Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda Kursadministration och resultat i ultrakursvyn.

Tilldela resultat i Kursadministration och resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att tilldela resultat.

Resultat tilldelas automatiskt för nätbaserade prov och enkäter om de inte innehåller frågor som måste bedömas manuellt. Du kan redigera de här resultaten manuellt.

Du kan tilldela resultat i Kursadministration och resultat på följande sätt:

 • Gå till de objekt som ska bedömas via Kursadministration och resultat eller sidan Behöver bedömas. För vissa objekt, till exempel bedömningsbara bloggar eller diskussioner, öppnas verktyget där du kan tilldela resultatet.
 • Tilldela resultat manuellt i Kursadministration och resultat.
 • Ladda upp resultat från externa källor, till exempel en fil med kommateckenavgränsade fält (.csv) eller ett Excel-kalkylblad. Du kan arbeta offline och sedan ladda upp resultat till Kursadministration och resultat.

Du kan lägga in resultat i alla celler i Kursadministration och resultat eller på sidan Resultatöversikt som du öppnar via en cells meny. När du skriver i en cell kan resultatet vara ett överskrivet resultat. Du sparar det inmatade resultatet genom att trycka på returtangenten. Om du inte gör det visas en påminnelse.

Varför inbegriper resultatvärdet decimaler?


Tilldela resultat på sidan Resultatöversikt

På sidan Resultatöversikt kan du se en deltagares försök- och resultathistorik, lägga in eller ändra resultat samt ta bort och undanta resultat.

 1. Öppna menyn till en resultatcell och välj alternativet Visa resultatöversikt.
 2. På sidan Resultatöversikt på fliken Försök, klickar du på Bedöm försök och skriver in ett resultat.
 3. Klicka på Spara och avsluta om du vill gå tillbaka till huvudsidan i Kursadministration och resultat.

  -ELLER-

  Klicka på Spara och Nästa om du vill gå till nästa försök.

Mer information om sidan Resultatöversikt


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och inlämningsdagen om du har angett ett. När e-postmeddelandet har skickats ser du ett bekräftelsemeddelande längst upp på skärmen och du får en kopia av e-postmeddelandet att arkivera.

Du kan även skicka påminnelser om uppgifter när anonym eller delegerad bedömning har aktiverats. Deltagarnas namn och försöksstatus avslöjas inte i syfte att skydda deras anonymitet.

Om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn kan du inte se det här menyalternativet.


Kan jag bedöma uppgifter direkt i webbläsaren?

Du kan använda Bb Annotate för direktbedömning i både Original-kurser och Ultra-kursen. Bb Annotate erbjuder en mer robust uppsättning funktioner som gör att du kan anpassa din återkoppling. Funktionerna innefattar en sammanfattningsvy i sidopanelen, ritverktyg för frihandsritning, olika färgval och mycket mer.

Mer information om direktbedömning


Bedöma och hantera flera försök

Du ställer in att flera försök ska tillåtas när du skapar prov och inlämningsuppgifter. Du kan även välja vilket försök som ska användas i resultatet som visas för deltagarna.

Mer information om flera uppgiftsförsök

På sidan Resultatöversikt

Du öppnar sidan Resultatöversikt från en cells meny. På fliken Försök ser du alla försök som har lämnats in så att du kan bedöma och ta bort försök. Du kan också ange att ytterligare försök ska tillåtas. Resultaten för alla försök registreras på fliken Resultathistorik.

Du kan även ignorera försök. Då finns försöken kvar men poängen för dem tas inte med i beräkningar i Kursadministration och resultat. Då räknas försöket inte heller av från antalet försök som tillåts. Här kan du även ändra resultaten på uppgifter.

I menyn Ta bort kan du välja ett eller flera försök som ska tas bort.

I rutnätet i Kursadministration och resultat

Du kan öppna en lista med inlämnade försök från en resultatcells meny i rutnätet i Kursadministration och resultat. Du kan undanta resultat härifrån, men du kan inte rensa eller ta bort försök från den här menyn.

Exempel:

Du tillåter två försök för en uppgift. Efter att försöken har lämnats in visas båda försöken i cellens meny.

Om du bedömer ett av försöken visas poängen i cellen och i menyn, tillsammans med ikonen för väntar på bedömning för det andra försöket som ännu inte har bedömts.

