Funktionen är beroende av en tjänst som är tillgänglig baserat på region. Det är även ditt lärosäte som bestämmer om den här funktionen ska vara tillgänglig. Kontakta lärosätets administratör för mer information.

Onlinekurser hjälper dig att få kontakt med deltagare och andra kursmedlemmar från olika platser. Även om onlinemiljön är praktisk behöver lärare ofta hitta nya sätt för att engagera deltagare i materialet utan hjälp av konversationer ansikte mot ansikte. Om du inte kan träffa deltagarna offline, kan du använda ljud- eller videoinspelningar för att bygga upp relationer och erbjuda personliga interaktioner med kursdeltagare.

Du hittar inspelningsalternativet i redigeraren i området Återkoppling för bedömda objekt i båda kursvyerna. I det här ämnet får du reda på mer om hur du spelar in återkoppling i dina Blackboard Learn-kurser.


Spela in återkoppling

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att spela in återkoppling.

Du kan bädda in ljud- och videoinspelningar med återkoppling när du bedömer försök. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Inspelningar kan hjälpa dig att kommunicera med deltagare i kurser utan fysiska träffar eller diskussioner. Video- och ljudinspelningar kan tillsammans med textåterkoppling ge deltagare användbar, konkret och mer personlig återkoppling för deras inlämningar.

Ljud- och videoåterkoppling stöds i nuläget inte vid bedömning med kriterier. Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

Du kan påbörja bedömningar på flera sätt. Leta upp det försök som du vill bedöma och öppna sidan Resultatöversikt.

Du kan även börja bedöma från ett försök. I sidopanelen för bedömning klickar du på nedåtpilen för att utöka panelen. Välj ikonen för redigering som representeras av bokstaven A längst ner i rutan Återkoppling till deltagare. Redigeraren öppnas i ett popup-fönster.

I fönstret Återkoppling till deltagare ska du klicka på ikonen Lägg till innehåll i den sista raden i redigeraren. Den här åtgärden öppnar ett nytt fönster där du måste välja alternativet Infoga från webbkamera.

Den här funktionen är endast synlig för icke-automatiserad återkoppling. Alternativet ”Infoga från webbkamera” visas endast i fönstret Lägg till innehåll för anpassad, individuell återkoppling.

Du måste ge webbläsaren behörighet att använda ljud och bild när du öppnar inspelningsfönstret för första gången.

I fönstret som öppnas väljer du kameraikonen i inspelningsgränssnittet för att aktivera kameran. Om kameran inte har aktiverats spelar verktyget endast in ljud när du startar inspelningen. Välj knappen Spela in när du är redo att spela in ljud- och videoåterkoppling.

Konfigurera din kamera och mikrofon

 1. Gör dig redo att spela in när verktyget räknar ner. Du kan göra en inspelning som är upp till fem minuter lång.
 2. Välj Pausa inspelning för att stoppa och fortsätta inspelningen av din återkoppling eller välj Stoppa inspelning för att granska inspelningen och spara eller kasta den. Du kan ta bort inspelningen och börja om igen om du vill spela in en ny.
 3. Välj Spara och avsluta om du är klar med inspelningen och vill dela den med deltagaren.
 4. Byt sedan namn på inspelningen och lägg till en alternativtext för att göra den tillgänglig för alla användare. Systemet använder tid och datum för inspelningen som standard för de här fälten.
 5. Välj Infoga inspelning för att slutföra processen och infoga återkopplingen i redigeraren.

Återkopplingsinspelningar är unika för varje deltagares inlämning. Du kan inte ladda ner, dela eller återanvända inspelningar som har skapats i återkopplingsredigeraren.

Vill du komma åt en inspelning som du skickat till en deltagare? Välj Visa resultatöversikt från en deltagarcell i Kursadministration och resultat.

Inspelningsfiler

Inspelningsfiler ingår inte i kursarkiv eller säkerhetskopior, även om filbindningen behålls. Inspelningen borde visas i fönstret för datalagring när kursen återställs på samma Blackboard Learn-system. Kontakta din administratör för mer specifik information om datalagring på ditt lärosäte.

Du kan kopiera en kurs med användare och behålla resultat och inspelningsfiler. Välj Kopiera kurs med användare (Exakt kopia) på sidan Kopiera kurs och alla användarinspelningar, inklusive inspelningsfiler och bindningar kopieras till den nya kursen.

