Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Om det är tillåtet kan du reglera om rollerna gäst och observatör ska komma åt din kurs. Du har även styra vilket innehåll de kan se. Din institution måste skapa kontona och koppla observatörer till deltagare.

Gäster i en kurs kan vara gästföreläsare, potentiella deltagare eller andra användare som inte deltar direkt i din kurs.

Observatörer har vanligtvis i uppgift att följa specifika användare i Blackboard Learn utan att interagera med systemet. Observatörer kan se din kurs och spåra en deltagares framsteg. Från din kurs kan du även skicka e-postvarningar till observatörer vid behov.

När de har loggat in har observatörer tillgång till information om sina associerade deltagare i Observatörspanelen som öppnas från fliken Min institution i panelen Verktyg.


Tillåta gäst- och observatörsåtkomst

  1. Ändra redigeringsläget till .
  2. Välj Gäst- och observatörsåtkomst under AnpassningKontrollpanelen.
  3. Klicka på Ja på sidan Gäst- och observatörsåtkomst för Tillåt gäster och Tillåt observatörer.

Anpassa gäst- och observatörsåtkomst

När du tilldelar gäst- och observatörsåtkomst i din kurs kan du avgöra vilket innehåll som de ser på två sätt:

  1. Du kan styra åtkomst till de olika funktioner som din institution låter gäster och observatörer se.
  2. Du kan välja vilka kursmenyobjekt som gäster och observatörer kan se.

Din institution kan välja om gäster och observatörer ska få åtkomst till vissa funktioner i kursen, som innehållsytor och verktyg.

Systeminställningar åsidosätter kursinställningar vad gäller begränsning av åtkomst. Om systemet inte ger gäster åtkomst till ett verktyg kan inte de gäster som är inskrivna i din kurs ges åtkomst till verktyget på kursnivå.

Åtkomster till individuella funktioner

Du kan ge gäster och observatörer åtkomst till individuella funktioner som inte åsidosätts på systemnivå. Funktionerna är synliga (skrivskyddade) men kan inte användas av gäster och observatörer när dessa tillåts i din kurs.

  1. Välj Verktygstillgänglighet under AnpassningKontrollpanelen.
  2. Du kan reglera gäst- och observatörsåtkomst på sidan Verktygstillgänglighet genom att markera eller avmarkera kryssrutor. Verktyg som har ikonen Ej tillgänglig i en kolumn har inga tillgänglighetsinställningar som du kan ändra i systemet.

Mer information om att hantera verktygens tillgänglighet

I den här tabellen visas de verktyg som antingen är otillgängliga för gäster och observatörer på systemnivå, eller som endast är tillgängliga för observatörsrollen. Din institution kan göra ett visst verktyg i den här listan otillgängligt för observatörsrollen.

Otillgängliga verktyg
VerktygO tillgängliga för både rollen gäst och observatör
ProvJa
bloggarJa
SamarbeteJa
DiskussionsforumJa
E-postOtillgängliga för rollen gäst
GrupperJa
LoggböckerJa
MeddelandenJa
Mina resultatOtillgängliga för rollen gäst
DeltagarförteckningenOtillgängliga för rollen gäst
KriterierJa
ÅtgärderOtillgängliga för rollen gäst

Åtkomst till kursmeny

Du måste välja vilka kursmenyobjekt som gäster och observatörer kan komma åt. Gäster och observatörer kan inte visa de flesta objekten på kursmenyn förrän du tillåter åtkomst. Du kan inte ge gäster och observatörer åtkomst till vissa objekt, som till exempel diskussioner, bloggar och loggböcker.

Öppna menyn för ett objekt för att göra ett urval. När du har beviljat åtkomst till ett objekt kan du neka åtkomst i samma meny.