Organisationer fungerar som kurser och innehåller verktyg som gör att medlemmarna kan kommunicera på ett effektivt sätt. Du kan lägga upp information, ha diskussioner och dela dokument. Organisationer är en perfekt plats att få kontakt med andra användare som delar dina intressen eller aktiviteter utanför schemat. Din institution bestämmer vem som kan skapa organisationer.

Sök och gå med i organisationer

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om organisationer.

Välj fliken Community första gången som du loggar in på Blackboard Learn. Du kan söka efter organisationer eller bläddra i listan över tillgängliga organisationer för din institution. En lista över de organisationer som du redan har gått med i visas också på sidan.

När du söker efter eller bläddrar igenom organisationer visas en lista över matchande och tillgängliga organisationer. Gå med i en tillgänglig organisation genom att öppna organisationens meny och klicka på Skriv in dig.

Om du klickar på en organisation öppnas organisationens hemsida. Du måste vara med i en organisation för att kunna se allt innehåll och alla verktyg i den.


Hantera en organisation

Om du är organisationsledare kan du hantera en organisation på samma sätt som en kurs. I de här ämnena beskrivs hur du hanterar en kurs, men informationen gäller även för organisationer.

Mer information om att hantera verktygen som medlemmarna har tillgång till

Mer information om att skapa innehåll

Mer information om att använda meddelanden för att kommunicera med andra

Mer information om att hantera inskrivning


ULTRA: Organisationer

Om du är lärare har du kommit rätt!
Om du är deltagare kan du läsa organisationsinformation som är specifik för deltagare.
Om du är administratör kan du läsa organisationsinformation som är specifik för administratörer.

Organisationer fungerar som kurser och innehåller verktyg som gör att gruppmedlemmarna kan kommunicera på ett effektivt sätt. Du kan lägga upp information, ha diskussioner och dela dokument. Du kan söka efter, filtrera och favoritmarkera dina organisationer. Med organisationer kan en institution utöka omfånget över ämnen, tidsperioder och mer. Bland grupper som kan använda organisationer ingår akademiska avdelningar, studiegrupper och aktiviteter som sker utanför schemat. 

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen om organisationer i originalgränssnittet.

Ingår jag i en organisation?

Klicka på Organisationer i listan där ditt namn visas.

Du är med i de organisationer som står på sidan Organisationer. Den som är ansvarig för organisationen och din institution hanterar inskrivningar, men du kan eventuellt anmäla dig själv. Kontakta organisationsledaren eller din institution angående inskrivning. När du är anmäld är det bara den ansvariga eller en administratör som kan ta bort dig.

Organisationerna visas i den ordning som du har anmält dig till dem, med den senaste först.