Aviseringar om kursaktiviteter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om aviseringar.

I Original-kursvyn visar modulsidorna aviseringar för kursen som du befinner dig i. Ta emot automatiska meddelanden om aktiviteter i dina kurser:

 • Min Blackboard: På sidan Uppdateringar visas aviseringar för alla dina kurser och på sidan Inlägg visas nytt innehåll i diskussioner, bloggar, loggböcker och wiki-webbplatser.
 • E-post-, sms- och röstmeddelanden: Om din institution tillåter det kan du ta emot e-post-, sms- och röstmeddelanden.
 • Hemsidemoduler: I en kurs visar moduler aviseringar endast för den kursen.
 • Push-aviseringar i mobilappen: Om din institution använder Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen kan du låta aviseringar dyka upp på enhetens skärm.
 • Aviseringspanel: Aviseringspanelen kan visas på fliken Min institution som ett alternativ för att visa aviseringar från alla dina kurser. Din institution kan byta namn på flikarna.

Din institution bestämmer om aviseringar är aktiverade och vilka inställningar användarna får styra över.


Om aviseringsinställningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om aviseringsinställningar.

Ändra aviseringsinställningarna för alla dina kurser. Klicka på Inställningar i menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet och välj Redigera aviseringsinställningar.

Din institution bestämmer om dessa alternativ är tillgängliga. Om din institution har ställt in aviseringsinställningar används dessa istället för dina personliga inställningar.

 1. Redigera allmänna inställningar: Välj e-postformat – enskilda meddelanden för varje avisering eller dagligt sammandrag – samt påminnelseschemat för förfallodagar.
 2. Massredigera aviseringsinställningar: Ändra aviseringsinställningarna för alla dina kurser på en gång. Du kan välja vilka aviseringar som du vill ta emot och hur de ska levereras.
 3. Redigera individuella kursinställningar: Ändra aviseringsinställningarna för en enstaka kurs.
 4. Redigera individuella organisationsinställningar: Ändra aviseringsinställningarna för en enstaka organisation.

Video: Notifications in the Original Experience (Instructors)


Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.

Allmänna aviseringar

Med de allmänna inställningarna kan du ange om du vill få aviseringar via e-post och om du vill få påminnelser om förfallodagar.

 1. Klicka på Inställningar i menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet och välj Redigera aviseringsinställningar.
 2. Klicka på Redigera allmänna inställningar på sidan Redigera aviseringsinställningar.
 3. På sidan Allmänna inställningar kan du välja att få ett e-postmeddelande per avisering eller ett dagligt sammandrag som sammanfattar alla aviseringar under dagen.
  • Individuella meddelanden: E-postmeddelanden skickas för varje avisering. Observera att antalet olästa diskussionsmeddelanden, blogginlägg och loggboksposter alltid skickas som ett dagligt e-postsammandrag.
  • Dagligt e-postsammandrag: Alla aviseringar samlas och skickas en gång per dag vid en tidpunkt som din institution har ställt in.
 4. Klicka på Ja för att ställa in påminnelser om förfallodagar och välja antal dagar före förfallodagen som du vill bli meddelad. E-postpåminnelsen skickas som ett sammandragsmeddelande eller som individuell e-postmeddelande, beroende på vilket alternativ du valt.
 5. Klicka på Skicka.

Välja hur och när du får aviseringar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om att välja aviseringsinställningar.

Du kan välja vilken typ av aviseringar som du får och hur de ska skickas till dig.

 1. Klicka på Inställningar på menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet och välj Redigera aviseringsinställningar.
 2. På sidan Redigera aviseringsinställningar klickar du på länken till Kurser jag deltar i eller Kurser jag undervisar i i avsnittet Massredigera aviseringsinställningar för att ändra aviseringsinställningarna för alla kurser på en gång.

  Du kan även göra val för individuella kurser. Klicka på ett kursnamn i avsnittet Redigera individuella kursinställningar. Sidan Aktuella aviseringsinställningar, med samma alternativ, öppnas.

