Schemalägga sessioner i Blackboard Learn

Var hittar jag Blackboard Collaborate?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om att hitta Blackboard Collaborate via din kurs.

Administratören kan lägga till Blackboard Collaborate med ultragränssnittet i dina Blackboard Learn-kurser. Du kan hitta Blackboard Collaborate i Kursverktyg.

Administratören avgör vilken Blackboard Collaborate med ultragränssnittet som du använder i din kurs.

Blackboard Collaborate Ultra: Du har både ett avsett kursrum och möjlighet att schemalägga så många nya sessioner som du vill.

Blackboard Collaborate: Du har ett rum som är avsett för kursen. Du kan redigera rummet och lägga till en länk till det i kursinnehållet.


Vad är ett kursrum?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om kursrum.

Kursrummet är en öppen Collaborate-session för bara din kurs. Det gör det enklare för dig att använda Collaborate med ultragränssnittet i dina kurser. Det ger även dig och dina deltagare en smidig startplats för lektioner och en plats för spontana möten.

Kursrummet är aktiverat som standard, men kan inaktiveras. Mer information finns i Inaktivera kursrummet.

Välj sessionsnamnet eller menyn Sessionsalternativ för att gå med i sessionen. En panel öppnas med informationen som du behöver för att ansluta till sessionen: 

 • Gå med i session-länk som är kopplad till ditt konto. Välj för att öppna sessionen.

  Varje länk är unik för en enskild session och en användare i den sessionen. Det innebär att du enbart kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.

 • Uppringningsinformation, om tillgänglig

Kan deltagarna använda rummet om jag inte är med?

Ja, rummet är öppet tills du inaktiverar det. Mer information finns i Inaktivera kursrummet.

Om det handlar om grupparbete skapar du grupper i din kurs och aktiverar gruppverktyget Collaborate Ultra. Du och medlemmar i gruppen kan dela innehåll och använda whiteboard, samt göra inspelningar.

Mer om att skapa grupper i din Blackboard Learn-kurs


Inaktivera kursrummet

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om att inaktivera kursrum.

Om du inte vill att deltagare ska kunna se eller ansluta till kursrummets öppna session kan du inaktivera det.

 • Gå till Blackboard Collaborate Ultra-verktyget och öppna menyn Mer för kursrummet. Välj Lås kursrummet.
 • I Blackboard Collaborate-verktyget väljer du Redigera rum för att begränsa åtkomsten till rummet.

Om du inte kan se eller öppna kursrummet har administratören inaktiverat det.


Skapa och redigera sessioner

Välj Skapa session från sessionslistan. Ge sessionen ett namn.

Händelseinformation

Du måste lägga till lite grundläggande information om händelsen innan du skapar den.

 • Ange datum och tid för när mötet ska börja och sluta. Du kan välja att hålla en session öppen eller upprepa. Du kan även ange om deltagarna ska kunna gå med i sessionen före starttiden.

  Collaborate använder din dators lokala tidszon för att ange start- och stopptider i sessionerna.

 • Skriv in en detaljerad beskrivning av mötet. Då blir det lättare för deltagarna att hitta rätt session.

Om du förväntar dig över 250 närvarande i din session måste du skicka in en begäran om stora sessioner till Collaborate-supportteamet hos Behind the Blackboard. Skicka in begäran INNAN sessionen börjar.

Sessionsinställningar

Bestäm vem som kan göra vad i dina sessioner.

 • Tillåt hämtning av inspelningar från inspelningssidan samt från uppspelningssidan för inspelningar.
 • Visa bara profilbilder för moderatorer.
 • Tillåt att deltagarna använder redigeringsverktygen för ljud, bild, chatt och whiteboard.
 • Tillåt att användarna går med i sessionen via telefon för ljudet.

Mer information om sessionsinställningar


Ansluta till och bjuda in andra till din session

Välj en session för att öppna sessionsinformationen. Den information du behöver för att ansluta till eller dela sessionen visas direkt efter sessionsnamnet. 

 • Gäståtkomst är aktiverad som standard. Avmarkera kryssrutan Gäståtkomst för att inaktivera den. 
 • Kopiera och skicka gästlänken till deltagarna eller till andra gäster.

  Sessionslänkar kan vara långa och brytas när de skickas. Använd en tjänst för att förkorta URL:er, till exempel TinyURLTM och skapa ett kortalias för din session.

 • Bestäm om gästerna ansluter som deltagare, presentatörer eller moderatorer. Är du inte riktigt säker på vilka behörigheter du ska ställa in? Det gör inget. Du kan ställa in behörigheter även under själva mötet.

  Mer om roller och behörigheter


Lägga till sessioner i din kurs

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om att lägga till sessioner.

Om du använder Blackboard Collaborate Ultra-verktyget kan du lägga till Blackboard Collaborate direkt i ditt kursinnehåll.

 1. Välj Verktyg och Fler verktyg på innehållsytan.
 2. Välj Blackboard Collaborate Ultra. Länknamnet är som standard Blackboard Collaborate Ultra.

