Grupparbete förbättrar kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation.

Du kan dela in deltagarna i dina kurser i grupper.

I Original-upplevelsen kan du och deltagarna kan också skapa samarbetsytor. Du öppnar ytorna via menyn Min Blackboard. Du kan skapa en plats för en studiegrupp, ett sportlag eller en grupp för filmrecensioner.

Mer information om att skapa gruppuppgifter i båda kursvyer

Mer om att bedöma gruppuppgifter


Därför är grupparbeten fördelaktiga för deltagare

Forskning1 har visat att deltagare kan dra nytta av grupparbete på flera sätt:

  • Eleverna kommer ihåg informationen längre än vid andra undervisningsmetoder.
  • Perspektiv från gruppmedlemmar erbjuder en annan möjlighet att lära sig nytt material.
  • Eleverna är positivt inställda till kursmaterialet.
  • Elever som har ett bra förhållande till sina kurskamrater har en mer positiv inlärningsupplevelse.
  • Lyckat grupparbete ger eleverna bättre självkänsla.
  • Eleverna förbättrar sin sociala förmåga och sina kommunikationsfärdigheter.
  • Eleverna förbättrar sitt kritiska tänkande.

______________

Källa: 1 ”44 Benefits of Collaborative Learning”. gdrc.org n.d. Läst på webben. 12 nov 2009.


Visa alla