 3. Kontrollera att dina Aviseringsmål är korrekta på sidan Ändra inställningar. Du kan göra ändringar i din personliga information.
 4. I avsnittet Inställningar kan du välja hur du vill få dina aviseringar. Markera kryssrutan längst upp i kolumnen för att få alla valda aviseringar på samma sätt. Avmarkera rutan för de aviseringar som du inte vill få.
  • Panel: Som standard visas alla aviseringstyper på sidorna Uppdateringar och Inlägg i Min Blackboard och på kursernas hemsidor. De visas även i aviseringspanelen om din institution har tillgång till community engagement-funktioner.
  • Mobil: Den här kolumnen visas om din institution har aktiverat Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen. Välj vilka push-aviseringar du vill ska visas på din mobila enhet. Push-aviseringar visas på din enhets skärm även om du inte öppnar appen. Du kan få följande aviseringar:
   • Anslag tillgängligt
   • Innehållsobjekt tillgängligt
   • Tillgänglig kurs eller organisation
   • Objekt bedömt
   • Testet är tillgängligt
   • Testet ska lämnas in
   • Testet skulle redan ha lämnats in
 5. E-post, SMS och text-till-tal: För aviseringar via e-post, sms och text-till-tal används de uppgifter som du har angett i din personliga information.
 6. Klicka på Skicka.

Aviseringar via e-post, mobil, SMS och text-till-tal är avstängda som standard. Om du inte ser en kolumn för en viss aviseringsmetod är det alternativet inte tillgängligt vid din institution.

Du måste markera Dagligt e-postsammandrag i de allmänna aviseringsinställningarna för att kunna välja e-postaviseringar för följande objekt:

 • Antal olästa diskussionsmeddelanden
 • Antal olästa blogginlägg
 • Antal olästa loggboksposter

Avisering via SMS och text-till-tal

Meddelanden via SMS och text-till-tal kan vara tillgängliga vid din institution. Dessa meddelandetyper levereras som standard av Blackboard Learn-systemet var tjugonde minut. Din institution kan ställa in en tidsram för leveranser så att du inte skickar eller får meddelanden mitt i natten. Meddelanden som skapas utanför leveranstidsramen kommer att hållas kvar tills nästa tidsram börjar.

 • Med sms kan du skicka meddelanden från en Blackboard Learn-kurs till deltagarnas mobiltelefoner. Du måste initiera ett meddelande innan deltagarna kan svara.
 • Text-till-tal läser upp aviseringar som skickats till din telefon högt. Det här alternativet är bara tillgängligt om systemets standardspråkpaket är inställt på engelska eller spanska.

Om din institution har konfigurerat SMS och text-till-tal-meddelanden visas funktionen på sidan Redigera aviseringsinställningar. Du måste ange ett mobiltelefonnummer på sidanPersonlig information och prenumerera på SMS och text-till-tal-meddelanden i dina aviseringsinställningar.


Aviseringstyper

Blackboard Learn meddelar dig vid dessa händelser om du ställer in aviseringstypen till i avsnittet Redigera aviseringsinställningar:

 • Anslag tillgängligt
 • Uppgiften är tillgänglig
 • Uppgiften ska lämnas in eller skulle ha lämnats in
 • Uppgiften behöver bedömas
 • Bloggen har inte bedömts
 • Innehållsobjekt tillgängligt
 • Kurs tillgänglig
 • Kursmeddelande mottaget
 • Icke-begränsande kvotgränser för kurs
 • Diskussionsforum har inte bedömts
 • Tråd i diskussionsforumet har inte bedömts
 • Bedömningsbart objekt ska lämnas in
 • Loggboken har inte bedömts
 • Har inte förenats
 • Regelinformation i Deltagaruppföljning
 • Enkäten är tillgänglig
 • Enkäten ska lämnas in eller skulle ha lämnats in
 • Enkäten har skickats in
 • Testet är tillgängligt
 • Testet ska lämnas in eller skulle ha lämnats in
 • Testet behöver bedömas
 • Olästa bloggposter
 • Olästa journalposter
 • Olästa diskussionsforumsposter
 • Wiki-sidan har inte bedömts

Händelser som tar bort aviseringar

Ett objekts avisering tas bort när något av följande sker:

 • Ett kursobjekt tas bort.
 • Ett kursobjekt görs otillgängligt.
 • Ett kursobjekts slutdatum nås.
 • En deltagare skickar in testet, enkäten eller uppgiften som genererade ett Meddelande att objekt är tillgängligt.
 • En lärare bedömer objektet som genererade en Måste bedömas-avisering.
 • Deltagaren inte längre uppfyller ett kursobjekts regler för anpassad publicering.
 • Avisering om ett objekts tillgänglighet tas bort efter att det markerats som granskat (för kursobjekt där granskning är aktiverad).
 • Olästa diskussionsposter, blogginlägg och loggboksposter visas.
 • En deltagare inte längre uppfyller ett regelkriterium för Deltagaruppföljning.
 • Varaktigheten för ett objekt, som fastställs av administratörinställningarna, har löpt ut – standardinställningen är 120 dagar.

