Meddelandetyper

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om meddelanden.

I det ursprungliga gränssnittet kan du använda två typer av meddelanden:

 • Min Blackboard-meddelanden: Kommunicera med alla i ditt akademiska nätverk inom Blackboard, till och med de utanför kursmiljön. Öppna de här meddelandena på Min Blackboard-menyn. Du måste vara inloggad i Blackboard för att kunna skicka och ta emot Min Blackboard-meddelanden.
 • Kursmeddelanden: Kommunicera med de användare som är inskrivna i en av dina kurser, inklusive deltagare, lärarassistenter och andra lärare. Öppna kursmeddelanden i dina individuella kurser. Du behöver inte vara online samtidigt som andra personer för att kunna skicka och ta emot meddelanden.

Mina Blackboard-meddelanden

Min Blackboard är tillgängligt i hela Blackboard Learn och ger dig en anpassad vy av din inlärningsmiljö.

Öppna menyerna bredvid ditt namn i sidhuvudet för att komma åt Min Blackboard-menyn. Du kan se förfallodagar, användare och sociala verktyg som hjälper dig att utforska, skapa kontakter, kommunicera och samarbeta med ditt akademiska nätverk inom Blackboard.

Om din institution har aktiverat meddelandeverktyget kan du kommunicera med andra personer som använder Blackboard. Om du uppmanas att godkänna villkoren måste du göra det och ange en e-postadress innan du kan använda verktyget för första gången.

Du måste vara inloggad i Blackboard för att kunna skicka och ta emot Min Blackboard-meddelanden.

 1. Läs dina meddelanden i den vänstra panelen. Det senaste meddelandet står först. Klicka på ett meddelande för att visa hela konversationen.
 2. Klicka på Skriv för att påbörja en konversation med en annan användare.
 3. Ta bort konversationen.
 4. Skriv ett svar.

Om din institution gör förbättrade profiler tillgängliga kan du skicka meddelanden till användare från deras profilkort. Om profilkorten bara visar en användares namn, profilbild, personanpassad information och akademiska ämne, har inte din institution förbättrade profiler.


Kursmeddelanden

Kursmeddelanden utgör privat och säker textbaserad kommunikation mellan kursmedlemmar i din kurs.

Även om det liknar e-post så måste du vara inloggad i kursen för att läsa och skicka kursmeddelanden. Meddelandeaktiviteten ligger kvar i systemet och du behöver inte vara orolig över att e-postadresserna är fel eller inte längre stämmer.

När du får nya kursmeddelanden visas en avisering i modulen Nyheter på fliken Min institution och på hemsidan.

Både inkommande och utgående meddelanden sparas i kursmeddelanden i mapparna Inkorg och Skickat. Du kan inte byta namn på de här mapparna.

Mer information om att skicka meddelanden i det ursprungliga gränssnittet

Om din institution tillåter detta kan du skapa personliga mappar för att hjälpa till att organisera dina kursmeddelanden. Standardinställningen är att användarna inte kan skapa personliga mappar och bifoga filer.

Du kan ta bort ett meddelande, men det går inte att ångra åtgärden.

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-videon för information om meddelanden.

Lägga till en länk till kursmeddelanden i kursmenyn

Du kan lägga till en länk på kursmenyn för direkt åtkomst till kursmeddelanden. Du kan även anpassa länkens namn.

 1. Klicka på ikonen Lägg till menyobjekt ovanför kursmenyn i redigeringsläget för att få åtkomst till menyn.
 2. Klicka på Verktygslänk och ange ett namn.
 3. Välj alternativet Meddelanden på menyn Typ.
 4. Markera kryssrutan Tillgänglig för användare om du är redo att visa den för deltagarna.
 5. Klicka på Skicka.

När du har skickat in visas en länk till kursmeddelanden i kursmenyn. Du kan ändra ordning på länkar, samt visa och dölja länkar från deltagare.

Mer information om att ordna om kursmenyn


ULTRA: Sidan med globala meddelanden

Om du är lärare har du kommit rätt!
Om du är deltagare kan du läsa meddelandeinformation som är specifik för deltagare.
Om du är administratör kan du läsa meddelandeinformation som är specifik för administratörer.

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om meddelandetyper.

Du och deltagarna kan skicka meddelanden till varandra, flera personer eller hela klassen. Meddelandeaktiviteten ligger kvar i systemet och du behöver inte vara orolig över att e-postadresserna är fel eller inte längre stämmer.

Som lärare kan du snabbt skicka meddelanden till alla deltagare om viktiga inlämningsdatum och schemaändringar.

Den här informationen gäller även organisationer.

Missa inte någon händelse. De senaste meddelandena för varje kurs visas först. Om du har en blandning av ursprungliga kurser och Ultra-kurser kan du komma åt meddelanden för båda typer på den här sidan. Nya meddelanden visas med fetstil.

Läs meddelanden över tid. Du kan se meddelanden för aktuella, tidigare och framtida kurser. Använd pilarna för att gå till en annan tidsperiod. Du kan till exempel visa meddelanden från tidigare kurser som du vill använda igen.

Gå till dina meddelanden. Välj ett kurskort för att se alla nya och befintliga meddelanden i din kurs. Du kan ta bort meddelanden i din kurs.

Redo att dela? Välj ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande till en person, flera personer eller en hel klass. I Ultra-kursvyn kan du börja skriva, så dyker namn på mottagare upp. I den ursprungliga kursvyn väljer du Till. En lista över alla kursmedlemmar visas. Välj mottagare i den första rutan och klicka på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Mottagare.


ULTRA: Kursmeddelanden

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om kursmeddelanden.

Du kan komma åt meddelanden på navigeringsfältet från valfri plats i kursen. På kursmeddelandesidan visas alla meddelanden som är specifika för den kurs du befinner dig i.

Du behöver inte lägga till en länk till kursmeddelanden. Ikonen Meddelanden är alltid en del av kursnavigeringen i Ultra-kursvyn.