Webbläsarstöd

Blackboard Learn är ett webbläsarbaserat program där du kan arbeta med studieuppgifter och skicka in dem. Med hjälp av informationen nedan kan du se om din webbläsare är kompatibel med din institutions version av Learn.

För den bästa Blackboard Learn-upplevelsen med skärmläsaren bör du använda Firefox® och JAWS® i ett Windows®-system. På en Mac® använder du Safari® och VoiceOver. Besök avsnittet om tillgänglighet för att läsa mer om Blackboards metoder för tillgänglighetsprogram.

Kompatibla webbläsare

Mer information om Blackboards allmänna riktlinjer för webbläsarkompatibilitet och om Javascript, cookiefiler och annan programvara finns i avsnittet Policy för webbläsarstöd. Dina kurser kan levereras i Original-kursvyn eller i Ultra-kursvyn. Se tabellerna nedan för att avgöra om din webbläsare har stöd för din kursvy.

Google Chrome i version 42+, Mozilla Firefox i version 52+ och Microsoft Edge kan inte användas med pluginprogram av NPAPI-typ, som Java Plug-in och många pluginprogram för mediewebbläsare. Följande fungerar inte i Blackboard med de här webbläsarna: 1) inbäddade medietyper som endast kan ses med NPAPI-pluginprogram från tredje part, 2) gränssnittet för uppladdning av flera filer i Content Collection, men andra gränssnitt för uppladdning av flera filer fungerar på de här webbläsarna.

Kompatibla webbläsare
 Webbläsarversioner för stationära datorerWebbläsarversioner för mobila enheter1
Chrome49+49+
Edge20+20+
Firefox48+48+
Internet Explorer211+Stöds inte
Safari9+med iOS 7+

1. Mobila webbläsare har stöd för Blackboard Learn 9.1 med temat Learn 2016. Mobila webbläsare stöder även Original-kursvyn. Äldre teman stöds inte på dessa webbläsare i nuläget, men det kan gå att använda dem ändå. Blackboard-appen, Blackboard Instructor och Bb Grader är egna appar med stöd för mobiler och surfplattor och som interagerar med servrar för Blackboard Learn 9.1. De här apparna kan ha egna enhetskrav.

2. Microsoft upphörde med aktiv utveckling av Internet Explorer i januari 2016. De flesta funktioner i Learn fungerar med IE11 och den är överlag kompatibel. Vissa nyare funktioner i Learn kanske inte fungerar, till exempel närvarofunktion och inspelningar. Problem som rapporteras och endast gäller för Internet Explorer kommer inte att lösas av produktsupporten. En alternativ webbläsare rekommenderas.

ULTRA: Kompatibla webbläsare

Kompatibla webbläsare
 Webbläsarversioner för stationära datorerWebbläsarversioner för mobiler och surfplattor
Webbläsare för AndroidInte tillgängligt4+
Chrome49+49+
Edge20+20+
Firefox48+Stöds inte
Internet ExplorerStöds inteStöds inte
Safari9+9+

Blackboards vanligaste testkonfiguration för nya funktioner i Ultra-gränssnittet är Mac OS + Google Chrome. Vi utför ytterligare tester med den senaste versionen av Mozilla Firefox, Apple Safari och Microsoft Edge.


Testade enheter och operativsystem

De kompatibla webbläsarna har testats med många olika enheter och operativsystem. Kompatibiliteten är inte begränsad till bara de här operativsystemen. Ovan nämnda webbläsarversioner för stationära datorer är kompatibla oavsett typ av enhet eller operativsystem.

Testade enheter
KategoriTestade
OperativsystemWindows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 10.10, iOS, Android, Windows Mobile, Chrome OS
Enheter med iOSiPod Touch, iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPad 2, iPad 3, iPad Mini 3, iPad Air 2
Enheter med AndroidGalaxy S4, Galaxy S5, HTC G1, LG C800 myTouch, HTC One, Galaxy Note 2014, HTC One M8
Mobila enheter med WindowsVenue 8 Pro, Lumia 520, Lumia 930
Enheter med Chrome OSChromebook (webbläsaren Chrome: funktioner som endast fungerar med pluginprogram av NPAPI-typ kan inte användas)

Blackboard strävar efter att göra alla sina produkter så tillgängliga som möjligt. De två senaste versionerna av JAWS används i tillgänglighetstestningen av varje enskild Blackboard Learn-version.