Välj vilket försök som ska bedömas

När du tillåter flera försök behöver du eventuellt inte bedöma alla försöken. Varje försök visas med en eller två ikoner på resultatcellens meny. Om du har valt att använda det första eller sista försöket i resultatet, visas det försök du behöver bedöma med enbart en ikon, nämligen Behöver bedömas. Om du har många lektioner och många objekt att bedöma kan du lätt se vilka försök du behöver ägna dig åt.

De andra försöken på resultatcellens meny visas med ikonen för Bidrar inte till användarens resultat samt ikonen för Behöver bedömas.

Om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn ser du inte ikonen för ”Bidrar inte till användarens resultat”.

Du kan även använda filterfunktionen för att bestämma vilka försök som ska visas på menyn för varje resultatcell. Standardvyn visar alla försök som har gjorts. Öppna fältet Filter och avmarkera kryssrutan Visa försök som inte bidrar till användarens resultat. Då ser du enbart det försök du behöver bedöma på menyn för varje resultatcell.

Viktigt: Om du tillåter fyra försök och väljer att använda det sista försöket för resultatet, visas enbart ikonen för Behöver bedömas för försöket som skickades in senast. Om en deltagare har gjort tre försök visas det tredje försöket enbart med ikonen för Behöver bedömas. Om du bedömer det försöket kan deltagaren fortfarande göra ytterligare ett försök. Nästa försök visas endast med ikonen för Behöver bedömas eftersom det är det fjärde och sista försöket.

För vissa bedömningsbara objekt som uppgifter, kan du även välja Bedöm försök på menyn för en resultatkolumn och börja bedöma. Försök som inte tas med i beräkningen av deltagarens resultat visas med ikonen för Bidrar inte till användarens resultat. Du kan gå till försöket som visas med enbart ikonen för Behöver bedömas.

Du kan även filtrera din bedömningsinsats för flera försök på sidan Behöver bedömas och visa försök på sidan Resultatöversikt. Om du har aktiverat anonym eller delegerad bedömning för en uppgift, hanteras flera försök på samma sätt. Deltagarnas namn och försöksstatus avslöjas inte i syfte att skydda deras anonymitet.

Mer information om flera försök och anonym bedömning

Mer information om flera försök och delegerad bedömning


Välja ett försök för resultatet

När du tillåter flera försök kan du välja vilket försök som ska användas som resultat. Du kan ställa in vilket försök som ska användas när du skapar det bedömningsbara objektet.

Om du vill ändra vilket försök som ska användas öppnar du en kolumns meny och väljer alternativet Redigera kolumninformation. Välj bland alternativen i menyn Betygsätt försök med hjälp av:

 • Sista bedömda försöket
 • Högsta betyg
 • Lägsta resultatet
 • Första bedömda försöket
 • Genomsnitt av bedömda försök

Skriva kommentarer

Du kan skriva kommentarer medan du bedömer ett försök. Du kan även gå tillbaka till försökets cell och lägga till kommentarer till resultatet senare.

De kommentarer som du skriver i Återkoppling till användare visas för kursdeltagarna. Kommentarer som du skriver under Bedömningsanteckningar kan bara ses av dig.

Öppna cellens meny och välj alternativet Snabbkommentar. Skriv kommentarer med endast text under Återkoppling till lärande eller Bedömningsanteckningar. Klicka på Textredigeraren om du vill få tillgång till fler funktioner, till exempel bifoga filer.

Du kan även skriva kommentarer på fliken Ompröva och justera manuellt på sidan Resultatöversikt när du lägger in ett omprövat och justerat resultat.

Mer information om att bifoga filer


Lägga till inspelning med återkoppling

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att spela in återkoppling.

Du kan bädda in ljud- eller videoinspelningar med återkoppling när du bedömer försök. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Inspelningar kan hjälpa dig att kommunicera med deltagare i kurser utan fysiska träffar eller diskussioner. Video- och ljudinspelningar kan tillsammans med textåterkoppling ge deltagare användbar, konkret och mer personlig återkoppling för deras inlämningar.

Ljud- och videoåterkoppling stöds i nuläget inte vid bedömning med kriterier. Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

Mer information om ljud-/videoinspelningar


Bedöm med dolda användarnamn

Du kan bedöma objekt utan att se deltagarinformation. Kursdeltagarna visas i slumpmässig ordning utan någon identifierande information. Det kan vara praktiskt att använda anonym bedömning för att minska partiskhet.