Mer information om att kopiera dina kurser


Vad ser deltagarna?

Deltagare kan komma åt inspelningen med resultatuppgifter och eventuell annan feedback du lämnar från objektet eller Mina resultat. Inspelningarna strömmas till deltagarnas enhet och de behöver inte ladda ner något. Deltagarna kan spela upp inspelningarna med de flesta moderna webbläsare utan extra pluginprogram eller tillägg. Deltagare kan inte ladda ner eller spara inspelningar.

Video: Feedback Recording in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about recording feedback

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Feedback recording explains how you can include a recording of your feedback so it appears with any text you've added for a student.


ULTRA: Spela in återkoppling

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att spela in återkoppling.

Du kan lägga till en inspelning av din återkoppling som visas tillsammans med den text du lägger till för en deltagare. Lägg till återkoppling när du påbörjar bedömningen. Välj Infoga/redigera inspelning i redigeraren för att komma igång.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

I fönstret som öppnas väljer du kameraikonen i inspelningsgränssnittet för att aktivera kameran. Om kameran inte har aktiverats spelar verktyget endast in ljud när du startar inspelningen. Välj knappen Spela in när du är redo att spela in ljud- och videoåterkoppling.

När du har konfigurerat din mikrofon och kamera är du redo att sätta igång.

 1. Klicka på den röda inspelningsknappen och vänta på att verktyget räknar ner. Du kan göra en inspelning som är upp till fem minuter lång.
 2. Välj Pausa inspelning för att stoppa och fortsätta inspelningen av din återkoppling eller välj Stoppa inspelning för att granska inspelningen och spara eller kasta den. Du kan ta bort inspelningen och börja om igen om du vill spela in en ny.
 3. Granska inspelningen och välj Spara och avsluta om du är nöjd och vill dela den med deltagaren.
 4. Inspelningen infogas automatiskt i redigeraren.

Byt namn på din inspelning

Du kan ändra inspelningens visningsnamn och lägga till en alternativtext för att göra den tillgänglig för alla användare. Systemet använder tid och datum för inspelningen som standard för de här fälten. Välj inspelningen i redigeraren och välj sedan Infoga/redigera inspelning igen i menyn. Redigera visningsnamn och alternativtext. Fältet för alternativtext använder automatiskt visningsnamnet som standard, men du kan redigera alternativtexten för sig om du vill.

Klicka på Spara när du är färdig.

Inspelningsfiler

Inspelningsfiler ingår inte i kursarkiv eller säkerhetskopior, även om filbindningen behålls. Inspelningen borde visas i fönstret för datalagring när kursen återställs på samma Blackboard Learn-system. Kontakta din administratör för mer specifik information om datalagring på ditt lärosäte.

Din administratör kan kopiera en kurs med användare och behålla resultat och inspelningsfiler.


ULTRA: Vad ser deltagarna?

Deltagare kan öppna inspelningen med resultatdetaljer och övrig återkoppling som du lägger till. Inspelningarna strömmas till deltagarnas enhet och de behöver inte ladda ner något. Deltagarna kan spela upp inspelningarna med de flesta moderna webbläsare utan extra pluginprogram eller tillägg. Deltagare kan inte ladda ner eller spara inspelningar.


ULTRA: Konfigurera din kamera och mikrofon

Välj kugghjulsikonen för att konfigurera och testa din mikrofon och kamera.

 • Konfigurera mikrofonen: Har du problem med att spela in ljud? Använd det här alternativet för att testa ditt ljud och välja ingångskälla. Om volymnivån rör sig känner verktyget av ljudet från din enhet och det bör fungera att spela in. Välj Ja, det fungerar för att avsluta testet.
 • Konfigurera kameran: Välj ingångskälla för din kamera. Om du ser din bild på skärmen är du färdig. Välj Ja, det fungerar för att avsluta testet.

Problem med ljud eller video?

 • Har webbläsaren behörighet att komma åt din kamera och mikrofon?
 • Har du aktiverat ljud- och bildkontrollerna? Om det är ett streck över ikonerna betyder det att enheten i fråga inte är på.
 • Har du installerat den senaste versionen av webbläsaren?