I Blackboard Learn kan du söka efter användare på flera olika ställen.

I den ursprungliga kursvyn måste du ha tillgång till kontrollpanelen för att kunna söka efter användare, och funktionen är endast tillgänglig om du har en av följande angivna kursroller:

 • Lärare
 • Assistent
 • Bedömare
 • Kursbyggare
 • Administratör

Mer information om kursroller


Söka efter en användare med hjälp av förnamn, efternamn, e-post eller användarnamn

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att söka efter användare.

 1. Visa avsnittet Användare och grupperkontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Välj ett av följande alternativ på sidan Användare: förnamn, efternamn, e-postadress eller användarnamn.
 3. Välj ett alternativ: Innehåller, Lika med eller Startar med.
 4. Ange ett alternativ: förnamn, efternamn, e-postadress eller användarnamn.
 5. Välj . Alla matchande poster visas.

Söka med hjälp av ett värde som finns i användarens namn

 1. Visa avsnittet Användare och grupperkontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Ange ett värde i rutan Sök på sidan Användare.
 3. Välj . Alla matchande poster visas.

Lista alla användare i en kurs

 1. Visa avsnittet Användare och grupperkontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Klicka på på sidan Användare. Alla användare visas.

  Du kan ladda ner en lista i form av ett kalkylblad. Mer information finns i Arbeta offline med resultatdata.

 3. Visa avsnittet Kursadministration och resultatkontrollpanelen och klicka på Hela Kursadministration och resultat.
 4. Peka på Arbeta offline på åtgärdsmenyn och klicka på Ladda ner.
 5. Välj kolumnerna du vill ladda ner. Listan med deltagare inkluderas automatiskt.
 6. Klicka på Skicka och spara filen.

ULTRA: Söka efter användare

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om att söka efter användare.

Klicka på länken Deltagarförteckning på sidan Kursinnehåll för att se klasslistan och få kontakt med deltagarna. Du kan komma åt grundläggande profilkort och matcha ansikten med namn. Du kan även skicka meddelanden till alla som är involverade i din kurs.

Välj ikonen Sök i deltagarförteckning. Ange ett namn, ett användarnamn eller minst två bokstäver i sökrutan för att visa en lista över matchningar. Alla filter som tidigare har valts rensas när du gör en ny sökning.

Mer information om deltagarförteckningen