Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

På sidan Resultathistorik kan du se alla resultatåtgärder i en kurs och exportera informationen. Du kan se all information om inlämningar och resultat för kursen inom ett visst datumintervall.

Du öppnar sidan Resultathistorik från menyn Rapporter i Kursadministration och resultat.


Ändra visningen av resultathistoriken

Du kan filtrera informationen på sidan Resultathistorik och visa poster inom ett visst datumintervall.

Öppna menyn Visa historiska poster och välj ett intervall och klicka på Kör.

Om du vill sortera posterna klickar du på en kolumnrubrik, till exempel Datum eller Värde.


Ladda ner filen med resultathistorik

Du kan ladda ner resultathistoriken till din dator som en avgränsad fil.

Det gör du genom att på sidan Resultathistorik klicka på Ladda ner och välja avgränsartyp för filen, antingen Komma eller Tabb. Även kommentarer kan laddas ner i filen.