Om förhandsgranskning av deltagare

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om deltagarförhandsgranskning.

Du vill kunna känna dig säker på att din kurs har utformats på ett bra sätt och att funktionerna fungerar som man kan förvänta sig – innan deltagarna ser kursen. Med deltagarförhandsgranskning kan du förhandsgranska kursinnehållet från en deltagares perspektiv. Du kan även validera kursbeteende, såsom villkorliga släpp av innehåll och hur resultat visas.

Du kan utföra följande deltagaraktiviteter i det här förhandsgranskningsläget:

 • Skicka in uppgifter
 • Göra tester
 • Skapa blogg- och diskussionsinlägg
 • Skapa loggboks- och wiki-poster
 • Visa deltagarverktyg, till exempel Mina resultat

Förhandsgranskning av deltagare skiljer sig från redigeringsläget. I redigeringsläget döljs redigeringskontrollerna och innehåll under särskilda villkor, medan deltagarförhandsgranskning kan visa kursen så som den kommer att se ut för deltagarna.


Öppna läget för förhandsgranskning av deltagare

För att gå till deltagarförhandsgranskning ska du välja ikonen Gå till deltagarförhandsgranskning.

Deltagarförhandsgranskning skapar ett deltagarkonto som kallas för förhandsgranskningsanvändare. Du loggar in som deltagaranvändaren och är inskriven på den aktuella kursen. När du öppnar läget för förhandsgranskning av deltagare visas förhandsgranskningsfältet längst upp på varje sida. I fältet visas texten ”Läget förhandsgranskning av deltagare är PÅ” samt funktionerna Inställningar och Avsluta förhandsgranskning.

Läget för förhandsgranskning av deltagare är endast aktivt i de kurser där du har aktiverat det. Du är fortfarande en lärare i resten av Blackboard Learn. Samma förhandsgranskningsanvändarkonto användas däremot när du öppnar läget för förhandsgranskning av deltagare i mer än en kurs.


Ditt användarkonto för förhandsgranskning

När du öppnar läget för förhandsgranskning av deltagare och loggar in i din kurs med förhandsgranskningsanvändarkontot visas förhandsgranskningsanvändaren i kursens deltagarförteckning. Förhandsgranskningsanvändaren är synlig för alla deltagare som är inskrivna i kursen. Deltagare och administratörer kan lätt se att det är ditt användarkontot för förhandsgranskning på namnet: Efternamnet i kontot är ditt efternamn med tillägget _PreviewUser och användarnamnet är ditt användarnamn med tillägget _previewuser.

Om du undervisar en kurs med en annan lärare har ni båda varsitt användarkonto för förhandsgranskning.

I egenskap av förhandsgranskningsanvändare registreras alla data som är kopplade till dina aktiviteter av Blackboard Learn, till exempel inskickade uppgifter och diskussionsinlägg. Andra deltagare kan interagera med dig i egenskap av förhandsgranskningsanvändare. De kan till exempel svara på dina inlägg som om du vore en annan deltagare som är inskriven i kursen.


Avsluta och ta bort ditt användarkonto för förhandsgranskning

Klicka på Avsluta förhandsgranskning för att avsluta deltagarförhandsgranskningen. Om du lämnar kursen och inte går ut från deltagarförhandsgranskningen kommer du att vara kvar i detta läge när du återvänder till kursen.

När du avslutar deltagarförhandsgranskningen får du frågan om du vill behålla eller ta bort förhandsgranskningsanvändaren och alla tillhörande data.

Ta bort förhandsgranskningsanvändaren och tillhörande data

Vi rekommenderar att du tar bort förhandsgranskningsanvändaren och alla tillhörande data.

Välj Ta bort förhandsgranskningsanvändaren och alla data (rekommenderas) i fönstret Avsluta förhandsgranskning av deltagare. Om du vill kan du markera kryssrutan Fråga mig inte. Varje gång du avslutar förhandsgranskning av deltagare används ditt val automatiskt av kursen.

Du kan ändra den här inställningen genom att klicka på Inställningar på fältet i deltagarförhandsgranskning.

När du tar bort förhandsgranskningsanävndaren tas all aktivitet som utförs eller skapas av en förhandsgranskningsanvändare bort permanent från kursen. I borttagningen ingår testförsök, uppgiftsinlämningar, resultat och diskussionsposter. All interaktion som förekommer mellan en inskriven deltagare och en förhandsgranskningsanvändare, till exempel svar på en förhandsgranskningsanvändares diskussionsposter, tas också bort. Förhandsgranskningsanvändaren är inte längre inskriven i kursen. Om användaren inte är inskriven i en annan kurs tas förhandsgranskningsanvändarkontot bort.

