Du kan bedöma loggboksdeltagande för personer och grupper.

Så fungerar loggboksresultat

När du aktiverar bedömning för en loggbok skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat. När deltagare lägger till poster visas ikoner i Kursadministration och resultat, på loggboksämnessidan och på sidan Behöver bedömas:

 • Ikonen för Behöver bedömas visas när en deltagaraktivitet har uppfyllt de krav som du har valt i loggboksinställningarna. Om du till exempel väljer att meddelas när fyra deltagare skickat in inlämningar visas ikonen när minst fyra deltagare har skickat in sina loggboksposter.
 • Ikonen Pågår visas när:
  • Deltagaraktiviteten inte uppfyller det lägsta antalet som du har ställt in.
  • Du inte har markerat kryssrutan Visa deltagare med statusen ”behöver bedömas”.

Du kan bedöma en loggbokspost i Kursadministration och resultat, på sidan Behöver bedömas eller genom att gå till Kontrollpanelen > Kursverktyg > Loggböcker i en kurs.

Du kan bestämma om deltagarna ska kunna se resultat och återkoppling i Mina resultat genom att redigera kolumninformationen i Kursadministration och resultat.

Mer om resultatkolumner och -objekt i Kursadministration och resultat

När du bedömer deltagares loggboksposter visas resultaten omedelbart i Kursadministration och resultat. När du redigerar ett tilldelat resultat på loggboksämnessidan uppdateras Kursadministration och resultat.


Ändra ett loggboksämne från bedömt till inte bedömt

Du kan inte ändra ett bedömt loggboksämne till inte bedömt. Du måste radera det bedömda loggboksämnet från listsidan med loggböcker och Kursadministration och resultat och skapa ett nytt, icke bedömt ämne.

Alternativt kan du bevara poster genom att ange att loggbokens kolumn Kursadministration och resultat inte ska tas med i uträkningar. I grund och botten ses loggboken fortfarande som bedömd i Kursadministration och resultat, men tilldelade resultat ignoreras i andra uträkningar.


Bedöma enskilda loggboksposter

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om bedömda loggböcker.

Du kan påbörja bedömningsprocessen för loggböcker från Kursadministration och resultat, sidan Har inte bedömts och avsnittet KursverktygKontrollpanelen.

 1. Hitta listan med ditt namn på loggboksämnessidan för att komma åt alla kursmedlemmar. Klicka på en användares namn med en siffra. Användarens loggbokspost(er) öppnas i innehållsramen.
 2. Ange en poängsumma i rutan Resultat. Om du har kopplat ett kriterium till loggboken visar du och slutför kriteriet.
 3. Ändra ett befintligt resultat genom att klicka på rutan Resultat och ändra resultatet.
 4. Du kan också lägga till återkoppling till deltagaren i rutan Återkoppling till deltagaren. Välj ikonen för redigerare som representeras av bokstaven A för att öppna redigerarens popup-fönster. Du kan bädda in en ljud-/videoinspelning av din återkoppling när du bedömer.
 5. Klicka på Lägg till anteckningar för att lämna anteckningar som endast visas för dig och rollen bedömare.
 6. Klicka på Skicka för att lägga till resultat, återkoppling och bedömningsanteckningar i Kursadministration och resultat.

Bedöma en grupploggbok

Du kan läsa alla poster för en grupploggbok och lägga till ett resultat för alla medlemmar på loggboksämnessidan. Om du inte har gett en av gruppmedlemmarna något resultat visas ikonen för Behöver bedömas i Kursadministration och resultat, på loggboksämnessidan i listan Alla gruppmedlemmar och grupploggboken visas på sidan Behöver bedömas.

Sidpanelen för bedömning öppnas på grupploggbokssidan och visar en lista över alla gruppmedlemmar.

När du anger ett resultat för en grupploggbok kommer resultatet automatiskt att ges till alla medlemmar i gruppen. Alla medlemmar tilldelas ett resultat, även om en medlem inte har bidragit. Du kan dock ändra det resultatet. Deltagarna kan se sina grupploggboksresultat i Mina resultat och i grupploggboken genom att välja sitt namn på menyn Alla gruppmedlemmar.


Ge olika resultat till gruppmedlemmar

Du kan ge en enskild deltagare i gruppen ett annat resultat än resten av gruppen. Om du ändrar en gruppmedlems resultat och sedan ger ett nytt resultat till gruppen, påverkar inte det nya gruppresultatet den enskilda medlemmens resultat. Deltagarna ser bara sina egna resultat och inte de andra gruppmedlemmarnas resultat.