Java och andra pluginprogram för webbläsare

Några av funktionerna i Blackboard Learn kräver att ytterligare programvara installeras. Utan de här programvarorna fungerar inte funktionerna. För nedanstående funktioner i Blackboard Learn behövs pluginprogram:

 • För överföring av flera filer i kursfiler och Content Collection måste Java Runtime Environment (JRE) från Oracle vara aktiverat som pluginprogram för webbläsaren. Verktyget för att ladda upp enskilda filer har inte det här kravet. Uppladdnings-applet signeras av Blackboard och inkluderar en auktoritetstidstämpel som gör det möjligt för applet att köra efter det att certifikatet har gått ut.
 • De synkrona kommunikationsfunktionerna kursrummet och Blackboard Collaborate finns tillgängliga via Building Block och kräver nedladdning och installation av Blackboard Collaborate Launcher, men kräver inte webbläsarpluginen Java JRE.

  Startprogrammet behövs endast för Blackboard Collaborate i Original-kursvyn. Ingenting behöver laddas ner för Blackboard Collaborate med ultragränssnittet.

Version 7 och 8 är de versioner som rekommenderas för de funktioner som endast kan användas med JRE. Version 6 av JRE kan fungera, men kan även leda till oväntade beteenden. Oracle har bekräftat vissa säkerhetsproblem med version 6 av JRE.

Inga andra webbläsarplugins krävs för Blackboard Learn. Se Policy för webbläsarstöd i det här avsnittet för mer information om plugin-program för webbläsare, tekniska hjälpmedel och övriga stödprogram.


Webbläsarkompatibilitet för Analytics for Learn

Rapporterna och visualiseringarna i Analytics for Learn tillhandahålls via affärsanalysverktyg från utomstående företag som samarbetar med Blackboard, i synnerhet Microsoft (Reporting Services ) för inbäddade rapporter och Pyramid (Pyramid BI Office) för panelsammanställningar. De här företagen testar sina egna produkter för webbläsarskompatibilitet, och uppgifterna nedan kan ändras efter beslut från våra samarbetspartner.

Rapporter från Analytics for Learn som visas inuti Learn fungerar i alla webbläsare som Learn fungerar i. Fristående rapporter från Microsoft Reporting Services fungerar även de i samma webbläsare som Learn. PÅ Microsofts webbplats finns mer information om webbläsarkompatibilitet för Microsoft Reporting Services.

För att du ska kunna se analyspaneler från Pyramid behövs en webbläsare som är kompatibel med HTML-5. Det går inte att visa rapporter från Pyramid med äldre versioner av Internet Explorer som inte längre stöds av Microsoft. För att sätta samman analyspaneler med Pyramid behövs en NPAPI-kompatibel webbläsare eftersom pluginprogrammet Microsoft Silverlight behövs. Google Chrome har inte längre stöd för NPAPI, så den webbläsaren kan inte användas. De som använder Firefox eller Safari måste installera och konfigurera pluginprogrammet Silverlight för att kunna använda funktionen.


Konfigurationsanmärkningar

 • Internet Explorer fungerar endast med standardläget i Original-kursvyn.
 • Mac OS X 10.8+ Java för Blackboard Learn 9.1 med Original-gränssnitten: Java ingår inte längre som en del i operativsysteminstallationen och måste laddas ner och installeras vid uppmaning om det i programmet/appleten. Det behövs endast göras en gång.

Ändringar i klienters teknik sedan föregående versioner

 • Det finns inte längre någon kompatibilitet med Internet Explorer 10.
 • Utökningen av kompatibilitetsdefinitionen efter typer och versioner av webbläsare inkluderar fler operativsystem och format, även mobiltelefoner och surfplattor.

Inkompatibel teknik

 • Windows XP
 • System med Windows, Mac OS och Linux om inte kompatibel webbläsare används
 • Internet Explorer version 10 och tidigare som inte längre stöds av Microsoft, Internet Explorer på mobila enheter
 • Firefox version 30 och tidigare på stationära datorer, alla versioner av Firefox på mobila enheter
 • Chrome version 35 och tidigare (version 34 och tidigare på mobila enheter)
 • Safari version 5 och tidigare
 • JRE 5 för originalgränssnitten i Blackboard Learn

Stöd för originalgränssnittet

Det här avsnittet gäller endast de som har Blackboard Learn som hyrprogram.

Vissa gränssnitt i Blackboard Learn som hyrprogram har ännu inte uppdaterats till ultragränssnittet. Det gäller bland annat följande gränssnitt:

 • Den ursprungliga kursvyn – använda den ursprungliga kursvyn i Blackboard Learn 9.1
 • Delarna med administratörsinställningar
 • Content Collection
 • Företagsenkäter
 • Målsättningshanteraren
 • Resultatgranskningsfunktionerna

De här originalgränssnitten stöds inte för användning på surfplattor och mobiltelefoner, men ibland går det att använda dem ändå.