 1. Öppna menyn i en kolumnrubrik och välj alternativet Bedöm med dolda användarnamn.

  -ELLER-

  Öppna en resultatcells meny och välj ett försök. Klicka sedan på Dölj användarnamn på sidan Resultatöversikt. Klicka på OK. Ett nytt försök öppnas.

 2. Ange resultat.
 3. Klicka på Spara och avsluta om du vill gå tillbaka till huvudsidan i Kursadministration och resultat.

  -ELLER-

  Klicka på Spara och Nästa om du vill gå till nästa kursdeltagare.

  -ELLER-

  Gå till nästa eller föregående kursdeltagare med hjälp av pilarna för bedömning av nästa objekt och bedömning av föregående objekt.

Mer information om anonym bedömning av uppgifter


Ta bort resultat

Du kan ta bort resultat. Du kan ange noll som resultat genom att skriva ett tankestreck (–) i cellen eller ta bort ett resultat genom att klicka på Ta bort eller trycka på backstegstangenten. Du sparar inmatade resultatet genom att trycka på returtangenten. Om du inte gör det får du en påminnelse.

Ta bort kolumner i Kursadministration och resultat

Du kan inte ta bort standardkolumnerna Förnamn, Efternamn och Användarnamn, eller kolumner som skapas automatiskt för bedömningsbara objekt. Du kan inte heller ta bort kolumnen för externt resultat. Om du anger att en resultatkolumn eller en beräknad kolumn ska vara kolumnen för externt resultat, måste du välja en annan kolumn för det externa resultatet innan du kan ta bort den första kolumnen.

Mer information om kolumnen för externt resultat

När du skapar bedömningsbara objekt i en kurs skapas följande resultatkolumner automatiskt i Kursadministration och resultat:

 • Tester, enkäter och själv- och kamratgranskningar
 • Uppgifter
 • Diskussionsposter
 • Loggböcker och bloggposter
 • Wiki-bidrag

Det enda sättet att ta bort de här automatiskt skapade resultatkolumnerna är att först ta bort de bedömningsbara objekten i din kurs. Om det inte finns några inlämningar för ett objekt när du tar bort det tas vissa kolumner bort automatiskt medan du för andra kolumner får välja om de ska tas bort eller inte.

Innan du tar bort bedömningsbart innehåll i en kurs bör du noga fundera över vilka konsekvenser det får. Om du tar bort ett innehållsobjekt i en kurs tas även alla kursdeltagarnas inlämnade arbeten bort. Den här åtgärden kan inte ångras. I vissa fall kan du välja att spara resultaten som har tilldelats i Kursadministration och resultat. Även om du behåller resultatkolumnerna kan du inte längre se kursdeltagarnas inlämningar eftersom de togs bort samtidigt som objektet togs bort från kursen. Du kan även göra det bedömningsbara objektet ej tillgängligt i din kurs för att bevara inlämningarna och poängen i Kursadministration och resultat.

Exempel: Ta bort en uppgift

Om du tar bort en uppgift som kursdeltagare redan gjort inlämningar för tas även alla inlämningar bort. Du har två alternativ:

 • Spara poängen i Kursadministration och resultat men ta bort uppgiften samt alla inlämningar. Även om poängen finns kvar i Kursadministration och resultat kan du inte öppna deltagarnas inlämningar igen. Den här åtgärden kan inte ångras.
 • Ta bort uppgiften, kolumnen Kursadministration och resultat, alla tilldelade resultat och samtliga inlämningar. Den här åtgärden kan inte ångras.

Undanta resultat

Du kan undanta resultat, vilket innebär att resultatet inte registreras och inte tas med i beräkningar i Kursadministration och resultat. Undantagsikonen visas i resultatcellen. Du kan ställa in undantag även innan du har lagt in resultat för ett arbete.

Om du har lagt in ett resultat för ett arbete och sedan undantagit det står resultatet kvar på sidan Resultatöversikt. Du kan även ställa in att ett resultat ska undantas på sidan Resultatöversikt.

Öppna cellens meny och välj Undanta resultat. Om du vill ta bort undantaget väljer du alternativet Töm undantag i cellens meny.


ULTRA: Var börjar jag bedöma?

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du kan se resultaten.

Du kan välja var du vill börja bedöma.

Den här informationen gäller även organisationer.

