Prestationspanelen är ett bra verktyg som du kan använda för att övervaka deltagarnas framsteg under din kurs. På den här sidan visas en tabell med varje deltagares åtkomst- och utvecklingshistorik. Under terminens gång kan du snabbt se om deltagarna är inne på din kurs regelbundet, går igenom kursinnehållet och bidrar i diskussionsforumet. Den här informationen kan hjälpa dig att hitta deltagare som ligger utanför det normala deltagandeintervallet eller som behöver hjälp och uppmuntran.

Din institution avgör om prestationspanelen ska vara tillgänglig. Din institution kan även inaktivera diskussionsforumsverktyget, vilket påverkar informationen som visas på prestationspanelen.

Visa diskussionsstatistik

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om diskussionsanalyser.

Kontrollpanelen > Granskning > Prestationspanel

 1. prestationspanelsidan kan du se hur många forum en användare har gjort inlägg i. Klicka på en numrerad länk i kolumnen Diskussionsforum för att se mer information.
 2. Följande information visas på sidan Diskussionsforum:

  Sortera posterna efter en kolumn genom att klicka på kolumnrubriken.

  • Forum: Listar alla forum en användare har gjort inlägg i.
  • Totalt antal inlägg: Klicka på länken för att öppna en sida som visar en användares inlägg i det forumet.
  • Datum för senaste inlägg: Se när en användare var inne på forumet senast.
  • Genomsnittlig inläggslängd: Listar den genomsnittliga inläggslängden, i antal tecken.
  • Minimal inläggslängd: Listar den minimala inläggslängden, i antal tecken.
  • Maximal inläggslängd: Listar den maximala inläggslängden, i antal tecken.
  • Genomsnittlig inläggsplacering: Se en representation av en användares medverkan i trådarna.
  • Resultat: Klicka på länken i kolumnen för att öppna kolumnen i Kursadministration och resultat, om det finns ett resultat.
 3. Klicka på en forumrubrik i kolumnen Forum för att öppna en samlingssida som visar alla inlägg från en användare i det forumet.

Du kan även kommunicera med en klassdeltagare via den här sidan. Klicka på Skicka e-post till användaren för att skicka ett e-postmeddelande via sidan Diskussionsforum.


ULTRA: Visa diskussionsanalys

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om diskussionsstatistik.

Med diskussionsanalys får du en insikt i forumdeltagande och -aktivitet. Den här informationen kan hjälpa dig att hitta personer som deltar eller som kanske behöver hjälp och uppmuntran. Du kommer åt diskussionsanalys från sidan Diskussioner eller Kursinnehåll.

 1. Välj ikonen Fler alternativ och välj Visa analys.
 2. Visa denna information om din diskussion:
  • Antal kursdeltagare
  • Genomsnittligt antal inlägg per kursdeltagare
  • Genomsnittligt antal ord per inlägg
  • Genomsnittligt diskussionsresultat
  • Deltagande: Visar procentsatser för hur många deltagare som har deltagit och hur många deltagare som har öppnat diskussionen.
  • Kursdeltagare som inte bidragit
  • Svar som kommenterats mest
  • Aktivaste deltagarna: Deltagarna som har lagt in de flesta svaren.

Dyk ner i analyserna

Du kan titta närmare på enskilda diskussionsinlägg på sidan Diskussionsanalyser.

Använd deltagandefältet som hjälp för att visualisera diskussionsdeltagandet. Fältet markerar i blått det procentantal av deltagarna som har öppnat diskussionen och deltagit. Deltagare som har öppnat diskussionen men inte deltagit indikeras med ljusblått och de som inte öppnat den visas i grått.

Välj en kommentar i avsnittet Kommentarer med flest svar för att visa den diskussionen.

Välj en deltagare i avsnittet Aktivaste deltagarna för att öppna deltagarens diskussionsinlägg. Här kan du visa panelen Diskussionsanalys för att få insikter på individuell nivå för varje deltagare.

Engagera icke-deltagare

Du kan skicka meddelande till deltagare som inte har deltagit i diskussionen. Välj en enskild deltagare som inte har deltagit för att skicka ett meddelande direkt till denne.

Så här skickar du ett massmeddelande till icke-deltagare:

 1. Tryck på knappen Fler alternativ i hörnet av avsnittet som listar namnen på icke-deltagarna.
 2. Meddelandepanelen öppnas med mottagarna automatiskt ifyllda. Skriv ditt meddelande och tryck på Skicka.
 3. Alla deltagare får meddelandet separat så att ingen kan se vem som får det. Inga andra deltagarnamn listas som mottagare.

Visa statistik för gruppdiskussioner

Du kan även visa diskussionsstatistik för tilldelade grupper. I menyn överst i fönstret Diskussionsanalys på fliken Övergripande visas diskussionsstatistik för hela klassen. Välj en flik med ett gruppnamn och visa analyser för denna grupp.


ULTRA: Diskussionsanalys för individuella deltagare

Deltagare rapporterar att hur nöjda de är med onlinekurser beror på lärarnärvaron. Diskussioner är ett enkelt sätt att engagera deltagarna i dina kurser. Diskussioner ökar kommunikationen och främjar starka band inom gruppen och till dig.

När du lägger till en diskussionsaktivitet kan du ha följande mål:

 • Uppmuntra deltagande
 • Engagera deltagare
 • Läsa alla svar
 • Tilldela resultat

Om du har många deltagare kan det vara en utmaning att uppnå målen. I kurser med många diskussioner eller högt diskussionsdeltagande kan det vara svårt att bedöma deltagande eller samla tillräckligt med information. En del lärare väljer att ge poäng för slutförande i stället för djupgående bedömning. Diskussionsanalys i Blackboard Learn underlättar bedömningen, så att du kan lägga mer tid på att få kontakt med deltagarna.

Diskussionsanalys ger detaljerad information om varje deltagares diskussionsdeltagande med hjälp av olika metrik. De här prestationsbaserade insikterna hjälper dig att avgöra vilka deltagare som kan behöva extra stöd och som ligger utanför normalt deltagande. Vår algoritm för diskussionsanalys fokuserar på deltagarens innehåll och ger information som underlättar en bedömning av deltagande. Vi har automatiserat ordräkning och lagt till funktioner för hur meningsfull texten är.

Diskussionsanalys visas bara för bedömda diskussioner. Diskussionsanalys är endast tillgängligt för kurser som hålls på engelska.