Om din kurs använder grupper för att uppmuntra deltagare att samarbeta med kursarbete kan du även inkludera länkar till gruppverktyg som hjälper dem att kommunicera. Du kan till exempel skapa ett speciellt gruppdiskussionsforum som bara är tillgängligt för medlemmarna i en kursgrupp.

I den ursprungliga kursvyn är gruppdiskussionsforum separata från det vanliga kursdiskussionsforumet. Medlemmarna i en grupp kan skapa och hantera sina egna forum.

Exempel: Du tilldelar deltagare en grupp och ger varje grupp ett problem eller en situation att utforska och utveckla till en klasspresentation. Grupperna kan använda chattverktyget och sina gruppdiskussionsforum för att brainstorma och diskutera ämnesval. De kan även använda sina gruppdiskussionsforum för att lägga upp webblänkar och medlemmar kan lägga upp kommentarer om hur bra de är. De kan även använda gruppdiskussionsforumet för att dela upp aktiviteter och förfina dispositionen. Medlemmarna lägger upp delar av presentationen och alla medlemmar lägger upp svar med synpunkter på användbarhet, grammatik och flyt i texten såväl som godkännande av den slutgiltiga versionen.

Aktivera gruppdiskussioner

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa gruppdiskussioner.

När du skapar en kursgrupp kan du aktivera diskussionsforumsverktyget för att hjälpa grupperna att samarbeta och kommunicera.

 1. På sidan Skapa grupp markerar du kryssrutan för Diskussionsforum i avsnittet Verktygstillgänglighet.
 2. Klicka på Skicka.

Verktyget Gruppdiskussionsforum visas i avsnittet Mina grupper och på gruppens hemsida.

Inaktivera gruppdiskussioner

Du kan inte ta bort ett gruppdiskussionsforum utan att ta bort gruppen, men du kan göra verktyget otillgängligt. Befintliga inlägg tas inte bort, utan görs bara otillgängliga för gruppmedlemmar.

När du gör ett bedömt gruppdiskussionsforum otillgängligt finns resultatkolumnen associerad med det gruppdiskussionsforumet kvar i Kursadministration och resultat.

 1. Visa avsnittet Användare och grupperKontrollpanelen och klicka på Grupper.
 2. Ändra redigeringsläget till . Klicka på Redigera i gruppens meny på sidan Grupper.
 3. På sidan Redigera grupp avmarkerar du kryssrutan för Diskussionsforum i avsnittet Verktygstillgänglighet.
 4. Klicka på Skicka.

När medlemmar öppnar sin grupps hemsida eller avsnittet Mina grupper visas inte länken till gruppdiskussionsforumet längre. Du kan när som helst göra verktyget tillgängligt igen.


Redigera inställningar för gruppdiskussion

Varje nytt diskussionsforum använder som standard gruppens namn som rubrik. Du och alla gruppmedlemmar kan redigera forumnamnet och ange en beskrivning.

Om du vill bedöma deltagande i ett gruppdiskussionsforum kan du redigera ett forums inställningar och aktivera bedömning i forumet eller trådarna. Till skillnad från andra bedömda gruppaktiviteter bedöms alla medlemmar individuellt när du ställer in att gruppdiskussionsforumet ska bedömas. Varje gruppmedlem måste göra det angivna antalet inlägg för att få sitt eget resultat. Du sätter inte ett gruppresultat för bidrag till gruppdiskussionsforumet.

 1. Visa Kursverktyg och klicka påDiskussionsforum på kursens Kontrollpanel.
 2. På sidan Diskussionsforum finns kursdiskussionsforumet och alla gruppdiskussionsforum. Välj ett gruppdiskussionsforum.
 3. Klicka på Redigera i forummenyn på nästa diskussionsforumsida.
 4. På sidan Redigera forum kan du redigera alla inställningar, inklusive namn och beskrivning, som visas i kolumnen Beskrivning på gruppdiskussionsforumets sida. Du kan redigera forumets tillgänglighet och aktivera bedömning för forumet eller trådarna.