Du kan ta bort användarkontot för förhandsgranskning från inskrivningen i en kurs med de vanliga inskrivningsverktygen. Om du gör det finns vissa av aktiviteterna som utfördes eller skapades av förhandsgranskningsdeltagaren kvar i kursen, men de görs anonyma. Till exempel behålls diskussionsinlägg men Anonym visas istället för namnet.

Behålla förhandsgranskningsanvändaren och tillhörande data

Markera Behåll förhandsgranskningsanvändaren och alla data om du vill behålla användaren och tillhörande data för att se hur deltagaraktiviteterna ser ut för dig i egenskap av lärare, till exempel resultatberäkningar. Om du behåller alla data, visas förhandsgranskningsanvändarkontot i kursens deltagarförteckning, Kursadministration och resultat samt på alla platser där du interagerade som den användaren.

När du sparar användarkontot för förhandsgranskning blir punkten i mitten av ikonen Öppna deltagarförhandsgranskning grön. Kontot för förhandsgranskning av deltagare är klart att använda.

Om du kör kursrapporter eller samlar in statistik, kommer siffrorna att vara missvisande med ett användarkonto (eller flera om flera lärare använder deltagarförhandsgranskning). Det kan även vara förvirrande för deltagare som interagerar med den här deltagaren när du inte är i deltagarförhandsgranskningsläget och kan bevaka interaktionen.


ULTRA: Om deltagarförhandsgranskning

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om deltagarförhandsgranskning.

Du vill kunna känna dig säker på att din kurs har utformats på ett bra sätt och att funktionerna fungerar som man kan förvänta sig – innan deltagarna ser kursen. Med deltagarförhandsgranskning kan du förhandsgranska kursinnehållet från en deltagares perspektiv. Du kan även validera kursbeteenden. Till exempel kan du granska villkorliga släpp av innehåll och hur resultat visas.

Du kan utföra följande deltagaraktiviteter i deltagarförhandsgranskning:

 • Skicka in uppgifter
 • Göra tester
 • Ladda ner eller ladda upp filer
 • Delta i konversationer
 • Delta i diskussioner och loggböcker
 • Skicka kursmeddelanden
 • Visa resultat som en deltagare
 • Upplev gruppmedlemskap

Du kan inte använda deltagarförhandsgranskning eller göra andra ändringar i en slutförd kurs.


ULTRA: Starta deltagarförhandsgranskning

För att starta ska du välja Gå till läget Deltagarförhandsgranskning på sidan Kursinnehåll på panelen Information och åtgärder. Välj Starta förhandsgranskning.

Deltagarförhandsgranskning skapar ett deltagarkonto som kallas för förhandsgranskningsanvändare. Du loggar in som deltagaranvändaren och är inskriven på den aktuella kursen. Deltagarens förhandsgranskningsfält visas överst på varje sida.

Fältet visar Välkommen till deltagarförhandsgranskning och innehåller en meny med tre alternativ:

 • Visa resultatbok
 • Återställ förhandsgranskning
 • Lämna förhandsgranskning

Visa resultatbok

När du har bedömt en del av förhandsgranskningsdeltagarens arbete kan du öppna resultatboken för att visa resultaten. När du väljer Visa resultatbok stängs deltagarförhandsgranskningen. Välj Deltagarförhandsgranskning för att öppna den igen och fortsätta som förhandsgranskningsanvändare.

Återställ förhandsgranskning

Du kan återställa din förhandsgranskningsanvändares kursaktivtet och börja på nytt. De flesta aktiviteter tas bort men några blir kvar. Din förhandsgranskningsanvändare förblir kvar i kursen.

Aktivitet borttagen

 • Bedömningsförsök, poäng och återkoppling tas bort.
 • Bedömda SCORM-poäng tas bort.
 • Närvaromarkeringar och boende tas bort.
 • Din förhandsgranskningsanvändares bedömningsundantag återgår till de ursprungliga bedömningsinställningarna.
 • Bedömda diskussionspoäng och återkoppling tas bort.
 • Din förhandsgranskningsanvändare tas bort från alla grupper.

Viss aktivitet blir kvar

 • Din förhandsgranskningsanvändares diskussionsinlägg och svar blir kvar. Anonym ersätter namnet på din förhandsgranskningsanvändare. Du kan ta bort alla inlägg och svar.
 • Din förhandsgranskningsanvändares konversationer blir kvar. Anonym ersätter namnet på din förhandsgranskningsanvändare. Du kan ta bort alla deltagares bidrag.
 • Din förhandsgranskningsanvändares meddelanden blir kvar. Du kan ta bort alla meddelanden.
 • Din förhandsgranskning visas i listan över ej tilldelade på sidan Tilldela grupper.

