Öppna kommunikationen och engagera dina deltagare med onlinediskussioner.

Diskussioner är ett bra sätt att få deltagare att tänka kritiskt om kursarbete och utbyta idéer med varandra. Du kan skapa diskussioner som handlar om enskilda kurslektioner eller om kursen i allmänhet. Som lärare äger du diskussionerna. När du har startat en diskussion kan du lämna egna kommentarer för att vägleda deltagarna.

Mer information om diskussioner, forum och trådar med JAWS®

Den vanligaste formen av interaktion i en onlinekurs sker via diskussioner som startas av en lärare. Deltagande och interaktion i diskussioner händer inte på ett naturligt sätt. Du måste medvetet bygga in det i din kurs. För att uppmuntra till engagerande kvalitetsdiskussioner bör du vara noga när du skapar diskussionsfrågor och uppmuntra till efterforskningar.

I den ursprungliga kursvyn innehåller diskussioner forum och trådar. I Ultra-kursvyn sker alla diskussioner på en och samma plats.


Utveckla framgångsrika onlinediskussioner

Hjälp deltagarna att känna sig bekväma och ge dem riktlinjer när de börjar delta i diskussioner.

Använd de här fyra stegen för att utveckla framgångsrika onlinediskussioner i syfte att bygga upp en gemenskap och genomföra uppgifter.

 1. Fastställ deltagandekraven.
  • Dela med dig av dina förväntningar. Skapa en diskussion där deltagarna kan läsa om nätetikett och komma åt information om bedömning.
  • Du kan ge exempel på korrekt online-interaktion och uppmuntra korrekt beteende med hjälp av offentligt beröm.
 2. Skapa en effektiv fråga.
  • Införliva multimedieresurser i dina frågor för att undvika en enformig textbaserad interaktion. Med hjälp av populära tjänster som YouTube™ kan du be deltagarna att se på ett videoklipp och be om deras åsikter.
 3. Uppmuntra nya idéer.
  • Om diskussionsinläggen är för samstämmiga och inte innehåller tillräckligt mycket ifrågasättande av idéer kan du prova att ordna en debatt där deltagare med efternamn som börjar på A–M får stötta en sida och N–Ö får stötta den andra.
 4. Granska.
  • Se till att deltagarna vet att du är närvarande. Be om förtydligande, resurser eller bidrag från tysta deltagare.

Åtkomst till diskussioner

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om diskussioner.

Du kan låta användarna komma åt diskussioner på flera sätt. Du kan lägga till en anpassad länk i kursmenyn och i en kursyta. När du tillhandahåller en länk till diskussioner på en kursyta kan deltagarna komma åt verktyget vid sidan av annat kursinnehåll.

Kontrollpanelen ska du som lärare visa avsnittet Kursverktyg och klicka påDiskussionsforum. Från den här länken kommer du åt kursdiskussionsforumet och gruppdiskussionsforumen för grupperna i din kurs.

Struktur för diskussionsforum

Om du väljer Ultra-kursvyn finns inga forum eller trådar. Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om diskussioner.

Det är viktigt att planera och strukturera ditt innehåll, men även att ge onlinediskussioner struktur.

På den huvudsakliga diskussionsforumsidan finns en lista över forum. Ett forum är där deltagarna diskuterar ett ämne eller en grupp relaterade ämnen. Användare kan skapa flera trådar i varje forum. I en tråd finns det första inlägget och alla svar på det. Du kan skapa forum och trådar för att organisera diskussioner i enheter eller ämnen som är relevanta för din kurs.

Mer information om forum

Mer information om trådar

Diskussioner visas i följd så att alla kursmedlemmar kan följa med i konversationen.


Diskussionsforumsidan

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om diskussionssidan.

Diskussionsforumet brukar öppnas från kursmenyn, men du kan tillhandahålla en länk till det i en annan kursyta, som en innehållsyta.

På sidan Diskussionsforum finns en lista över alla forum du har skapat. Du måste skapa ett eller flera forum innan deltagarna kan påbörja meddelandetrådar. Du kan även söka efter diskussionsinnehåll. Som standard är sökfältet dolt, för att spara plats på skärmen.

 1. Klicka på kolumnrubriken för att ordna listan efter kolumn.
 2. Klicka på en forumrubrik för att visa inläggen i det forumet. Forumrubriker i fetstil innehåller olästa inlägg.
 3. Du kan visa det totala antalet inlägg, antalet olästa inlägg, antalet svar och antalet användare för varje forum. För att snabbt komma åt forumets olästa inlägg kan du klicka på länken i kolumnen Olästa inlägg.

ULTRA: Diskussionssidan

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om diskussioner.

Diskussioner är ett enkelt sätt att engagera deltagarna i dina kurser! De vidgar kommunikationen och främjar starka band i gruppen.

Skapa möjligheter för interaktion där du behöver dem. Om du vill lägga till en diskussion på sidan Kursinnehåll klickar du bara på plustecknet eller ikonen Diskussioner.

