Anslag är ett perfekt sätt att lägga upp tidskänslig information som är viktig för att deltagarna ska klara kursen. Lägg till anslag för de här kursaktivitetstyperna:

 • Förfallodagar för uppgifter och projekt
 • Förändringar i din kursbeskrivning
 • Rättningar/förtydliganden av material
 • Provscheman

Du lägga till, redigera och ta bort anslag på sidan Anslag. När du lägger till ett anslag kan du även skicka det till deltagarna i din kurs via e-post. Deltagarna får anslaget även om de inte loggar in i din kurs.

Om du ser en lista där ditt namn visas kan du öppna aktivitetsflödet. Anslag i Original-kursvyn visas i flödet. Deltagarna ser anslag i avsnitten Idag eller Senaste i sina flöden.


Skapa ett anslag

Anslag visas i den ordning du lägger upp dem. Det senaste anslaget visas först.

 1. Gå till Kursverktyg > Anslagkontrollpanelen.
 2. Klicka på Skapa anslag på åtgärdsmenyn.
 3. Ange ett ämne som sedan visas som anslagets rubrik på sidan Anslag.
 4. Skriv in ditt meddelande.
 5. I avsnittet Alternativ för webbanslag kan du välja om du vill begränsa anslaget enligt datum.
  • Om du väljer Ingen datumbegränsning visas anslaget tills du tar bort det.
  • Om du väljer Datumbegränsning markerar du kryssrutorna Visa efter och Visa t.o.m. för att aktivera alternativen för datum och tidpunkt. Ange inställningar för datum- och tidsbegränsning.
 6. Markera kryssrutan E-postanslag för att skicka e-post till deltagarna med anslaget. E-postmeddelandet skickas till alla deltagare, även de som har valt att inte motta anslagsaviseringar via e-post. Din institution bestämmer om det här alternativet ska kunna användas.
 7. Du kan även klicka på Bläddra i avsnittet Kurslänk för att länka till en kursyta, ett verktyg eller ett objekt.

  Länkar till kursinnehåll visas inte i e-postanslaget om du väljer att skicka ett.

 8. Klicka på Skicka.

Ändra ordning på anslag

På sidan Anslag kan du använda fältet för att ändra plats på och prioritera dina anslag. Dra fältet för att flytta anslag till nya platser på sidan. Flytta prioriterade anslag ovanför fältet för att fästa dem högst upp i listan och förhindra att nya anslag lägger sig ovanför.

Deltagare ser anslagen i den ordning som du har valt. Deltagarna kan inte se fältet och kan inte flytta på anslag.


Redigera och ta bort anslag

Om du vill redigera eller ta bort ett anslag klickar du på Redigera eller Ta bort i anslagets meny. Borttagningsåtgärden är slutgiltig och går inte att ångra.


ULTRA: Hitta anslag från ditt lärosäte

Om ditt lärosäte använder Ultra-gränssnittet visas anslag i avsnittetIdag i aktivitetsflödet. Anslag kan också visas på inloggningssidan.