Hur gör jag min kurs tillgänglig för deltagare?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att göra din kurs tillgänglig.

Ställ in din kurs tillgänglighet: Kontrollpanelen > Anpassning > Egenskaper > Ställ in tillgänglighet

 1. Klicka på Ja eller Nej i avsnittet Ställ in tillgänglighet.
 2. När du gör en kurs tillgänglig kan du även välja något av följande alternativ i avsnittet Ställ in tidsperiod för kursen:
  • Kontinuerlig (standard) om du vill låta kursen vara tillgänglig utan att ange ett start- eller slutdatum.
  • Välj datum om du vill välja ett start- och/eller slutdatum.
  • Dagar från inskrivningsdatum om du vill ange en specifik tidsperiod under vilken användarna kan komma åt kursen efter att de har skrivit in sig. Detta alternativ är bäst för kurser som utförs i egen takt.
 3. Klicka på Skicka.

Du kan styra när din kurs ska vara privat – eller ej tillgänglig – för deltagarna.

Mer information om kurstillgänglighet


Hur skapar jag innehåll?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att skapa innehåll.

Redo att lägga till innehåll till din kurs? Du skapar dina individuella innehållskomponenter i innehållsbehållare: kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar. I en innehållsbehållare kan du skapa innehåll från menyer för innehållsobjekt, prov, uppgifter och länkar till verktyg.

Mer information om att skapa kursinnehåll


Kan jag dölja kursinnehåll från deltagare tills jag är klar?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att dölja innehåll.

Ja. När du skapar innehåll kan du ange tillgänglighet. Du kan göra innehåll otillgängligt för deltagare tills du vill att de ska kunna se det. Du kan också begränsa vilka innehållsobjekt som deltagarna kan se baserat på datum, tid, individuella användare, kursgrupper och deras resultat på bedömda objekt.


Vilka typer av innehåll kan jag lägga till?

Några av alternativen är beroende av ditt lärosätes administrativa inställningar, men du kan vanligtvis lägga till filer, ljud, video, kursplaner, länkar och mappar.

Mer information om typer av kursinnehåll


Hur gör jag mitt kursinnehåll mer tillgängligt?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om tillgängligt innehåll.

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Genom att se till att innehållet är mer tillgängligt för deltagarna kan varje deltagare välja det format som passar dem bäst. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda det verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare.

Ally söker automatiskt igenom ditt kursinnehåll och utför steg för att göra filerna mer tillgängliga.

Kom igång med Ally


Vad är språkpaket?

Med språkpaket går det att använda Blackboard Learn på ett annat språk och med andra kulturella normer som har anpassats för olika slutanvändare. Inställningar för språkpaket anges på systemnivå, kurs- eller organisationsnivå och användarnivå.

Tre nivåer av språkpaket

Systemnivå

Din institution fastställer ett språkpaket som standard för hela systemet. Språket visas om inga andra språkpaket har ställts in på kursnivå eller användarnivå.

Kursnivå

I originalkursvyn kan du ange ett språkpaket som skiljer sig från standardinställningen, för att se till att alla användarna på kursen ser samma språkpaket. Om du till exempel undervisar i en spanskakurs vill du kanske välja spanska som språk på kursnivå. Du kan inte ange kursspecifika språk i Ultra i nuläget.

Användarnivå

Användarna kan välja det språkpaket de föredrar, om inte ett språkpaket är påtvingat.

Anpassade namn på innehållsytor och verktyg ändras inte genom språkpaketet. Dessa värden kvarstår för alla språkpaket. Systemets standardnamn översätts och är annorlunda i varje språkpaket.


Hur ställer jag in ett språkpaket?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du byter språkpaket.

 1. Välj Egenskaper under Anpassningkontrollpanelen.
 2. På sidan Egenskaper väljer du alternativ i listan Språkpaket.
 3. Klicka på Använd språkpaket för att alltid visa den här kursen på valt språk.
 4. Klicka på Skicka.

