Känner du inte igen det? Gå till Ultra-videon för information om meddelanden.

Komma åt kursmeddelanden

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om åtkomst till kursmeddelanden.

Gå till sidan Kursmeddelanden på följande sätt:

  • Gå till Verktyg > Kursmeddelanden på kursmenyn.
  • Gå till Kursverktyg > KursmeddelandenKontrollpanelen.

Du kan även lägga till en länk till kursmeddelanden i kursmenyn.

Mer information om att lägga till kursmenylänkar


Skicka ett kursmeddelande

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen om att skicka meddelanden.

Alla kan använda meddelanden för påminnelser, snabba frågor och socialt samspel. Om ditt lärosäte tillåter det kan du bifoga filer från din dator i dina meddelanden.

Ditt lärosäte kan välja att inte tillåta deltagare att svara på eller skapa meddelanden i sina kurser. Endast deltagarrollen har dessa begränsningar. Du kan inte aktivera och inaktivera den här inställningen i dina enskilda kurser.

Om den här inställningen är aktiv kan deltagarna endast läsa meddelanden som andra roller skickar, till exempel lärare och assistenter. Deltagare kan inte heller vidarebefordra meddelanden som de får.

När kursmeddelanden är skrivskyddade för deltagare får du en avisering när du skapar ett meddelande.

Välj Till på sidan Skriv nytt meddelande. En lista över alla kursmedlemmar visas. Välj mottagare i den första rutan och klicka på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Mottagare.

Om du vill välja flera mottagare samtidigt på en Windows-dator håller du ned Skift och klickar på det första och sista namnet. Om du vill välja mottagare som inte följer efter varandra i listan håller du ned Ctrl och klickar på de användare som du vill skicka till. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten. Du kan även markera alla kursmedlemmar med alternativet Markera alla.

Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din meddelandetext. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Svara på ett meddelande

Du kan svara avsändaren eller svara alla. Avsändaren och alla andra mottagare läggs automatiskt till i rutan Till:

Lägg till andra kursmedlemmar till meddelandet om det behövs. Meddelandet innehåller texten från det ursprungliga meddelandet. Du kan lägga till extra text.


Aviseringar om nytt meddelande

Modulen Nyheter visas på första sidan efter att du har loggat in och på kursens hemsida. Du får aviseringar om nya kursmeddelanden.

När du loggar in för första gången rapporterar modulen ändringar en gång om dagen. Om du vill se nya aviseringar senare väljer du Uppdatera på menyn Åtgärder.

Du och din institution avgör vilka moduler som ska visas.


ULTRA: Sidan Meddelanden

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om åtkomst till kursmeddelanden.

Gå till sidan Meddelanden i navigeringsfältet i en kurs. Alla dina kursmeddelanden och svar visas. Du kan lätt överblicka hela listan och öppna ett meddelande för att läsa alla svar.

Olästa meddelanden visas först i listan. Alla meddelanden visar skaparens profilbild. Under skaparens namn kan du se hur många deltagare som ingår eller om meddelandet gäller hela klassen.

  1. Visa alla nyheter på ett enkelt sätt. Antal meddelanden visas ovanför listan. Nya svar visas i fetstil.
  2. Skicka ett meddelande. Välj ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande. Skicka till en person, till flera personer eller till hela klassen.

    Om du har många meddelanden väljer du det antal meddelanden som du vill se per sida för att begränsa ditt fokus.

  3. Ta bort ett meddelande. Använd ikonen Ta bort för att ta bort ett meddelande. Om du får mer svar levereras dessa till dig. Du kan inte redigera eller ta bort enskilda svar i ett meddelande.
  4. Navigera till ett annat meddelande. Meddelanden öppnas i en panel och alla svar visas. Använd ikonerna Visa föregående meddelanden och Nästa meddelande överst när du vill visa föregående eller nästa meddelande i listan.

När du skapar eller svarar på ett meddelande väljer du ikonen Lägg till deltagare när du vill lägga till ytterligare personer om inte meddelandet skickades till hela klassen. De ursprungliga mottagarna ser en notering i nästa meddelande att du har lagt till nya personer eller hela klassen. De nya mottagarna ser meddelandet från den tidpunkt då de lades till.


ULTRA: Skicka meddelanden

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att skicka meddelanden.

När du markerar ikonen Nytt meddelande på sidan Meddelanden öppnas sidan för Nytt meddelande.

Börja skriva för att lägga till mottagare. När du skriver in bokstäver visas motsvarande mottagarnamn så att du lätt kan välja. Du kan fortsätta att lägga till så många namn som du vill eller skicka till hela klassen.

Börja med den viktigaste informationen. Meddelanden har inte rubriker. Mottagarna måste förlita sig på den första delen av ditt meddelande när de väljer vad de ska läsa. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Skicka en e-postkopia. Du kan skicka en e-postkopia av ett kursmeddelande. Deltagare kan enklare se, läsa och följa viktiga anslag och kursmeddelanden om de får en kopia i inkorgen. E-postkopior levereras bara om mottagarna har en giltig e-postadress i sina Blackboard Learn-profiler. När du väljer det här alternativet får alla mottagare en e-postkopia.

Mottagare kan se meddelandet i inkorgen, men de kan inte svara på meddelandet via e-post.

Tillåta eller inte tillåta svar. Du kan välja att inte tillåta svar på meddelanden du skapar. Om du väljer att skicka ett meddelande till hela klassen får ingen svara som standard.

Ditt lärosäte kan välja att inte tillåta deltagare att svara på eller skapa meddelanden i sina kurser. Du kan inte aktivera och inaktivera den här inställningen i dina enskilda kurser. Om den här inställningen är aktiv kan deltagarna endast läsa meddelanden som andra roller skickar, till exempel lärare och assistenter. Deltagare kan inte heller vidarebefordra meddelanden som de får.

När kursmeddelanden är skrivskyddade för deltagare får du en avisering när du skapar ett meddelande. Kryssrutan Tillåt svar på det här meddelandet gäller för rollerna i den kurs som får svara på och skapa meddelanden, till exempel andra lärare och assistenter.


ULTRA: Kommunicera från Kursadministration och resultat

Från deltagarlistan kan du skicka meddelanden till vem som helst som är involverad i din kurs.

Välj menyn med tre punkter längst till höger i en deltagarrad. Välj alternativet Skicka meddelande till deltagare. Meddelandepanelen öppnas på skärmens högra sida.

Meddelanden som du skickar från deltagarlistvyn visas också på sidan Meddelanden.

Mer information om meddelanden från deltagarlistvyn och sidan Deltagarresultat