Kursmeddelanden

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om meddelanden.

Kursmeddelanden utgör privat och säker textbaserad kommunikation mellan kursmedlemmar i din kurs.

Även om det liknar e-post så måste du vara inloggad i kursen för att läsa och skicka kursmeddelanden. Meddelandeaktiviteten ligger kvar i systemet och du behöver inte vara orolig över att e-postadresserna är fel eller inte längre stämmer.

Du kan komma åt meddelanden på Kontrollpanelen och Kursverktyg och Kursmeddelanden eller från en anpassad länk som du lägger till i kursmenyn. Deltagare kan komma åt kursmeddelanden från den anpassade länken eller från sidan Verktyg.

Om du ser en lista till vänster där ditt namn visas kan du läsa och skicka meddelanden för alla dina kurser på sidan Meddelanden.

Om du ser ditt namn i det övre högra hörnet på sidan kan du komma åt nya meddelanden för alla dina kurser. Öppna menyn bredvid ditt namn och välj ikonen Uppdateringar. Du kan visa en lista över aviseringar om viktiga händelser och information i alla dina kurser och organisationer.

När du får nya kursmeddelanden visas en avisering i modulen Nyheter på fliken Mitt lärosäte och på hemsidan.

Mer information om modulen Nyheter

Både inkommande och utgående meddelanden sparas i kursmeddelanden i mapparna Inkorg och Skickat. Du kan inte byta namn på de här mapparna.

Mer information om att skicka meddelanden i det ursprungliga gränssnittet

Om din institution tillåter detta kan du skapa personliga mappar för att hjälpa till att organisera dina kursmeddelanden. Standardinställningen är att användarna inte kan skapa personliga mappar och bifoga filer.

Du kan ta bort ett meddelande men det går inte att ångra åtgärden.

Skrivskyddade kursmeddelanden för deltagare

Varje lärosäte har olika kommunikationsinställningar och policyer. Vissa lärosäten kanske vill begränsa hur deltagarna kommunicerar med andra i sina kurser. Ditt lärosäte kan välja att inte tillåta deltagare att svara på eller skapa meddelanden i sina kurser. Du kan inte aktivera och inaktivera den här inställningen i dina enskilda kurser.

Om den här inställningen är aktiv kan deltagarna endast läsa meddelanden som andra roller skickar, till exempel lärare och assistenter. Deltagare kan inte heller vidarebefordra meddelanden som de får.

Arbetsflöde för lärare

När kursmeddelanden är skrivskyddade för deltagare får du en avisering när du skapar ett meddelande.

Arbetsflöde för deltagare

När deltagare visar sina ursprungliga kursmeddelanden har alternativen Skapa meddelande, Svara och Vidarebefordra tagits bort.

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-videon för information om meddelanden.

Lägga till en länk till kursmeddelanden i kursmenyn

Du kan lägga till en länk i kursmenyn för direkt åtkomst till kursmeddelanden. Du kan även anpassa länkens namn.

  1. Klicka på ikonen Lägg till menyobjekt ovanför kursmenyn i redigeringsläget för att öppna menyn.
  2. Klicka på Verktygslänk och ange ett namn.
  3. Välj alternativet Meddelanden på menyn Typ.
  4. Markera kryssrutan Tillgänglig för användare om du är redo att visa den för deltagarna.
  5. Klicka på Skicka.

När du har skickat in visas en länk till kursmeddelanden i kursmenyn. Du kan ändra ordning på länkar, samt visa och dölja länkar från deltagare.

Mer information om att ordna om kursmenyn


ULTRA: Sidan med globala meddelanden

Om du är lärare har du kommit rätt!
Om du är deltagare kan du läsa meddelandeinformation som är specifik för deltagare.
Om du är administratör kan du läsa meddelandeinformation som är specifik för administratörer.

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om kursmeddelanden.

Du och deltagarna kan skicka meddelanden till varandra, flera personer eller hela klassen. Meddelandeaktiviteten ligger kvar i systemet och du behöver inte vara orolig över att e-postadresserna är fel eller inte längre stämmer.

Som lärare kan du snabbt skicka meddelanden till alla deltagare om viktiga inlämningsdatum och schemaändringar.

Den här informationen gäller även organisationer.

Missa inte någon händelse. De senaste meddelandena för varje kurs visas först. Om du har en blandning av ursprungliga kurser och Ultra-kurser kan du komma åt meddelanden för båda typer på den här sidan. Nya meddelanden visas med fetstil.

Läs meddelanden över tid. Du kan se meddelanden för aktuella, tidigare och framtida kurser. Använd pilarna för att gå till en annan tidsperiod. Du kan till exempel visa meddelanden från tidigare kurser som du vill använda igen.

Gå till dina meddelanden. Välj ett kurskort för att se alla nya och befintliga meddelanden i din kurs. Du kan ta bort meddelanden i din kurs.

Redo att dela? Välj ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande till en person, flera personer eller en hel klass. I Ultra-kursvyn kan du börja skriva, så dyker namn på mottagare upp. I den ursprungliga kursvyn väljer du Till. En lista över alla kursmedlemmar visas. Välj mottagare i den första rutan och klicka på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Mottagare.


ULTRA: Kursmeddelanden

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om kursmeddelanden.

Du kan komma åt meddelanden på navigeringsfältet från valfri plats i kursen. På kursmeddelandesidan visas alla meddelanden som är specifika för den kurs du befinner dig i.

Du behöver inte lägga till en länk till kursmeddelanden. Ikonen Meddelanden är alltid en del av kursnavigeringen i Ultra-kursvyn.

Skrivskyddade kursmeddelanden för deltagare

Varje lärosäte har olika kommunikationsinställningar och policyer. Vissa lärosäten kanske vill begränsa hur deltagarna kommunicerar med andra i sina kurser. Ditt lärosäte kan välja att inte tillåta deltagare att svara på eller skapa meddelanden i sina kurser. Endast deltagarrollen har dessa begränsningar. Du kan inte aktivera och inaktivera den här inställningen i dina enskilda kurser.

Om den här inställningen är aktiv kan deltagarna endast läsa meddelanden som andra roller skickar, till exempel lärare och assistenter. Deltagare kan inte heller vidarebefordra meddelanden som de får.

Arbetsflöde för lärare

När kursmeddelanden är skrivskyddade för deltagare får du en avisering när du skapar ett meddelande. Kryssrutan Tillåt svar på det här meddelandet gäller för rollerna i den kurs som får svara på och skapa meddelanden, till exempel andra lärare och assistenter.

Arbetsflöde för deltagare

I det skrivskyddade tillståndet tas plustecknet för att lägga till ett meddelande bort från deltagarens globala sida Meddelanden och Ultra-kurssidan Meddelanden.

När deltagare visar ett enskilt Ultra-kursmeddelande kan de se ett meddelande i rutan Svara som anger: Svar har inaktiverats för det här meddelandet.