Lämna förhandsgranskning

Du kan gå tillbaka till lärarvyn när som helst. Till exempel kanske du hittar innehålls om du vill uppdatera. Din förhandsgranskningsanvändare och aktivitet blir kvar i kursen. Din förhandsgranskningsanvändare tas INTE bort från din kurs om du inte tar bort användaren från deltagarlistan.


ULTRA: Din förhandsgranskningsanvändare

När du har aktiverat deltagarförhandsgranskning visas din förhandsgranskningsanvändare i deltagarlistan. Din förhandsgranskningsanvändare är synlig för alla deltagare som är inskrivna i kursen. Alla kan identifiera din förhandsgranskningsanvändare med namnet. Efternamnet är ditt efternamn med tillägget _PreviewUser. Användarnamnet är ditt användarnamn med tillägget _previewuser.

Om du undervisar en kurs med en annan lärare har ni båda varsitt användarkonto för förhandsgranskning. Din förhandsgranskningsanvändare blir kvar i kursen tills du tar bort användaren från deltagarlistan.

Som förhandsgranskningsanvändare registreras alla dina aktiviteter av Blackboard Learn. Din förhandsgranskningsanvändares aktiviteter inkluderas inte i analyser och kursrapporter. Andra deltagare kan interagera med dig i egenskap av förhandsgranskningsanvändare.

Du kan orsaka förvirring om du lägger till en förhandsgranskningsanvändare i en grupp med andra deltagare. Om du lägger till förhandsgranskningsanvändaren rekommenderar vi att du inte skickar in någon gruppuppgift som förhandsgranskningsanvändare. När du har återställt förhandsgranskningen kanske du inte kan komma åt gruppinlämningen eftersom förhandsgranskningsanvändaren togs bort från gruppen. Om du skapar kursgrupper med självinskrivning skrivs din förhandsgranskningsanvändare automatiskt in i slutet av den valfria inskrivningsperioden.

Exempel: Diskussioner

Din förhandsgranskningsanvändare visas i ämnesområdet och i listan över Deltagare. Om du skapar ett inlägg kan andra deltagare svara på detta.

Om du återställer förhandsgranskningen blir förhandsgranskningsanvändarens diskussionsaktiviteter kvar men Anonym visas som din förhandsgranskningsanvändares namn. Du kan ta bort alla diskussioner, reaktioner och svar.


ULTRA: Lämna förhandsgranskningen och ta bort din förhandsgranskningsanvändare

Klicka på Avsluta förhandsgranskning för att avsluta deltagarförhandsgranskningen. Din förhandsgranskningsanvändare förblir kvar i kursen. Om du lämnar kursen utan att avsluta deltagarförhandsgranskningen är du inte i deltagarförhandsgranskning när du kommer tillbaka. Välj Deltagarförhandsgranskning för att fortsätta.

Om du lämnar deltagarförhandsgranskningen men blir kvar i kursen kan du återgå till deltagarförhandsgranskningen. Din deltagarförhandsgranskningsanvändare startar i samma område som du lämnade.

Ta bort din förhandsgranskningsanvändare och dennes aktivitet

Vi rekommenderar att du tar bort din förhandsgranskningsanvändare från deltagarlistan. Efter borttagningen återstår vissa kursaktiviteter. Din förhandsgranskningsanvändares namn i diskussionsinlägg och konversationer ändras till Anonym. Din förhandsgranskningsanvändares meddelanden blir kvar i kursen. Du kan ta bort all denna aktivitet.

Om du behåller din förhandsgranskningsanvändare och dennes aktiviteter visas detta i deltagarlistan, resultatboken och alla andra platser där du interagerat som denna användare.

Kom ihåg: Din förhandsgranskningsdeltagare kan orsaka förvirring bland deltagare som ser denna deltagare i kursområden som diskussioner och konversationer.

Ta bort användare från deltagarlistan

På sidan Deltagarlista kan du öppna din förhandsgranskningsanvändares meny. Välj Redigera medlemsinformation för att öppna panelen Medlemsinformation. Klicka på ikonen Ta bort medlem för att ta bort din förhandsgranskningsanvändare från kursen. Din institution avgör om du kan ta bort medlemmar.

När du har tagit bort din förhandsgranskningsanvändare kan du starta deltagarförhandsgranskning igen. En ny instans av förhandsgranskningsanvändaren skapas.


ULTRA: Arkivera och återställ kurser med en förhandsgranskningsanvändare

Om du arkiverar en kurs med en förhandsgranskningsanvändare kommer den återställda kursen inte inkludera förhandsgranskningsanvändaren eller dennes resultat och försök. Förhandsgranskningsanvändarens diskussioner, meddelanden och konversationer blir kvar. Om du inkluderade förhandsgranskningsanvändaren i grupper tas medlemskapen bort, men dennes konversationer blir kvar.