övriga objekt i Blackboard Learn™, så att du blir meddelad om information även om du inte är inloggad. De här aviseringarna skickas till dig via e-post, visas i Mina Blackboard-uppdateringar eller på aviseringspanelen. Om Blackboard Connect är installerad kan du få aviseringar via sms.
 5. I Blackboard Learn-systemet kan lärare anpassa prov utifrån individuella behov. Om du behöver mer tid, fler försök, annorlunda visningsalternativ eller en alternativ provplats kan du kontakta din lärare.

Tillgänglighetsfunktioner i Blackboard Learn

Medvetenhet om och användning av de här funktionerna och verktygen, både när det gäller lärare och deltagare, skapar en framgångsrik miljö för tillgänglighet.

Min Blackboard

Min Blackboard sammanställer information från hela Blackboard Learn™-systemet och fokuserar på den enskilda användaren. Från en enda plats kan användare få en snabb översikt av allt som är kopplat till olika verktyg och kurser, samt till användarens akademiska eller institutionella nätverk och grupper. Det gör det möjligt för användare att svara, granska och direkt interagera med den information som visas där. Genom aktivitetsräknarfunktionen får användaren snabbt veta om det har skett något intressant sedan förra inloggningen på Mitt Blackboard. Att ha allting samlat på en plats kan underlätta den övergripande upplevelsen för deltagare med funktionshinder och underlätta för dem att fokusera på de uppgifter som de behöver slutföra. Deltagare kan få en översikt av utestående information innan de fördjupar sig i de egna kurserna.

Global navigering

Den globala navigeringsmenyn är en uppsättning länkar som visas längst upp i Blackboard Learn. Du öppnar menyn genom att klicka på ditt namn eller gå till namnet via ett kortkommando. Den här menyn ger dig ett konsekvent, snabbt och enkelt sätt att hitta information på. Du kan även gå till verktyg som Min Blackboard, dina kurser och till och med till vissa personliga inställningar från var som helt i systemet.

Anpassad publicering

Med anpassad publicering kan lärare skapa anpassade inlärningsvägar för deltagare. Anpassad publicering styr publicering av innehåll till deltagare utifrån en uppsättning regler som läraren skapar. Reglerna kan vara kopplade till tillgänglighet, datum och tider, enskilda användare, gruppmedlemskap, poäng eller försök för ett objekt i Kursadministration och resultat, beräknade kolumner i Kursadministration och resultat eller granskningsstatus för ett objekt i kursen. Lärare kan använda anpassad publicering för att rikta alternativa innehållsformat eller extra material direkt till de deltagare som har behov av det.

Snabblänkar

Längst upp till vänster i gränssnittet öppnar snabblänksikonen en lista över alla ARIA-riktmärken, samt en översikt över alla innehållsrubriker på den sida som visas. Alla tillgängliga tangentbordsgenvägar visas också för det aktuella verktyget eller den aktuella sidan. Du kan snabbt hitta alla rubriker eller avsnitt på alla sidor i Blackboard Learn-programmet och gå direkt dit. Snabblänkar är specifika för den sidan som visas. Du kan när som helst öppna den via en tangentbordsgenväg (Skift+Alt+L). Den här genvägen möjliggör en markant effektivitetsökning för användare som huvudsakligen förlitar sig på tangentbord vid navigering i programmet.

Testundantag

Det finns nya inställningar på sidorna Test och Enkätalternativ under rubriken Undantag för testets/enkätens tillgänglighet. Med de här inställningarna kan lärare välja en eller flera grupper eller deltagare och göra ett antal undantag till de befintliga inställningarna för tillgänglighet för ett test eller en enkät. Undantag gör det möjligt att anpassa tillgängligheten för en deltagare med funktionshinder, som t.ex. längre testtid eller fler testförsök, eller gör det möjligt att anpassa efter teknik- och språkskillnader.

Tangentbordstillgänglig omordning

På alla sidor där du kan ändra ordning på objekt med hjälp av dra och släpp-funktionen finns verktyget Tangentbordstillgänglig omordning, som visar alla objekten på sidan i en lista. Du kan ändra ordningen på objekten med hjälp av tangentbordskommandon.

Uppspelningsknappar för YouTube-klipp

En YouTube™-mashup gör det möjligt för en lärare att söka efter och bädda in YouTube™-videor direkt i kursinnehållet. När videoklipp visas finns det tillgänglighetsanpassade knappar som gör att deltagarna kan starta uppspelning, pausa, stoppa och höja eller sänka volymen med hjälp av tangentbordet eller en skärmläsare. De behöver inte använda de mer krävande, flashbaserade knapparna som är standard för vanliga videoklipp på YouTube.

Aviseringar

Du kan konfigurera Blackboard till att skicka ut aviseringar via flera olika kanaler och informera användare om ändringar i deras kurser. Aviseringar är specifika för den enskilda användaren, vilket innebär att både lärare och användare kan ange vilka aviseringar som ska skickas till dem, såväl som när och hur de vill ta emot aviseringar. Användare kan klicka på en länk i en avisering och gå direkt till just det objektet utan att behöva se innehållet runtomkring. När Blackboard Connect är integrerat kan användarna välja att få aviseringar via sms, text-till-tal eller telefon. De här funktionerna gör det möjligt för användare att ha koll på vad som händer i deras kurser i det medium som de känner sig mest bekväma med att använda.


Visningsalternativ och innehållsmappar

Lärare kan styra visning av innehåll på innehållssidor eller i mappar i sina kurser. Alternativen omfattar att bara visa text, att låta en ikon representera ett innehållsobjekt och att visa både text och en ikon. Om det finns mycket text på en sida kan deltagare med kognitiva nedsättningar uppleva svårigheter med att ta del av informationen. Lärare kan använda mappar och formatering för att begränsa rörigheten på sidan och hjälpa deltagarna att fokusera på ett element i taget.

Innehållsredigeraren

Innehållsredigeraren i Blackboard Learn™ baseras på teknik från en tredje part, TinyMCE. Den har tillgängliga kontrollknappar, såväl som tangentbordsgenvägar för formatering av det innehåll som skapas med den. Redigeraren rensar bort onödig HTML-kod som kan inkluderas när innehåll kopieras över från Microsoft Office-dokument. Den rensade HTML-koden säkerställer att skärmläsare till fullo kan ta del av allt innehåll som skapas med eller kopieras över till redigeraren.

Formateringsfunktionerna i redigeringsverktyget säkerställer även att de rubriker som lärare lägger in i texterna inte är i konflikt med den övergripande semantiska sidostrukturen som innehållet visas i. Att skapa tillgängligt innehåll i kurser är viktigt för att alla deltagare ska kunna lyckas. Innehållsredigeraren gör det möjligt att säkerställa att allt innehåll som du skapar i den lever upp till användarnas och systemets krav.

Format med hög kontrast

På inloggningssidan för Blackboard Learn kan du välja om du vill aktivera inställningar för hög kontrast. På så sätt säkerställs att systemet använder de kontrastinställningar som du redan har konfigurerat i ditt operativsystem för visning av text, menyer och övriga navigeringskontroller i Blackboard Learn-miljön. För användare med nedsatt syn är de kontrastinställningar som konfigurerats i operativsystemet förmodligen de bästa för att visa och ta del av information. Det stöd för hög kontrast som finns i Blackboard Learn™ gör det möjligt för dig att fortsätta att använda dina egna inställningar.