  När du lägger till Blackboard Collaborate i ditt kursinnehåll länkar det till verktyget och inte en viss session. Hjälp dina deltagare att hitta sessionen som du vill att de ska ansluta till. Ange sessionsnamnet i länknamnet eller i innehållsredigeraren.

 3. Klicka på Skicka.

Om du använder Blackboard Collaborate-verktyget går du till Blackboard Collaborate i Kursverktyg. Använd datumalternativen under Lägg in länk till kurs för att lägga till sessioner i din kurs. Välj när och hur länge sessionen ska visas på en innehållsyta.

Lägg till påminnelser för dina sessioner så att ingen missar dem. Mer information finns i Ställa in påminnelser.


Gruppsessioner

Förbättra kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation med gruppsessioner.

Använd smågrupper under en session för direkt gruppsamarbete.

Mer information om smågrupper

Om det handlar om grupparbete under lång tid skapar du grupper i din kurs och aktiverar gruppverktyget Collaborate Ultra. Du och medlemmar i gruppen kan dela innehåll och använda whiteboard, samt göra inspelningar.

Mer om att skapa grupper i din Blackboard Learn-kurs


Varför skapa nya sessioner om jag har ett kursrum?

Det finns ett antal skäl att vilja skapa schemalagda sessioner när man har ett kursrum. Två exempel:

 • Övervakade sessioner: När kursrummet är olåst kan alla gå med i sessionen när som helst. Lärare behöver inte vara närvarande för att deltagare ska kunna delta i sessionen. Om du inte vill att deltagarna ska kunna delta i en session utan uppsikt kan du låsa kursrummet och skapa schemalagda sessioner.
 • Flera sessioner samtidigt: Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare kan använda som ett virtuellt studierum kan du t.ex. skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.

Visa sessionsinspelningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om att visa inspelningar.

Spela in dina sessioner så att deltagarna kan komma åt dem när de behöver.

Inspelade sessioner sparas som MP4. Inspelningar består av ljud, innehåll som delats eller video från den aktiva talaren samt textning som angetts under livesessionen.

Om du vill att användare ska kunna ladda ner inspelningarna måste du tillåta nedladdning av sessionsinspelningar för varje session. Öppna en sessions Sessionsinställningar och markera Tillåt nedladdning av inspelning. Alla inspelningar som görs under denna session kan laddas ner medan det är tillåtet.

 • Gå till Blackboard Collaborate Ultra-verktyget och öppna verktygsmenyn. Välj Inspelningar för att visa en lista över alla inspelningar.
 • I Blackboard Collaborate-verktyget listas inspelningar under kursrummet.

Mer information om att spela in sessioner


ULTRA: Var hittar jag Blackboard Collaborate?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att komma åt Blackboard Collaborate.

I Blackboard Collaborate med ultragränssnittet får du ett rum för varje kurs du har. Vi kallar detta för ett kursrum.

Du hittar kursrummet under Information och åtgärder för din kurs. Det finns kvar under hela kursen.

Kursrummet visas endast efter att en administratör har konfigurerat det.


ULTRA: Vad är ett kursrum?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att komma åt Blackboard Collaborate.

Kursrummet är en öppen Collaborate-session för bara din kurs. Det gör det enklare för dig att använda Collaborate med ultragränssnittet i dina kurser. Det ger även dig och dina deltagare en smidig startplats för lektioner och en plats för spontana möten.

Rummet är öppet som standard. Den lila kameraikonen för Collaborate visar dig och andra kursmedlemmar när personer är aktiva  i Collaborate-rummet.

Välj Anslut till session för att delta i sessionen. Då skapas en unik länk som hjälper sessionen att identifiera dig.

Varje länk är unik för en enskild session och en användare i den sessionen. Det innebär att du enbart kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.

Kan deltagarna använda rummet om jag inte är med?

Ja. Kursrummet är tillgängligt för deltagare.


ULTRA: Inaktivera kursrummet

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att inaktivera kursrum.

Du inaktiverar kursrummet genom att öppna menyn bredvid Kursrum. Välj Inaktivera kursrum för att hindra deltagare och andra kursmedlemmar från att ansluta till det. Länken Gå med i session ändras till Rummet är inaktiverat. Du kan aktivera kursrummet igen från samma meny.


ULTRA: Schemalägga sessioner med deltagare

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att schemalägga sessioner.

Öppna menyn bredvid Kursrum och välj Visa alla sessioner för att skapa nya sessioner.


ULTRA: Visa sessionsinspelningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att visa inspelningar.

Du hittar dina inspelningar från kursrummet på menyn. Klicka på de tre punkterna bredvid kursrummet och välj Visa alla inspelningar.


ULTRA: Visa kursen medan du deltar i en session

Collaborate-sessioner öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik beroende på webbläsarinställningarna. Gå till kursens flik eller fönster om du vill visa kursinnehållet under en session.


ULTRA: Gruppsessioner

Förbättra kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation med smågrupper.

Mer information om smågrupper