Om du inte väljer ett språkpaket för en kurs visas kursen med användarens föredragna språkpaket. Om användaren inte har angett ett föredraget språkpaket visas kursen med systemets standardspråkpaket.


Varför påverkas vissa kursytor inte av språkpaketval?

Kontrollpanelen visas till större delen på det språkpaket som har valts för en kurs och inte på det språkpaket som användaren har valt. På vissa platser i en kurs visas sidan med systemets standardinställning eller användarens föredragna språkpaket istället för kursens språkpaket. Följande sidor visas inte med kursens valda språkpaket:

 • Kontrollpanel > Kursinformation > Redigera objekt, Kopiera objekt, Lägg till objekt, Ta bort objekt
 • Kontrollpanel > Kopiera filer till Content Collection
 • Kontrollpanel > Diskussionsforum > Lägg till forum
 • Kontrollpanel > Meddelanden > Bekräftelsekvitto

När höger-till-vänster-språk används, vänds inte engelska nummer. Till exempel ligger samma som A58B265 kvar i vänster-till-höger och höger-till-vänster. Datum, snedstreck och mediekontroller ändrar inte riktning, men riktnings- och rullningslister vänder eller byter plats.

Oavsett om det är Hijri- eller gregorianska kalendern visas den från vänster till höger, om den är skriven på engelska med engelska siffror. Men om det är på arabiska vänds kalendern och visas från höger till vänster.


ULTRA: Hur hittar jag mina kurser?

I listan där ditt namn visas kan du se en lista över dina kurser.

kurssidan kommer du åt alla dina kurser, oavsett vilken kursvy de använder. Ultra-kursvyn och den den ursprungliga kursvyn visas sömlöst i listan. Originalkursvyn öppnas nu med en ny design, och alla tidigare teman och färgval åsidosätts. Kurskort markeras som originalkursvyn när de levereras i det här formatet.

Varje kurskort innehåller kurs-ID, kursens namn och namnet på läraren. Om din kurs har fler än en lärare väljer du Flera lärare för en lista. Välj Mer information om du vill se beskrivning  och schema, om det har lagts till.

Mer information om sidan Kurser i Ultra


ULTRA: Kan jag anpassa min kurslista?

Nej, du kan inte ändra ordningen på kurserna i listan. Kurser listas i bokstavsordning och grupperas efter termin.

Om du öppnar en kurs ofta kan du välja stjärnikonen för att lägga till den i dina favoriter. Den visas då längst upp i din kurslista. Nu behöver du inte leta efter den! Klicka på stjärnikonen igen för att ta bort kursen från dina favoriter när du inte arbetar i den lika ofta.


ULTRA: Hur skapar jag innehåll?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att skapa innehåll.

Create Content

Your course creation starts on the Course Content page. You'll find it's easy to discover features and complete actions.

Add content. Select the plus sign wherever you want to add content. You can also expand or create a folder or learning module and add content. Create new content, upload something you already have, or add content from external sources or from another course.

Create: Add learning modules, documents, links, folders, assignments, tests, discussions, and journals. A panel opens and you can choose the content type you want to add.

Copy Content: Copy an entire course or select items from the Ultra courses you teach. Want to copy an entire Original course or import a course package? Open the menu on the right side above the content list and select the Import Content option.

More on exporting and archiving your course

Upload: Browse for files on your computer. They will appear in the content list. Students select a file title to download it. Supported file types include DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, and most image types.

Content Market: Discover and add content and tools from external sources. Access valuable learning materials from Blackboard's partner publishers, such as Macmillan and Jones & Bartlett.

More on copying and importing content

Cloud Storage: Instantly connect to multiple web apps where you store files, such as OneDrive® and Google Drive™. You may choose multiple files from cloud storage to add to your Course Content page in one action. The files you add are copies. If you make a change to a file in cloud storage, you need to upload a new copy in your course.

