Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Återanvända kriterier

Du kan använda samma kriterier i flera olika Blackboard Learn-kurser. Om du undervisar flera kurser kan du skapa en uppsättning kriterier i en kurs, exportera dem och sedan importera dem i en annan kurs. Du kan även skicka den exporterade filen till andra lärare så att de kan använda den i sina kurser i Blackboard Learn.

Alla ändringar som du vill göra i kriterierna måste göras inuti en kurs i Blackboard Learn. Inga ändringar bör göras i den exporterade komprimerade filen.

Kontrollpanelen > Kursverktyg > Kriterier

Om du vill importera kriterier klickar du på Importera kriterier och bläddrar fram till önskad fil. Klicka på Skicka.

-ELLER-

Om du vill exportera kriterier markerar du kryssrutan för de aktuella kriterierna och klickar på Exportera. Du kan spara den exporterade filen på din dator eller i Content Collection, om du har åtkomst till den funktionen.