Vill du se hur många objekt som är redo för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas har du omedelbar tillgång till alla dina bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter organiseras efter kurs. Du kan snabbt se över hur långt du har kommit, ange prioriteter för alla kurser och till och med börja bedöma. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du kan se objekt som är klara för bedömning eller vilka objekt som är försenade och för hur många deltagare.

Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

I aktivitetsflödet får du information om när deltagarnas inlämningar är klara för bedömning. Klicka på länken för att gå till Kursadministration och resultat. Du kan även välja objektet på sidan Kursinnehåll för att se hur många deltagare som har gjort inlämningar.


ULTRA: Tilldela, redigera och lägga upp resultat

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att tilldela resultat.

Du kan tilldela, redigera och lägga upp resultat från tre platser:

 1. Sidan med inlämningslistan för ett objekt
 2. Deltagarens inlämningssida
 3. En cell i rutnätsvyn över deltagare

ULTRA: Sidan med inlämningslistan för ett objekt

Öppna Kursadministration och resultat för din kurs och välj ett objekt för att börja bedöma det. Sidan med inlämningslistan visas med en lista över alla inskrivna deltagare.

Just nu kan du endast bedöma loggboksinlämningar från deltagarrutnätsläget. Vi arbetar med att förbättra arbetsflödet för loggboksbedömning.

Om du har dolt deltagarnas namn för utvärderingar utan frågor visas ett meddelande om att anonym bedömning pågår. Listan med inlämningar omfattar enbart en lista över de deltagare som har gjort en inlämning. All deltagarinformation är dold och deltagarnas bilder ersätts med den allmänna silhuetten.

Mer om anonym bedömning

Om du har aktiverat parallell bedömning kommer du se när bedömare har försök att bedöma eller när du har resultat att förena.

Mer om parallell bedömning

Du kan söka efter en deltagare eller en grupp och välja hur många objekt som ska visas på sidan. När du söker efter deltagare ska du lägga till två eller fler bokstäver eller med förnamn eller efter namn. Systemet kommer ihåg dina val, så om du går ur och återkommer finns inställningen tillbaka under nästa session. Du kan välja vilken sida som ska visas på skärmens nederdel.

Använd menyn Filter för att endast visa de inlämningar som behöver bedömas. Du kan då filtrera efter Alla statusar och Behöver bedömas. Menyn Filter visas inte för grupp- och diskussionsobjekt.

Ha kontroll över alla inlämningar på en sida. Se snabbt vilka försök som kan bedömas. Deltagarprofilbilder visas med en röd cirkel när deltagaren har sena inlämningar eller om förfallodagen har passerat och inget försök har skickats in. För externa inlämningar väljer du deltagarens namn för att påbörja bedömningen.

Mer om samla in externa inlämningar

Få tillgång till detaljerna. Du kan granska anvisningarna och inställningarna när som helst. Du kan till exempel klicka på länken Innehåll och inställningar för att gå tillbaka till uppgifts- eller provsidan.

Visa deltagare med anpassningar. Du kan ange anpassningar för enskilda deltagare och undanta dem från krav, som till exempel inlämningsdatum för utvärderingar och tidsgränser. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav. Ikoner visas bredvid namnen för de deltagare som har anpassningar.

Mer om anpassningar

Häng med i konversationen. Om du tillåter konversationer om innehållet väljer du ikonen Inled klasskonversation. Deltagare kan diskutera innehåll med dig och andra deltagare. När konversationen går vidare visas den endast med relevant objekt.

Ikonen visas med en liten cirkel som markerar ny aktivitet.

Mer information om konversationer

Ladda ner inlämningar. För att påskynda din bedömningsprocess kan du ladda ner deltagarnas utvärderingsinlämningar och visa dem offline. Du kan ladda ner alla eller valda inlämningar som en enda ZIP-fil.

Mer om att ladda ner inlämningar

Börja bedöma. Välj deltagarnas namn för att komma åt deras individuella inlämningar, tilldela resultat och ge återkoppling. Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter ett decimalkomma. Du kan även tilldela resultat direkt på den här sidan. De här resultaten är omprövade och justerade resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet. När du har tilldelat ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara.

Mer information om att skriva över resultat

Mer information om flera försök

Är du redo att publicera resultat? Publicera visas bredvid varje resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill publicera och när. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har publicerats. Du kan också bedöma alla inlämningar för ett objekt i följd och sedan välja Publicera alla resultat för att publicera alla resultat på en gång.

