Känner du inte igen det? Gå till videon för Ultra-gränssnittet för information om meddelanden.

Komma åt kursmeddelanden

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att komma åt kursmeddelanden.

Gå till sidan Kursmeddelanden på följande sätt:

  • Gå till Verktyg > Kursmeddelanden på kursmenyn.
  • Gå till Kursverktyg > KursmeddelandenKontrollpanelen.

Du kan även lägga till en länk till kursmeddelanden i kursmenyn.

Mer information om att lägga till kursmenylänkar


Skicka ett kursmeddelande

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du skickar meddelanden.

Alla kan använda meddelanden för påminnelser, snabba frågor och socialt samspel. Om du institution tillåter det kan du bifoga filer från din dator i dina meddelanden.

Välj Till på sidan Skriv nytt meddelande. En lista över alla kursmedlemmar visas. Välj mottagare i den första rutan och klicka på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Mottagare.

Om du vill välja flera mottagare samtidigt på en Windows-dator håller du ned Skift och klickar på det första och sista namnet. Om du vill välja mottagare som inte följer efter varandra i listan håller du ned Ctrl och klickar på de användare som du vill skicka till. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten. Du kan även markera alla kursmedlemmar med alternativet Markera alla.

Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din meddelandetext. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Svara på ett meddelande

Du kan svara avsändaren eller svara alla. Avsändaren och alla andra mottagare läggs automatiskt till i rutan Till:

Lägg till andra kursmedlemmar till meddelandet om det behövs. Meddelandet innehåller texten från det ursprungliga meddelandet. Du kan lägga till extra text.


Aviseringar om nytt meddelande

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om nya varningsmeddelanden.

Modulen Nyheter visas på första sidan efter att du har loggat in och på kursens hemsida. Du får aviseringar om nya kursmeddelanden.

När du loggar in för första gången rapporterar modulen ändringar en gång om dagen. Om du vill se nya aviseringar senare väljer du Uppdatera på menyn Åtgärder.

Du och din institution avgör vilka moduler som ska visas.

Du kan komma åt meddelanden från den Original-kursvyn på den globala meddelandesidan.


ULTRA: Kommunicera från deltagarförteckningen

Från deltagarförteckningen kan du skicka ett meddelande till alla som är involverade i din kurs.

Markera en profilbild för att öppna profilkortet. Klicka på kuvertikonen för att öppna panelen Nytt meddelande. Du kan lägga till flera mottagare i meddelandet om du vill det.

Meddelanden som du skickar från deltagarförteckningen visas även på sidan Meddelanden.

Mer information om deltagarförteckningen


ULTRA: Aviseringar om nytt meddelande

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om aviseringar.

Du och deltagarna ser nya meddelanden på den globala meddelandesidan.