Om din kurs använder grupper för att uppmuntra deltagare att samarbeta med kursarbete kan du även inkludera länkar till gruppverktyg som hjälper dem att kommunicera. Du kan till exempel skapa ett speciellt gruppdiskussionsforum som bara är tillgängligt för medlemmarna i en kursgrupp.

I Original­kursvyn är gruppdiskussionsforum separata från det vanliga kursdiskussionsforumet. Medlemmarna i en grupp kan skapa och hantera sina egna forum.

Exempel: Du tilldelar deltagare en grupp och ger varje grupp ett problem eller en situation att utforska och utveckla till en klasspresentation. Grupperna kan använda chattverktyget och sina gruppdiskussionsforum för att brainstorma och diskutera ämnesval. De kan även använda sina gruppdiskussionsforum för att lägga upp webblänkar och medlemmar kan lägga upp kommentarer om hur bra de är. De kan även använda gruppdiskussionsforumet för att dela upp aktiviteter och förfina dispositionen. Medlemmarna lägger upp delar av presentationen och alla medlemmar lägger upp svar med synpunkter på användbarhet, grammatik och flyt i texten såväl som godkännande av den slutgiltiga versionen.

Aktivera gruppdiskussioner

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att skapa gruppdiskussioner.

När du skapar en kursgrupp kan du aktivera diskussionsforumsverktyget för att hjälpa grupperna att samarbeta och kommunicera.

 1. På sidan Skapa grupp markerar du kryssrutan för Diskussionsforum i avsnittet Verktygstillgänglighet. Du kan tillåta medlemmar att skapa forum.
 2. Klicka på Skicka.

För deltagare visas verktyget Gruppdiskussionsforum i avsnittet Mina grupper och på gruppens hemsida.

Inaktivera gruppdiskussioner

Du kan inte ta bort ett gruppdiskussionsforum utan att ta bort gruppen, men du kan göra verktyget otillgängligt. Befintliga inlägg tas inte bort, utan görs bara otillgängliga för gruppmedlemmar.

När du gör ett bedömt gruppdiskussionsforum otillgängligt finns resultatkolumnen associerad med det gruppdiskussionsforumet kvar i Kursadministration och resultat.

 1. Visa avsnittet Användare och grupperKontrollpanelen och klicka på Grupper.
 2. Ändra redigeringsläget till . Klicka på Redigera i gruppens meny på sidan Grupper.
 3. På sidan Redigera grupp avmarkerar du kryssrutan för Diskussionsforum i avsnittet Verktygstillgänglighet.
 4. Klicka på Skicka.

När medlemmar öppnar sin grupps hemsida eller avsnittet Mina grupper visas inte länken till gruppdiskussionsforumet längre. Du kan när som helst göra verktyget tillgängligt igen.


Redigera inställningar för gruppdiskussion

Varje nytt diskussionsforum använder som standard gruppens namn som rubrik. Du och alla gruppmedlemmar kan redigera forumnamnet och ange en beskrivning.

Om du vill bedöma deltagande i ett gruppdiskussionsforum kan du redigera ett forums inställningar och aktivera bedömning i forumet eller trådarna. Till skillnad från andra bedömda gruppaktiviteter bedöms alla medlemmar individuellt när du ställer in att gruppdiskussionsforumet ska bedömas. Varje gruppmedlem måste göra det angivna antalet inlägg för att få sitt eget resultat. Du sätter inte ett gruppresultat för bidrag till gruppdiskussionsforumet.

 1. Visa Kursverktyg och klicka påDiskussionsforum på kursens Kontrollpanel.
 2. På sidan Diskussionsforum finns kursdiskussionsforumet och alla gruppdiskussionsforum. Välj ett gruppdiskussionsforum.
 3. Klicka på Redigera i forummenyn på nästa diskussionsforumsida.
 4. På sidan Redigera forum kan du redigera alla inställningar, inklusive namn och beskrivning, som visas i kolumnen Beskrivning på gruppdiskussionsforumets sida. Du kan redigera forumets tillgänglighet och aktivera bedömning för forumet eller trådarna.

Du eller någon av gruppmedlemmarna kan skapa fler forum i ett gruppdiskussionsforum.


ULTRA: Skapa en gruppdiskussion

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att aktivera gruppdiskussioner.

Om du skapar en diskussion kan du dela in deltagarna i grupper för att hjälpa dem att känna sig bekvämare eftersom färre personer är inblandade. Du kan även tilldela ett specifikt ämne till varje grupp.