Om du valde att inte visa rätta svar för frågor som poängsätts automatiskt, gå tillbaka till inställningspanelen för utvärderingen och välj kryssrutan Visa rätta svar.

Mer om att visa rätt svar

Inga inlämningar kan göras för manuellt tillagda objekt. Du tilldelar resultat direkt på sidan med inlämningslistan. När du har angett ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara. Du kan även ge återkoppling. Manuellt tillagda objekt med resultat läggs omedelbart upp. Om du har angett att objektet ska vara synligt för deltagarna kan de se sina resultat.

Från en deltagares inlämningssida kan du komma åt menyn bredvid resultatkapseln för att lägga till ett undantag för en utvärdering. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om utvärderingen är dold för andra deltagare. Du kan även lägga till undantag efter att du har lagt upp resultaten.

Mer om utvärderingsundantag

Visa tidsstämplar för inlämningar

När du påbörjar eller granskar en bedömning kan du peka på tidsstämpeln för inlämningen för att visa mer information. Tidsstämplar visas på deltagarnas inlämningssidor och på deras försökspaneler när flera försök är tillåtna för en utvärdering.

På en deltagares inlämningssida kan du till exempel visa när en deltagare har lämnat in och när du har publicerat resultatet. Tidsstämpeln visas i rött med etiketten ”sen” efter inlämningsdatumet.

När flera försök är tillåtna väljer du deltagarens namn i listan på sidanInlämningar för att öppna försökspanelen. Peka på en tidsstämpel för att visa ytterligare information.


ULTRA: Återkopplingspanel

Öppna ett försök. På sidan Inlämningar klickar du på återkopplingsikonen för att öppna återkopplingspanelen. Panelen blir kvar på samma plats när du bläddrar igenom uppgiften och lägger till övergripande återkoppling och ett resultat.

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Mer information om att lägga till återkoppling och resultat för gruppuppgifter


ULTRA: Infoga en återkopplingsinspelning i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att spela in återkoppling.

Du kan bädda in en ljud- eller videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling

ULTRA: Deltagarens inlämningssida

Öppna deltagarnas inlämningar från sidan med inlämningslistan i Kursadministration och resultat för din kurs.

Bedöma, ge återkoppling och lägga upp. Tilldela ett resultat och välj återkopplingsikonen för att lägga till en anteckning med förslag, uppmuntran och övergripande återkoppling om inlämningen. Öppna menyn för att publicera resultatet eller ta bort inlämningen. Du kan även ge deltagaren ett undantag för denna utvärdering. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om utvärderingen är dold för andra deltagare. Om deltagare har laddat upp filer kan du göra anteckningar direkt i filerna med Bb Annotate.

Om du har kopplat ett kriterium visas kriterieikonen i resultatkapseln.

Mer information om att bedöma med kriterier

Om du inkluderade frågor i en utvärdering kan du öppna en frågas meny och välja Redigera/Omvärdera för att göra ändringar som påverkar allas test. Du får en varning efter att du har sparat dina ändringar om deltagarinlämningar finns och ny bedömning sker.

Mer information om att redigera och göra nya bedömningar av frågor

Lägga upp nu eller senare. Du kan lägga upp resultat och återkoppling så att deltagarna kan se dem efter hand när du granskar inlämningarna. Öppna menyn och välj Publicera. På sidan med inlämningslistan visas även Publicera bredvid alla resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill publicera och när.

Kom ihåg: När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Vad ser kursdeltagarna? Efterhand som du bedömer utvärderingarna och lägger upp resultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt en utvärdering, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat på sidan Kursinnehåll.

Om Bb Annotate

Bb Annotate

Du kan använda Bb Annotate för direktbedömning i både Original-kurser och Ultra-kursen. Bb Annotate erbjuder en mer robust uppsättning funktioner som gör att du kan anpassa din återkoppling. Funktionerna innefattar en sammanfattningsvy i sidopanelen, ritverktyg för frihandsritning, olika färgval och mycket mer.


Arbetsflöde vid Bb Annotate-bedömning

De filtyper som kan öppnas i webbläsaren öppnas direkt på sidan Uppgiftsinlämningar. Följande dokumenttyper kan öppnas och kommenteras direkt i webbläsaren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokument (ODS, ODT, ODP)
 • Digitala bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, , BMP, HEIC)
 • Källkod (Java, PY, C, CPP osv.)
 • Medicinska bilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makron, som Visual Basic, stöds inte.