More on cloud storage

Content Collection: Add files from your institution's shared repository. You can store and find content in personal, course, and institution folders in the Content Collection. If you stored files from other courses in the Content Collection, you'll be able to easily find and add them.

More on browsing and adding files from the Content Collection

Control what students see. Students can't access your content until you decide to show it, but you can always see it. Select an item's visibility to change it. You might show only the first week of content—and keep the rest hidden as you refine it. Have fun! Experiment! You can also create rules to release content based on date, time, or how a student performs on other items in your course. When you create these rules, you can choose whether the item is visible to students before they have access.

With your keyboard, tab to the visibility list and press Enter to open the menu. Use Alt/Option + the up and down arrows to select an option.

Organize with folders. You can create two levels of folders to organize your content. Students can navigate easier when they don't have to search for materials. Optionally, add folder descriptions to help students understand what content you've included in them. After you already have two levels of folders, you can't create a third level or upload a folder into the second-level folder.

Organize with learning modules. You can use learning modules in your course as containers for organized collections of content. Modules let students navigate from one content item to the next without distractions or extra clicks.

More on learning modules

Reorder content easily. Point to an item to reveal its management functions. Select the Move icon and drag the item to a new location in the list.

With your keyboard, you can move an item to a new location, move an item into an expanded folder, and move a folder into another expanded folder.

 1. Tab to an item's move icon.
 2. Press Enter to activate move mode.
 3. Use the arrow keys to choose a location.
 4. Press Enter to drop the item in the new location.

Edit and delete content. In an item's row, open the menu to access the Edit and Delete functions. You can make changes or delete an item from your course. If you delete a folder or learning module that has content, the content is also removed from the Course Content page.

Add goals and standards. You and your institution can use goals to measure student achievement across programs and curriculums. After you successfully upload a file to your course, you can align one or multiple goals. Students won't be able to see the goals you align with a file.

More on how to align goals with course content


ULTRA: Hur gör jag min kurs tillgänglig för deltagare?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att göra din kurs tillgänglig.

Välj länken Kurser i listan där ditt namn visas för att komma åt din kurslista. Öppna kurskortets meny för att ändra din kurs tillgänglighet.

Du kan ange att din kurs ska vara privat när du lägger till eller experimenterar med innehållet, och sedan öppna den för deltagarna när du är klar. Deltagare kan se privata kurser i sina kurslistor, men kan inte komma åt dem.

Du kan ändra kursen från privat till öppen på kursinnehållssidan.


ULTRA: Kan jag dölja kursinnehåll från deltagare tills jag är klar?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att dölja innehåll.

Ja. När du skapar innehåll kan du ange tillgänglighet. Du kan göra innehåll otillgängligt för deltagare tills du vill att de ska kunna se det. Du kan även begränsa vilket innehåll deltagare ser utifrån datum, tid och prestationer på andra bedömda objekt.

Mer om villkorlig publicering i Ultra-kurser


ULTRA: Hur gör jag mitt kursinnehåll mer tillgängligt?

Känner du inte igen det? I "Original"-hjälpen finns information om tillgängligt innehåll.

Ally in Learn Ultra Instructor Overview

Your class is full of diverse students with unique learning abilities. Providing students with more accessible content means each individual can choose formats that work best for them. If your institution uses Blackboard Ally, you can use the tool to help ensure your course content is accessible to every student.

Accessibility score indicators and alternative formats appear next to files attached to course documents and tests.

Get started with Ally in Ultra


ULTRA: Hur ställer jag in ett språkpaket?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om hur du byter språkpaket.

Du kan ange önskat språk för det övergripande systemet. I nuläget kan du inte ändra språkpaket på enskild kursnivå i Ultra-gränssnittet. Språkändringen påverkar alla dina kurser. Administratörer kan ställa in specifika kursspråk och deltagare kan välja vilka språkpaket de föredrar.

Du kan ändra språk på användarnivå:

 1. Välj Språk i din profil.
 2. Välj ett språkpaket från menyn.
 3. Klicka på Skicka.