Klicka på pennikonen i sidpanelen för bedömning för att ändra gruppresultatet för en medlem. Ange ett nytt resultat och klicka på kryssmarkeringsikonen för att spara det. Detta resultat blir ett justerat resultat.

Gruppens resultat och den enskilda gruppmedlemmens redigerade resultat visas i Kursadministration och resultat. Cellerna i kolumnen för grupploggboken är nedtonade för kursdeltagare som inte är med i aktuell grupp.

Ändra tillbaka en gruppmedlems resultat

Du kan återställa en gruppmedlems ändrade resultat till det ursprungliga gruppresultatet som alla gruppmedlemmar fick.

Klicka på pennikonen i sidpanelen för bedömning för medlemmen med det redigerade resultatet. När du klickar på vänsterpilen ändras resultatet tillbaka till det ursprungliga gruppresultatet. Justeringsikonen försvinner och ändringen visas i Kursadministration och resultat.


ULTRA: Aktivera loggboksbedömning

Känner du inte igen det? Gå till ”Original”-hjälpen för information om att bedömda loggböcker.

För att motivera deltagare att publicera genomtänkta bidrag kan du låta loggboken räknas in i resultatet. När du aktiverar bedömning av en loggbok skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat.

Klicka på kugghjulsikonen för att öppna panelen Loggboksinställningar. Markera kryssrutan för Bedöm loggbok. När du väljer att bedöma en loggbok visas fler alternativ som till exempel inlämningsdag och högsta poäng.

Ange en inlämningsdag. Inlämningsdatum visas i kalendern och aktivitetsflödet. Uppmuntra deltagarna att kontrollera vad som snart ska lämnas in och kommande uppgifter så att de kan ställa frågor så tidigt som möjligt.

Ange maximalt antal poäng. Poängen gäller en eller flera poster som har skapats av en deltagare.

Välj bedömningsschemat. Från menyn Bedömning väljer du ett befintligt bedömningsschema såsom Poäng. Du kan ändra bedömningsschemat när som helst och ändringen syns sedan för deltagarna och i Kursadministration och resultat.

Lägg till ett bedömningskriterium. Kriterier kan hjälpa dig att utvärdera deltagarinlämningar utifrån viktiga kriterier som du definierar. Du kan skapa eller lägga till ett befintligt kriterium så att deltagarna kan se kraven för det bedömda arbetet. Du kan endast koppla ett kriterium till varje loggbok.


ULTRA: Arbetsflöde för grundläggande loggboksbedömning

När inlämningar för en bedömd loggbok är redo att bedömas får du ett meddelande i aktivitetsflödet. Klicka på länken för att öppna loggboken i ett nytt lager för att granska posterna.

Du kan även öppna loggboken från sidan Kursinnehåll och använda dessa steg för att bedöma inlämningar.

 1. När du har granskat en deltagares loggböcker och kommentarer stänger du loggbokslagret och väljer ikonen Kursadministration och resultat i navigeringsfältet.
 2. På sidan Kursadministration och resultat i listvyn kan du se hur många deltagare som har gjort poster. Växla till rutnätsvyn för att börja bedöma.
 3. Navigera till loggbokens kolumn i rutnätsvyn. Ny inlämning visas i celler för deltagare med poster. Välj länken Bedöm nu för att tilldela ett resultat. Klicka på valfri plats utanför resultatområdet för att spara.

Du kan även använda Ultras bedömningsverktyg, inklusive återkoppling och kriterier, för att skapa och lägga upp resultat. Både vyn deltagande och vyn inlämningsloggbok länkar till Kursadministration och resultat för enkel bedömning.

Publicera resultat

När du vill publicera resultaten för deltagarna väljer du alternativet Publicera i kolumnrubriken. Alla resultat som du har tilldelat för den här kolumnen läggs upp så att deltagarna kan se dem. Om du vill lägga upp ett resultat i taget klickar du i en deltagares cell och väljer Publicera i menyn. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har publicerats.

När du lägger upp loggboksresultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt sina loggboksbidrag och deras resultat från loggbokslänken på sidan Kursinnehåll.

Ändra en bedömd loggbok till ej bedömd

Du kan ändra en bedömd loggbok till ej bedömd så länge det inte finns några inlägg eller kommentarer för loggboken. Du kan inte ändra loggbokstypen efter att inlägg eller kommentarer har lagts till.


ULTRA: Ta bort en bedömd loggbok

Om du tar bort en bedömd loggbok tas loggboken bort från sidan Kursinnehåll och Kursadministration och resultat.