Vill du ta reda på vad dina deltagare behöver hjälp med?

Se Frågor från deltagare om uppgifter. Använd sedan webbläsarens bakåtfunktion för att återvända till detta ämne.

Hur skapar jag uppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att skapa uppgifter.

Du kan skapa uppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar.

 1. Gå till menyn Granskningar, välj alternativet Uppgift och ange namn på uppgiften, instruktioner och bifoga de filer som kursdeltagarna behöver. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text och lägga till filer. Du kan även lägga till filer under Uppgiftsfiler.
 2. Välj Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Filen sparas i mappen på den högsta nivån i lagringsplatsen för din fil: Kursfiler eller Innehållssamling. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp var och en för sig. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filer var för sig och skicka dem igen.

  Du kommer inte att kunna dra filer för att ladda upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 3. Alternativt väljer du en Förfallodag. Uppgifter med inlämningsdag inställd visas automatiskt i kurskalendern.
 4. Under Bedömning anger du en siffra i Möjliga poäng och lägger eventuellt in bedömningskriterier. Du kan expandera avsnittet och ställa in sådant som anonym bedömning, hur resultatet ska visas och antalet försök. Du kan tillåta fler än ett försök med en uppgift.
 5. När du är färdig med uppgiften gör du den tillgänglig för kursdeltagarna. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatum påverkar inte en uppgifts tillgänglighet utan endast när uppgiften visas.
 6. Klicka på Skicka.

Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs.

 • Varje grupp skickar in en gemensam uppgift och alla medlemmar får samma resultat.
 • Du kan skapa en enda uppgift och ge alla grupper den, eller skapa flera unika uppgifter och ge olika grupper olika uppgifter.

Mer om gruppuppgifter

Dölj kolumner från deltagare


Går det att kontrollera när deltagarna ser sina resultat och sin återkoppling?

Du kan dölja en kolumn från deltagarnas sidor Mina resultat medan du tilldelar resultaten och återkopplingen. När du döljer en kolumn från kursdeltagarna visas den ändå i rutnätet i Kursadministration och resultat.

 1. Du går till sidan genom att öppna menyn till en kolumn i Kursadministration och resultat och välja Redigera kolumninformation.
 2. På sidan Redigera kolumn ska du gå till avsnittet Alternativ.
 3. Välj Nej för att Inkludera denna kolumn i beräkningarna för Kursadministration och resultat och Visa denna kolumn för deltagarna.
 4. Klicka på Skicka.

Det bedömda arbetet visas inte på deltagarnas sidor Mina resultat. Om en deltagare öppnar det bedömda arbetet från ett innehållsområde visas inget resultat eller någon återkoppling.

I rutnätet för Kursadministration och resultat visas kolumnen med ikonen Kolumnen är inte synlig för användare bredvid kolumntiteln.

När du är redo att publicera resultat och återkoppling för deltagarna ska du öppna sidan Redigera kolumn och välja Ja för de två alternativen.


Hur kan deltagarna veta om deras uppgifter har skickats in ordentligt?

När deltagare skickar uppgifter visas sidan Granska sändningshistoriken med information om inskickade uppgifter och ett meddelande med ett bekräftelsenummer som visar att uppgiften har skickats. Deltagarna kan kopiera och spara det här numret som bevis på inlämningen och bevis för akademiska tvister. För uppdrag med flera försök får deltagarna olika nummer för varje inlämning. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för bekräftelser på inlämningar får deltagarna även ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och annan information för varje inlämning.

Du och dina deltagare kommer inte att kunna visa bekräftelsenummer om din institution använder Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller tidigare. E-postaviseringar för deltagare och deltagaråtkomst till kvittohistorik lanserades i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Administratörer och lärare har nu ett register i systemet som kan hämtas även om ett försök, en uppgift eller en deltagare senare tas bort från kursen. Dessa poster underhålls i kursen och kan även hämtas efter arkiverings- och återställningsprocessen.


Hur bedömer jag uppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att bedöma uppgifter.

När du skapar en uppgift skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat. I Kursadministration och resultat eller på sidan Väntar på bedömning kan du se vilka som har skickat in sina arbeten och påbörja bedömningen av dem. Kursdeltagarna hittar sina resultat på sidorna Mina resultat eller på sidan Granska sändningshistorik för respektive uppgift.