Tidsgränsen för anteckningssessioner går ut efter en timme. Du får ett varningsmeddelande innan sessionen går ut. Dina slutförda anteckningar, återkopplingar och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

Animerade GIF-bilder visar endast den första bildrutan i PDF-visningsprogrammet för anteckningssyften. Ladda ner inlämningen för att visa den animerade GIF-bilden.

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en deltagare har lämnat in en fil som inte stöds uppmanas du att ladda ner den. Uppgifter som skrivits med redigeringsverktyget kan inte bedömas direkt i webbläsaren.

Från och med 10 december, 2020: om den inlämnade filen (icke-konverterad) är större än 300 MB kommer bearbetningen att stoppas för att garantera bra prestanda och se till att inga data går förlorade.

Bb Annotate stöds av de aktuella versionerna av Firefox, Chrome, Edge och Safari.

Som en del av den responsiva designen visas ändringarna på menyn baserat på skärmstorleken. På medelstora och små skärmar visas sidnumret som du är på i inställningarna för Dokumentvy. Anteckningsverktygen finns under ikonen Visa anteckningsverktyg. På små skärmar visas inte Innehållsbibliotek.

Visningsinställningar för dokument

A. Sidofält: Visa indexbilds-, översikts- eller anteckningsvy för inlämningen.

B. Sidor: Använd pilarna för att gå till olika sidor i inlämningen.

C. Panorera: Flytta inlämningen på sidan.

D. Zooma och Anpassa: Zooma in och ut från inlämningen eller justera vyn så att den passar hela sidan, sidans bredd eller välj den bästa anpassningen.

Anteckningar

E. Anteckningsverktyg: Klicka på respektive verktyg för att se verktygsegenskaperna.

 • Ritverktyg, Pensel och Radergummi: Rita fritt på inlämningen med valfri färg, tjocklek och opacitet. Välj radergummit för att ta bort anteckningar. Du kan radera delar av det som du ritat fritt med radergummit eller välja Ta bort för att ta bort hela teckningen.
 • Bild eller Stämpel: Välj en förinstallerad stämpel eller skapa en egen anpassad stämpel eller bild som ska läggas till i inlämningen.
 • Text: Lägg till text direkt i inlämningen. Du kan flytta, redigera och ändra texten och välja teckensnitt, storlek, justering och färg på texten.
 • Figurer: Välj mellan Linje, Pil, Rektangel, Ellips, Polygon och Polylinje. Varje form har sina egna inställningar för att ändra färg, bredd, opacitet och mer.

H. Kommentera: Ange återkoppling i kommentarer. Dina kommentarer syns i panelen bredvid inlämningen.

Deltagare kan komma åt filerna med anteckningar, men kan inte lägga till anteckningar i sina inlämningar.

G. Skriv ut eller Ladda ner: Skriv ut eller ladda ner inlämningen med anteckningarna.

Ett välkänt problem med vissa webbläsares inbyggda PDF-granskare är att de kanske inte visar alla dina anteckningar. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

H. Sök: Sök efter specifik text i inlämningen.

I. Innehållsbibliotek: Skapa en bank med återanvändbara kommentarer. Du kan lägga till, redigera, ta bort och söka efter kommentarer i biblioteket. Du kan även lägga till en kommentar direkt på inlämningssidan från menyn. Klicka på plustecknet för att lägga till en ny kommentar i Innehållsbiblioteket. Du kan Lägga till kommentarer, kopiera till Urklipp, redigera, eller Ta bort innehåll från biblioteket. Skriv in nyckelord eller fraser för att söka efter sparade kommentarer.

Innehållsbiblioteket är endast tillgängligt i SaaS-miljöer.

Markeringsverktyg: Välj specifika delar av inlämningen som ska markeras. När du markerar text i inlämningen öppnas ytterligare en meny. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in both the Original and Ultra Course Views.

ULTRA: Lägg till resultat i rutnätsvyn över deltagare

I rutnätsvyn över deltagare visas de poäng som deltagarna har fått. Markera en cell för att börja bedömningen. De här resultaten är överskrivningsresultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet i listvyn.

Om fler än en deltagare har samma namn sorteras namnen efter student-ID. På profilkorten visas användarnamn om ditt lärosäte tillåter det.