ULTRA: Om aviseringsinställningar

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om aviseringar.

Om du ser en lista vid ditt namn visas dina kurser i Ultra-gränssnittet. Aviseringssystemet är alltid aktivt.

I panelen Aviseringsinställningar för ditt aktivitetsflöde kan du välja vilka aviseringar som du får om aktiviteter i alla dina Original- och Ultra-kurser:

 • Aktivitetsflöde: Välj vilka aktiviteter som visas i ditt Flöde.
 • E-post: Lägg till en e-postadress på din profilsida om du vill få e-postaviseringar. Du kan sedan välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar.
 • SMS: Lägg till ett telefonnummer på din profilsida om du vill få sms till din mobiltelefon. Du kan sedan välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar.
 • Push-aviseringar: Om du till ta emot push-aviseringar kan du välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar. Meddelanden poppar upp på din mobila enhet om  du har mobilappen Blackboard Instructor installerad.

Video: Notifications in the Ultra Experience (Instructors)


ULTRA: Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.


ULTRA: Välja hur och när du får aviseringar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original om att välja aviseringsinställningar.

Du kan välja vilken typ av aviseringar som du får och hur de ska skickas till dig.

Öppna panelen Aviseringsinställningar genom att välja ikonen Flödesinställningarpå sidan Aktivitetsflöde. Du kan också komma åt inställningarna från din profilsida.

Flödesaviseringar

Du kan kontrollera vilka aktiviteter som visas i ditt flöde. Välj fliken Inställningar för flödesaviseringar för att öppna panelen.

Aviseringar för förfallodatum och objekt som är redo att bedömas visas alltid i flödet.

Välj vilka meddelanden som du får om aktiviteter i alla dina kurser i den ursprungliga vyn och Ultravyn:

 • Lärosätestillkännagivanden
 • Kursanslag
 • Nytt innehåll
  • Utvärdering tillagd
  • Innehåll har lagts till
 • Nya bedömningsbara objekt
 • Nya kurser tillgängliga
 • Resultat behöver sammanfogas
 • Aviseringar om deltagarprestationer
  • Deltagare som deltar eller som kan behöva hjälp
  • Jämför deltagarnas resultat med deras aktivitetsnivå
  • Antal deltagare som håller på att halka efter
  • Antal deltagare som håller på att halka efter och är frånvarande
  • Antal deltagare som håller på att halka efter och misslyckas
  • Antal deltagare som håller på att halka efter, är frånvarande och misslyckas
 • Ny diskussion
 • Ny kalenderhändelse
 • Ny kurs eller organisation
 • Bloggaktivitet
  • Blogginlägg har lagts upp
  • Blogginlägg redigerat
  • Bloggkommentar har lagts upp
 • Loggboksaktivitet
  • Loggboksinlägg har lagts upp
  • Loggboksinlägg redigerat
  • Loggbokskommentar har lagts upp
 • Wiki-aktivitet
  • Wiki-sida har skapats
  • Wikisida har redigerats
  • Wiki-kommentar har lagts upp

Du kan välja att ta emot alla eller en del aviseringar av en viss typ. En avbockning visas när du har valt alla aviseringar. Ett tankstreck visas när du har valt vissa aviseringar.

E-postaviseringar

Välj fliken Inställningar för e-postaviseringar för att öppna panelen.

Om du inte har lagt till en e-postadress i din Profil visas inga alternativ på fliken Inställningar för e-postaviseringar.

Organisationsaktiviteter genererar inga e-postaviseringar.

Välj hur ofta du vill få e-postmeddelanden för aktiviteter i alla dina Original- och Ultra-kurser:

 • Skicka e-postmeddelanden till mig direkt: Ta emot enskilda aviseringar för alla aktiviteter som du väljer i listan.
 • Skicka e-postmeddelanden till mig en gång per dag: Alla aviseringar samlas och skickas en gång per dag vid en tidpunkt som din institution har ställt in.

