Var bedömer jag deltagarnas material?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om var du bedömer deltagarnas arbeten.

Du kan öppna Kursadministration och resultat från kontrollpanelen.

Expandera avsnittet Kursadministration och resultat för att visa länkarna till sidan Behöver bedömas, Hela Kursadministration och resultat och smartvyerna.

På sidan Behöver bedömas kan du börja bedöma uppgifter, gruppuppgifter, prov, blogg-och loggboksposter, wikis och diskussionsinlägg.

Mer information om att navigera bedömning


Hur sätter jag resultat?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att tilldela resultat.

Poängen tilldelas automatiskt för tester och enkäter online om de inte innehåller frågor som måste bedömas manuellt. Du kan manuellt redigera resultat som poängsätts automatiskt.

Du kan tilldela resultat i Kursadministration och resultat på följande sätt:

  • Gå till de tester och uppgifter som ska bedömas via Kursadministration och resultat eller via sidan Behöver bedömas.
  • Tilldela resultat manuellt i Kursadministration och resultat. För vissa objekt, som bedömningsbara blogg- eller diskussionsposter, kan du använda verktyget för att sätta resultat.
  • Ladda upp resultat från externa källor, till exempel en fil med kommateckenavgränsade fält (.csv) eller ett Excel-kalkylblad. Du kan arbeta offline och sedan ladda upp resultat till Kursadministration och resultat.

Mer information om att bedöma aktiviteter, till exempel bedöma uppgifter och ta bort resultat