Grupparbete förbättrar kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation.

Du kan skapa grupper med deltagare i dina kurser så att de kan interagera med varandra och visa sina kunskaper.

Mer information om att skapa gruppuppgifter i båda kursvyer

Mer om att bedöma gruppuppgifter


Därför är grupparbeten fördelaktiga för deltagare

Forskning har visat att deltagare kan dra nytta av grupparbete på flera sätt:

  • Eleverna kommer ihåg informationen längre än vid andra undervisningsmetoder.
  • Perspektiv från gruppmedlemmar erbjuder en annan möjlighet att lära sig nytt material.
  • Eleverna är positivt inställda till kursmaterialet.
  • Elever som har ett bra förhållande till sina kurskamrater har en mer positiv inlärningsupplevelse.
  • Lyckat grupparbete ger eleverna bättre självkänsla.
  • Eleverna förbättrar sin sociala förmåga och sina kommunikationsfärdigheter.
  • Eleverna förbättrar sitt kritiska tänkande.

Källa: ”44 Benefits of Collaborative Learning”. gdrc.org n.d. Läst på webben. 3 januari 2020.


Visa alla