Tilldela och hantera resultat. Ny sändning visas i celler när deltagare har skickat in arbete. Klicka var som helst i en kolumn för att komma åt hanteringsfunktioner eller tilldela ett resultat. Markera cellen eller resultatvärdet för att redigera ett befintligt resultat eller lägga till en ny post. När du har tilldelat ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara.

Visa inlämningar. Om det finns en inlämning kan du välja Visa på menyn för att visa deltagarens arbete. Alternativet Visa är inaktiverat om det inte finns någon inlämning, till exempel vid inlämningar som samlas in offline. Vi rekommenderar att du bedömer offlineinlämningar via listvyn.

Publicera resultat. När du vill publicera resultaten för deltagarna väljer du alternativet Publicera i kolumnrubriken. Alla resultat som du har tilldelat för den här kolumnen läggs upp så att deltagarna kan se dem. Om du vill lägga upp ett resultat i taget klickar du i den deltagarens cell och väljer Publicera i menyn. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har lagts upp.

Lägga till objekt eller beräkningar. Klicka på plustecknet där du vill lägga till ett objekt eller en beräkning.

Visa det totala antalet poäng. I varje kolumnrubrik kan du se det totala antalet poäng för varje objekt eller beräkning, samt enkelt se resultatet för varje deltagare.

Visa bedömningsförloppet. Antalet bedömda inlämningar visas i varje kolumnrubrik tillsammans med det antal resultat du har publicerat. När du har bedömt och publicerat alla inlämningar visas Slutförd med en grön bock.


ULTRA: Tilldela automatiskt nollresultat

I panelen Inställningar för kursadministration och resultat kan du välja att automatiskt tilldela nollresultat för uteblivet arbete efter förfallodagen. Deltagare och grupper kan fortfarande skicka in arbete efter att ett automatiskt nollresultat har tilldelats och du kan bedöma dem som vanligt.

Markera kryssrutan Tilldela automatiskt nollresultat för försenat arbete.

I nya Ultra-kurser är inställningen för automatiska nollresultat aktiverad som standard.

När du har aktiverat den här inställningen behöver du inte gå igenom Kursadministration och resultat för att manuellt tilldela nollresultat. Inställningen för automatiska nollresultat gäller för följande bedömda objekt:

 • Uppgifter och gruppuppgifter
 • Tester och grupptester
 • Bedömda individuella diskussioner och gruppdiskussioner

Mer om att tilldela automatiska nollresultat

Inställningen för automatiska nollresultat gäller inte när du samlar in inlämningar offline. Som lärare skapar du manuellt deltagarnas försök med inlämningsdatum.

Mer om att samla in inlämningar offline


ULTRA: Resultatkapslar

I inställningspanelen för bedömda objekt kan du bestämma hur resultatet ska visas för deltagare:

 • Bokstavsresultat
 • Poäng
 • Procentsats

Resultatkapseln för varje utvärderingsfråga och bedömda objekt kan visas i färg eller med mörka bakgrunder.

Som standard visas resultatkapslarna i fem färger. De fem färgerna representerar prestation och visas för alla roller. Det högsta poängintervallet är grönt och det lägsta är rött. Du kan inte anpassa färgerna eller procenttalen.

Färgerna hör samman med dessa procenttal i din kurs och kursadministration och resultat:

 • > 90 % = grönt
 • 89–80 % = gult/grönt
 • 79–70 % = gult
 • 69–60 % = orangefärgat
 • 59–50 % = rött

Ditt lärosäte kan inaktivera färgschemat för alla kurser. Ditt lärosäte kan inte inaktivera eller aktivera färger för enskilda kurser. I inaktiverat tillstånd visas resultatkapslarna med mörka bakgrunder och vita resultat. Färger används inte för att förmedla prestationer.


ULTRA: Ladda ner och ladda upp resultat

Du kan hämta hela Kursadministration och resultat eller välja kolumner från dina Ultra-kurser. Du kan exportera filen i ett kommaavgränsat (csv) eller tabbavgränsat (xls) format. Du väljer om du vill spara filen på enheten eller i innehållssamlingen.

Du kan importera den nedladdade filen i ett program som Microsoft ®Excel® för att göra en statistisk analys eller övrigt dataarbete.

Du kan också ladda upp en resultatfil som du har arbetat på offline och uppdatera Kursadministration och resultat.

Mer om att arbeta med resultat offline