Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Du använder Blackboard Learn för att rätta, poängsätta och beräkna resultat för bedömningsaktiviteter med syfte att tillämpa betygsskalor och rapportera slutgiltiga resultat. Rapporteringspolicyer gällande resultat varierar mellan olika institutioner, särskilt regler gällande avrundning, tillämpning av skalor och vad som händer vid skalornas brytpunkter.

Det är viktigt för dig att förstå vad som händer i resultatboken när olika regler och beräkningar tillämpas så du kan hålla dig till institutionens policyer. Det är viktigt för deltagarna att ha klart för sig hur poäng, skalor och resultat beräknas. Av denna anledning har ett konsekvent förfarande för hantering av siffror tillämpats i Blackboard Learn för att bemöta dessa olika policyer och förfaranden medan användaren får större insikt i beräkningarna.

Ett användningsexempel:

Vissa institutioner har en icke-avrundningspolicy, särskilt i början och slutet av tillämpade skalor.

Exempel: om ett “B+” börjar vid 87,125 %, så krävs det att deltagaren har 87,1250 % och inte 87,1249 % för att uppnå ett “B+”.

Om skalan för “A” börjar vid 90 %, måste detta vara 90,00 och inte 89,99 enligt många institutioners policyer.

Blackboard Learn använder ett konsekvent programvarubibliotek till att utföra alla resultatberäkningar med 15 decimaler. Denna precision säkerställer att de slutgiltiga beräkningarna ligger så nära resultaten som manuella omberäkningar med värdena som visas i resultatboken kan uppvisa som möjligt.

Blackboard Learns beräkningsmetodik

För att bemöta olika resultatrapporteringspolicyer och -förfaranden använder Blackboard Learn ett tillvägagångssätt för att leva upp till både enklare policyer och mer komplexa scenarier. Se följande lista för att förstå hur och varför ett resultat visas som, det gör på flera olika ställen i Blackboard Learn, inklusive Mina resultat, Resultatcentrum och offline-resultatdata.

Obs! Dessa beteenden förväntas genom programmet som börjar med Learn 9.1 Q4 2017 Cumulative Update 1, Q2 2017 Cumulative Update 3 och Q4 2016 Cumulative Update 4.

 1. Alla siffror visas med minst två decimaler, inklusive heltal. Detta för att tydligt visa att en siffra är en helhet och inte resultatet av en avrundning.
  • Exempel:
   • 100 % visas som 100,00 %
   • 5 poäng visas som 5,00 poäng
 2. Beräkningar som inkluderar siffror efter den decimalpositionen visas. Men eventuella nollor som kommer efter den andra decimalen visas inte.
  • Exempel:
   • 81 % visas som 81,00 %
   • 83,3 % visas som 83,30 %
   • 85,12500 % visas som 85,125 %
 3. Beräkningar som resulterar i siffror efter decimalen, inklusive upprepade siffror, kapas efter den femte decimalen. Men detta är bara av utrymmesskäl, värdena avrundas aldrig. Vid ytterligare beräkningar använder det fulla antalet decimaler, upp till 15 st.
  • Exempel på kapning:
   • 83,333333333333333… % visas som 83,33333 %
   • 75,13792864928… % visas som 75,13792 %

    Om ovanstående exempel används i ytterligare beräkningar används det fullständiga värdet (upp till 15 decimaler).

Du får en högre nivå på precision och transparens i beräkningarna, så du kan välja att avrunda på ett lämpligt sätt när du beräknar ett slutgiltigt resultat eller i enlighet med institutionens policyer som stöder avrundning.