Du tilldelar grupper till en diskussion i Diskussionsinställningar:

Ikonen Diskussionsinställningar > panelen Diskussionsinställningar > Tilldela till grupper > sidan Grupper

Du kan koppla målsättningar till en gruppdiskussion. Om du vill använda både efter inlägg och grupper väljer du Efter inlägg innan du tilldelar grupper. Om du har markerat kryssrutan Bedöm diskussion visas fler inställningar.

Skapa grupper

På sidan Grupper visas en partiell lista över deltagarna i avsnittet Ej tilldelade deltagare. Välj Visa alla för att visa hela listan. Du kan skapa flera grupper att leverera diskussionen till. Du kan även välja plustecknet under grafiken för att skapa en anpassad grupp och lägga till deltagare.

Deltagare som inte har tilldelats en grupp har inte tillgång till gruppdiskussionen, eftersom den inte visas på deras kursinnehållssidor. Om du ber deltagarna att skriva in sig själva i en grupp kan de inte komma åt diskussionen förrän de går med i en grupp.

Om du vill publicera gruppdiskussionen längre fram kan deltagare inte komma åt innehållet, men de kan gå med i en grupp.

Du kan dela in deltagare i grupper på följande sätt:

 • Anpassad
 • Slumpmässig gruppindelning
 • Självinskrivning
 • Återanvänd grupper

Läs mer om grupptyper och arbetsflöden i avsnittet gruppuppgifter. Använd webbläsarens bakåtfunktion för att återvända till detta ämne.

Om du vill ta bort alla deltagare från grupper väljer du Ta bort alla överst på sidan. Ta bort alla försvinner när grupperna har påbörjat sina diskussioner.

Du kan inte flytta enskilda deltagare från grupper efter att de har påbörjat sina diskussioner. Du kan dock flytta ej tilldelade deltagare till grupper efter att diskussioner har påbörjats.


ULTRA: Visa grupper

När du har skapat en gruppdiskussion kan du visa grupper från sidan Kursinnehåll eller Diskussioner. Välj grupplänken under diskussionsrubriken för att öppna sidan Grupper.

Visa en gruppdiskussion

Välj en gruppdiskussionsrubrik på sidan Kursinnehåll eller Diskussioner. För att visa varje grupps diskussion, väljer du ett gruppnamn i menyn längst upp på sidan.


ULTRA: Bedöma en gruppdiskussion

Bedömda gruppdiskussioner kan hjälpa en deltagare att på ett taktfullt och tydligt sätt uttrycka personliga åsikter bland klasskamrater. Ett resultat kan även hålla deltagaren ansvarig för att föra diskussionen i gruppen framåt och utveckla diskussionsidéer.

Om du vill aktivera bedömning för en gruppdiskussion markerar du kryssrutan Bedömd diskussion i panelen Diskussionsinställningar. Välj dina resultatinställningar och en tidsgräns för medverkan.

Du kan när som helst aktivera eller inaktivera bedömning, även efter att grupperna har påbörjat diskussionen. Om du tar bort bedömningen för diskussionen efter att du har tilldelat resultat, finns allt diskussionsinnehåll kvar, men resultaten försvinner.

Välj Tilldela till grupper och dela upp deltagarna i grupper för diskussionen.

Resultat från en diskussion

Du ger varje gruppmedlem ett individuellt resultat i en gruppdiskussion. Du kan inte välja att tilldela ett resultat till en hel diskussionsgrupp. Eventuell återkoppling du inkluderar är bara synlig för den aktuella deltagaren.

Från en gruppdiskussion, välj Resultat & deltagande för att visa vilka som har deltagit.

På sidan Resultat & deltagande visas deltagarna utifrån grupperna. Om du vill visa andra grupper väljer du ett gruppnamn i menyn längst upp på sidan.

Välj deltagarnas namn i listan för att visa deras inlägg. Tilldela ett resultat och lägg till eventuell återkoppling. När du är klar väljer du Publicera för att skicka resultat och återkoppling till deltagarna.

Bedöm från Kursadministration och resultat

Du kan även komma åt gruppdiskussioner från Kursadministration och resultat. Leta upp deltagarens gruppdiskussionscell i rutnätsvyn. När du markerar gruppmedlemmens cell så markeras alla andra gruppmedlemmar i rutnätet. Öppna cellens meny och välj Visa för att öppna deltagarens bidrag, tillsammans med inlägg och svar. Tilldela ett resultat och ge återkoppling. Du kan lägga upp resultatet eller gå tillbaka till rutnätet.

Mer information om hur du bedömer en diskussion


ULTRA: Visa statistik för gruppdiskussioner

Du kan även visa diskussionsstatistik för grupper. Öppna en gruppdiskussions meny och välj Visa analys. Fliken Övergripande långt upp på sidan visar diskussionsstatistik för hela klassen. Du kan även öppna flikar med detaljer för varje grupp.

Mer om diskussionsstatistik