I listan Skicka aviseringar via e-post till mig om dessa aktiviteter väljer du vilka aviseringar du vill få:

 • Nya bedömningsbara objekt
 • Nya meddelanden
 • Nya diskussionsmeddelanden
 • Nytt innehåll har lagts till
 • Nya och kommande förfallodagar
 • Förfallna objekt
 • Nya kurser tillgängliga

Avmarkera alla kryssrutor om du inte vill få e-postmeddelanden om aktiviteterna i listan.

Aviseringar för kursaktiviteter utifrån kursvy
KursaktivitetOriginal-kursvynUltra-kursvyn
Nya bedömningsbara objektUppgifter och tester som behöver bedömas

Blogg-, journal-, wiki- eller diskussionsaktiviteter som behöver bedömas

Enkäter har skickats in
Uppgifter och tester som behöver bedömas
Nya meddelandenJaJa
Nya diskussionsmeddelandenSkicka endast dagliga e-postmeddelandenSkicka endast dagliga e-postmeddelanden
Nytt innehåll har lagts tillUppgifter, tester och undersökningar har lagts till

Innehållsobjekt har lagts till
Uppgifter och tester har lagts till

Innehållsobjekt har lagts till
Nya och kommande förfallodagar

Skickas när en bedömning har blivit tillgänglig och 24 timmar före förfallodagen

Skickas även när du manuellt lägger till ett objekt med ett förfallodatum
Uppgifter, tester och undersökningar måste lämnas in

Objekt som måste lämnas in: Objekt som har lagts till manuellt i Kursadministration och resultat
Uppgifter och tester måste lämnas in

Objekt som måste lämnas in: Objekt som har lagts till manuellt i Kursadministration och resultat
Förfallna objektFörfallna uppgifter och tester

Förfallna enkäter
Förfallna uppgifter och tester
Nya kurser tillgängligaJaJa

Återskapade kurser

När någon av dina kurspaket återskapas får du ett e-postmeddelande med information om antal nya objekt. Klicka på länken för att gå till din kurs.

Endast för Original-kurser*

Du får alltid följande e-postaviseringar:

 • Anslag tillgängligt
  • Du kan också välja att skicka ett anslag när du skapar ett nytt test eller en ny enkät
 • Behöver förena resultat för delegerad bedömning
 • Din kurs närmar sig storleksbegränsningen som ställts in av din institution

Du får alltid följande e-postaviseringar när du väljer att få ett dagligt e-postmeddelande:

 • Regelinformation i Deltagaruppföljning
 • Olästa blogg- och loggboksinlägg
 • Olästa diskussionsaktiviteter – både för Original- och Ultra-kurser*

Du kan inte ta bort aviseringar från din dagliga e-postavisering.

SMS-aviseringar

Välj fliken SMS-aviseringsinställningar för att öppna panelen.

Om du inte har lagt till ett telefonnummer till din profilsida visas inga alternativ på fliken SMS-aviseringsinställningar.

Organisationsaktiviteter genererar inga aviseringar via SMS.

Välj vilka aviseringar som du vill få i listan Meddela mig om dessa aktiviteter via SMS:

 • Nya bedömningsbara objekt
 • Nya meddelanden

Avmarkera alla kryssrutor om du inte vill få några aviseringar via SMS för aktiviteterna i listan.

Aviseringar för kursaktiviteter utifrån kursvy
KursaktivitetOriginal-kursvynUltra-kursvyn
Nya bedömningsbara objektUppgifter och tester som behöver bedömas

Blogg-, journal-, wiki- eller diskussionsaktiviteter som behöver bedömas

Enkäter har skickats in
Uppgifter och tester som behöver bedömas
Nya meddelandenJaJa

Push-aviseringar

Push-aviseringar skickas till en mobil enhet där du har Blackboard Instructor-appen installerad. Du kan hantera vilka push-aviseringar som skickas till din mobila enhet på följande sätt:

 • Blackboard på webben: Logga in på Blackboard i en webbläsare och navigera till ditt Aktivitetsflöde. Välj ikonen Flödesinställningar. Från panelen Aviseringsinställningar väljer du fliken Inställningar för push-aviseringar.
 • Blackboard Instructor-appen: I appens huvudmeny trycker du på Inställningar. Hantera push-aviseringar i appen.

Välj vilka push-aviseringar som du får för aktiviteter i dina Ultra-kurser:

 • Nytt innehåll och diskussioner tillagda
 • Nya diskussionssvar