Om profiler

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om hur du kommer åt din profil.

En profil presenterar dig för kollegor och deltagare. I din Blackboard-profil kan du bestämma vad du ska kallas, dela dina akademiska intressen, en profilbild och mer.

Om det är tillåtet kan du även redigera den personliga information som lagras i ditt användarkonto på din institution.

Mer om personuppgifter


Lägga in en profilbild

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om profilbilder.

Om det är tillåtet kan du ladda upp en profilbild som visas i systemet och i det externa akademiska Blackboard-nätverket.

Din personliga bild visas i sidhuvudet, verktyget Kontakter, bloggar, loggböcker, diskussioner, wikis och deltagarförteckningar. Din profilbild visas även i alla aviseringsmodulerna, till exempel Nyheter. Moduler finns på fliken Min institution eller på en kurs hemsida.

Mer information om aviseringsmodulerna

Bilden du laddar upp på din profilsida skriver över alla andra profilbilder som du använt med ditt användarkonto.

Bilder måste vara mindre än 5 MB och minst 50x50 pixlar. Godkända filformat inkluderar gif, png, jpg och jpeg.

Ingen profilikon visas i menyn

Om du inte ser en tom profilikon i menyn har din institution inte aktiverat profilverktyget.

 1. Välj pilen bredvid ditt namn i sidhuvudet för att öppna menyn.
 2. Klicka på Verktyg längst ned i panelen.
 3. Välj Personuppgifter > Anpassa mina inställningar.
 4. Klicka på Använd anpassad avatarbild på sidan Anpassa mina inställningar och bläddra efter en bild på din dator.
 5. Klicka på Skicka. Din profilbild visas i sidhuvudet bredvid ditt namn.

Profil

 1. Klicka på Ändra bild på sidan Redigera min Blackboard-profil i panelen till höger för att ladda upp en bild från datorn.
 2. Klicka på Skicka.

ULTRA: Profil

Om du är lärare har du kommit rätt!
Om du är deltagare kan du läsa profilinformation som är specifik för deltagare.
Om du är administratör kan du läsa profilinformation som är specifik för administratörer.

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om profiler.

Klicka på ditt namn i listan med ditt namn för att komma till din profil. I profilen visas alltid en del information och du kan inte ta bort profilen. Ditt lärosäte bestämmer vad du själv kan anpassa.

Användarnamn visas i hela systemet om ditt lärosäte tillåter det.

Ladda upp din bild

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om profilbilder.

Du kan lagra en bildfil i din profil.

 1. Peka på den allmänna silhuetten eller din bild och välj pennikonen när du vill ladda upp, ändra eller ta bort en bild.
 2. På panelen väljer du Ladda upp ny profilbild och därefter bläddrar du efter bilden på din dator. Du kan även dra en fil till området Ladda upp.
 3. Din bild sparas automatiskt. Stäng panelen för att återgå till din profil.

Ta bort eller ändra din bild: Ladda upp eller dra in en annan bild. Om du vill gå tillbaka till den allmänna silhuetten väljer du ikonen Ta bort bilden för att radera din befintliga bildfil.

Ändra dina uppgifter och inställningar

I din profil kan du ändra informationen om dig själv.

 1. Håll pekaren över en detalj, så som Fullständigt namn och välj pennikonen.
 2. Gör ändringar i panelen och välj Klar.

Video: Edit Your Profile


ULTRA: Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.


ULTRA: Var visas min bild?

Din profilbild visas på kursinnehållssidor, i kurskort, i deltagarförteckningar, diskussioner, konversationer och meddelanden bredvid din aktivitet. Du kan se deltagarbilder i samma områden i dina kurser och i Kursadministration och resultat.