Om din institution använder det ursprungliga gränssnittet visas dina kurser i den ursprungliga kursvyn.

Om din institution använder Ultra-gränssnittet, får du eventuellt ha en blandning av kurser i Ultra-kursvyn och den ursprungliga kursvyn. Välj den kursvy som fungerar bäst för varje kurs. Båda kursvyerna visas sömlöst i din kurslista.

Jämföra gränssnitt och kursvyer

Ursprungliga kursvyn

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att navigera i Ultra-kursvyn.

I den ursprungliga kursvyn kan du enkelt navigera, lägga upp innehåll, redigera objekt och ändra alternativ som påverkar hur användarna samverkar med gränssnittet.

 1. Kursmeny: Användarnas åtkomstpunkt för allt kursinnehåll. Du bestämmer vilka länkar som ska visas på kursmenyn.
 2. Kontrollpanel: Ytan efter kursmenyn är din åtkomstpunkt för kurshanteringsfunktioner, som kursformat, kursverktyg och användare. Deltagare kan inte se kontrollpanelen.
 3. Deltagarförhandsgranskning: Du kan granska kursinnehållet och verifiera kursfunktionerna från ett deltagarperspektiv. Du loggar in med ett deltagarkonto som kallas för förhandsgranskningsanvändarkonto och är inskriven på den aktuella kursen.

  Mer information om att förhandsgranska som en deltagare

 4. Redigeringsläge: När redigeringsläget är visas alla lärarfunktioner, som Konstruera innehåll eller menyutseende. När redigeringsläget är AV döljs alla lärarfunktioner. Funktionen Redigeringsläge visas för användare som har rollen lärare, assistent, kursbyggare eller administratör.
 5. Funktioner: I en eller fler rader ovanför innehållet kan du komma åt funktioner på sidnivå, som Konstruera innehåll, Sök, Ta bort och Ladda upp. De här funktionerna ändras beroende på var du befinner dig i kursen.
 6. Menyer: En ikon för Alternativ visas för komponenter med menyer, så som innehållsobjekt, kursmenylänkar eller kolumner i Kursadministration och resultat. Menyalternativen kan variera beroende på vilken komponent det gäller.

Om du ser en mätarikon bredvid dina filer använder institutionen Blackboard Ally för att mäta tillgängligheten i kursinnehållet. Mer information finns i Hjälp för Ally för lärare.

Video: Introduction to Blackboard Learn with the Original Experience for Instructors


Watch a video about the original course environment

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about the course environment.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Introduction to Blackboard Learn provides an overview of the original course view.


Kursmeny

Kursmenyn visas till vänster i kursfönstret och utgör grunden för kursens organisation och navigering Du skapar länkar på kursmenyn för att göra verktyg och material tillgängliga för användare. Du kan anpassa menyns utseende och organisera länkarna.

Kursmenyn visas i en listvy som enbart visar den högsta nivån med kursmaterial. Du kan välja att visa länkar som knappar eller text.

Mer information om kursmenyformat

Klicka på ikonen Visa kursmenyn i ett nytt fönster för att visa kursmaterialet som ett katalogträd i ett nytt fönster. Användare kan expandera vyn för att visa hierarkin i kursnavigeringen.

Din institution kan begränsa alternativen i syfte att behålla ett enhetligt format för alla kurser.

Skapa en länk på kursmenyn

Skapa en tydlig kursmeny så att det är lätt för användarna att navigera och försök att begränsa antalet länkar som du lägger till på kursmenyn. Använd innehållsytor för närliggande objekt och ge din kurs organisation och struktur.

 1. Välj ikonen Lägg till menyobjekt ovanför kursmenyn för att öppna menyn.
 2. Välj vilken typ av innehåll du vill skapa och ange ett namn. Fyll i alla övriga obligatoriska textrutor, t.ex. URL för Webblänk.
 3. Markera kryssrutan Tillgänglig för användare om du är redo att visa den för deltagarna. Du kan skapa innehåll i förväg, dölja länken och sedan visa den vid lämpligt tillfälle.
 4. Klicka på Skicka. En länk till det nya innehållet visas på kursmenyn.

Om du länkar till innehåll som är dolt för deltagarna blir även länken i kursmenyn dold. För att göra kursmenylänken synlig måste du först göra innehållet tillgängligt.

Kursmenykomponenter

I den här tabellen anges olika typer av innehåll och verktyg som du kan lägga till i kursmenyn. Du kan även inkludera underrubriker och avdelarlinjer för att organisera länkarna på ett visuellt sätt för deltagarna.

Kursmenykomponenter
AlternativBeskrivning
InnehållsytaInnehållsytor utgör kursens högsta nivåer och innehåller allt ditt kursmaterial. Du kan skapa, länka och hantera innehållsytorna på kursmenyn. När du har skapat en innehållsyta kan du lägga till innehåll, till exempel onlineföreläsningar, multimedia, prov och kommunikationsverktyg.

Mer information om att skapa kursytor för innehåll

Tom sidaDu kan samla filer, bilder och text på en enda sida. Tack vare redigeraren bestämmer du själv hur innehållet kommer att visas och får flexibiliteten att ändra ordningsföljd och utseende när du önskar.

