Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Turnitin® är ett tredjepartsverktyg som förbättrar deltagarnas skrivandecykel genom att uppmuntra till originalitet och förse deltagare med nyttig återkoppling.

Besök Turnitins webbplats