Grupparbete förbättrar kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation.

I den ursprungliga kursvyn kan du skapa grupper med deltagare i dina kurser. De här kursgrupperna har egna ytor i kursen där de kan samarbeta med olika kursarbeten. Dessa ytor är utrustade med verktyg som kan vara till hjälp i samarbetsprocessen.

Dina kursgrupper får bara träffas i sina gruppytor för att diskutera kursinnehåll eller byta filer med varandra. Men du kan även skapa uppgifter som du vill att deltagarna samarbetar på. Deltagarna kommer åt alla sina gruppuppgifter på sin grupphemsida.

I Ultra-kursvyn skapar du inte ett separat område för grupper. Istället kan du skapa gruppuppgifter för samarbete.

Du och deltagarna kan också skapa samarbetsytor. Du öppnar ytorna via menyn Min Blackboard. Du kan skapa en plats för en studiegrupp, ett sportlag eller en grupp för filmrecensioner.

Mer information om att skapa gruppuppgifter i båda kursvyer

Mer om att bedöma gruppuppgifter


Därför är grupparbeten fördelaktiga för deltagare

Forskning1 har visat att deltagare kan dra nytta av grupparbete på flera sätt:

  • Eleverna kommer ihåg informationen längre än vid andra undervisningsmetoder.
  • Perspektiv från gruppmedlemmar erbjuder en annan möjlighet att lära sig nytt material.
  • Eleverna är positivt inställda till kursmaterialet.
  • Elever som har ett bra förhållande till sina kurskamrater har en mer positiv inlärningsupplevelse.
  • Lyckat grupparbete ger eleverna bättre självkänsla.
  • Eleverna förbättrar sin sociala förmåga och sina kommunikationsfärdigheter.
  • Deltagarna förbättrar sitt kritiska tänkande.

Åtkomst till deltagarämnen

Du kan komma åt ämnen i deltagaravsnittet i Blackboard-hjälpen och se grupperna på samma sätt som en deltagare. Deltagarvyn kan påverka dina beslut vad gäller gruppinställningar och vad du tar med i instruktionerna. Använd webbläsarens bakåtfunktion för att återvända hit.

______________

Källa: 1 ”44 Benefits of Collaborative Learning”. gdrc.org n.d. Läst på webben. 12 nov 2009.