Anslag är ett perfekt sätt att lägga upp tidskänslig information som är viktig för att deltagarna ska klara kursen. Lägg till anslag för de här kursaktivitetstyperna:

 • Förfallodagar för uppgifter och projekt
 • Förändringar i din kursbeskrivning
 • Rättningar/förtydliganden av material
 • Provscheman

Du lägga till, redigera och ta bort anslag på sidan Anslag. När du lägger till ett anslag kan du även skicka det till deltagarna i din kurs via e-post. Deltagarna får anslaget även om de inte loggar in i din kurs.

Om du ser en lista där ditt namn visas kan du öppna aktivitetsflödet. Anslag i Original-kursvyn visas i flödet. Deltagarna ser anslag i avsnitten Idag eller Senaste i sina flöden.

Video: Create Announcements in the Original Course View


Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn.


Skapa ett anslag

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att skapa ett anslag.

Anslag visas i den ordning du lägger upp dem. Det senaste anslaget visas först.

 1. Gå till Kursverktyg och anslagkontrollpanelen.
 2. Välj alternativet Skapa anslag.
 3. Ange ett ämne som sedan visas som anslagets rubrik på sidan Anslag.
 4. Skriv in ditt meddelande.
 5. I avsnittet Alternativ för webbanslag kan du välja att begränsa anslaget enligt datum:
  • Om du väljer Ingen datumbegränsning visas anslaget tills du tar bort det.
  • Om du väljer Datumbegränsning markerar du kryssrutorna Visa efter och Visa t.o.m. för att aktivera alternativen för datum och tidpunkt. Ange inställningar för datum- och tidsbegränsning. Om du vill visa ett anslag från och med ett visst datum klickar du på kryssrutan Visa efter och anger datum och tid, men du ska inte markera kryssrutan Visa tills.
 6. Välj kryssrutan E-postanslag för att skicka ett e-postmeddelande med anslaget till alla kursmedlemmar, som omfattar deltagare, lärare och assistenter. Det här alternativet visas endast om du har en giltig e-postadress i systemet.

  Välj det här alternativet om ditt anslag har inbäddade filer eller bilder.

  Användare som valde att inte få anslagsaviseringar via e-post kommer att få det här anslagsmeddelandet. Ditt lärosäte bestämmer om det här alternativet ska kunna användas. E-postanslag visar ditt namn men skickas från ett automatiskt ”svara ej”-konto.

  Det här alternativet fungerar inte om du har valt att publicera anslaget längre fram. Du får ett felmeddelande och måste avmarkera kryssrutan för e-postanslag.

 7. Du kan även klicka på Bläddra i avsnittet Kurslänk för att länka till en kursyta, ett verktyg eller ett objekt.

  En kurslänk visas inte i e-postanslaget om du väljer att skicka ett.

 8. Klicka på Skicka.

Mer information om e-postanslag

När du och deltagarna visar anslag i en kurs visas alla inbäddade bilder, videor, länkar, formatering och bifogade filer på rätt sätt. I ett e-postanslag är det möjligt att en del innehåll inte visas eller fungerar som du har tänkt dig. I den här tabellen granskar du innehållet eller formateringen i kombination med alternativet Skicka en kopia av det här anslaget omedelbart för att visa resultaten.

Kom ihåg: Ditt lärosäte bestämmer om alternativet för e-postanslag är aktiverat.

Funktioner som visas i e-postanslag
Typ av innehåll eller formatering som läggs tillVisas med e-postanslag aktiverat?Visas i ett e-postmeddelande om deltagarna har valt alternativet men med e-postanslag inaktiverat?
All formatering i den första raden i redigeraren, till exempel teckenformatering, numrerade listor och punktlistor samt rubrikerJaJa
BildJaNej
LänkJa och länken öppnasJa och länken öppnas
Bifogade filerJa, och en användare kan öppna eller ladda ner filenVisas men en användare kan inte öppna eller ladda ner filen
YouTube-video, inbäddadNejNej
YouTube-video, indexbildJaJa
KurslänkNejNej

Om du skapar ett anslag i en otillgänglig kurs och väljer att skicka ett e-postanslag skickas e-postmeddelandet till alla användare i kursen. Om du skapar ett anslag i en otillgänglig kurs och inte väljer att skicka ett e-postanslag skickas inte ett e-postanslag när du sedan öppnar kursen för deltagarna.


