Var bedömer jag deltagarnas material?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om var du bedömer deltagarnas arbeten.

Du kan öppna Kursadministration och resultat från kontrollpanelen.

Expandera avsnittet Kursadministration och resultat för att visa länkarna till sidan Behöver bedömas, Hela Kursadministration och resultat och smartvyerna.

På sidan Behöver bedömas kan du börja bedöma uppgifter, gruppuppgifter, prov, blogg-och loggboksposter, wikis och diskussionsinlägg.

Mer information om att navigera bedömning


Hur sätter jag resultat?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att tilldela resultat.

Poängen tilldelas automatiskt för tester och enkäter online om de inte innehåller frågor som måste bedömas manuellt. Du kan manuellt redigera resultat som poängsätts automatiskt.

Du kan tilldela resultat i Kursadministration och resultat på följande sätt:

 • Gå till de tester och uppgifter som ska bedömas via Kursadministration och resultat eller via sidan Behöver bedömas.
 • Tilldela resultat manuellt i Kursadministration och resultat. För vissa objekt, som bedömningsbara blogg- eller diskussionsposter, kan du använda verktyget för att sätta resultat.
 • Ladda upp resultat från externa källor, till exempel en fil med kommateckenavgränsade fält (.csv) eller ett Excel-kalkylblad. Du kan arbeta offline och sedan ladda upp resultat till Kursadministration och resultat.

Mer information om att bedöma aktiviteter, till exempel bedöma uppgifter och ta bort resultat

Dölj kolumner från deltagare


Går det att kontrollera när deltagarna ser sina resultat och sin återkoppling?

Du kan dölja en kolumn från deltagarnas sidor Mina resultat medan du tilldelar resultaten och återkopplingen. När du döljer en kolumn från kursdeltagarna visas den ändå i rutnätet i Kursadministration och resultat.

 1. Du går till sidan genom att öppna menyn till en kolumn i Kursadministration och resultat och välja Redigera kolumninformation.
 2. På sidan Redigera kolumn ska du gå till avsnittet Alternativ.
 3. Välj Nej för att Inkludera denna kolumn i beräkningarna för Kursadministration och resultat och Visa denna kolumn för deltagarna.
 4. Klicka på Skicka.

Det bedömda arbetet visas inte på deltagarnas sidor Mina resultat. Om en deltagare öppnar det bedömda arbetet från ett innehållsområde visas inget resultat eller någon återkoppling.

I rutnätet för Kursadministration och resultat visas kolumnen med ikonen Kolumnen är inte synlig för användare bredvid kolumntiteln.

När du är redo att publicera resultat och återkoppling för deltagarna ska du öppna sidan Redigera kolumn och välja Ja för de två alternativen.


ULTRA: Var bedömer jag deltagarnas material?

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om var du bedömer deltagarnas arbeten.

Vill du se hur många objekt som är klara för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas har du omedelbar tillgång till alla dina bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter organiseras efter kurs.

Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du ser objekt som är klara för bedömning och hur många deltagare som har förfallna objekt.

Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en specifik kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

Mer information om bedömning i Ultra


ULTRA: Hur sätter jag resultat?

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att tilldela resultat.

Du kan tilldela, redigera och lägga upp resultat från tre platser:

 1. En cell i rutnätsvyn över deltagare
  • I Kursadministration och resultat för din kurs visas deltagarnas uppnådda poäng i rutnätsvyn över deltagare.
 2. Sidan med inlämningslistan för ett innehållsobjekt
  • Öppna Kursadministration och resultat för din kurs och välj ett objekt för att börja bedöma det.
  • Sidan med inlämningslistan visas med en lista över alla inskrivna deltagare. Du kan söka efter en deltagare eller en grupp och filtrera efter bedömningsstatus.
 3. Deltagarens inlämningssida
  • Du kommer åt deltagarnas inlämningar från sidan med inlämningslistan i Kursadministration och resultat för din kurs.
  • Du kan ladda ner deltagarnas inlämnade dokument eller visa dem direkt och göra anteckningar.

Mer information om att tilldela resultat i Ultra