Hur gör jag min kurs tillgänglig för deltagare?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att göra din kurs tillgänglig.

Ställ in din kurs tillgänglighet: Kontrollpanelen > Anpassning > Egenskaper > Ställ in tillgänglighet

 1. Klicka på Ja eller Nej i avsnittet Ställ in tillgänglighet.
 2. När du gör en kurs tillgänglig kan du även välja något av följande alternativ i avsnittet Ställ in tidsperiod för kursen:
  • Kontinuerlig (standard) om du vill låta kursen vara tillgänglig utan att ange ett start- eller slutdatum.
  • Välj datum om du vill välja ett start- och/eller slutdatum.
  • Dagar från inskrivningsdatum om du vill ange en specifik tidsperiod under vilken användarna kan komma åt kursen efter att de har skrivit in sig. Detta alternativ är bäst för kurser som utförs i egen takt.
 3. Klicka på Skicka.

Du kan styra när din kurs ska vara privat – eller ej tillgänglig – för deltagarna.

Mer information om kurstillgänglighet


Hur skapar jag innehåll?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att skapa innehåll.

Redo att lägga till innehåll till din kurs? Du skapar dina individuella innehållskomponenter i innehållsbehållare: kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar. I en innehållsbehållare kan du skapa innehåll från menyer för innehållsobjekt, prov, uppgifter och länkar till verktyg.

Mer information om att skapa kursinnehåll


Kan jag dölja kursinnehåll från deltagare tills jag är klar?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att dölja innehåll.

Ja. När du skapar innehåll kan du ange tillgänglighet. Du kan göra innehåll otillgängligt för deltagare tills du vill att de ska kunna se det. Du kan också begränsa vilka innehållsobjekt som deltagarna kan se baserat på datum, tid, individuella användare, kursgrupper och deras resultat på bedömda objekt.


Vilka typer av innehåll kan jag lägga till?

Några av alternativen är beroende av ditt lärosätes administrativa inställningar, men du kan vanligtvis lägga till filer, ljud, video, kursplaner, länkar och mappar.

Mer information om typer av kursinnehåll


Hur gör jag mitt kursinnehåll mer tillgängligt?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om tillgängligt innehåll.

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Genom att se till att innehållet är mer tillgängligt för deltagarna kan varje deltagare välja det format som passar dem bäst. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda det verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare.

Ally söker automatiskt igenom ditt kursinnehåll och utför steg för att göra filerna mer tillgängliga.

Kom igång med Ally


Vad är språkpaket?

Med språkpaket går det att använda Blackboard Learn på ett annat språk och med andra kulturella normer som har anpassats för olika slutanvändare. Inställningar för språkpaket anges på systemnivå, kurs- eller organisationsnivå och användarnivå.

Tre nivåer av språkpaket

Systemnivå

Din institution fastställer ett språkpaket som standard för hela systemet. Språket visas om inga andra språkpaket har ställts in på kursnivå eller användarnivå.

Kursnivå

I originalkursvyn kan du ange ett språkpaket som skiljer sig från standardinställningen, för att se till att alla användarna på kursen ser samma språkpaket. Om du till exempel undervisar i en spanskakurs vill du kanske välja spanska som språk på kursnivå. Du kan inte ange kursspecifika språk i Ultra i nuläget.

Användarnivå

Användarna kan välja det språkpaket de föredrar, om inte ett språkpaket är påtvingat.

Anpassade namn på innehållsytor och verktyg ändras inte genom språkpaketet. Dessa värden kvarstår för alla språkpaket. Systemets standardnamn översätts och är annorlunda i varje språkpaket.


Hur ställer jag in ett språkpaket?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du byter språkpaket.

 1. Välj Egenskaper under Anpassningkontrollpanelen.
 2. På sidan Egenskaper väljer du alternativ i listan Språkpaket.
 3. Klicka på Använd språkpaket för att alltid visa den här kursen på valt språk.
 4. Klicka på Skicka.

Om du inte väljer ett språkpaket för en kurs visas kursen med användarens föredragna språkpaket. Om användaren inte har angett ett föredraget språkpaket visas kursen med systemets standardspråkpaket.


Varför påverkas vissa kursytor inte av språkpaketval?