Du eller någon av gruppmedlemmarna kan skapa fler forum i ett gruppdiskussionsforum.


ULTRA: Skapa en gruppdiskussion

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om att aktivera gruppdiskussioner.

När du skapar en diskussion kan du tilldela grupper för att ge fokus åt konversationen. Du kanske vill använda diskussionsgrupper för att hjälpa deltagarna att känna sig mer bekväma med att diskutera i en kurs eftersom färre personer är involverade. Gruppdiskussioner kan även bidra till att deltagarna känner sig friare att uttrycka sina åsikter.

Du kan tilldela grupper i en diskussion i Diskussionsinställningar. Klicka på kugghjulsikonen och välj sedan Dela ut till grupper. Sidan Skapa grupper öppnas.

Du kan koppla målsättningar till en gruppdiskussion. Inställningen Skapa tråd först är för närvarande inte tillgänglig i gruppdiskussioner.

På sidan Tilldela grupper kan du skapa grupper manuellt eller välja hur grupper ska skapas automatiskt:

 • Slumpmässig gruppindelning: Deltagare tilldelas slumpvist baserat på hur många grupper du vill skapa. Välj hur många grupper som ska skapas på menyn Antal grupper. Deltagare delas upp enligt det antal grupper som du väljer att skapa.
 • Anpassad: Du kan skapa så många grupper du vill, med hur många deltagare som helst i varje grupp. Du kan också skapa nya grupper eller ta bort grupper baserat på hur många du vill ha för den här diskussionen. Inställningen ändras till Anpassad om du flyttar deltagare till andra grupper efter att de har grupperats automatiskt eller med slumpmässig gruppindelning.
 • Återanvänd arbetsgrupper: Vill du återanvända grupper från en tidigare diskussion? Välj diskussionens namn för att använda dessa gruppindelningar för den nya diskussionen. Du kan flytta deltagare till andra grupper utan att påverka grupperingarna för tidigare diskussioner. De enda grupper som ändras är de som finns i den aktuella diskussionen.

Om du vill ta bort alla deltagare från grupper väljer du Ta bort alla överst på sidan. Ta bort alla försvinner när grupper har påbörjat diskussioner. De deltagare som inte har tilldelats en grupp har inte tillgång till gruppdiskussionen, eftersom den inte visas på deras kursinnehållssida.

Visa grupper

När du har skapat en gruppdiskussion kan du enkelt visa grupper från sidan Kursinnehåll eller Diskussioner. Välj grupplänken under diskussionsrubriken för att öppna sidan Tilldela grupper.

Flytta deltagare till andra grupper

Flytta deltagare till andra grupper som inte har startat diskussionen.

Du kan inte flytta deltagare till eller från grupper som redan har publicerat inlägg och svar.

Du kan flytta en deltagare från en grupp till en annan på sidan Tilldela grupper. Välj ellipsikonen bredvid ett namn för att komma åt de här alternativen:

 • Starta en ny grupp för den här deltagaren.
 • Om du vill tilldela deltagaren en annan grupp som redan finns markerar du gruppens namn i listan.
 • Välj Ej tilldelad för att ta bort deltagaren från gruppen.

Du kan även flytta flera deltagare till en annan grupp eller skapa en ny grupp åt dem. Om du vill ta bort alla deltagare från grupper väljer du Ta bort alla överst på sidan. Ta bort alla försvinner när grupper har påbörjat diskussioner.

Välja flera deltagare

Spara tid genom att välja fler än en deltagare och ändra deras grupp. Du kan välja flera deltagare och flytta dem om alla är i samma grupp eller ej tilldelade.

 1. Välj varje deltagares namn för att välja dem samtidigt. De valda deltagarnas namn markeras med en lila kantlinje.
 2. Välj en deltagares namn igen om du vill ta bort markeringen.
 3. När du har valt deltagarna väljer du ellipsikonen bredvid ett av deras namn för att komma åt alternativen. Du kan starta en ny grupp, flytta deltagare till en befintlig grupp eller ta bort dem från en grupp.

