Öppna kommunikationen och engagera dina deltagare med onlinediskussioner.

Diskussioner är ett bra sätt att få deltagare att tänka kritiskt om sitt kursarbete och utbyta idéer med varandra. Du kan skapa diskussioner som handlar om enskilda kurslektioner eller om kursen i allmänhet. Som lärare äger du diskussionerna. När du har startat en diskussion kan du lämna egna kommentarer för att vägleda deltagarna.

Mer information om diskussioner, forum och trådar med JAWS®

Den vanligaste formen av interaktion i en onlinekurs sker via diskussioner som startas av en lärare. Deltagande och interaktion i diskussioner händer inte på ett naturligt sätt. Du måste medvetet bygga in det i dina kurser. För att uppmuntra till engagerande kvalitetsdiskussioner bör du vara noga när du skapar diskussionsfrågor och uppmuntra till efterforskningar.

I Original-kursvyn innehåller diskussioner forum och trådar. I Ultra-kursvyn sker alla diskussioner på en och samma plats.


Utveckla framgångsrika onlinediskussioner

Hjälp deltagarna att känna sig bekväma och ge dem riktlinjer när de börjar delta i diskussioner.

Använd de här fyra stegen för att utveckla framgångsrika onlinediskussioner i syfte att bygga upp en gemenskap och genomföra uppgifter.

 1. Fastställ deltagandekraven.
  • Dela med dig av dina förväntningar. Skapa en diskussion där deltagarna kan läsa om nätetikett och komma åt information om bedömning.
  • Du kan ge exempel på korrekt online-interaktion och uppmuntra korrekt beteende med hjälp av offentligt beröm.
 2. Skapa en effektiv fråga.
  • Införliva multimedieresurser i dina frågor för att undvika en enformig textbaserad interaktion. Med hjälp av populära tjänster som YouTube™ kan du be deltagarna att se på ett videoklipp och be om deras åsikter.
 3. Uppmuntra nya idéer.
  • Om diskussionsinläggen är för samstämmiga och inte innehåller tillräckligt mycket ifrågasättande av idéer kan du prova att ordna en debatt där deltagare med efternamn som börjar på A–M får stötta en sida och N–Ö får stötta den andra.
 4. Granska.
  • Se till att deltagarna vet att du är närvarande. Be om förtydligande, resurser eller bidrag från tysta deltagare.

Åtkomst till diskussioner

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om diskussioner.

Du kan låta användarna komma åt diskussioner på flera sätt. Du kan lägga till en anpassad länk i kursmenyn och i en kursyta. När du tillhandahåller en länk till diskussioner på en kursyta kan deltagarna komma åt verktyget vid sidan av annat kursinnehåll.

Kontrollpanelen ska du som lärare visa avsnittet Kursverktyg och klicka påDiskussionsforum. Från den här länken kommer du åt kursdiskussionsforumet och gruppdiskussionsforumen för grupperna i din kurs.

Struktur för diskussionsforum

Om du väljer Ultra-kursvyn finns inga forum eller trådar. Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om diskussioner.

Det är viktigt att planera och strukturera ditt innehåll, men även att ge onlinediskussioner struktur.

På den huvudsakliga diskussionsforumsidan finns en lista över forum. Ett forum är där deltagarna diskuterar ett ämne eller en grupp relaterade ämnen. Användare kan skapa flera trådar i varje forum. I en tråd finns det första inlägget och alla svar på det. Du kan skapa forum och trådar för att organisera diskussioner i enheter eller ämnen som är relevanta för din kurs.

Mer information om forum

Mer information om trådar

Diskussioner visas i följd så att alla kursmedlemmar kan följa med i konversationen.


Diskussionsforumsidan

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om diskussionssidan.

Diskussionsforumet brukar öppnas från kursmenyn, men du kan tillhandahålla en länk till det i en annan kursyta, som en innehållsyta.

På sidan Diskussionsforum finns en lista över alla forum du har skapat. Du måste skapa ett eller flera forum innan deltagarna kan påbörja meddelandetrådar. Du kan även söka efter diskussionsinnehåll. Som standard är sökfältet dolt, för att spara plats på skärmen.

 1. Klicka på kolumnrubriken för att ordna listan efter kolumn.
 2. Klicka på en forumrubrik för att visa inläggen i det forumet. Forumrubriker i fetstil innehåller olästa inlägg.
 3. Du kan visa det totala antalet inlägg, antalet olästa inlägg, antalet svar och antalet användare för varje forum. För att snabbt komma åt forumets olästa inlägg kan du klicka på länken i kolumnen Olästa inlägg.

ULTRA: Om diskussioner

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om diskussioner.

Diskussioner är ett enkelt sätt att engagera deltagarna i dina kurser! Diskussioner uppmuntrar deltagare att tänka kritiskt om sitt kursarbete och utbyta idéer med varandra.

Du kan skapa kurs- och gruppdiskussioner. Du kan även skapa diskussioner som räknas in i resultatet och organisera diskussioner i mappar.