Kontrollpanelen visas till större delen på det språkpaket som har valts för en kurs och inte på det språkpaket som användaren har valt. På vissa platser i en kurs visas sidan med systemets standardinställning eller användarens föredragna språkpaket istället för kursens språkpaket. Följande sidor visas inte med kursens valda språkpaket:

 • Kontrollpanel > Kursinformation > Redigera objekt, Kopiera objekt, Lägg till objekt, Ta bort objekt
 • Kontrollpanel > Kopiera filer till Content Collection
 • Kontrollpanel > Diskussionsforum > Lägg till forum
 • Kontrollpanel > Meddelanden > Bekräftelsekvitto

När höger-till-vänster-språk används, vänds inte engelska nummer. Till exempel ligger samma som A58B265 kvar i vänster-till-höger och höger-till-vänster. Datum, snedstreck och mediekontroller ändrar inte riktning, men riktnings- och rullningslister vänder eller byter plats.

Oavsett om det är Hijri- eller gregorianska kalendern visas den från vänster till höger, om den är skriven på engelska med engelska siffror. Men om det är på arabiska vänds kalendern och visas från höger till vänster.


ULTRA: Hur hittar jag mina kurser?

I listan där ditt namn visas kan du se en lista över dina kurser.

kurssidan kommer du åt alla dina kurser, oavsett vilken kursvy de använder. Ultra-kursvyn och den den ursprungliga kursvyn visas sömlöst i listan. Originalkursvyn öppnas nu med en ny design, och alla tidigare teman och färgval åsidosätts. Kurskort markeras som originalkursvyn när de levereras i det här formatet.

Varje kurskort innehåller kurs-ID, kursens namn och namnet på läraren. Om din kurs har fler än en lärare väljer du Flera lärare för en lista. Välj Mer information om du vill se beskrivning  och schema, om det har lagts till.

Mer information om sidan Kurser i Ultra


ULTRA: Kan jag anpassa min kurslista?

Nej, du kan inte ändra ordningen på kurserna i listan. Kurser listas i bokstavsordning och grupperas efter termin.

Om du öppnar en kurs ofta kan du välja stjärnikonen för att lägga till den i dina favoriter. Den visas då längst upp i din kurslista. Nu behöver du inte leta efter den! Klicka på stjärnikonen igen för att ta bort kursen från dina favoriter när du inte arbetar i den lika ofta.


ULTRA: Hur skapar jag innehåll?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att skapa innehåll.

Skapa innehåll

Du börjar skapa kursen på kursinnehållssidan. Det är lätt att hitta funktioner och genomföra det du vill.

Lägg till innehåll. Välj plustecknet där du vill lägga till innehåll. Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och lägga till innehåll. Skapa nytt innehåll, ladda upp något du redan har eller lägg till innehåll från externa källor eller från en annan kurs.

Skapa: Lägg till lärmoduler, dokument, länkar, mappar, uppgifter, prov, diskussioner och loggböcker. En panel öppnas och du kan välja den innehållstyp du vill lägga till.

Kopiera innehåll: Kopiera en hel kurs eller välj objekt från de Ultra-kurser du undervisar i. Vill du kopiera en hel Original-kurs eller importera ett kurspaket? Öppna menyn till höger ovanför innehållslistan och välj alternativet Importera innehåll.

Mer information om att exportera och arkivera din kurs

Ladda upp: Bläddra efter filer på din dator. Filerna visas i innehållslistan. Deltagarna markerar filens namn för att ladda ner den. Bland filtyper som stöds ingår DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP samt de flesta bildtyper.

Content Market: Upptäck och lägg till innehåll och verktyg från externa källor. Få tillgång till värdefullt utbildningsmaterial från Blackboards partnerföretag, till exempel Macmillan och Jones & Bartlett.

Mer information om att kopiera och importera innehåll

Molnlagring: Anslut direkt till flera webbappar där du kan lagra filer, som till exempel OneDrive® och Google Drive™. Du kan välja flera filer samtidigt som ska läggas till på sidan för kursinnehåll från molnlagringen. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs.

Mer om molnlagring

Content Collection: Lägg till filer från din institutions databas med delade objekt. Du kan lagra och hitta innehåll i personliga mappar, kursmappar och lärosätesmappar i Content Collection. Om du har lagrat filer från andra kurser i Content Collection kan du enkelt hitta dem nu och lägga till dem.