Du kan bedöma uppgifter direkt, via delegerad bedömning, anonym bedömning eller via SafeAssign.

Mer om att bedöma uppgifter


Kan jag redigera, ta bort eller ändra ordning på uppgifter?

Ja, det kan du. Använd dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning. Gå till det omfattande hjälpämnet nedan för mer information.

Mer om att skapa och redigera uppgifter


Hur använder jag SafeAssign?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att använda SafeAssign.

SafeAssign är en tjänst för att upptäcka plagiering som du kan aktivera när du skapar en uppgift.

 1. Hitta uppgiften med SafeAssign aktiverat i Kursadministration och resultat. När deltagare har skickat in inlämningar visas ikonen Behöver bedömas. Öppna cellens meny och klicka på försöket.
 2. På sidan Bedöm uppgiften visas det ett SafeAssign-avsnitt i sidpanelen för bedömning. När rapporten bearbetas visas det här meddelandet: Rapport genereras ...
 3. När rapporten är redo att visas ser du en procentsats i sidpanelen för bedömning. Klicka på pilen bredvid SafeAssign och sedan klicka på Visa originalitetsrapport. Resultaten visas i ett nytt fönster.

Mer information om SafeAssign


ULTRA: Hur skapar jag uppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att skapa uppgifter.

Du kan skapa inlämningsuppgifter utöver annat undervisningsmaterial. Deltagare kan komma åt sitt arbete bredvid det innehåll de behöver, precis när de behöver det. Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs.

Passa på att experimentera! Deltagare kan inte se vad du lägger till förrän du har gjort uppgifterna synliga.

Välj plustecknet där du vill lägga till en uppgift på kursinnehållssidan. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt och välja Uppgift . Sidan Ny uppgift öppnas.

Du kan även expandera eller skapa en mapp och lägga till en uppgift.

När du skapar en uppgift skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt.

Efter hand som du lägger upp uppgiftsresultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt en uppgift, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat via uppgiftslänken på sidan Kursinnehåll.

Mer information om Ultra-uppgifter

Mer om Ultra-gruppuppgifter


ULTRA: Hur bedömer jag uppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att bedöma uppgifter.

Du kan välja var du vill börja bedöma.

Vill du se hur många uppgifter som är klara för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas har du omedelbar tillgång till alla dina kursers bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter organiseras efter kurs. Du kan snabbt se över hur långt du har kommit, ange prioriteter för alla kurser och till och med börja bedöma. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du kan se uppgifter som är klara för bedömning eller vilka uppgifter som är försenade och för hur många deltagare.

Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

I aktivitetsflödet får du information om när deltagarnas inlämningar är klara för bedömning. Du kan även välja en uppgift på sidan Kursinnehåll för att se hur många deltagare som har gjort inlämningar.


ULTRA: Se en video om att bedöma uppgifter

Känner du inte igen det? Se en video om uppgifter och bedömning i en "Original"-kurs.


ULTRA: Kan jag redigera, ordna om eller ta bort uppgifter?

Ja!

Mer information om att redigera uppgifter i Ultra-kursvyn


ULTRA: Hur använder jag SafeAssign?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att använda SafeAssign.

SafeAssign är en tjänst för att upptäcka plagiering som du kan aktivera inom en uppgift.

I Ultra-kursvyn kan du också använda SafeAssign med tester.

 1. Öppna uppgiften när du vill använda SafeAssign. Gå till Uppgiftsinställningar och välj Aktivera originalitetsrapport. Välj om du vill låta deltagare visa originalitetsrapporten för sina försök.
 2. När elever påbörjar sina inlämningar börjar SafeAssign automatiskt analysera försöket och bilagorna. När originalitetsrapporten bearbetas visas det här meddelandet: Rapport genereras ... Du kan se originalitetsrapporten i inlämningslistan när den är färdig. Välj ett försök för att visa originalitetsrapporten tillsammans med inlämningens innehåll.
 3. Procentsatser visas i panelen SafeAssign-originalitetsrapport. SafeAssign analyserar alla delar av försöket, inklusive textsvar och bilagor. Välj en post i listan Originalitetsrapport för att visa detaljerade resultat i ett nytt fönster.

Mer information om SafeAssign