Anslag är ett perfekt sätt att lägga upp tidskänslig information som är viktig för att deltagarna ska klara kursen. Lägg till anslag för de här kursaktivitetstyperna:

 • Förfallodagar för uppgifter och projekt
 • Förändringar i din kursbeskrivning
 • Rättningar/förtydliganden av material
 • Provscheman

Du lägga till, redigera och ta bort anslag på sidan Anslag. När du lägger till ett anslag kan du även skicka det till deltagarna i din kurs via e-post. Deltagarna får anslaget även om de inte loggar in i din kurs.

Om du ser en lista där ditt namn visas kan du öppna aktivitetsflödet. Anslag i Original-kursvyn visas i flödet. Deltagarna ser anslag i avsnitten Idag eller Senaste i sina flöden.

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-videon för information om att skapa anslag.


Skapa ett anslag

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att skapa ett anslag.

Anslag visas i den ordning du lägger upp dem. Det senaste anslaget visas först.

 1. Gå till Kursverktyg och anslagkontrollpanelen.
 2. Välj alternativet Skapa anslag.
 3. Ange ett ämne som sedan visas som anslagets rubrik på sidan Anslag.
 4. Skriv in ditt meddelande.
 5. I avsnittet Alternativ för webbanslag kan du välja om du vill begränsa anslaget enligt datum.
  • Om du väljer Ingen datumbegränsning visas anslaget tills du tar bort det.
  • Om du väljer Datumbegränsning markerar du kryssrutorna Visa efter och Visa t.o.m. för att aktivera alternativen för datum och tidpunkt. Ange inställningar för datum- och tidsbegränsning.
 6. Markera kryssrutan E-postanslag för att skicka e-post till deltagarna med anslaget. E-postmeddelandet skickas till alla deltagare, även de som har valt att inte motta anslagsaviseringar via e-post. Din institution bestämmer om det här alternativet ska kunna användas.
 7. Du kan även klicka på Bläddra i avsnittet Kurslänk för att länka till en kursyta, ett verktyg eller ett objekt.

  Länkar till kursinnehåll visas inte i e-postanslaget om du väljer att skicka ett.

 8. Klicka på Skicka.

Ändra ordning på anslag

På sidan Anslag kan du använda fältet för att ändra plats på och prioritera dina anslag. Dra fältet för att flytta anslag till nya platser på sidan. Flytta prioriterade anslag ovanför fältet för att fästa dem högst upp i listan och förhindra att nya anslag lägger sig ovanför dem.

Deltagarna får se anslagen i den ordning som du har valt. Deltagarna kan inte se fältet och kan inte flytta på anslag.


Redigera och ta bort anslag

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att redigera ett anslag.

Om du vill redigera eller ta bort ett anslag klickar du på Redigera eller Ta bort på anslagets meny. Borttagningsåtgärden är slutgiltig och går inte att ångra.


ULTRA: Hitta anslag från ditt lärosäte

Om ditt lärosäte använder Ultra-gränssnittet visas anslag i avsnittet Idag i aktivitetsflödet. Anslag kan också visas på inloggningssidan.


ULTRA: Kursanslag

Med anslag kan du dela viktig information med andra i kursen. Anslag öppnas till skillnad från meddelanden direkt när en deltagare öppnar en kurs. Risken är mindre att deltagare ignorerar informationen i ett anslag, eftersom det kräver deltagarens uppmärksamhet. De behöver avvisa aviseringen innan de ser kursinnehåll.

Kursanslagssidan

Hitta kursanslag under Detaljer och åtgärder på sidan Kursinnehåll.

Sidan Kursanslag visar alla anslag i kursen, inklusive anslagsstatus och antal visningar. Du kan skapa, kopiera, redigera och ta bort anslag på den här sidan.

 • Sök eller sortera listan. Du kan sortera meddelanden efter titel, status eller antal visningar. Om du letar efter ett särskilt anslag kan du använda sökfunktionen för att söka efter titel eller innehåll.
 • Skapa ett nytt anslag. Du kan skapa ett helt nytt anslag eller kopiera ett befintligt anslag och använda det som mall.
 • Se status. Anslag har tre statuslägen: Publicerat, schemalagt och utkast. Anslagsstatus visas tillsammans med innehållet. Du kan även visa antal kursanslag efter status längst upp på sidan.
 • Hantera anslag. Du kan redigera eller ta bort anslag från den här sidan.

ULTRA: Skapa ett anslag

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att skapa ett anslag.

Välj Skapa anslag på sidan Kursinnehåll för att komma igång. Sidan Nytt anslag visas.

Ange en rubrik och meddelandetext för anslaget. Välj Spara för att spara ditt anslagsutkast. Välj Publicera i kolumnen Status på sidan Kursanslag för att publicera anslaget direkt. Du kan även schemalägga anslag som ska vara aktiva under en viss tid.

När du har skapat och publicerat anslag i kursen visas antalet publicerade och det totala antalet anslag på sidan Kursinnehåll.


ULTRA: Schemalägga ett anslag

Du kan skapa anslag för framtida händelser, till exempel en påminnelse om en kurshändelse eller ett prov. Du kan schemalägga att anslag automatiskt ska publiceras i kursen en viss tid och ett visst datum. Du kan även använda schemaläggningsfunktionen för att ta bort ett anslag när det inte längre är aktuellt.

När du skapar ett anslag väljer du Schemalägg anslag. Välj tid och datum när anslaget ska läggas till och när det ska sluta visas för deltagare.


ULTRA: Redigera eller ta bort ett anslag

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att redigera ett anslag.

Du kan redigera alla anslag i kursen, inklusive tidigare, aktiva och schemalagda anslag. På sidan Kursanslag väljer du menyn Fler alternativ för att hantera ett anslag.

Välj Redigera för att ändra ett anslags titel eller meddelande. Du kan även redigera schemalagd publicering för ett anslag.

Välj Ta bort för att permanent ta bort anslag från kursen.

Välj Kopiera för att kopiera ett anslag. Du kan skapa en anslagsmall och kopiera den för anslag med liknande format.


ULTRA: Här visas anslag

Aktiva kursanslag visas första gången en deltagare öppnar kursen efter att anslaget har publicerats. Anslag visas innan deltagaren kan öppna sidan Kursinnehåll. När deltagaren har avvisat anslaget visas det inte längre direkt när deltagaren öppnar kursen i framtiden.

Aktiva anslag visas även i avsnitten Idag och Senaste i aktivitetsflödet. Anslaget försvinner från aktivitetsflödet när deltagaren avvisar det i en kurs.

Deltagare kan öppna anslag som de har avvisat, så länge anslaget fortfarande är aktivt. På sidan Kursinnehåll kan deltagare välja Visa arkiv för att läsa tidigare, aktiva anslag i kursen.

Schemalagda anslag visas bara på sidan Kursinnehåll och i arkivet för de datum och tider som du har valt.