Deltagarna väljer rubrik i innehållslistan för att visa innehållet. Ingen beskrivning visas med rubriken, så kom ihåg att använda en informationsrik rubrik. Med denna innehållstyp sparar du skärmutrymme och minskar behovet att rulla upp och ner på sidan.

Mer information om att skapa tomma sidor

VerktygslänkSkapa en länk till ett tillgängligt verktyg i din kurs, t.ex. kalendern eller loggböcker. Du kan även skapa en länk till sidan Verktyg.
KurslänkDu kan skapa en genväg till ett objekt, verktyg eller område i din kurs för snabb åtkomst till relevant material.
WebblänkDu kan länka till en extern webbplats eller källa.
ModulsidaEn modulsida är en specialanpassad innehållssida där innehållet presenteras i rutor, som på hemsidan till en kurs. Deltagarna kan hålla sig uppdaterade om aktiviteter, tester, uppgifter och nytt innehåll som skapas i kursen. Du kan inte lägga till eget innehåll till en modulsida. Systemet genererar informationen i respektive modul.

Mer information om moduler

UnderrubrikEn underrubrik är olänkad text. Du kan gruppera relaterade länkar under en underrubrik för att göra det enklare för deltagare att hitta information.
AvdelareEn avdelare är en linje som på ett visuellt sätt delar kursmenyn i olika avsnitt. När du har skapat en avdelare kan du flytta den till en annan plats.

Omordna och hantera kursmenylänkar

Du kan organisera och byta namn på kursmenylänkar.

 1. Använd dra och släpp-funktionen för att omordna kursmenylänkarna.
 2. Du kan även använda verktyget för tangentbordstillgänglig omordning för att byta plats på länkarna.
 3. Öppna en länks meny och klicka på Ändra namn för att ändra länkens titel. Klicka på Dölj länk för att den inte ska vara tillgänglig för deltagare. Klicka på Visa länk för att göra den tillgänglig för deltagare. Om du tar bort en innehållsyta tas även alla innehållsobjekt i den bort permanent. Det går inte att ångra den här åtgärden.
 4. När redigeringsläget är visas en otillgänglig länktitel med ikonen Denna länk är dold för deltagare. Deltagare kan inte se länken på kursmenyn.

För kursmenyobjekt med gäst- eller observatörsåtkomst måste du öppna objektets meny och tillåta åtkomst.


Menyer

I hela Blackboard Learn har objekt en tillhörande meny om du kan genomföra åtgärder på dem.

Exempel på objekt med menyer är innehållsobjekt, kursmenylänkar och kolumner i Kursadministration och resultat. Menyalternativen kan variera beroende på vilken komponent det gäller.

Klicka på pilen bredvid ett objekts titel för att öppna menyn. Alternativen innefattar Redigera, Ta bort, Kopiera och Flytta.


Kontrollpanel

Kontrollpanelen visas under kursmenyn och ger åtkomst till all kursadministration. I tabellen beskrivs varje avsnitt.

Använd pilarna bredvid varje länk för att visa eller dölja ytan.

Kontrollpanelen är bara tillgänglig om du har någon av följande kursroller:

 • Lärare
 • Assistent
 • Bedömare
 • Kursbyggare
 • Administratör

Mer information om kursroller

Kontrollpanelytor
AlternativBeskrivning
Filer eller Content CollectionKursfiler är den filförvaringsplats som är tillgänglig för alla Blackboard Learn-kurser. Om din institution har åtkomst till innehållshantering är filförvaringsplatsen i stället Content Collection. Kursfiler är ett lagringsområde för en enskild kurs på Blackboard-servern. Innehåll på lagringsplatsen går att använda igen. Du kan inte dela innehåll mellan de ytor där du undervisar. Avsnittsrubriken Filer visas på kontrollpanelen.

Mer information om Kursfiler

Om din institution har åtkomst till innehållshantering finns Content Collection tillgänglig via den här ytan. Med Content Collection har institutioner en gemensam innehållsdatabas där användare kan dela innehåll. Du lägga till innehåll i din kurs från andra kurser och från din dator och sedan hantera innehållet via Content Collection. Avsnittsrubriken Content Collection visas istället för Filerkontrollpanelen.

Mer information om Content Collection

KursverktygInnehåller alla tillgängliga verktyg som har lagts till i din kurs.

Mer information om att hantera tillgänglighet för kursverktyg

UtvärderingHär finns länkar till kursrapporter, deltagaruppföljning och prestationspanelen. Använd de här verktygen för att visa information om deltagaraktivitet och innehållanvändning. Du kan också meddelas om prestationer utifrån de kriterier som du skapar.

Mer information om att spåra deltagarprestationer

Kursadministration och resultatGer länkar till sidan Behöver bedömas, Hela Kursadministration och resultat, standardsmartvyer i Kursadministration och resultat samt alla smartvyer som du skapar. Smartvyer visas i en indragen lista i avsnittet Hela Kursadministration och resultat.

Mer information om att anpassa Kursadministration och resultat

Användare och grupperDu kan göra en lista över, skriva in, redigera och ta bort användare från din kurs. Skapa formella deltagargrupper i samarbetssyfte.