Ändra ordning på anslag

På sidan Anslag kan du använda fältet för att ändra plats på och prioritera dina anslag. Dra fältet för att flytta anslag till nya platser på sidan. Flytta prioriterade anslag ovanför fältet för att fästa dem högst upp i listan och förhindra att nya anslag lägger sig ovanför dem.

Deltagarna får se anslagen i den ordning som du har valt. Deltagarna kan inte se fältet och kan inte flytta på anslag.


Redigera och ta bort anslag

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att redigera ett anslag.

Om du vill redigera eller ta bort ett anslag klickar du på Redigera eller Ta bort på anslagets meny. Borttagningsåtgärden är slutgiltig och går inte att ångra.

Om du har valt att skicka ett e-postanslag och redigerar anslaget efter att du har publicerat det, skickas ytterligare ett e-postmeddelande.

När en annan person, till exempel din lärarassistent, redigerar ett anslag som du har publicerat ersätts ditt namn.

Om du redigerar ett anslag utan datumbegränsningar ändras publiceringsdatumet och publiceringstiden till aktuellt datum och tid efter att du har publicerat. Om du vill behålla det ursprungliga publiceringsdatumet och publiceringstiden väljer du Datumbegränsning och det ursprungliga publiceringsdatumet och publiceringstiden visas under Visa efter.


ULTRA: Hitta anslag från ditt lärosäte

Om ditt lärosäte använder Ultra-gränssnittet visas anslag i avsnittet Idag i aktivitetsflödet. Du kan även hitta anslag på inloggningssidan.


ULTRA: Här visas kursanslag

Nya, aktiva kursanslag visas första gången som deltagarna öppnar din kurs. Deltagarna måste stänga fönstret Nya kursanslag innan de kan se kursinnehåll. När deltagarna har stängt fönstret visas det inte igen. Om du lägger upp nya anslag visas fönstret igen med endast de nya anslagen.

Aktiva anslag visas även i avsnitten Idag och Senaste i aktivitetsflödet. De flesta anslag försvinner från aktivitetsflödet när deltagarna tittat på dem i sina kurser. Om du schemalägger ett anslag visas det även i aktivitetsflödet vid den schemalagda tiden.

Deltagare får ett kursanslag och en notis i aktivitetsflödet om de kursgrupper de behöver gå med i. Om deltagare inte har gått med i en kursgrupp finns meddelandet kvar i aktivitetsflödet.

På sidan Kursinnehåll i panelen Information och åtgärder kan deltagare välja Visa arkiv för att läsa tidigare, aktiva anslag. De kan även klicka på ikonen Sök i anslag och skriva nyckelord för att hitta ett specifikt anslag.

Video: Create Announcements in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn in the Ultra Course View.


ULTRA: Skapa ett anslag

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att skapa ett anslag.

Använd anslag för att dela viktig, tidskänslig information.

Klicka på anslagslänken på sidan Kursinnehåll på panelen Information och åtgärder för att sätta igång. Sidan Nytt anslag visas.

Ange en rubrik och ett meddelande för anslaget. Titeln har en gräns på 256 tecken. Använd alternativen i redigeraren för att formatera text, bifoga multimedia och lägga till filer.