Dra full nytta av aktivitetsflödet. Granska deltagarnas bidrag och svara från aktivitetsflödet. Du kan även hoppa till den fullständiga kursdiskussionen från aktivitetsflödet.

Du styr diskussionerna. Känner du dig inte redo att dela en ny diskussion? Dölj den. Vill du göra det enklare? Skapa mappar när du vill organisera diskussioner. Du kan även ändra ordningen eller ta bort en hel diskussion eller ett särskilt svar. Nya diskussioner är som standard dolda från deltagarna. När du är redo att sätta igång kan du göra diskussionerna synliga och uppmuntra deltagarna att prata!

Nu behöver du inte gräva längre – allting finns på ytan. Vill du veta hur många gånger en deltagare har deltagit i en specifik diskussion? Du kan filtrera efter deltagarens namn, se hur många inlägg de har bidragit med och engagera dig!


ULTRA: Diskussioner eller konversationer?

Du kan använda klassdiskussioner för att ta fram eller dela idéer, men du kan också använda konversationer för ett snabbt utbyte om specifikt innehåll. När du till exempel skapar uppgifter kan du aktivera konversationer. Alla kan göra ett bidrag till konversationen om uppgiften – be om hjälp, dela källor eller svara på varandras frågor. Alla kan läsa konversationerna medan de visar uppgiften.

Konversationer visas endast med relevant innehållsobjekt och visas inte på diskussionssidan.

Video: Create a Discussion in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about discussions

Doesn't seem familiar? Watch a video about discussions in the Original Course View.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a discussion shows how you can easily create and manage a discussion.


ULTRA: Här hittar du diskussioner

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att konfigurera diskussioner.

Det är du som styr – anpassa diskussionens placering och deltagaråtkomst. Alla nya diskussioner är dolda i början. Du kan själv välja att redigera och göra dem synliga när du vill att deltagarna ska vara med.

Du kan skapa diskussioner på två platser i en kurs.

 • Skapa en diskussion direkt på kursinnehållssidan så att den visas med resten av ditt material.
 • Gå till kursdiskussionssidan och konfigurera den där. Det är bara att välja ikonen Diskussioner på navigeringsfältet. Sedan du kan välja om du vill inkludera diskussionen på kursinnehållssidan.

När du konverterar din kurs från Original-kursvyn till Ultra-kursvyn plattas alla diskussioner till och vissa inställningar tas bort. Läs mer om konverteringsprocessen.


ULTRA: Skapa diskussioner

Välj plustecknet där du vill lägga till en diskussion på kursinnehållssidan. Välj Skapa > Deltagande och engagemang > Diskussion.

Ange ett lämpligt namn så att deltagarna kan hitta rätt diskussion i innehållslistan. Om du inte lägger till någon rubrik visas Ny diskussion och datumet på huvudsidan för diskussionen.

Gör ett första inlägg för att starta en diskussion. Inkludera riktlinjer och förväntningar så att deltagarna kommer igång på rätt sätt. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text, bifoga filer och lägga till multimedia.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Du kan visa eller dölja diskussionen från deltagarna. Du kan redigera det här alternativet när som helst. Nya diskussioner är dolda som standard.

Klicka på ikonen Redigera diskussionsinställningar för att öppna inställningspanelen. Välj de alternativ som fungerar bäst för din diskussion.

 • Plocka fram din diskussion. Markera kryssrutan Visa på innehållssidan för kursen om du vill inkludera diskussionen bredvid andra innehållsobjekt på sidan Kursinnehåll.
 • Bedöm diskussionen. För att motivera deltagare att publicera genomtänkta bidrag kan du låta diskussionen räknas in i resultatet.
 • Tilldela kriterier. När du väljer Bedömd diskussion kan du välja att skapa eller lägga till befintliga kriterier. Du kan endast koppla ett kriterium till varje diskussion.
 • Kräv att deltagare ska publicera inlägg först. Diskussioner kan vara ett bra sätt att få igång en konversation, men vissa deltagare kanske förlitar sig för mycket på andras tankar när de skriver ett svar. Uppmuntra kritiskt och originellt tänkande genom att kräva att deltagarna lägger upp ett svar innan de kan se aktiviteten i en diskussion. Dolda svar kan bidra till att deltagarna bildar sina egna uppfattningar om ditt inledande diskussionsämne. Välj Efter inlägg om du vill dölja diskussionsaktiviteten från deltagarna tills de har skrivit ett svar i diskussionen. Om du vill använda både efter inlägg och diskussionsgrupper väljer du Efter inlägg innan du tilldelar grupper.
 • Koppla mål till diskussionen. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du skapar en diskussion kan du koppla ett eller flera mål till det. Klicka på ikonen Inställningar och sedan Justera efter mål för att söka efter tillgängliga mål som kan kopplas till diskussionen. När du har gjort diskussionen tillgänglig kan deltagarna visa information för de mål som du har kopplat till diskussionen så att de vet vad dina förväntningar är.

  Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

 • Fokusera konversationen. Du kan dela in deltagarna i diskussionsgrupper så att varje person har färre deltagare att svara på eller för att ge konversationen ett visst fokus.