Mer information om kursgrupper

AnpassningDu kan styra inskrivningsalternativ samt gäst- och observatörsåtkomst. Du kan ändra egenskaperna för din kurs, t.ex. namn, tillgänglighet och språkpaket. Du kan använda Snabbkonfigurering och sidan Undervisningsformat för att ändra kursens utseende. Ändra verktygens tillgänglighet för att styra vilka verktyg som ska finnas tillgängliga i din kurs och vilka användare som ska ha åtkomst till dem.

Mer information om att anpassa dina kurser

Paket och programDu kan importera, exportera och arkivera en kurs, kontrollera kurslänkar, kopiera hela eller delar av kursen och flytta markerade filer till Kursfiler eller Content Collection.
HjälpI hjälpen finns onlinedokumentation.

Sidalternativ

Du kan redigera sidalternativen för att ange hur många objekt som ska visas på en sida. Du kan till exempel bestämma hur många forum som ska visas på diskussionsforumets huvudsida eller hur många objekt som ska visas på sidan Behöver bedömas.

Som standard visas 25 objekt per sida. Det högsta tillåtna antalet objekt är 1 000 per sida. Visa alla visar alla objekt och medför att andra kontrollknappar försvinner. Det är bäst att inte utöka objekten per sida för mycket så att prestandan försämras.

Använd följande steg för att redigera sidalternativen:

 1. Klicka på Redigera sidvisning.
 2. Ange en siffra i rutanObjekt per sida. Om siffran är större än det totala antalet objekt visas alla objekt.
 3. Klicka på OK.

Kursens hemsida

Som standard inkluderar din Originalkurs en Hemsida på kursmenyn. Denna Hemsida är en kursmodulsida. Du kan ändra namn eller ta bort den här sidan och skapa andra kursmodulssidor.

Kursmodulssidor innehåller information om nytt innehåll och förfallodagar för kursen. Här finns information indelad i rutor som kallas moduler, till exempel Mina anslag, Mina aktiviteter och Nyheter. Systemet genererar informationen i respektive modul. Du kan inte lägga till eget innehåll på modulsidor.

Mer information om kursens hemsida

Hemsidan är ofta kursens standardstartpunkt och är den första sidan som deltagarna ser när de öppnar din kurs.

Mer information om att välja kursens startpunkt


ULTRA: Ultra-kursvyn

Om du är lärare har du kommit rätt!
Om du är deltagare kan du läsa kursinformation som är specifik för deltagare.
Om du är administratör kan du läsa kursinformation som är specifik för administratörer.

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att navigera i Original-kursvyn.

Allt ditt kursinnehåll visas på huvuddelen av sidan. Kursinnehåll som öppnas glider ut i ett lager överst på kursinnehållssidan. Stäng ett lager för att gå tillbaka till den föregående delen av kursen.

Mer information om att skapa innehåll

 1. Navigeringsfält: Öppna verktyg som används regelbundet i ett steg. Välj en ikon för att kontrollera kurskalendern, svara på klassdiskussioner, öppna kursadministration och resultat eller skicka ett meddelande.
 2. Information och åtgärder: Hantera din kurs med följande alternativ:
  • Skapa och hantera grupper: Du kan skapa gruppuppsättningar som du kan använda för bedömda uppgifter, prov och diskussioner. Du kan även skapa grupper för andra aktiviteter än bedömda arbeten, till exempel frivilligarbete och utflykter, och du kan be elever skriva in sig själva.
  • Deltagarförteckning: Visa klasslistan. Du kan komma åt grundläggande profilkort och matcha ansikten med namn. Du kan även skicka meddelanden till alla som är involverade i din kurs.
  • Kurstillgänglighet:
   • Öppet: Öppna en kurs när du tycker att den är redo för deltagarna.
   • Privat: Gör en kurs privat när du lägger till eller experimenterar med innehåll och öppna den sedan för deltagarna när du är klar. Deltagare kan se privata kurser i sina kurslistor, men kan inte komma åt dem.
  • Blackboard Collaborate: Använd den öppna Blackboard Collaborate-sessionen som en praktisk startpunkt för schemalagda eller spontana möten. En lila ikon visar dig och andra kursmedlemmar när personer är aktiva i Collaborate-rummet.
  • Närvaro: Markera närvaro och öppna detaljerade poster.
  • Anslag: Skapa eller schemalägg kursanslag som alla kursmedlemmar kan se.
 3. Lägga till innehåll: Välj plustecknet där du vill lägga till innehåll. Om du vill kopiera eller importera innehåll, öppna menyn till höger ovanför innehållslistan.
 4. Ny aktivitet: Om du har aktiverat konversationer för innehåll visas ikoner vid nya konversationsaktiviteter. Aktivitetsikonen visas även vid nya diskussioner och aktivitet i gruppkonversationer.

  Mer information om konversationer

Om du ser en mätarikon bredvid dina filer använder institutionen Blackboard Ally för att mäta tillgängligheten i kursinnehållet. Mer information finns i Hjälp för Ally för lärare.