Om profiler

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om hur du kommer åt din profil.

En profil presenterar dig för kollegor och deltagare. I din Blackboard-profil kan du bestämma vad du ska kallas, dela dina akademiska intressen, en profilbild och mer.

Profiler sparas i Blackboard Cloud, inte på din institution. Du kan behålla samma profil under hela din yrkesverksamma tid. Om du undervisar vid en annan institution kan du behålla samma akademiska relationer och nätverk med samma profil.

Om det är tillåtet kan du även redigera den personliga information som lagras i ditt användarkonto på din institution.

Mer om personuppgifter


Använder min institution förbättrade profiler?

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om profiler.

Förbättrad profil: En Blackboard + myEdu-välkomstskärm eller profilsida där du kan lägga till arbetslivserfarenhet

Mer om förbättrade profiler

Grundprofil: En profilsida med en inläggsyta

Mer om grundprofilen


Avtalsvillkor

Om det behövs måste du godkänna avtalsvillkoren första gången innan du får tillgång till molnprofiler och sociala funktioner. Funktionerna omfattar Redigera profil, Visa profil (din egen eller en annan användares), Personer, Meddelanden och Platser.

Din institution kan också lägga till en egen policy. Men avtalsvillkoren gäller mellan dig och Blackboard.

Vad händer om jag redan har en profil?

Om det behövs måste du godkänna avtalsvillkoren innan du kan fortsätta att använda din tidigare profil. Du måste även godkänna den för att kunna använda Kontakter, Meddelanden och Platser. Du ombes att godkänna avtalsvillkoren första gången du öppnar något av de verktygen.

Om du godkänner avtalsvillkoren förblir all din profilinformation och aktivitet densamma. Om du avslår avtalsvillkoren kommer din befintliga profil och dina aktiviteter i de sociala verktygen, som till exempel meddelanden, att tas bort permanent.


Primär e-postadress

När du konfigurerar din profil ombes du automatiskt att ange en primär e-postadress. Den primära e-postadressen används som identifikation i Blackboard Learn på valfri institution.

Se till att använda en privat e-postadress i profilen. Du kommer förmodligen inte längre att ha tillgång e-postadressen från din institution när du inte längre är kvar där. Om du inte längre har tillgång till din profil förlorar du också alla relationer som du har byggt upp i nätverket.

Systemet skickar ut en bekräftelse via e-post. När du har bekräftat din e-postadress kopplas den till din profil.


Lägga in en profilbild

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om profilbilder.

Om det är tillåtet kan du ladda upp en profilbild som visas i systemet och i det externa akademiska Blackboard-nätverket.

Din personliga bild visas i sidhuvudet, verktyget Kontakter, bloggar, loggböcker, diskussioner, wikis och deltagarförteckningar. Din profilbild visas även i alla aviseringsmodulerna, till exempel Nyheter. Moduler finns på fliken Min institution eller på en kurs hemsida.

Mer information om aviseringsmodulerna

Bilden du laddar upp på din profilsida skriver över alla andra profilbilder som du använt med ditt användarkonto.

Bilder måste vara mindre än 5 MB och minst 50x50 pixlar. Godkända filformat inkluderar gif, png, jpg och jpeg.

Ingen profilikon visas i menyn

Om du inte ser en tom profilikon i menyn har din institution inte aktiverat profilverktyget.

 1. Välj pilen bredvid ditt namn i sidhuvudet för att öppna menyn.
 2. Klicka på Verktyg längst ned i panelen.
 3. Klicka på Personlig information.
 4. Klicka på Anpassa mina inställningar på sidan Personlig information.
 5. Klicka på Använd anpassad avatarbildAnpassa mina inställningar och bläddra efter en bild på din dator.
 6. Klicka på Skicka. Din profilbild visas i sidhuvudet bredvid ditt namn.

Förbättrad profil

 1. Välj pilen bredvid ditt namn i sidhuvudet för att öppna menyn.
 2. Klicka på den tomma profilbilden eller din befintliga bild för att gå till din profil.
 3. Klicka på länken Inställningar och sekretessprofilsidan.
 4. Avsnittet Inställningar och sekretess visas i panelen till höger. Klicka på Ändra bild för att ladda upp en bild från datorn.
 5. Klicka på Spara.

Grundprofil

 1. Klicka på Ändra bild på sidan Redigera min Blackboard-profil i panelen till höger för att ladda upp en bild från datorn.
 2. Klicka på Skicka.

Radera profil

Radering av en profil går inte att ångra. Du kan skapa en ny profil, men den kommer inte att innehålla din tidigare information, som till exempel dina inlägg.

