Vad är skillnaderna mellan ett test, en frågebank och en enkät?

Tester är utvärderingar som bedöms och ges ett resultat.

Enkäter är anonyma och får inga poäng. Du kan se om en deltagare har fyllt i en enkät och visa ett sammanlagt resultat för hela enkäten.

Frågebanker är grupper med frågor som du kan inkludera i tester och enkäter.


Vad behöver jag känna till innan jag skapar ett test?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för grundläggande information om tester.

När du har skapat ett test eller en enkät kan du skapa frågor eller lägga till befintliga frågor från andra tester, enkäter och frågebanker. På sidan Frågeinställningar kan du justera frågeinställningar för frågor.

Mer om frågeinställningar

Sedan väljer du alternativ och distribuerar testet eller enkäten till en innehållsyta eller mapp. När du lägger till ett test eller en enkät i en innehållsyta ”distribueras” de.

Mer om alternativ för test och enkät

Mer om att distribuera tester

Du lägger till frågor i tester och enkäter på samma sätt, men du lägger inte till några poäng för enkätfrågor eftersom de inte bedöms.

Mer om test och undersökningsresultat


Hur skapar jag ett test?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att skapa tester.

Kontrollpanelen > Kursverktyg > Tester, enkäter och frågebanker > Tester eller Enkäter

 1. Välj Bygg ett test på sidan Tester.
 2. Ange ett namn på sidan Testinformation. Du kan även ange en beskrivning och instruktioner.
 3. Klicka på Skicka.
 4. Välj en frågetyp på menyn Skapa frågaprovytan.
 5. Ange all nödvändig information för att skapa en fråga på skapa/redigera-sidan.
 6. Klicka på Skicka.
 7. Välj OK när du har lagt till alla frågor du behöver. Testet läggs till i listan på sidan Tester och kan sedan göras tillgängligt för deltagarna.

Mer information om att lägga till och ändra ordning på frågorULTRA: Vad behöver jag känna till innan jag skapar ett test?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för grundläggande information om tester.

 • Visa eller dölja: Deltagare kan inte se ett test förrän du väljer att visa det. Deltagarna kan se vilket datum testet blir tillgängligt på sidan Kursinnehåll. Du kan konfigurera regler för villkorlig tillgänglighet för att göra testet tillgängligt utifrån datum, tid och en deltagares resultat på annat kursinnehåll.
 • Testinställningar: Välj ikonen Öppna testinställningar för att ange information om testet.
 • Inlämningsdatum: Inlämningsdatum visas i kalendern och aktivitetsflödet. Sena inlämningar visas med etiketten Sen i kursadministration och resultat.
 • Klasskonversationer: Du kan tillåta konversationer inom ett test och vem som helst kan bidra.
 • Bedömningsschema: Från menyn Bedömning väljer du ett befintligt bedömningsschema såsom Poäng. Poängen för ett test består av summan av poängen för alla frågor. Du kan ändra bedömningsschemat när som helst.
 • Målsättningar och standarder: Du kan justera ett test efter ett eller flera mål.
 • Valfri beskrivning: Beskrivningen visas med testrubriken på sidan Kursinnehåll.

ULTRA: Hur skapar jag ett prov?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-kursvyn för information om att skapa tester.

Du kan skapa tester samtidigt som annat innehåll. När du skapar ett test skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt.

Välj plustecknet där du vill lägga till ett test på kursinnehållssidan. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt och välja Test. Sidan Nytt test öppnas.

Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och lägga till ett test.

Mer information om att skapa tester i Ultra