Mer information om att söka efter och lägga till filer från Content Collection

Kontrollera vad deltagarna kan se. Deltagare kan inte komma åt ditt innehåll förrän du väljer att visa det, men du kan alltid själv se det. Välj synligheten för ett objekt för att ändra det. Du kanske endast vill visa första veckans innehåll och låta resten vara dolt tills du har gjort färdigt det. Ha roligt! Experimentera! Du kan också skapa regler för att publicera innehåll utifrån datum, tid eller hur en deltagare presterar på andra objekt i kursen. När du skapar dessa regler kan du välja om objektet ska vara synligt för deltagare innan de kan öppna det.

Tryck på Tab-tangenten för att gå till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

Organisera med mappar. Du kan skapa två nivåer av mappar för att organisera ditt innehåll. Det är lättare för deltagarna att navigera när de inte behöver leta efter material. Du kan även lägga till mappbeskrivningar så att deltagarna förstår vilket innehåll du har lagt i dem. När du redan har två mappnivåer kan du inte skapa en tredje nivå eller ladda upp en mapp i en mapp på andra nivån.

Organisera med lärmoduler. Du kan använda lärmoduler i din kurs som behållare för organiserade samlingar av innehåll. Modulerna gör det möjligt för deltagarna att navigera från en innehållsartikel till en annan utan distraktioner eller extra klick.

Mer om lärmoduler

Ordna om innehåll på ett enkelt sätt. Håll pekaren över ett objekt för att visa tillhörande hanteringsfunktioner. Välj ikonen Flytta och dra objektet till en ny plats i listan.

Med hjälp av tangentbordet kan du flytta ett objekt till en ny plats, flytta ett objekt till en expanderad mapp eller flytta en mapp till en annan expanderad mapp.

 1. Tabba till ett objekts flyttningsikon.
 2. Tryck på returtangenten för att aktivera flyttningsläget.
 3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
 4. Tryck på Retur för att släpp objektet på den nya platsen.

Redigera och ta bort innehåll. Öppna menyn i en objektrad för att komma åt funktionerna Redigera och Ta bort. Du kan göra ändringar eller ta bort ett objekt från din kurs. Om du tar bort en mapp eller lärmodul med innehåll, tas även innehållet bort från sidan Kursinnehåll.

Lägga till mål och standarder. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du har laddat upp en fil till din kurs kan du koppla ett eller flera mål till den. Deltagarna kan inte se målen som du kopplar till filen.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll


ULTRA: Hur gör jag min kurs tillgänglig för deltagare?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att göra din kurs tillgänglig.

Välj länken Kurser i listan där ditt namn visas för att komma åt din kurslista. Öppna kurskortets meny för att ändra din kurs tillgänglighet.

Du kan ange att din kurs ska vara privat när du lägger till eller experimenterar med innehållet, och sedan öppna den för deltagarna när du är klar. Deltagare kan se privata kurser i sina kurslistor, men kan inte komma åt dem.

Du kan ändra kursen från privat till öppen på kursinnehållssidan.


ULTRA: Kan jag dölja kursinnehåll från deltagare tills jag är klar?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att dölja innehåll.

Ja. När du skapar innehåll kan du ange tillgänglighet. Du kan göra innehåll otillgängligt för deltagare tills du vill att de ska kunna se det. Du kan även begränsa vilket innehåll deltagare ser utifrån datum, tid och prestationer på andra bedömda objekt.

Mer om villkorlig publicering i Ultra-kurser


ULTRA: Hur gör jag mitt kursinnehåll mer tillgängligt?

Känner du inte igen det? I "Original"-hjälpen finns information om tillgängligt innehåll.

Översikt av Ally i Learn Ultra för lärare

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Genom att se till att innehållet är mer tillgängligt för deltagarna kan varje deltagare välja det format som passar dem bäst. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare.

Indikatorer för tillgänglighetspoäng och alternativa format visas bredvid kursdokument och prov.

Kom igång med Ally i Ultra


ULTRA: Hur ställer jag in ett språkpaket?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om hur du byter språkpaket.

Du kan ange önskat språk för det övergripande systemet. I nuläget kan du inte ändra språkpaket på enskild kursnivå i Ultra-gränssnittet. Språkändringen påverkar alla dina kurser. Administratörer kan ställa in specifika kursspråk och deltagare kan välja vilka språkpaket de föredrar.

Du kan ändra språk på användarnivå:

 1. Välj Språk i din profil.
 2. Välj ett språkpaket från menyn.
 3. Klicka på Skicka.