Ta bort din profil genom att klicka på din profilbild för att komma till sidanRedigera profil. När du väljer Ta bort min Blackboard-profil sker följande:

 • Din profil raderas. All profilinformation, profilkortet, din bild, profilväggen med inlägg och de kommentarer som andra användare lämnat på dina inlägg raderas.
 • Du kanske inte längre har åtkomst till en del innehåll i dina kurser. Du har inte längre åtkomst till objekt som finns i en användares inlägg från molntjänster.
 • Verktyget Kontakter är inte längre tillgängligt. Du kan inte komma åt personverktyget eller visa andra användares kompletta profiler, även om profilkort fortfarande går att visa. Din profil går inte att hitta eftersom den inte finns längre. Alla kommentarer som du har lämnat på en annan användares profilvägg visas som Borttagen användare.
 • Verktyget Meddelanden är inte längre tillgängligt. Du kan inte komma åt verktyget Meddelanden i Min Blackboard och dina bidrag till befintliga meddelanden kommer att visas som Borttagen användare. Kursmeddelanden och e-post kommer fortfarande fungera normalt inuti dina kurser.
 • Platsverktyget är inte längre tillgängligt. Du kan inte komma åt platsverktyget. Alla tidigare bidrag till platser visas som Borttagen användare.
 • Du visas som Anonym i Blackboard Open Content. Alla tidigare bidrag till Blackboard Open Content-forum eller Blackboard Open Content-uppgifter och -tester visas som Borttagen användare.
 • Din MyEdu-profil raderas. Om du har den förbättrade profilen raderas även din MyEdu-profil.

Ny institution, ny profil

Du kan koppla flera Blackboard Learn-konton till en och samma Blackboardprofil. Du kan behålla samma profil och de studierelaterade relationer du har byggt upp inom flera olika institutioner under hela din studietid.

Du kan även ha flera olika profiler om du hellre vill det. Du kan ha olika primära e-postadresser för de olika profilerna.

Varje gång du skapar en profil i en unik Blackboard Learn-instans ombes du uppge en primär e-postadress. Om du anger samma e-postadress som för en tidigare profil tillfrågas du om du vill använda den profilen.

Om du väljer att använda den tidigare profilen skickar systemet ännu en bekräftelse via e-post. Du bekräftar att det är din e-postadress genom att klicka på länken i e-postmeddelandet. Du kommer till ett bekräftelsefönster med en beskrivning av vad som händer när du kopplar samman kontona. En profilsammanslagning kan inte ångras.

Efter sammanslagningen har du en och samma Blackboardprofil kopplad till båda dina Blackboard Learn-konton.


Sammanfoga befintliga profiler

Om du redan har två eller fler profiler kan du sammanfoga dem i en.

 1. Bestäm vilken profil som ska vara målprofil. Du anger målprofilen genom att skriva in den primära e-postadressen där först. När du ändrar till samma primära e-postadress i de andra profilerna slås de samman i den första profilen med den e-postadressen. Vi rekommenderar att du först väljer ut en profil som har samma privata e-postadress som den primära e-postadressen.
 2. Ändra sedan e-postadressen för de återstående befintliga profilerna till samma e-postadress som i målprofilen. Sammanslagningen har nu inletts.
 3. All befintlig aktivitet och alla befintliga relationer, som inlägg, kommentarer, platsmedlemskap och följarrelationer sammanfogas i målprofilen. Endast profilbild, om mig och studieområde behålls från målprofilen.

ULTRA: Profil

Om du är lärare har du kommit rätt!
Om du är deltagare kan du läsa profilinformation som är specifik för deltagare.
Om du är administratör kan du läsa profilinformation som är specifik för administratörer.

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om profiler.

Klicka på ditt namn i listan med ditt namn för att komma till din profil. I profilen visas alltid en del information och du kan inte ta bort profilen. Ditt lärosäte bestämmer vad du själv kan anpassa.

Användarnamn visas i hela systemet om ditt lärosäte tillåter det.

Ladda upp din bild

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om profilbilder.

Du kan lagra en bildfil i din profil.

 1. Peka på den allmänna silhuetten eller din bild och välj pennikonen när du vill ladda upp, ändra eller ta bort en bild.
 2. På panelen väljer du Ladda upp ny profilbild och därefter bläddrar du efter bilden på din dator. Du kan även dra en fil till området Ladda upp.
 3. Din bild sparas automatiskt. Stäng panelen för att återgå till din profil.

Ta bort eller ändra din bild: Ladda upp eller dra in en annan bild. Om du vill gå tillbaka till den allmänna silhuetten väljer du ikonen Ta bort bilden för att radera din befintliga bildfil.

Ändra dina uppgifter och inställningar

I din profil kan du ändra informationen om dig själv.

 1. Håll pekaren över en detalj, så som Fullständigt namn och välj pennikonen.
 2. Gör ändringar i panelen.
 3. Välj Klar när du är klar.

Video: Edit Your Profile


ULTRA: Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.


ULTRA: Var visas min bild?

Din profilbild visas på kursinnehållssidor, i kurskort, i deltagarförteckningar, diskussioner, konversationer och meddelanden bredvid din aktivitet. Du kan se deltagarbilder i samma områden i dina kurser och i Kursadministration och resultat.