Vill du att deltagarna ska ta kommandot? Du kan tillåta att de skapar diskussioner som visas i listan med dina.

Video: Create a Discussion in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about discussions

Doesn't seem familiar? Watch a video about discussions in the Original Course View.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a discussion shows how you can easily create and manage a discussion.


ULTRA: Skapa diskussioner

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att konfigurera diskussioner.

Alla nya diskussioner är dolda i början. Du kan redigera och göra dem synliga när du vill att deltagarna ska vara med.

Du kan skapa diskussioner på två platser i din kurs.

 1. Skapa en diskussion direkt på sidan Kursinnehåll så att deltagarna kan se den tillsammans med annat material.
 2. Välj ikonen Diskussioner på navigeringsfältet när du vill gå till diskussionssidan. Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet för att öppna menyn. Du kan lägga till diskussioner och organisera dem med mappar. Klicka på kugghjulsikonen för att öppna panelen Diskussionsinställningar. Du kan låta deltagarna skapa diskussioner som visas i listan med dina. Du kan aktivera och inaktivera inställningen när som helst.

  Mer information om diskussioner som skapas av deltagare

När du konverterar din kurs från Original-kursvyn till Ultra-kursvyn plattas vissa diskussioner till och vissa inställningar tas bort. Läs mer om konverteringsprocessen.


ULTRA: Sidan Ny diskussion

Du kan lägga till diskussioner för alla eller be deltagare att delta i gruppdiskussioner. Du kan även göra så att diskussioner räknas in i ett resultat.

 1. Ange ett lämpligt namn så att deltagarna kan hitta rätt diskussion. Om du inte lägger till någon rubrik visas ”Nytt kriterium” och datumet som rubrik för dig och dina deltagare.
 2. Inkludera riktlinjer och förväntningar. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text, bifoga filer och lägga in multimedia.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

 3. Visa eller dölj diskussionen. Nya diskussioner är dolda som standard. Deltagare kan inte se en diskussion förrän du väljer att visa den. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan också ställa in tillgänglighetsvillkor utifrån datum, tid och resultat på andra objekt i kursen via Kursadministration och resultat.
 4. Välj diskussionsalternativ. Välj ikonen Diskussionsinställningar för att öppna en panel med alternativ för din diskussion:
  • Inkludera diskussionen med andra innehållsobjekt. Markera Visa på sidan för kursinnehåll om du vill inkludera diskussionen på sidan Kursinnehåll.
  • Uppmuntra originella idéer. Vissa deltagare kanske förlitar sig på för mycket på andras tankar när de skriver sina svar. Dolda inlägg och svar kan bidra till att deltagarna bildar sina egna uppfattningar om ditt inledande diskussionsämne. Välj Efter inlägg om du vill dölja diskussionsaktiviteten från deltagarna tills de har skrivit ett inlägg i diskussionen. Om du vill använda både efter inlägg och grupper väljer du Efter inlägg innan du tilldelar grupper.
  • Bedöm diskussionen. För att motivera deltagare att publicera genomtänkta bidrag kan du låta diskussionen räknas in i resultatet. När du väljer att bedöma en diskussion visas fler alternativ som till exempel förfallodag och högsta poäng. De högsta poängen gäller en eller flera inlägg som har skapats av en deltagare. När du aktiverar bedömning av en diskussion skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat.
  • Koppla mål till diskussionen. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du skapar en diskussion kan du koppla ett eller flera mål till den. Välj Koppla till mål för att söka efter tillgängliga mål. När du har gjort diskussionen synlig kan deltagarna se målen så att de vet vad dina förväntningar är.

   Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

  • Lägg till grupper. Du kan tilldela deltagare till diskussionsgrupper så att färre personer är inblandade. Du kan även tilldela ett specifikt ämne till varje grupp. Du kan bedöma gruppdiskussioner.

ULTRA: Diskussioner som skapats av deltagare

När du tillåter att deltagare skapar diskussioner visas deras titlar med etiketten Skapad av deltagare på huvudsidan för Diskussioner. Du kan sortera om deltagarnas diskussioner så att de visas tillsammans eller flytta dem till en mapp.

När kursmedlemmar öppnar en diskussion listas författaren i sidopanelen.

Deltagare kan redigera eller ta bort sina egna inlägg och kan ta bort sina egna diskussioner om ingen har svarat.


ULTRA: Diskussioner eller konversationer?

Du kan använda klassdiskussioner för att ta fram eller dela idéer, men du kan också använda konversationer för ett snabbt utbyte om specifikt innehåll. När du till exempel skapar uppgifter kan du aktivera konversationer. Alla kan göra ett bidrag till konversationen om uppgiften – be om hjälp, dela källor eller svara på varandras frågor. Alla kan läsa konversationerna medan de visar uppgiften.

Konversationer visas endast med relevant innehållsobjekt och visas inte på diskussionssidan.