Vill du skicka ett meddelande till en grupp? Klicka på menyn Fler alternativ bredvid gruppnamnet, välj Skicka meddelande till grupp för att skapa ett kursmeddelande till deltagarna i gruppen.

Ta bort en grupp

Du kan ta bort en grupp genom att öppna menyn Fler alternativ för gruppen och välja Ta bort grupp. Deltagarna i gruppen blir automatiskt Ej tilldelade och inställningen Gruppdeltagare ställs in på Anpassad.

Du kan manuellt tilldela nya grupper till dessa deltagare. Du kan också välja Slumpmässig gruppindelning om du automatiskt vill tilldela deltagare jämt mellan det nya antalet grupper.

Visa en gruppdiskussion

När du visar en diskussion kan du välja vilken grupps svar som ska visas på skärmen. Välj ett gruppnamn för att se deras diskussionsbidrag.


ULTRA: Bedöma en gruppdiskussion

Du kan bedöma en gruppdiskussion för att låta deltagarnas bidrag räknas in deras kursresultat. Att bedöma en gruppdiskussion kan underlätta för en deltagare att på ett taktfullt och tydligt sätt uttrycka personliga åsikter bland klasskamrater. Ett resultat kan även hjälpa till att hålla deltagaren ansvarig för att föra diskussionen i gruppen framåt och utveckla diskussionsidéer.

Du aktiverar bedömning för en gruppdiskussion genom att välja Bedömd diskussion på panelen Diskussionsinställningar och välja resultatinställningar och ett sista datum för deltagande. Därefter väljer du Tilldela till grupper och delar upp deltagarna i grupper för diskussionen.

Du kan när som helst aktivera eller inaktivera bedömning, även efter att grupperna har påbörjat diskussionen. Om du tar bort bedömningen för diskussionen efter att du har tilldelat resultat, finns allt diskussionsinnehåll kvar, men resultaten försvinner.

När gruppindelningen är klar kan du ställa in diskussionens synlighet. Deltagare kan börja gruppdiskussionen direkt när den blir tillgänglig för dem. Sätt igång att bedöma när du är redo.

Resultat från en diskussion

Redo att bedöma? Du ger varje gruppmedlem ett individuellt resultat i en gruppdiskussion. Till skillnad från gruppuppgifter kan du inte ge diskussionsgruppen ett gemensamt resultat. Eventuell återkoppling du inkluderar är bara synlig för den aktuella deltagaren.

Påbörja bedömningen från kursadministration och resultat eller från diskussionen. Välj Resultat och deltagande för att visa vilka som har deltagit.

På sidan Resultat och deltagande visas deltagarna utifrån grupperna. Om du vill visa andra grupper väljer du ett gruppnamn i menyn längst upp på sidan.

Välj en deltagares namn i listan för att visa hans eller hennes inlägg. Ange ett resultat och lägg till eventuell återkoppling. När du är klar väljer du Publicera för att skicka resultat och återkoppling till deltagaren.

Bedöm från kursadministration och resultat

Du kan även tilldela ett resultat i kursadministration och resultat. Markera diskussionen och leta upp deltagarens namn i inlämningslistan. Markera en gruppmedlems cell så markeras alla andra gruppmedlemmar i rutnätet. Ange ett resultat för deltagarens bidrag.

Du kan enkelt gå tillbaka till deltagarens inlämningar om du använder rutnätsvyn i kursadministration och resultat. Markera cellen för en deltagares resultat och välj Visa för att se diskussionsbidragen, tillsammans med svar.

Mer information om hur du bedömer en diskussion


ULTRA: Visa statistik för gruppdiskussioner

Du kan även visa diskussionsstatistik när du delar in i grupper. Välj ikonen Fler alternativ och välj Visa analys. I huvudmenyn finns fliken Övergripande med diskussionsstatistik för hela klassen, samt flikar med information om varje grupp. Välj ett gruppnamn i menyn för att visa specifika analyser för den gruppen.

Mer om diskussionsstatistik