Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda Kursadministration och resultat i ultrakursvyn.

Om kategorier

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om kategorier i kursadministration och resultat.

I Kursadministration och resultat kan du använda kategorier för att gruppera relaterade kolumner och organisera data.

Med kategorier kan du göra följande:

 • Filtrera din vy över Kursadministration och resultat. Du kan till exempel enbart visa uppgiftskolumner i rutnätet i Kursadministration och resultat.
 • Beräkna resultat. Du kan till exempel sätta en viss vikt på en kategori när du beräknar slutresultat med en viktad kolumn.
 • Skapa en smartvy. En smartvy en fokuserad vy över Kursadministration och resultat där du enbart ser de kolumner som uppfyller vissa kriterier. Du kan till exempel skapa en smartvy endast med kolumner som är relaterade till kategorin prov.
 • Skapa en rapport. Du kan skapa en utskrivbar rapport som visar prestationsstatistik för alla kolumner i en viss kategori.

Åtta standardkategorier

Följande åtta kategorier skapas automatiskt i Kursadministration och resultat:

 • Uppgift
 • Blogg
 • Diskussion
 • Loggbok
 • Själv- och kamratgranskning
 • Enkät
 • Test
 • Wiki – när verktyget är tillgängligt och du har skapat en bedömningsbar wiki-webbplats

När du skapar ett bedömningsbart objekt som finns med i listan, skapas automatiskt en resultatkolumn för den typen av objekt i Kursadministration och resultat. Kolumnen kopplas automatiskt till rätt kategori.


Skapa kategorier

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om kategorisidan.

Du kan skapa så många kategorier som behövs för att organisera data i Kursadministration och resultat. På sidan Kategorier i Kursadministration och resultat visas standardkategorierna och alla kategorier som du skapar. I varje kategorirad visas en valfri beskrivning och de resultatkolumner som är kopplade till kategorin.

När du skapar en resultatkolumn manuellt kan du koppla den till en standardkategori eller till en egen kategori. Om du inte kopplar till någon kategori blir inställningen Ingen kategori.

 1. Öppna menyn Hantera i Kursadministration och resultat och välj alternativet Kategorier.
 2. På sidan Kategorier klickar du på Skapa kategori och skriver in ett namn och eventuellt en beskrivning.
 3. Klicka på Skicka.

Om du vill ta bort en kategori som du har skapat öppnar du menyn för den kategorin. Du kan inte ta bort en kategori som det finns kolumner kopplade till.


Visa kategorier och koppla kolumner

Det finns två sätt att visa kolumnerna som är kopplade till en kategori i Kursadministration och resultat. Du kan filtrera vyn över Kursadministration och resultat och välja en kategori. Kolumnerna som är kopplade till kategorin visas i rutnätet. Vyn finns kvar i Kursadministration och resultat tills du ändrar den eller stänger webbläsaren.

Du kan även visa alla kategorier och kopplade kolumner på sidan Kolumnorganisation. Du kan flytta en eller flera kolumner till en kategori, en annan kategori eller ingen kategori. Öppna sidan från menyn Hantera.

Om du inte kopplade kolumner till en kategori när du skapade kategorin kan du koppla kolumner manuellt på sidan Kolumnorganisation. Du kan även redigera inställningarna för en kolumn.


ULTRA: Resultatkategorier

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om kategorier i kursadministration och resultat.

När du skapar ett bedömningsbart objekt visas det automatiskt i resultatboken och kopplas till lämplig kategori. Du kan använda kategorier när du skapar beräknade objekt, till exempel genomsnittet för en uppgift.

Du kan skapa nya kategorier för att anpassa hur kursarbete grupperas i din kurs. Du kan använda anpassade kategorier när du ställer in det övergripande resultatet.

Om du vill skapa en ny kategori i kursadministration och resultat väljer du ikonen Inställningar i kursadministration och resultat. I panelen Inställningar för kursadministration och resultat, välj Lägg till ny kategori och skriv in ett namn.

Varje gång du skapar ett bedömt objekt i din kurs har du möjlighet att ändra resultatkategori så att objektet grupperas i en av de anpassade kategorierna i kursadministration och resultat. Välj den anpassade kategorin på menyn Resultatkategorier på panelen Inställningar för kursadministration och resultat.