Du kan även skicka en e-postkopia till alla kursmedlemmar, inklusive dig själv. Markera kryssrutan Skicka en e-postkopia till mottagare. Mottagarna måste ha en giltig e-postadress i systemet. Du kan inte skicka en e-postkopia för ett anslag som schemalagts att visas i framtiden. E-postmeddelanden om anslag skickas alltid och styrs inte av de globala aviseringsinställningarna.

Om du lägger upp ett anslag och glömmer att markera kryssrutan för e-postkopia måste du skapa ett nytt anslag. Om du redigerar anslaget och väljer e-postkopia och publicerar det igen skickas inte e-postmeddelandet.

Välj Spara för att spara ditt anslag som ett utkast. På sidan Kursanslag kan du lägga upp anslag när du är klar.

Antalet publicerade och totala kursanslag uppdateras i panelen Detaljer & åtgärder.

Vad ser deltagarna i e-postmeddelandet?

I e-postmeddelandet visas inbäddat innehåll som länkar. Deltagarna kan klicka på Länkar för att visa innehållet.


ULTRA: Schemalägga ett anslag

Du kan skapa ett anslag för en framtida händelse, till exempel en påminnelse om en kurshändelse eller inlämningsdatum. Du kan schemalägga en viss tid och ett visst datum då ett anslag ska publiceras automatiskt i kursen. Du kan även dölja anslag när de inte längre är relevanta.

Om du schemalägger ett anslag som ska visas i framtiden är kryssrutan för e-post inaktiverad. Du kan skicka en e-postkopia om du publicerar anslaget nu och väljer ett datum då det ska döljas i framtiden.

 1. På sidan Nytt Anslag ska du markera kryssrutan Schemalägg anslag.
 2. När du schemalägger ett anslag krävs datum och tid för Visa den. Du kan inte avmarkera kryssrutan.
 3. Du kan även markera kryssrutan Dölj efter och välja datum och tid.

Använd datumväljaren för att schemalägga anslag. Om du anger ett datum med tangentbordet återställs det till standarddatumet när du sparar anslaget.

Om du inte längre vill schemalägga anslaget ska du avmarkera kryssrutan Schemalägg anslag.

På sidan Kursanslag visas det schemalagda anslaget med etiketten Planerad i kolumnen Status.


ULTRA: Kursanslagssidan

På sidan Kursinnehåll, på panelen Information och åtgärder ska du välja anslagslänken för att se alla dina kursanslag.

På sidan Kursanslag kan du se varje anslags status och antal tittare. Du kan även skapa, kopiera, redigera, sortera och ta bort anslag.

 1. Visa en sammanfattning av dina anslag. Se antalet kursanslag efter status längst upp på sidan. Anslag har tre möjliga statusvärden: Publicerat, Schemalagt och Utkast.
 2. Sortera kolumner. Sortera anslag efter titel, status eller antal tittare.
 3. Sök i anslag. Välj ikonen Sök i anslag och skriv nyckelord för att hitta ett specifikt anslag.
 4. Skapa ett nytt anslag. Klicka på plustecknet för att öppna sidan Nytt Anslag.
 5. Hantera anslag. Öppna ett anslags meny för att redigera, kopiera eller ta bort ett anslag.

ULTRA: Redigera, kopiera eller ta bort ett anslag

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att redigera ett anslag.

Du kan redigera, kopiera eller ta bort alla anslag i din kurs. På sidan Kursanslag ska du öppna menyn för ett anslag och välja ett alternativ.

 • Välj Redigera för att ändra rubriken eller meddelandet. Du kan även redigera tiden då anslaget ska publiceras och aktivera eller inaktivera tiden.
 • Välj Ta bort för att permanent ta bort anslag från kursen.
 • Välj Kopiera att göra en exakt kopia av ett befintligt anslag och uppdatera vid behov.

Kom ihåg: Om du lägger upp ett anslag och glömmer att markera kryssrutan för e-postkopia måste du skapa ett nytt anslag. Om du redigerar anslaget och väljer e-postkopia och publicerar det igen skickas inte e-postmeddelandet.